Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


SURSE PRIMARE DE DATE SI INFORMATII IN SANATATE

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micSURSE PRIMARE DE DATE SI INFORMATII IN SANATATE

Sursele primare de date sunt comune celor trei principale fluxuri catre Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si programele nationale de sanatate ale Ministerului Sanatatii.

Aceste surse primare sunt furnizorii de servicii de sanatate: spitalele, ambulatorii sau centre medicale si medicii de familie.3.1.Spitalele

Conform Legii spitalelor, Departamentul de statistica din structura spitalelor judetene se ocupa cu colectarea si trimiterea datelor. In celelalte tipuri de spitale exista nuclee care se ocupa de realizarea acestei activitati.

Departamentele de statistica din spitalele judetene si clinice sunt dotate cu computere. Pentru toate celelalte tipuri de spitale dotarea variaza in functie de posibilitatile locale. In departament este incadrat si personal cu pregatire medie i superioara. Salariile neatractive fac dificila incadrarea si mentinerea unor informaticieni cu experienta. Asigurarea cu personal precum si pregatirea acestuia sunt insuficiente.

Schimbul de informatii: Spitalul trimite date si informatii in trei directii:

 • Directia Judeteana de Sanatate Publica
 • Casa de Judeteana de Asigurari de Sanatate
 • In cazul unor programe nationale de sanatate catre institutele si organizatiile coordonatoare nationale.

Datele si informatiile trimise catre Directia Judeteana de Sanatate Publica continua seriile cronologice de date deja existente. Unele dintre aceste date dubleaza, in format diferit, fluxul catre Casele de Asigurari de Sanatate sau cele legate de finantarea bazata pe caz rezolvat (Diagnostic Related Group - DRG). Este cazul numarului de pacienti externati, duratei medii de spitalizare, activitatii desfasurate in laboratoare, etc.

Exemplu de date raportate la DSP i format de raportare:

 • miscarea pacientilor in spital (aflati, intrati, transferati in/din sectie, externati): format excel, format fox
 • indicatori de calitate (durata medie de spitalizare, rata de ocupare paturi): format excel
 • morbiditatea externatilor si a pacientilor consultati in ambulatoriu (diagnostice principale pe grupe de varsta): format access
 • centralizatoare proceduri pe grupe varsta: format access
 • interventii chirurgicale principale pe grupe de varsta: format
 • activitatea spitalului: format excel
 • activitatea ambulatoriului: format excel
 • centralizatorul spitalizarilor de zi: format excel
 • indicatori management: format excel, etc.

Datele si informatiile trimise catre Casele Judetene de Asigurari de Sanatate au un caracter mai ales economic (costuri pe sectii, compartimente). Acestea sunt legate si de introducerea sistemului DRG pentru evaluarea activitatii si alocarea resurselor.

Exemplu de date raportate la CAS i format de raportare:

 • pacienti externati spitalizare continua pe CNP: format fox, xml
 • cazuri spitalizare de zi pe CNP: format fox, xml
 • servicii efectuate in ambulatoriu pe CNP: format fox, xml
 • accidente de munca si vatamari corporale pe CNP: format excel
 • concedii medicale eliberate pacientilor pe CNP: format fox, xml
 • retete medicale eliberate pacientilor: format excel, etc.

Cu incepere de la 1 ianuarie 2003, in cadrul reformei sistemului de sanatate, s-a introdus sistemul de finantare a spitalelor bazata pe caz. Sistemul de codificare a datelor la externarea bolnavilor a fost implementat in toate spitalele din Romania. Mai mult, s-au introdus codificarea diagnosticelor folosind ICM-10 AM (varianta cu 4 caractere si colectarea electronica a "Setului minim de date la nivel de pacient" utilizand aplicatia DRG) cat si o noua"Foaie de observatie clinica generala". Toate acestea au modificat complet fluxului informational produs de spital.

Setul minim de date la nivel de pacient colectat:

 • varsta
 • sex
 • durata de spitalizare
 • diagnostic principal
 • diagnostice secundare
 • proceduri
 • starea la externare
 • greutatea la nastere (in cazul nou nascutilor)

Datele sunt trimise lunar catre Casa de Asigurari de Sanatate, catre Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala si catre Scoala Na ionala Publica si Management Sanitar.

Softurile utilizate in colectarea si transmiterea datelor sunt produse de mai multe firme. Aceste softuri utilizeaza in general aceleasi principii, dar din pacate nu sunt compatibile si nici standardizate. Sunt scrise in limbaje de programare diferite. Partea finala de raportare insa este acelasi.

Tipul de soft achizitionat de spitale depinde de posibilitatile financiare ale acestora. Introducerea mecanismului de plata bazat pe caz rezolvat incepand cu 2004 a necesitat armonizarea fluxurilor informationale cu noile cerinte.

Feed-back la datele trimise se primeste numai in cazul neconcordantelor in raportare, in vederea verificarii si corectarii. Nu exista acces on-line la baza de date cu rezultatele datelor din sistemul DRG.

Puncte tari

 • Sistemul Informational de Sanatate sustine reforma in alocarea resurselor catre spitale, in functie de complexitatea cazurilor internate si de oferta de servicii, inlocuind astfel criteriul istoric in alocarea resurselor;
 • Setul minim de date la nivel de pacient este stabilit prin lege si permite evaluarea complexitatii cazului si utilizarea serviciilor de sanatate;
 • Existenta departamentului de statistica.

Puncte slabe

 • Datele si informatiile sunt raportate in trei directii diferite, in trei formate diferite;
 • Soft-uri multiple;
 • Dubla subordonare, atat sistemului de sanatate cat si autoritatilor publice locale;
 • Personalul din departamentul de statistica este redus numeric si cu formare profesionala insuficienta;
 • Lipsa schimbului de informatii intre medicii de familie, ambulatorii sau centre de sanatate si spitale face dificila urmarirea pacientului in sistem.

3.2. Ambulatorii sau centre de sanatate

Ambulatoriile sau centrele de sanatate furnizeaza servicii medicale de specialitate. Organigrama prevede existenta unuia sau a doua posturi de personal cu studii medii care asigura colectarea si raportarea datelor pentru evaluarea activitatii si monitorizarea unor aspecte ale starii de sanatate.

In cazul ambulatoriului de specialitate integrat in spital, raportarea pentru acesta se face de catre spital pe aceleasi canale. Observatiile facute in cazul spitalului se aplica si pentru acest tip de unitate, fie ca este independenta sau fie ca este parte componenta a spitalului.

Exemplu de date raportate la DSP i format de raportare:

 • morbiditatea pacientilor consultati in ambulatoriu (diagnostice principale pe grupe de varsta): format fox
 • centralizatoare proceduri pe grupe varsta: format excel
 • interventii chirurgicale efectuate in ambulatoriu pe grupe de varsta: format excel
 • activitatea ambulatoriului: format excel

Exemplu de date raportate la CAS i format de raportare:

 • servicii efectuate in ambulatoriu pe CNP: format fox, xml
 • concedii medicale eliberate pacientilor pe CNP: format fox, xml
 • retete medicale eliberate pacientilor: format xml, etc.

Puncte tari

 • Sunt principalele surse de date pentru unele programe si subprograme de sanatate, cum ar fi tuberculoza, bolile cu transmitere sexuala, diabetul, tumorile maligne si bolile mentale.

Puncte slabe

 • Raportari a datelor si informatiilor in directii diferite, in trei formate diferite;
 • Datele sunt utilizate in special pentru decontarea serviciilor;
 • Lipsa schimbului de informatii intre medicii de familie, ambulatorii sau centre de sanatate si spitale face dificila urmarirea longitudinala a pacientului in sistem.

3.3.Medicii de familie

Medicul de familie isi desfasoara activitatea intr-un cabinet, de obicei inchiriat.

Dotarea este minima si calculatoarele sunt fie proprietatea medicului fie sunt donatii obtinute in cadrul unor diverse proiecte.

Medicii de familie au primit laptopuri pentru Programul National de Evaluare a Sanatatii, pentru Programul de Diabet si pentru Sistemul Unic Integrat de Raportare, care se-a puns in aplicare din anul 2008.

Medicii de familie trimit date catre:

 • Directia Judeteana de Sanatate Publica, Biroul de statistica: date despre unele aspecte ale starii de sanatate a pacientului sau activitatile din domeniul preventiei primare sau secundare a unor boli;
 • Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate: datele privind caracteristicile pacientilor si activitatea desfasurata. Datele sunt utilizate in special in scop economic (plata per capita si per serviciu, conform prevederilor contractuale), dar si pentru evaluarea activitatii medicilor de familie si evaluarea relatiilor acestora cu alti furnizori de servicii medicale de specialitate.

Exemplu de date raportate la DSP i format de raportare:

 • morbiditatea pacientilor consultati in cabinetul medicului de familie (diagnostice principale pe grupe de varsta): format fox
 • activitatea cabinetului medicului de familie: format excel

Exemplu de date raportate la CAS i format de raportare:

 • servicii efectuate in cabinet pe CNP: format fox, xml
 • concedii medicale eliberate pacien ilor pe CNP: format fox, xml
 • retete medicale eliberate pacientilor: format xml etc.

Puncte tari

 • Una dintre principalele surse primare de date;
 • Numarul mare de medici de familie cu calculatoare in dotarea cabinetului;
 • Numarul mare de medici de familie care percep nevoia de a furniza date de calitate catre Sistemul Informational de Sanatate si sunt constienti de nevoia de date credibile;
 • Introducerea in curricula de formare a medicilor de familie de module de fundamentele informaticii si ale statisticii sanitare.

Puncte slabe

 • Lipsa schimbului de informatii intre medicii de familie, ambulatorii sau centre de sanatate si spitale, face dificila urmarirea longitudinala a pacientului in sistem;
 • Trimiterea de date si informatii catre doi beneficiari in formate diferite, ca de exemplu situatia vaccinarilor, evidenta gravidelor, evidenta unor boli cronice. Datele si informatiile trimise catre Directiile Judetene de Sanatate Publica au un format tipizat, acelasi pentru intreaga tara, in timp ce fiecare Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si-a proiectat sisteme proprii de evidenta si raportare tinand cont de recomandarile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Datele sunt trimise pe hartie pentru Directia Judeteana de Sanatate Publica si atat pe hartie cat si pe discheta pentru Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate;
 • Volum mare de date si informatii, cele mai multe sunt solicitate, lunar dar si trimestrial si anual;
 • Stocarea datelor se face pe hartie dar si pe dischete;
 • Desi contractul - cadru prevede ca datele privind serviciile de ingrijiri de sanatate acordate pacientului sunt confidentiale, acesta nu se respecta in practica din cauza controlului exercitat de Casele de Asigurari de Sanatate. Casele de Asigurari de Sanatate solicita, de exemplu, pentru unele categorii de pacienti, alaturi de codul numeric personal, numele si prenumele, adresa, diagnosticul si tratamentul recomandat. Aceste date permit identificarea cu usurinta pacientului, ceea ce duce la nerespectarea confidentialitatii datelor individuale;
 • Desi datele sunt culese la nivel individual, agregarea lor la nivelul Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate foloseste "episodul" de servicii acordate ca unitate de analiza. Fiecare prezentare a pacientului la medic este contabilizata ca 'episod' independent. Astfel pacientul nu poate fi urmarit longitudinal si numarul de pacienti inregistrati intr-o anumita perioada de timp este necunoscut. Se poate analiza numai suma serviciilor furnizate intr-o anumita perioada de timp, indiferent de beneficiar.

3.4.Fluxul de date si informatii de rutina din afara sistemului de sanatate

Institutul National de Statistica

Institutul National de Statistica este cea mai importanta organizatie din acest circuit.

Schimb de date: datele si informatiile din sistemul de sanatate sunt primite pe doua canale:

 • Prin Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala al Ministerului Sanatatii;
 • De la toate Directiile Judetene de Sanatate Publica prin filiera Directiilor Judetene de Statistica

Schimbul de date se face in dublu sens.

Bazele de date sunt in general in ORACLE. Anumite micro baze de date sunt si in Visual FoxPro.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1849
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved