Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C. ELECTRICA S.A.

Marketing+ Font mai mare | - Font mai micPrezentarea generala a societatii

Consideratii generaleS.C. ELECTRICA S.A. este structurata pe trei niveluri ierarhice, cu competente si atributii clar definite, respectiv executivul, filialele si sucursalele. Filialele de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (FDFEE) detin un grad ridicat de autonomie din punct de vedere managerial, prin acordarea unor delegari de competenta de catre Consiliul de Administratie al S.C. ELECTRICA S.A. Fiecare sucursala este inscrisa la Oficiul Registrului Comertului din judetul in care se afla sediul social al acesteia.

In prezent, S.C. ELECTRICA S.A. functioneaza ca societate cu arie de cuprindere nationala, cele 8 FDFEE zonale fiind: Muntenia Sud (cu sediul la Bucuresti), Transilvania Nord (cu sediul la Cluj-Napoca), Transilvania Sud (cu sediul la Brasov), Banat (cu sediul la Timisoara), Moldova (cu sediul la Bacau), Oltenia (cu sediul la Craiova), Muntenia Nord (cu sediul la Ploiesti) si Dobrogea (cu sediul la Constanta).

Noua organigrama aprobata include cate o directie distincta de servicii energetice la nivelul executivului si al celor 8 FDFEE. Aceasta organizare tranzitorie prefigureaza functionarea viitoare cu 9 sucursale, cea de-a noua rezultand prin concentrarea tuturor directiilor de servicii energetice intr-o structura unica. Calendarul restructurarii prevede realizarea rapida a acestei schimbari, dupa care, la scurt timp, va urma externalizarea si transformarea sucursalei de servicii in entitate distincta, ca societate comerciala (la care S.C. ELECTRICA S.A. va fi actionar majoritar). In vederea obtinerii unei bune protectii sociale, se are in vedere ca relatia dintre S.C. ELECTRICA S.A. si societatea comerciala de servicii energetice sa se deruleze in baza unui contract-cadru preferential pe termen mediu .

Structura organizatorica

Obiectivul principal al politicii in domeniul resurselor umane consta in dobandirea si mentinerea competentelor necesare pentru a indeplini cu succes obiectivele generale ale societatii intr-un mediu competitiv nou, in conditii de profitabilitate pentru societate. In acest sens directiile prioritare de actiune in domeniul resurselor umane sunt :

realizarea unor structuri organizatorice flexibile adaptate la modificarile cadrului institutional ;

introducerea contractelor de performanta intre Directorul general al societatii si directorii sucursalelor si exploatarilor componente ale acesteia, ca instrument al managementului general, cu stabilirea indicatorilor de performanta ce urmeaza a fi realizati ;

planificarea resurselor umane in concordanta cu evolutia structurii organizatorice ;

realizarea unei baze de date care sa permita evidentierea performantelor personalului ;

realizarea unui program de pregatire/perfectionare a personalului in vederea asigurarii nivelului de calificare/specializare necesar desfasurarii activitatilor in conditii de eficienta optima ;

atragerea tinerilor absolventi din cadrul invatamantului profesional, preuniversitar si universitar, cu performante deosebite in vederea completarii schemelor de personal ;

micsorarea ponderii cheltuielilor cu munca vie, in total venituri, prin cresterea gradului de functionare in siguranta a instalatiilor, introducerea de noi tehnologii si imbunatatirea conditiilor de munca ;

rationalizarea cheltuielilor social-culturale .

Figura 1.2 Repartizarea pe activitati a personalului

Figura 1.2(b) Repartizarea personalului pe studii

Stabilirea strategiei generale in activitatea de furnizare a energiei electrice

SC ELECTRICA SA are ca obiect principal de activitate distributia si furnizarea energiei electrice, catre consumatorii casnici si industriali, precum si exploatarea si dezvoltarea sistemelor de distributie, telecomunicatii si tehnologii informatice, in corelare cu sistemele de producere si transport, pe baza de licente, conform legii.
Bazandu-se pe prevederile cuprinse in Programul de guvernare si urmarind orientarile si principiile din Strategia de Energetica a Romaniei elaborata de Ministrul Industriei si Resurselor si aprobata de Guvern, SC ELECTRICA SA si-a elaborat propria sa strategie pe termen mediu definind un program de actiune extrem de ambitios si dinamic.

Ca urmare a acestui program, societatea a cunoscut doua etape de reorganizare profunda, realizandu-se in acest mod, in prima etapa o separare a activitatilor de baza, distributie si furnizare, de activitatile de intretinere si servicii si in a doua etapa o separare juridica a 8 filiale de distributie si furnizare infiintate ca societati comerciale cu personalitate juridica la care SC ELECTRICA SA este actionar unic.

S.C. ELECTRICA S.A. urmareste sa asigure un serviciu de distributie si furnizare de cea mai buna calitate printr-o angajare deplina fata de ideea receptivitatii la exigentele clientilor. Dorim sa imbunatatim nivelul calitativ al energiei electrice furnizate catre toate categoriile de consumatori, ne propunem sa extindem gama serviciilor complementare de cea mai buna calitate catre clientii existenti, sa crestem volumul vanzarilor de energie electrica, sa reducem costurile pentru fiecare MWh vandut

Strategia de furnizare a energiei electrice a S.C. ELECTRICA S.A. se incadreaza in politica energetica pe care Guvernul Romaniei a elaborat-o in concordanta cu 'Directivele Comunitatii Europene' urmarind in principal urmatoarele directii principale:
1. Alimentarea continua cu energie electrica a tuturor consumatorilor la parametrii de calitate prevazuti in standardele in vigoare;
2. Acoperirea prin contract a intregii cantitati de energie necesara atat printr-o prognoza corespunzatoare cat si printr-o negociere avantajoasa cu principalii producatori;
3. Furnizarea unei energii de calitate prin luarea tuturor masurilor tehnice ce se impun atat in instalatiile distribuitorului, cat si prin monitorizarea consumatorilor astfel incat sa nu introduca perturbatii in retea
4. Imbunatatirea serviciilor catre consumatori, in concordanta cu Standardul de Performanta
5. Pregatirea etapei urmatoare pentru trecerea acestei activitati in zona profitului care sa asigure sursa necesara pentru reinvestirea acestuia.
6. Stabilirea unor programe care sa aiba in vedere respectarea conditiilor de mediu promovarea unor proiecte care sa asigure surse pentru aceasta directiva importanta si obligatorie.

In vederea realizarii celor afirmate mai sus, SC ELECTRICA SA si-a propus urmatoarele masuri imediate:

Stabilirea relatiilor contractuale cu toti clientii pe baza contractelor cadru aprobate de ANRE si finalizarea semnarii lor; Facturarea lunara a consumatorilor;

Unificarea programelor de facturare pe filiale, pe categorii de consumatori

Incasarea lunara a intregii contravalori a energiei electrice furnizate plus o cota din datoria istorica, reprezentand energie electrica restanta, majorari si penalitati

Reducerea consumului propriu tehnologic cu 2%.

Luarea masurilor tehnice necesare pentru micsorarea erorilor de masurare a energiei electrice si diminuarea acestora cu 5% fata de erorile existente;

Utilizarea contoarelor cu montare pe soclu - modalitate de crestere a eficientei procesului de exploatare a grupurilor de masurare

Transmisia la distanta a informatiilor inmagazinate in echipamentele de masurare utilizand ca suport caile de alimentare cu energie electrice

Cresterea vanzarii de energie electrica cu 2%.

Prognozarea orara a energiei electrice ce urmeaza a fi achizitionata si urmarirea incadrarii in consumul estimat, in limite de 3%.

Scaderea numarului de reclamatii la toate categoriile de consumatori si pentru toate nivelurile de ierarhizare ale Electrica SA

Imbunatatirea calitatii serviciului de furnizare

Aceste obiective strategice orienteaza actiunile viitoare spre performanta si eficientizarea activitatii. Este bine conturata ideea ca S.C. Electrica trebuie sa creasca volumul vanzarilor si calitatea serviciilor prestate, iar in acelasi timp sa limiteze sau chiar sa diminueze costurile.

La stabilirea obiectivelor strategice s-a tinut cont de respectarea reglementarilor ANRE, dintre care s-au avut in vedere in mod deosebit Standardul de performanta pentru serviciul de furnizarea energiei electrice, contractele cadru pentru consumatorii finali, Regulamentul de masurare a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe piata angro, Codul de masurare, s.a.

Ca o prioritate, este punerea in practica a unei strategii proprii de metering la nivel de S.C. ELECTRICA S.A., rezultand ca o urgenta inlocuirea tuturor contoarelor necorespunzatoare din punct de vedere al uzurii morale si dezvoltarea sistemelor de telegestiune atat la marii si micii consumatori cat si in instalatiile proprii pana in 2004.

Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA SA

a suferit in cursul anului 2002 un proces de reorganizare, in urma acestui proces luand fiinta 8 Filiale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (FDFEE) ale Electrica SA, societati comerciale cu personalitate juridica, alaturi de care s-au infiintat si 8 Sucursale de Intretinere si Servicii Energetice (SISE), fara personalitate juridica, aflate sub conducerea Electrica SA.

Actul normativ care sta la baza acestei reorganizari este Hotararea de Guvern numarul 1342 din 27 decembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial 47 din 23 ianuarie 2002.

Conform hotararii, obiectul principal de activitate al Filialelor DFEE este distributia si furnizarea de electricitate, activitate ce se desfasoara in baza licentelor de distributie si furnizare.

In cazul SISE, obiectul de activitate este format din intretinere si reparatii instalatii elector-energetice, reparatii, verificari si analize in ateliere si laboratoare, proiectare, consultanta, transport, reparatii si revizii tehnice auto, activitate comerciala si activitati conexe.

Fiecare din cele opt Filiale are in subordine Sucursale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE), fara personalitate juridica, avand arie de responsabilitate cuprinsul unui judet. Corespunzator acestor Sucursale, sub coordonarea SISE au fost infiintate Agentiile de Intretinere si Servicii Energetice (AISE).

Filialele D.F.E.E. contracteaza serviciile de intretinere, reparatii, precum si alte servicii-suport necesare desfasurarii activitatilor de baza prin SISE.

Cele opt societati comerciale sunt conduse de Adunari Generale ale Actionarilor formate din cate 3 membri, numiti si revocati de AGA Electrica S.A. Consiliile de Administratie ale acestora sunt formate din 5 membri - din care unul este Directorul General al filialei - iar Electrica SA are reprezentanti in Consiliul de Administratie, unul dintre acestia fiind presedintele consiliului.

Electrica SA, conform actului normativ, elaboreaza strategia de distributie si furnizare a energiei electrice pentru activitatea proprie si a filialelor sale si are, in exclusivitate, activitatea de investitii.

2. relatiile publice in cadrul S.C. ELECTRICA S.A.

In contextul schimbarilor rapide si majore din economia noastra si a necesitatii adaptarii continue la explozia informationala, S.C. ELECTRICA S.A. si-a format o puternica structura de Relatii Publice si Comunicare, care contribuie la dezvoltarea moderna si eficienta a companiei.
Realizarea si promovarea imaginii unitare, distincte si favorabile Electrica S.A., dezvoltarea comunicarii si a schimbului optim de informatii constituie principalele directii in domeniul relatiilor publice.

Structura de Relatii Publice si Comunicare, formata dintr-o echipa tanara, caracterizata prin dinamism, creativitate si fidelitate, realizeaza, printr-o munca sustinuta, obiectivele propuse cu realizari deosebite, reprezentative pentru S.C. ELECTRICA S.A.

Simpozionul de relatii publice "Promovarea imaginii de firma"

Relatiile publice, domeniu de granita unde se intalnesc si se infratesc stiintele exacte si cele umaniste (marketing-ul, statistica, sociologia, filozofia, psihologia etc.), au reunit prin simpozionul " Promovarea imaginii de firma" specialisti din foarte multe domenii de activitate.

Prezenta lor atat de numeroasa este inca o dovada a faptului ca intr-adevar IMAGINEA CONTEAZA.

Imaginea unei organizatii, a marcii, a serviciilor, a produselor si a tuturor actiunilor intreprinse de aceasta sunt complementare, intre ele functioneaza efectul HALLO, astfel incat imaginea de produs sau serviciu se extinde si asupra imaginii de marca si organizatiei, iar la randul lor, imaginile de organizatie si marca se extind asupra serviciilor.

Tematicile abordate in cadrul celor patru sectiuni de lucru au asigurat o buna vizibilitate pentru S.C. Electrica S.A. si au intarit nucleul imaginii: societate serioasa, de mare incredere, moderna ce ofera servicii de calitate, cel mai mare furnizor de electricitate. Lucrarile au fost dezvoltate in jurul unor mesaje bine constituite, care sa genereze intelegere, simpatie si incredere pentru societatea noastra. Mesajele cheie emise in cadrul acestui simpozion au fost construite concis accesibil, in concordanta cu Strategia de Relatii Publice si Comunicare 2002 si au reusit sa ajunga la toate categoriile de public tinta vizate:

 • public intern: directorii S.C. Electrica S.A - executiv, filiale, sucursale, agentii, specialisti de relatii publice, de furnizare, de intretinere si servicii energetice, finante patrimoniu, resurse umane din cadrul tuturor structurilor teritoriale
 • public extern: toate categoriile de clienti ai S.C. Electrica S.A, parteneri de afaceri, invitati din sistemul energetic romanesc: directori si sefi ai structurilor de PR, mediul universitar si MapN.

Chestionarul (anexat) completat de participantii la simpozionul "Promovarea imaginii de firma" ofera informatii privind aprecierile participantilor privind conditiile oferite si calitatea fluxului informational vehiculat prin intermediul lucrarilor prezentate in cadrul celor patru sectiuni de lucru.

Esantionul ce a stat la baza acestei evaluari este reprezentativ, aproximativ 59% dintre cei 110 de

participanti prezenti la simpozion.

La intrebarea "Puteti face o apreciere generala privind simpozionul ?", participantii au avut trei

variante de raspuns: "foarte reusit", "reusit" si "nereusit". Dupa cum se poate observa din graficul

de mai jos, simpozionul a constituit o reusita, iar ultima varianta "nereusit" nu a fost bifata de

nimeni.

Simpozionul 'Promovarea imaginii de firma' a fost apreciat, astfel:

Figura 2.1(a) Aprecierea simpozoniului

Imaginea conteaza. Imaginea inseamna personalitate

Cu cat imaginea unei marci, a unei organizatii se va distinge mai mult de celelalte imagini

similare, cu atat ea va fi mai personalizata. S.C.ELECTRICA S.A. este prima dintre societatile de

pe piata energetica romaneasca care organizeaza un simpozion in domeniul relatiilor publice.

Putem spune cu convingere ca simpozionul "Promovarea imaginii de firma", a constituit o

premiera pentru sistemul energetic romanesc.

Figura 2.1(b) Cota celor care am mai participat la un simpozion de relatii publice

 • 17% nu au mai participat la un simpozion de relatii publice
 • 83 % au mai participat la un simpozion de relatii publice

La intrebarea ce facea referire la periodicitatea organizarii unui astfel de simpozion, participantii au avut doua variante de raspuns "o data la 2 ani", "anual" si posibilitatea de a

face propuneri.

Figura 2.1(c) Periodicitatea organizarii unui simpozion

Cei intervievati au raspuns astfel:

 • 8% - de doua ori pe an
 • 26% - o data la 2 ani
 • 66% - anual

Propuneri: mese rotunde, "Toti care lucreaza in S.C.ELECTRICA S.A. trebuie sa aiba un minim

educational de PR"

O parte din participanti au incercat sa cuprinda cat mai multe informatii si de aceea au impartit

timpul avut la dispozitie, astfel incat sa participe la mai multe sectiuni.

Cele patru sectiuni s-au desfasurat in paralel, astfel:

. 26 iunie 2002 - Sectiunea I la sala Bacau, Sectiunea II la sala Onesti, Sectiunea III la sala

Moinesti

. 27 iunie 2002 - Sectiunea I la sala Onesti, Sectiunea IV la sala Bacau

Sectiunea I "Tehnici de promovare a imaginii de firma", a avut ca moderator pe doamna

Cornelia MAXIM, lector universitar IROMA, SNSPA si a gazduit 16 lucrari.

- 26,53% dintre cei care au raspuns la aceasta intrebare, au participat numai la acesta

sectiune (100%),

- 24,48% au participat in proportie de 75%,

- 36,73% au participat in proportie de 50%

- 12,24% au participat in proportie de 25%

Sectiunea II "Relatia cu mass-media" a avut ca moderator pe domnul George DAVID, Sef Sectie Mass-Media, Directia Relatii Publice, MApN si a gazduit 6 lucrari.

Sectiunea III "Gestionarea situatiilor de criza" a avut ca moderator pe domnul colonel Ion

CHICIUDEAN, Director Relatii Publice MapN si a gazduit 6 lucrari

- 24% au participat in proportie de 100%

- 20% au participat in proportie de 75%

- 16% au participat in proportie de 50%

- 40% au participat in proportie de 25%

Sectiunea IV "Comunicarea interna", a avut ca moderator pe doamna Elena VOINEA, Sef

Serviciu Relatii Publice si Comunicare, S.C.ELECTRICA S.A. si a gazduit 8 lucrari

- 29,72% au participat in proportie de 100%

-5,40% au participat in proportie de 75%

- 24,32% au participat in proportie de 50%

- 40,54% au participat in proportie de 25%

Cele trei lucrari care au fost prezentate in plen au fost audiate in proportie de 100%.

Timp de doua zile prezentarile au prilejuit numeroase discutii si analize privind

imbunatatirea imaginii S.C.ELECTRICA S.A. prin promovarea calitatii si valorii, pentru ca

Calitate si performanta pentru noi, inseamna satisfactie pentru client

Figura 2.1(d) Utilitate si interes privind temele abordate la cele patru sectiuni de lucru

Cele patru sectiuni de lucru:

 1. "Tehnici de promovare a imaginii de firma"
 2. "Relatia cu mass-media"
 3. "Gestionarea situatiilor de criza"
 4. "Comunicarea interna"

au gazduit numeroase lucrari prezentate de adevarati profesionisti din sectorul energetic, mediul universitar si reprezentanti ai unor puternice firme multinationale.

Cele trei serii:

 1. Foarte mare
 2. Mare
 3. Redus

Cele mai bune lucrari desemnate de participanti:

Sectiunea 1 "Tehnici de promovare a imaginii de firma"

Figura 2.1(e) "Tehnici de promovare a imaginii de firma"

 • Imbunatatirea imaginii S.C.ELECTRICA S.A.", Elena Voinea 21,05%
 • "Diferentiere si pozitionare prin Relatii Publice", Ionica Ivan, SDFEE Galati, Filiala Electrica Muntenia Nord 21,05%
 • "Imaginea de firma a Filialei Electrica Banat S.A. prin implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001/2000", Adrian Andrei , Filiala Banat 10,52%
 • "Dezvoltarea relatiilor publice in Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Suceava ", Dan Sumovschi, SDFEE Suceava, Filiala Electrica Moldova 10,52%
 • "Pagina WEB mijloc de promovare a imaginii de firma" , Dan Maracineanu 7,89%
 • "Zvonurile si imaginea de firma", Valentin Postolache, Eximprod Buzau 7,89%
 • "Experienta Nuclearelectrica in promovarea imaginii companiei", Mihaela Stiopol, Iosif Constantin Bilegan, Nuclearelectrica 7,89%
 • "Experienta practica a SDFEE Suceava in relatia cu clientii casnici in dificultate", Dumitru Coca, SDFEE Suceava, Filiala Electrica Moldova 7,89%
 • "Atitudinea pozitiva fata de propria firma - conditie importanta pentru promovarea imaginii", Irina Rotaru, SDFEE Ploiesti, Filiala Electrica Muntenia Nord 2,63%
 • "Comunicarea ca factor complex de dinamism si relatiile cu publicul", Laura Punga, Filiala Electrica Transilvania Sud 2,63%

Sectiunea II "Relatia cu mass-media"

Figura 2.1(f)"Relatia cu mass-media"

 • Presa - "poarta" noastra gratuita spre public", Cornelia Ion, Ciprian Barbat, Dan Floare, Filiala Electrica Muntenia Sud 46,66%
 • "Deschiderea Electrica Dobrogea catre mass-media", Johanna Scantee, Filiala Electrica

Dobrogea 33,33%

 • "Relatiile cu mass-media - componenta esentiala a dezvoltarii relatiilor publice ale SDFEE Oradea", Ramona Pitut, SDFEE Oradea13,33%
 • "Imaginea ANRE reflectata in mass-media si in opinia consumatorilor", Aurora Tranescu, A.N.R.E. 6,66%

Sectiunea III "Gestinarea situatiilor de criza"

Figura 2.1(g) "Gestinarea situatiilor de criza"

 • Relatii Publice in situatii de criza si schimbari economice si sociale majore", Dana Maria

Dinu, Filiala Electrica Oltenia - 45,45%

 • "Reactia Electrica in fata unei campanii de presa agresive generata de maririle de tarife.

Studiu de caz", Mihaela Andreescu, SDFEE Tulcea, Gabriela Munteanu,

S.C.ELECTRICA S.A. 27,27%

 • "Factori potentiali de criza in relatia cu societatea", Stelian Buliga, SDFEE Suceava, Filiala Electrica Moldova - 18,18%
 • "Specificul institutional in gestionarea comunicarii in situatiile de criza", colonel Ion

Chiciudean director Relatii Publice MapN - 9,09%

Sectiunea IV "Comunicarea interna"

Figura 2.1(h) "Comunicarea interna"

 • Comunicarea dintre echipa manageriala si angajatii de la SDFEE Buzau", Mihaela Lungu, SDFEE Buzau, Filiala Electrica Muntenia Nord 38,09%
 • Comunicarea, modele de comunicare, studiu de caz Filiala Electrica Transilvania Nord, Celina Francu, Filiala Electrica Transilvania Nord 33,33%
 • "Relatii publice si comunicare la nivel Electrica. Studiu de caz", Adriana Baluta, S.C.ELECTRICA S.A. 14,28
 • "Comunicarea organizationala. Atitudini individuale care faciliteaza comunicarea", Elena Oanea, SDFEE Suceava, Filiala Electrica Moldova 4,76%
 • "Imbunatatirea comunicarii interne la SDFEE Neamt", Dumitru Olaru, SDFEE Neamt, Filiala Electrica Moldo 4,76%
 • "De fiecare depinde comunicarea interna" , Liliana Patra, SDFEE Calarasi, Filiala Electrica Dobrogea 4,76%

Chestionarul de opinie a avut intrebari deschise, dand posibilitatea participantilor sa faca propuneri, observatii, sugestii ele fiind binevenite atat pentru sublinierea punctelor pozitive si reusite ale acestei manifestarii, cat si pentru cele mai putin reusite. Cele mai numeroase sugestii au fost cele legate de locul de desfasurare si de periodicitate organizarii unui astfel de eveniment, astfel: organizarea in viitor prin rotatie la cele 8 filiale, deplasari in tara , durata de 3 zile, mai in gluma, mai in serios s-a propus desfasurarea simpozionului, la munte sau la mare, organizarea de

workshop-uri - ateliere de lucru cu responsabilii de PR din sucursale pentru a dezbate, identifica si gasi solutii pentru problemele aparute in comunicarea interna si externa a organizatiei, organizare cel putin semestrial, la nivel Electrica (intern) a unor seminarii pe domeniul relatiilor publice, intalniri cel putin de doua ori pe an cu specialistii PR - sucursale/filiale - Electrica, Organizarea unor manifestari similare si pentru alte domenii (resurse umane, securitatea muncii, AQ etc).

De asemenea au fost facute sugestii legate de timpul alocat lucrarilor: un numar mai mic de

participanti pentru o cunoastere mai buna, o gestionare mai buna a timpului alocat pentru

prezentari, organizarea astfel incat sa existe posibilitatea participarii la toate sectiunile, prea multe

lucrari intr-un timp scurt - criza de timp, alocare timp discutii mai mult.

Legat de invitati: atragerea "transportatorilor" si "producatorilor", invitarea unor specialisti de

advertising si publicitate (gen Mercury, Sachi & Sachi).

Sugestii privind lucrarile si modul de prezentare:

- lucrarile sa fie mai putin teoretice, eventual prezentarea unor cazuri concrete si modul in care au

fost rezolvate, studii de caz, solutii pentru situatii concrete, stimularea aplicarii in practica a teoriei,

CD-ul cu lucrari sa fie pus la dispozitie cu un interval de timp inainte, la unele sectiuni ar fi de

apreciat mai multa interactivitate, alegerea vorbitorilor dintre cei ce au abilitati (vocatie) de

comunicare, dintre cei ce au ceva de spus, pentru o influenta prin puterea exemplului dezvoltarea

comunicarii

Aprecieri

- "Felicitari organizatorilor!! Este un inceput bun" "Tot asa inainte!"

- "Mediatizati evenimentul"

Temele propuse de participanti pentru urmatoarele editii ale simpozionului sunt diverse si

arata interesul pentru relatiile publice:

Comunicare

- comunicarea interna pe orizontala,

- comunicarea intre FDFEE si SISE - optimizare si performanta,

- comunicarea organizationala - pentru cei ce lucreaza in domeniul resurselor umane,

- comunicarea interna - prilejul crestere a eficientei tehnico-economica a organizatiei

- rolul comunicarii in diminuarea si stingerea conflictelor

- analiza subtila a comunicarii, testarea feedbackului in comunicare

- comunicarea interna in conditii de schimbare (gestionarea schimbarii)

- comunicarea corporatista

- comunicarea externa in conditii de schimbari functionale majore si rapide

- sinceritatea comunicarii evaluarea rezultatelor comunicarii interne si externe

- testarea feedback - ului in comunicare

- importanta comunicarii intr-o companie

- criterii de alegere a personalului pentru comunicare

- rolul culturii specifice in comunicare date,

- informatii si canale necesare in procesul de comunicare

- comunicarea interna in situatia unor schimbari majore in structura organizatiei

Relatii publice

- partea "nevazuta" a relatiilor publice

- prezentare de studii de caz in planul relatiilor publice

- resurse umane tehnici de scolarizare a personalului prin angajatii de la relatii publice

- relatii publice internationale

- colaborarea departamentului de relatii publice cu alte compartimente/servicii

Promovarea imaginii de firma

- imaginea firmei ca valoare de patrimoniu

- tehnici de construire a mesajelor, de prezentare

- institutia purtatorului de cuvant

- implicarea si influenta managerilor (la varf) in comunicarea interna si externa a

organizatiei

- rolul directorului de comunicatii intr-o organizatie reteaua intranet

- pagina Internet, interactiva (pliata pe cerintele clientilor)

- cum se face o prezentare profesionista publicitatea,

- campanii de educare si informare imagine,

- comportamentul ofertantului, cheltuieli reduse - eficienta mare

- tehnici de promovare realizarea materialelor promotionale studii interdisciplinare

referitor la imaginea de firma

Concluzii

 • participare foarte numeroasa, specialisti din domeniul relatiilor publice si din alte domenii in special: furnizare, servicii, resurse umane, reprezentanti ai managementului, mediu universitar, organizatii guvernamentale
 • interesul mare acordat simpozionului care a fost apreciat ca interesant, util si foarte reusit
 • propunerile si sugestiile se axeaza in principal pe desfasurarea unor intalniri pe tematici de relatii publice, pentru difuzarea cat mai multor informatii, aprofundarea si detalierea acestui domeniu
 • calitatea prezentarilor, participarea larga si caracterul interactiv in cadrul sectiunilor de lucru, logistica si modalitatile moderne de prezentare au pozitionat simpozionul la un nivel comparabil cu actiunile si manifestarile stiintifice internationale.
 • lucrari prezentate:

numar mare

abordari diverse

aspectele teoretice s-au imbinat cu cele practicePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3656
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved