Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


REGULAMENT INTERIOR AL CENTRULUI COMERCIAL CARREFOUR PLOIESTI

Comert+ Font mai mare | - Font mai micANEXA 3

REGULAMENT INTERIOR

AL CENTRULUI COMERCIAL CARREFOUR PLOIESTIPREAMBUL

Centrul comercial CARREFOUR PLOIESTI (denumit in continuare  Centrul Comercial ) se compune in special dintr-un Hipermarket al carui proprietar este Carrefour Romania S.A., care asigura si exploatarea acestuia, si dintr-o Galerie Comerciala, proprietatea Carrefour Romania S.A. compusa din magazine inchiriate exploatantilor.

Gestiunea Centrului Comercial va fi incredintata unei societati    (denumita in continuare  Administratorul Centrului Comercial ).

Prezentul regulament interior (denumit in continuare  Regulamentul ), determina conditiile de functionare generale si speciale ale Centrului Comercial, regulile care trebuie respectate de catre diferitii ocupanti (Hipermarket, magazine comerciale, prestari de servicii sau restaurante), proprietari sau locatari ai spatiilor pe care le ocupa, denumiti in continuare  exploatanti , care isi exercita activitatea in cadrul Centrului Comercial.

Exploatantii sunt obligati sa respecte dispozitiile prezentului Regulament fara restrictii sau rezerve. Exploatantii se obliga sa respecte toate prevederile Regulamentului si sa asigure respectarea lor de catre colaboratorii si angajatii lor, ca si de catre persoanele carora le vor transfera, cu orice titlu, folosinta localurilor.

Regulamentul va fi opozabil nu numai exploatantilor actuali, ci si tuturor succesorilor, cesionarilor, dobanditorilor, ocupantilor sau detinatorilor in locatie de gestiune ai semnatarilor originari.

Proprietarul Galeriei Comerciale, parte la prezentul Regulament, raspunde pentru faptele tuturor comerciantilor Galeriei Comerciale si se angajeaza in consecinta sa asigure respectarea tuturor clauzelor Regulamentului de catre acesti exploatanti locatari.

In caz de incalcare a unei clauze a prezentului Regulament de catre unul dintre exploatantii Galeriei Comerciale, proprietarul acesteia va trebui sa plateasca o penalitate, astfel cum este prevazut mai jos, avand drept de regres impotriva locatarului in cauza.

SECTIUNEA I

ORGANIZAREA GENERALA

ARTICOLUL 1 - ORAR DE FUNCTIONARE

Centrul Comercial va fi deschis si magazinele vor trebui exploatate timp de douasprezece luni pe an fara intrerupere sau inchidere anuala, de luni pana duminica inclusiv, potrivit acelorasi orare ca si cele practicate de Hipermarket, de la orele 8.30 AM pana la orele 21.30,    precizandu-se totusi ca orarele vor putea fi modificate in caz de modificare a reglementarilor in vigoare in materie.

De asemenea, in caz de forta majora, de evenimente deosebite sau pentru a tine seama de evolutia obiceiurilor de cumparare ale clientilor, Directorul Hipermarketului va putea decide modificarea orarului general de deschidere a Centrului Comercial. Acest nou orar va trebui respectat de catre fiecare exploatant in aceleasi conditii.

ARTICOLUL 2 - APROVIZIONAREA SI LIVRARILE

2.1. Puncte de livrare

Aprovizionarea localurilor comerciale se va face in mod obligatoriu prin zona de livrare prevazuta in acest scop. De asemenea, exploatantii vor trebui, in mod imperativ, sa foloseasca intrarea/ intrarile din Centru . Este interzisa stocarea marfurilor pe aceste culoare de acces, fiind destinate doar tranzitului de la masinile de livrare catre localurile comerciale.

Referitor la acesta, se precizeaza ca vehiculele de livrare de un tonaj care depaseste 3,5 tone, vor trebui, in mod imperativ, sa foloseasca drumurile semnalizate de Administratorul Centrului Comercial, dupa obtinerea acordului Directorului Hypermarketului. In caz contrar, Administratorul va putea sa le interzica accesul in Centrul Comercial, pe langa penalitatile care vor putea fi aplicate.

2.2. Acces

Intrucat accesul la caile de circulatie si la zonele de livrare pot fi comune cu accesul la parcarea rezervata clientilor, stationarea vehiculelor de livrare nu va trebui sa perturbe circulatia altor vehicule, nici sa impiedice circulatia mijloacelor de salvare sau de interventie pompieri si serviciilor de salvare.

2.3. Responsabilitate

Descarcarea si indrumarea livrarilor pana la magazine se vor face sub responsabilitatea comerciantilor in cauza.

2.4. Orare

Aprovizionarile si manipularile de marfa in  Mail  vor trebui terminate cu o jumatate de ora inaintea deschiderii catre public a Centrului Comercial si nu vor putea incepe decat dupa o jumatate de ora dupa inchiderea Centrului. Exploatantii Galeriei Comerciale vor avea acces la localurile lor in afara orelor de deschidere a Centrului Comercial pentru public, incepand cu orele 6:00 AM si, dupa inchiderea Centrului Comercial, pana la orele 23:00.

Deplasarile sau livrarile de materiale voluminoase prin  Mail  vor trebui anuntate in prealabil Administratorului Centrului Comercial si Directorului Hipermarketului. Carucioarele sau alte materiale de livrare vor trebui echipate cu bandaj pneumatic si elemente de protectie pentru a evita degradarea peretilor si solului  Mail -ului.

Pe de alta parte, livrarile de catre furnizori vor putea, de asemenea, incepe la ora 6:00 AM. Ele vor trebui, in mod imperativ, sa se termine cu o jumatate de ora inaintea deschiderii Centrului Comercial, iar seara sa inceapa dupa inchiderea Centrului Comercial si s se termine inainte de ora 23:00.

Reglementare

Vehiculele de livrare nu vor putea stationa decat in zonele special prevazute in acest scop. Stationarea va fi interzisa, in special, in fata iesirilor de siguranta si portilor de acces. Contravenientii vor fi sanctionati si vor suporta intreaga raspundere a oricarui eventual accident.

Furnizorilor care folosesc alte cai de cai de acces decat cele eventual stabilite de Administratorul Centrului Comercial, sau care nu respecta orarele prescrise, li se poate interzice intrarea si descarcarea marfurilor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZAREA CENTRULUI COMERCIAL

3.1.  Mail -ul

In cazul magazinelor care nu sunt deservite direct de o iesire catre exterior, manipularile de-a lungul  Mail -ului accesibil publicului nu vor putea fi efectuate decat in afara orelor de program cu publicul al Centrului Comercial, dupa cum se mentioneaza mai sus.

Marfurile nu vor putea fi in nici un caz depuse sau prezentate in  Mail , chiar si pentru o durata scurta. In consecinta, orice material care blocheaza, chiar si partial,  Mail -ul, va putea fi ridicat si depozitat, prin grija Administratorului Centrului Comercial, pe cheltuiala contravenientului, in cazul in care acesta, desi informat cu privire la obstacolul creat prin depozitarea marfurilor si/sau materialului, nu se conformeaza in termen de 48 de ore de la cererea Administratorului Centrului Comercial.

Totusi, proprietarul Galeriei Comerciale va putea eventual, si cu conditia sa asigure accesul si libera circulatie a clientilor in aleea centrala care deserveste magazinele si Hipermarketul si, de asemenea, cu conditia respectarii reglementarilor in materie de protectie impotriva incendiilor, sa incheie contracte de locatiune ocazionale, pentru activitati comerciale, artizanale, de expozitii publicitare si promotionale, legate de sarbatori sau de anumite operatiuni comerciale punctuale ale ansamblului.

In cazurile in care proprietarul Galeriei Comerciale autorizeaza ocuparea temporara a  Mail -ului pentru o operatiune comerciala punctuala, se precizeaza ca aceste ocupari ocazionale nu vor putea in nici un caz sa se deruleze la iesirile caselor Hipermarketului, pentru a nu impiedica iesirea clientilor din Hipermarket, nici chiar pe axele penetrante centrale dintre SAS-urile de intrare si Hipermarket.

 Mail -ul si aleile Centrului Comercial trebuie considerate drept spatii pietonale ; ele sunt deci supuse reglementarilor in vigoare aplicabile acestora din urma, atat in materie de igiena (picioare pe banci, hartii imprastiate etc..), cat si de securitate, de tinuta si comportament. Vizitatorii Centrului Comercial nu vor trebui in nici un caz sa produca tulburari (zgomote, mirosuri sau comportamente excesive sau violente etc.) susceptibile de a deranja pe ceilalti sau de a perturba exploatarea Centrului.

Decoratiunile, ca si aleile Centrului Comercial sunt exclusiv destinate agrementului clientilor. Orice decoratiune neautorizata de catre Administrator va fi sanctionata.

Este strict interzisa circulatia cu bicicleta, patine cu rotile, skateboard, masini cu motor etc.., cu exceptia personalului autorizat de catre Hipermarket, pentru necesitatile exploatantului acestuia.

Acrobatii, orchestrele si corurile nu sunt autorizate sa se desfasoare in incinta Centrului Comercial, fara acordul scris al Administratorului Centrului Comercial si al Directorului Hipermarketului.

 Mail -ul nu va putea in nici un caz face obiectul unei utilizari exclusive in profitul exploatantilor, chiar si temporar.  Mail -ul constituie accesul si aria de circulatie pietonala a clientilor intre diferitele magazine si va trebui deci sa fie tot timpul liber.

Caini si alte animale domestice

Pentru motive de igiena si de securitate, este interzisa aducerea sau accesul cainilor sau altor animale in incinta Centrului Comercial.

3.2 Securitate

Utilizarea nejustificata si deteriorarea aparatelor pentru protectia impotriva incendiilor este interzisa in mod expres.

Administratorul Centrului Comercial nu poate fi tinut responsabil pentru accidentele produse din greseala, imprudenta sau neglijenta utilizatorilor Centrului Comercial.

Iesirile de siguranta si culoarele de evacuare vor trebui sa fie libere tot timpul.

Exploatantul va trebui sa permita toate controalele si toate vizitele de intretinere a instalatiilor electrice si tuturor retelelor comune.

Proprietarul Galeriei Comerciale va putea fi tinut responsabil in cazul nerespectarii de catre exploatantii Galeriei a acestor dispozitii si, in special, in cazul obstructionarii iesirilor de siguranta sau de impiedicare a functionarii materialelor anti-incendiu (detector de fum, etc.).

Iesirile localurilor exploatate nu vor putea fi inchise atata timp cat in acestea exista clienti si personal.

Exploatantii care doresc sa aiba acces in localurile lor in afara orelor de program vor trebui sa informeze in prealabil Administratorul Centrului Comercial si serviciile de paza contra incendiilor ale Hipermarketului si sa obtina acordul lor prealabil. O cheie a magazinelor va fi depusa la serviciile Centrului Comercial, intr-un dulap de siguranta.

Este interzis accesul publicului atat in localurile tehnice, cat si in birouri.

3.3 Anchete - Fotografii - Manifeste

Centrul Comercial este un loc privat deschis publicului, iar anchetele (cu exceptia anchetelor realizate in interesul Centrului Comercial si autorizate de catre Administratorul Centrului Comercial), fotografiile si inregistrarile de sunete, distribuirea oricaror documente si manifestatiile cu caracter politic sau religios sunt interzise, cu exceptia autorizarii exprese de catre Administratorul Centrului Comercial, dupa avizul si acordul Directorului Hipermarketului.

Orice contravenient va fi expulzat imediat.

Afisajul intamplator este strict interzis.

3.4 Comertul ambulant si cersetoria

Comerciantii ambulanti si cersetorii nu sunt tolerati in Centrul Comercial.

Accesul in Centrul Comercial va putea fi refuzat de catre Administratorul Centrului Comercial oricarei persoane a carei prezenta, comportament sau tinuta indecenta ar putea fi daunatoare securitatii, reputatiei sau intereselor Centrului Comercial, coproprietarilor sau exploatantilor sai.

3.5. Deseuri

Ridicarea deseurilor se va efectua dintr-un loc special care raspunde reglementarilor in vigoare, pe cheltuiala si responsabilitatea exploatantului. Resturile umede si deseurile uscate vor trebui depozitate in saci etansi sau containere.

Exploatantii vor trebui sa evacueze deseurile, cartoanele si ambalajele in fiecare zi, dupa inchiderea magazinului lor. Cartoanele vor trebui pliate.

In nici un caz deseurile nu vor putea fi arse in incinta Centrului Comercial.

Folosirea carucioarelor pentru transportul resturilor este strict interzisa.

3.6. Inchiderea temporara

In caz de nevoie (tulburari, incaierari, etc..), va putea fi decisa inchiderea temporara a Centrului Comercial, cu obligatia Administratorului Centrului Comercial ca, dupa obtinerea acordului Directorului Hipermarketului, sa informeze exploatantii, in scopul de a le permite acestora sa ia toate masurile care s-ar dovedi necesare in interesul Centrului Comercial.

De asemenea, va fi oricand posibila inchiderea temporara, in tot sau in parte, a Centrului Comercial, in caz de lucrari, reparatii sau modificari, dupa informarea exploatantilor vizati, cu cel putin 8 zile inainte, cu exceptia cazurilor de urgenta.ARTICOLUL 4 - PARCAREA

In limita locurilor disponibile, exploatantii sau angajatii lor beneficiaza de un drept de stationare in parcarea angajati hypermarket Carrefour asa cum va fi definit si in conditiile prevazute in Regulamentul de Coproprietate care va fi semnat.

Totusi, dat fiind ca parcarile Centrului Comercial sunt rezervate folosintei clientelei in vederea favorizarii la maxim a prosperitatii Centrului Comercial, Administratorul Centrului Comercial va putea impune, in limita necesitatilor, si cu acordul Directorului Hipermarketului, o zona de parcare obligatorie pentru personal. In acest caz, exploatantii vor trebui sa utilizeze sau sa asigure utilizarea acestei zone de catre angajatii lor.

Numerele de inmatriculare ale vehiculelor exploatantilor si angajatilor lor vor trebui comunicate Administratorului Centrului Comercial.

SECTIUNEA II

MODALITATI DE EXPLOATARE

ARTICOLUL 1 - OBLIGATII GENERALE

Activitatile exploatantilor nu vor trebui sa dea ocazia nici unei contestatii, plangeri sau reclamatii din partea cuiva si, in special, a celorlalti exploatanti ai Centrului Comercial. In consecinta, exploatantii vor fi raspunzatori personal de plangerile facute impotriva lor.

Exploatantii vor trebui sa respecte reglementarile in vigoare in materie de igiena, de munca si de securitate si protectie a muncii. Toate lucrarile necesare in vederea conformarii cu reglementarile mentionate incumba exclusiv exploatantilor.

De asemenea, exploatantii vor trebui sa suporte toate lucrarile impuse in urma unei decizii administrative sau in aplicarea unei noi legi, fara a putea pretinde nici o despagubire in acest sens.

Exploatantii vor trebui sa permita toate controalele si toate vizitele de intretinere a instalatiilor lor individuale de protectie contra incendiului. Ei vor trebui, de asemenea, sa permita vizitele periodice la instalatiile lor electrice si la toate retelele comune. In plus, ei vor trebui sa incheie un contract cu un organism de control agreat, in ceea ce priveste instalatiile electrice.

ARTICOLUL 2 - PERSONAL

Orele incepand cu care membrii personalului magazinelor situate in Galerie vor intra in localuri pentru a pregati deschiderea vor fi notificate Administratorului Centrului Comercial.

ARTICOLUL 3 - ILUMINATUL

Exploatantii sunt obligati sa ilumineze vitrinele si toate partile magazinelor lor vizibile din  Mail  in tot timpul orelor de program al Centrului Comercial.

ARTICOLUL 4 - INTRETINERE

Exploatantii vor trebui sa mentina in buna stare de intretinere, functionare si curatenie ansamblul localurilor lor, accesoriile, echipamentul, vitrina si fatada (de prezentare a marfurilor).

Exploatantii sunt liberi sa-si aleaga societatea de curatenie, cu conditia ca aceasta sa fie regulamentar inregistrata.

ARTICOLUL 5 - CLIMATIZARE - INCALZIRE

Toate localurile exploatantilor vor trebui obligatoriu incalzite si climatizate in timpul orelor de deschidere pentru public.

In plus, in caz de inchidere, oricare ar fi cauza, temperatura localurilor trebuie mentinuta in permanenta "peste temperatura de inghet".

ARTICOLUL 6 - CURATENIE - LUCRARI

Lucrarile de curatenie si intretinere efectuate de catre exploatant in exteriorul localurilor sale vor fi efectuate in afara orelor de deschidere pentru public a Hipermarketului, intr-un mod care sa nu afecteze circulatia clientilor.

Pentru lucrarile de intretinere a magazinelor (exterioare sau interioare), exploatantii nu vor putea utiliza partile comune (galerii, culoare etc.) pentru depozitarea de materiale de constructie, moloz sau deseuri.

In caz de incalcare a prevederilor alineatului precedent, Administratorul Centrului Comercial va fi indreptatit sa procedeze la ridicarea materialelor pe cheltuiala si riscul contravenientului, proprietarul Galeriei Comerciale avand obligatia sa-l ramburseze pe Administrator.

Lucrarile de amenajare vor trebui realizate in conformitate cu reglementarile in vigoare. O palisada va trebui instalata pe cheltuiala exploatantului, pe toata largimea si toata inaltimea deschiderilor.

Materialele utilizate vor trebui sa pastreze estetica generala a Centrului.

Exploatantii vor putea utiliza suprafata palisadelor pentru afisaj, decoratii, semnalizari etc.

ARTICOLUL 7 - NIVEL SONOR - SONORIZARE

Exploatantii vor trebui sa asigure izolatia fonica a localurilor lor ; nivelul sonor al magazinelor lor nu va trebui sa ii tulbure pe comerciantii invecinati sau pe utilizatorii  Mail -ului. Exploatantii nu vor folosi nici o boxa de sunet sau alt mijloc de difuzare susceptibil de a fi auzit in afara localurilor lor si nu vor utiliza nici un aparat electric sau alt perturbator de auditii radiofonice sau de televiziune, fara a fi dotat aparatele in cauza cu un dispozitiv care sa permita evitarea tulburarii vecinilor.

Sonorizarea in parcare si Centrul Comercial este rezervata Administratorului Centrului Comercial pentru nevoile ambiantei si animarii comerciale a Centrului. Ea va putea fi, de asemenea, utilizata de catre Administratorul Centrului Comercial, pentru efectuarea anunturilor care intra in cadrul functiilor sale si in special pentru anunturi de securitate.

ARTICOLUL 8 - MIROSURI NEPLACUTE

Exploatantul va trebui sa ia toate masurile utile pentru a impiedica degajarea de mirosuri dezagreabile din localurile sale.

ARTICOLUL 9 - CANALIZARI

Este interzisa deversarea in sistemele de canalizare a apelor uzate, a produsilor poluanti, corozivi, inflamabili, acizi sau altor materii periculoase si, de o maniera generala, aruncarea deseurilor care pot cauza obstructionarea sau deteriorarea canalizarilor.

ARTICOLUL 10 - FIRMA - OPERATIUNI PUBLICITARE

Firmele raman proprietatea exclusiva a exploatantilor.

In scopul pastrarii armoniei ansamblului magazinelor Galeriei Comerciale, firmele fiecarui comerciant vor trebui, in prealabil, sa primeasca acordul Administratorului Centrului Comercial, in special cu privire la amplasarea, marimea, materialul si coloritul lor.

In general, orice va fi susceptibil sa prejudicieze esteticii Centrului Comercial, va trebui supus aprobarii Administratorului Centrului Comercial si avizului coproprietarilor.

Este strict interzisa diferitilor exploatanti aplicarea firmelor pe fatada Centrului Comercial, cu exceptia firmei Hipermarketului Centrului Comercial.

Este interzis, de asemenea, tuturor exploatantilor sa aplice insemne publicitare care promoveaza produse, activitati sau servicii concurente celor oferite/desfasurate in Centrul Comercial.

Este de asemenea strict interzis exploatantilor sa aplice insemne sub forma de steaguri in interiorul sau in exteriorul Galeriei Comerciale.

Exploatantii nu vor putea in nici un caz sa distribuie in  Mail  sau in parcarea Centrului Comercial prospecte sau esantioane, sa efectueze vanzari la licitatie, cu exceptia operatiunilor autorizate si organizate de ansamblul exploatantilor.

ARTICOLUL 11 - CARUCIOARE

Gestiunea si exploatarea carucioarelor

Carucioarele sunt puse gratuit la dispozitia clientilor Centrului Comercial. Utilizarea carucioarelor pentru transport sau manipulari este strict interzisa.

Carucioarele apartin in totalitate Hipermarketului.. Acesta stabileste singur si pe raspunderea sa caracteristicile tehnice ale carucioarelor pe care le va comanda unui fabricant ales de ea, pe cheltuiala sa, sau le va cumpara de la orice fabricant ales de ea.

Hipermarketul va asigura singur, prin grija sa, curatenia, conservarea si reinnoirea parcului de carucioare.

Adaposturile pentru carucioare

Pentru stocarea carucioarelor, Hipermarketul poate dispune in mod liber de adaposturi, a caror implantare va fi efectuata prin grija sa.

In caz de nevoie, aceste adaposturi vor putea fi deplasate, fie cu titlu provizoriu, fie cu titlu definitiv, prin simpla decizie a directorului Hipermarketului.

Intretinerea acestor adaposturi si semnalizarea lor specifica va fi asigurata prin grija Hipermarketului.

Curatenia imediata a acestor adaposturi si ridicarea tuturor deseurilor sau resturilor eventuale va fi asigurata de catre Administratorul Centrului Comercial in timpul orelor de functionare a Centrului Comercial, ca si curatenia parcarii.

ARTICOLUL 12 - DECORATIUNILE MAIL-ULUI

Decorarea  Mail -ului va fi in intregime in sarcina exploatantilor Galeriei Comerciale ; decorarea Hipermarketului va ramane in intregime in sarcina societatii Hiproma.

ARTICOLUL 13 - ASIGURARI - RENUNTARE LA RECURS

Fiecare exploatant va trebui sa se asigure, pentru lucrarile sale, contra riscurilor diverse de santier si, din momentul inceperii desfasurarii comertului, contra incendiului, exploziilor si daunelor cauzate de ape, pentru mobilier, materiale si marfuri, precum si pentru raspunderea civila, raspunderea angajatorului, recursurile vecinilor, si sa justifice la cererea Administratorului Centrului Comercial, fara intarziere, existenta politelor valide si plata regulata a primelor.

Proprietarul Galeriei Comerciale se angajeaza sa obtina de la locatarii sai o renuntare la recurs intre acestia si Hipermarket, si sa obtina de la asiguratorul lor aceeasi renuntare la recurs intre societatile de asigurare respective.

ARTICOLUL 14 - PENALITATI

Orice incalcare a prezentului Regulament va fi sanctionata cu o penalitate reprezentand echivalentul in Lei al sumei de 100 Euro pentru fiecare incalcare constatata de catre Administratorul Centrului Comercial sau Directorul Hipermarketului, daca aceasta incalcare nu este remediata in termen de 8 zile de la data punerii in intarziere prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Aceasta suma va fi varsata in conturile de cheltuieli ale ansamblului imobiliar si va fi dedusa din suma cheltuielilor repartizate intre coproprietari (daca hypermarketul si Galeria Comerciala nu au acelasi proprietar), in conformitate cu Regulamentul de Coproprietate.

SECTIUNEA III

MODIFICARI

Prezentul Regulament va putea fi in orice moment modificat sau completat de catre Proprietarul Centrului Comercial sau de catre coproprietari (daca hypermarketul si Galeria Comerciala nu au acelasi proprietar), prin hotarare luata in Adunarea Generala, cu votul care va fi prevazut in Regulamentul de Coproprietate.

Prevederile si stipulatiile Regulamentului astfel modificat, se vor impune vizitatorilor, clientilor si comerciantilor, care vor trebui sa le respecte.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1704
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved