Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

INDICATORI STATICI DE EVALUARE A EFICIENTEI INVESTITIILOR

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micINDICATORI STATICI DE EVALUARE A EFICIENTEI INVESTITIILOR

Indicatorul este un instrument cu ajutorul caruia se poate reda starea unui sistem la un moment dat. Rolul indicatorului este de a atrage atentia asupra conditiilor concrete in care functioneaza sistemul intr-o anumita perioada de timp.Indicatorii eficientei economice a investitiilor sunt de fapt instrumente adecvate folosite in vederea evitarii situatiilor extreme de luare a unor decizii inadecvate conctetizate prin esecuri economice.

Este foarte important ca la realizarea unei investitii sa se studieze in prealabil mai multe variante de investitii, fiecare cu avantajele si dezavantajele sale, incercand ca prin intermediul indicatorilor de eficienta a investitiilor sa se poata alege varianta cea mai convenabila, mai eficienta.

Sistemul indicatorilor statici ai eficientei economice a investitiilor cuprinde patru grupe de indicatori:

1. indicatori cu caracter general;

2. indicatori de baza;

3. indicatori specifici diferitelor obiective si ramuri;

4. indicatori suplimentari.

3.3.1. INDICATORI CU CARACTER GENERAL

1) Capacitatea de productie

Acest indicator exprima productia maxima ce poate fi obtinuta intr-o perioada de timp, in conditii normale de functionare a capitalului fix, de utilizare a resurselor umane si a unui anumit coeficient de schimburi.

Capacitatea de productie se noteaza cu q si se exprima, in general, in unitati fizice de productie, respectiv: bucati, tone, ml., mc, etc. Poate fi exprimata si valoric:

n

Q = S j=1 qj*pj

unde:

Q - capacitatea de productie exprimata valoric;

qi - capacitatea fizica de productie a sortimentului 'j';

pj - pretul sortimentului 'j' de productie.

Capacitatea de productie este un indicator de volum, care arata o imagine de ansamblu, asupra marimii obiectivului si concretizeaza un prim efect al efortului investitional facut.

2) Numarul de salariati

Numarul de salariati este un indicator care trebuie cunoscut inca din faza de proiectare. Se stabileste pornindu-se de la productie, productivitatea muncii si coeficientul de schimburi. Acest indicator este cunoscut si in structura.

3)Costul de productie

Costul de productie arata conditiile concrete de efort economic, in care se va realiza productia proiectata.

Costul de productie trebuie cunoscut la nivelul intregii productii, la nivelul fiecarui sortiment, precum si pe unitatea de produs. Una din caile cresterii profitului este reducerea costului de la o perioada la alta.

4) Profitul

Profitul este scopul desfasurarii activitatii oricarui agent economic.

Firma trebuie sa urmareasca in permanenta maximizarea acestuia; profitul trebuie apreciat inca din faza de proiectare a unui obiectiv deoarece are o influenta decisiva in luarea unei decizii de investitii privind realizarea unui anumit obiectiv.

5) Productivitatea muncii

In calculele de eficienta, productivitatea muncii trebuie privita din ce in ce mai mult ca o cauza a productiei si nu ca efect al acesteia.

La dimensionare numarului de salariati si a productiei trebuie sa se porneasca de la o anumita productivitate a muncii.

Exista mai multe relatii de calcul pentru acest indicator de baza:

W=Ft/q ; W=q/Ft ; W=q/Ns ; W=Ns/q ; W=Q/Ns

unde:

W - productivitatea muncii;

Ft - timpul necesar obtinerii unei cantitati de productie;

q - cantitatea de productie obtinuta intr-o unitate de timp;

Ns - numarul de salariati;

Q - valoarea productiei obtinute.

6) Ratele de rentabilitate.

Sunt cei mai importanti indicatori de eficienta economica. In general se calculeaza raportand profitul obtinut la elementul care a dus la realizarea lui (capital permanent, capital propriu, costuri, cifra de afaceri, etc).

In analiza economica se va opta pentru varianta cu cea mai mare rentabilitate.

3.3.2. INDICATORI DE BAZA

Indicatorii de baza sunt indicatori proprii analizei eficientei economice a investitiilor. Acestia constituie una din cele mai importante grupe de indicatori, la care apeleaza investitorii pentru adoptarea celei mai avantajoase decizii de investitie.

1) Volumul capitalului investit

Este un indicator care reflecta efortul total economic pentru realizarea unui anumit obiectiv economic de investitii.

Formula de calcul a volumului capitalului investit este urmatoarea:

It = Id + Ic + Mo + Cs

in care:

It - volumul total al capitalului investit;

Id - volumul destinat investitiilor directe;

Ic - volumul destinat investitiilor colaterale;

Mo - necesarul initial de mijloace circulante;

Cs - cheltuieli suplimentare.

Materializarea propriu-zisa a investitiilor se concretizeaza atat in capitalul fix activ cat si in capitalul fix pasiv.

Capitalul fix activ contine masini, utilaje, instalatii care participa la procesul de productie si care decid evolutia acestuia, iar capitalul fix pasiv contine hale, cladiri, etc. ce asigura functionarea in bune conditii a capitalului fix activ.

Desfasurarea unei activitati investitionale eficiente presupune ca ponderea cea mai mare a cheltuielilor de capital sa fie dirijata catre capitalul fix activ.

2) Durata de realizare a lucrarilor de investitii

Este perioada de timp in care are loc materializarea eforturilor investitionale in capital fix.

Ideal este ca durata de realizare sa fie cat mai mica, atat pentru a micsora efectul imobilizarii capitaluluiu in aceasta perioada, cat si pentru a evita risipa si degradarile la care se adauga evitarea demodarii produselor realizate.

3) Durata de functionare a obiectivului

Durata de functionare a obiectivului incepe in momentul in care acesta este pus in functiune si se termina odata cu scoaterea sa din functiune.

In cadrul duratei de functionare a obiectivului distingem trei perioade de timp:

- perioada da atingere a parametrilor proiectati;

- perioada de functionare;

- perioada de declin.

Perioada de atingere a parametrilor proiectati trebuie sa fie cat mai scurta cu putinta. Perioada normala de functionare trebuie sa fie cat mai scurta cu putinta. Perioada normala de functionare trebuie sa fie permanent in atentia investitorului.

Dupa punerea in functiune a unui obiectiv, acesta desfasoara o activitate eficienta in sensul ca toate cheltuielile de productie vor fi acoperite, asigurandu-se si obtinerea unui profit pe durata eficienta de functionare.

4) Investitia specifica

Investitia specifica reprezinta raportul dintre efortul investitional si efectul obtinut.

Investitia specifica se calculeaza pentru trei variante:

a) In cazul obiectivelor noi:

s = It / qh

in care:

s - investitia specifica;

It - volumul investitiei;

qh - capacitatea de productie exprimata in unitati fizice.

In acest caz, indicatorul respectiv arata cati lei-efort de capital investit revin la un leu-productie obtinuta.

b) In cazul modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii unor obiective existente, :

sm = Im / ( qmi - q0 )

unde:

sm - investitia specifica pentru modernizari, dezvoltari, retehnologizari;

Im - valoarea capitalului investit pentru modernizarea, dezvoltarea, retehnologizarea unui obiectiv existent;

qmi - capacitatea de productie exprimata in unitati fizice dupa modernizare, dezvoltare etc.;

q0 - capacitatea de productie existenta inainte de modernizare, dezvoltare, etc.

Numitorul relatiei reprezinta sporul fizic de productie rezultat in urma activitatii de retehnologizare, modernizare, etc.

Indicatorul reflecta cati lei-efort de capital investit revin pe unitate fizica - spor de capacitate rezultata in urma modernizarii.

In functie de sporul valoric de capacitate:

sm = Im / ( Qmi - Q0 )

in care:

Qmi - capacitatea de productie exprimata valoric dupa modernizare, dezvoltare, retehnologizare;

Q0 - capacitatea de productie exprimata valoric inainte de modernizare, dezvoltare, retehnologizare, etc.

In acest caz indicatorul exprima cati lei capital investit revin la un leu spor de capacitate exprimat valoric.

c) Pentru compararea mai multor variante:

sc = ( Ii - Ij ) / ( qi - qj )

unde:

sc - investitia specifica in cazul compararii variantelor de investitii;

Ii - capitalul investit in varianta 'i' de investitie;

Ij - capitalul investit in varianta 'j' de investitie;

qi - capacitatea anuala de productie obtinuta in varianta 'i' de investitie;

qj - capacitatea anuala de productie obtinuta in varianta 'j' de investitie.

Indicatorul 'investitia specifica' are o sfera larga de aplicabilitate si un grad de relevanta ridicat.

5) Termenul de recuperare a investitiei

Acest indicator realizeaza o corelatie intre efortul de capital investit si efectul obtinut sub forma profitului anual.

Termenul de recuperare a investitiei se calculeaza pentru trei variante de investitii:

a) In cazul constructiei de obiective noi:

T = It / Ph

unde:

T - termenul de recuperare a capitalului investit;

It - valoarea capitalului investit;

Ph - profitul anual.

Acest indicator se calculeaza pentru determinarea perioadei de timp in care se recupereaza capiatalul investit din profitul anual obtinut.

b) In cazul modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii unor obiective existente.

Spre deosebire de varianta constructiei de obiective noi, in acest caz corelatia se realizeaza intre capitalul investit si sporul de profit anual obtinut in urma modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii obiectivului.

T = Im / ( Phm - Ph0 )

unde:

T - termenul de recuperare a capitalului investit in cazul unor modernizari, dezvoltari, retehnologizari de capacitati de productie;

Im - valoarea capitalului investit pentru modernizarea, dezvoltarea, retehnologizarea unui obiectiv existent;

Phm - profitul anual obtinut in urma modernizarii, dezvoltarii, retehnologizarii obiectivului existent;

Ph0 - profitul anual obtinut de obiectivul existent inainte de realizarea investitiei pentru modernizare, dezvoltare, retehnologizare.

In cazul reducerii costului de productie, formula de calcul este prezentata in continuare:

T = Im / ( Ch0 - Chm )

unde:

Ch0 - costurile de fabricatie inainte de modernizare;

Chm - costurile de fabricatie dupa modernizare.

O a doua relatie de calcul este urmatoarea:

T=(Im+A -V +Pp)/(Phm-Chm)

unde:

T- termenul de recuperare;

Im - capitalul investit pentru modernizare;

A - amortizarea recuperata;

V - veniturile obtinute prin vanzarea utilajelor vechi;

Pp - pierderea de profit din timpul realizarii investitiei.

c) In cazul compararii diverselor variante de investitii, formula folosita este:

T = ( It + D P - P' ) / Ph

unde:

T- termenul de recuperare;

D P - diferenta dintre profitul prognozat si profitul realizat in perioada de atingere a parametrilor prognozati;

P' - profitul suplimentar ce se realizeaza daca se pun in functiune capacitati partiale de productie;

Ph - profitul anual.

Daca o varianta are un efort de capital investit mai mare dar si efectul de profit obtinut este semnificativ mai mare, formula de calcul este urmatoarea:

T = ( Ii - Ij ) / ( Phi - Phj )

unde:

T - termenul de recuperare;

Ii-Ij - diferenta dintre capitalul investit in prima varianta fata de a doua varianta;

Phi-Phj - diferenta, adica sporul de profit care se obtine in prima varianta fata de cea de-a doua.

Rezultatul exprima numarul de ani in care se recupereaza diferenta de capital dintre cele doua variante prin sporul de profit obtinut.

6) Coeficientul de eficienta economica a investitiilor

Este un indicator care exprima corelatia dintre profitul anual obtinut in urma realizarii investitiei si efortul capitalului investit.

Ca si in cazul indicatorilor 'investitia specifica' si 'termenul de recuperare a investitiei', coeficientul de eficienta economica a investitiilor se va calcula separat pe cele trei variante, astfel:

a) In cazul obiectivelor, formula de calcul este:

e = Ph / It

unde:

e - coeficientul eficientei economice a investitiilor;

Ph - profitul anual obtinut in urma realizarii investitiei;

It - valoarea capitalului investit.

b) In cazul modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii unor obiective existente:

e = ( Phm - Ph0 ) / Im

unde:

e - coeficientul de eficienta economica a investitiilor;

Phm - Ph0 - sporul de profit obtinut;

Im - valoarea capitalului investit.

In acest caz, mai exista o formula echivalenta daca scopul este reducerea costurilor de productie:

e = ( Ch0 - Chm ) / Im

Ch0 - Chm - reprezinta economiile care se obtin prin micsorarea costurilor de productie.

c) In cazul compararii mai multor variante de investitii:

e = ( Phi - Phj ) / ( Ii - Ij )

Phi - Phj - sporul de profit care se obtine in prima varianta comparativ cu cea de-a doua;

II - Ij - reprezinta diferenta dintre capitalurile investite in cele doua variante.

7) Cheltuieli echivalente sau recalculate

Problema care se pune este alegerea intre o varianta cu un efort investitional mai mic ( de capital) si o varianta cu un cost anual de exploatare mai mic.

Indicatorul 'cheltuieli recalculate' cuantifica efortul total de investitii si din exploatare.

K = It + Ch * De

unde:

K - cheltuieli recalculate;

It - valoarea investitiei;

Ch - costurile anuale de productie;

De - durata de functionare eficienta.

O a doua formula de calcul a acestui indicator este:

K = It + Ch * T

unde:

T - termenul de recuperare a investitiei.

Comparabilitatea variantelor este valabila daca in cazul variantelor capacitatile de productie sunt egale. In caz contrar, indicatorul se va calcula intr-o forma specifica:

k = K / ( q * De )

unde:

k - cheltuieli echivalente specifice;

K - cheltuieli echivalente;

q - productia fizica obtinuta;

De - durata de functionare eficienta;

8) Randamentul economic al investitiei

Raportul dintre profitul final si capitalul investit reprezinta randamentul economic al investitiei.

R = Pf / It

Acest indicator calculeaza cati lei profit final se vor realiza cu un leu capital investit.

Profitul final se calculeaza dupa recuperarea investitiilor:

Pf = Pt - Pr

Deoarece Pr = It, relatia de mai sus se poate formula si dupa cum urmeaza:

Pf = Pt - It

Profitul total Pt se calculeaza astfel:

Pt = Ph * De

unde:

Pt - profitul total;

Ph - profitul anual;

De - durata de functionare eficienta.

Profitul anual Ph se va calcula:

Ph = Qh - Ch

unde:

Qh - valoarea anuala a productiei (exprimata in preturi de vanzare);

Ch - costul anual al productiei.

Randamentul economic al investitiilor se calculeaza in practica in functie de profitul total:

R = ( Pt - It ) / It

Relatia este echivalenta cu:

R = ( Pt / It ) - 1

Nici in aceasta forma, randamentul economic al investitiei nu isi modifica semnificatia sa de baza, si anume: cati lei-profit se obtin la un leu investit. Acest indicator reflecta o situatie ca atat mai convenabila, cu cat nivelul sau este mai ridicat.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8766
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved