Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

Proiect de lectie Clasa: a X - a Biologie - Tipuri de reproducere asexuata in lumea vie

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micProiect de lectie

Unitatea de invatamant: Colegiul National,,I.L.Caragiale'' Bucuresti

Profesor:

Disciplina:Biologie

Clasa: a X - a B

Data: 14.05.2004

Spatiul de desfasurare : cabinetul de informatica -

A.E.L.

Subiectul lectiei: ,,Tipuri de reproducere asexuata in

lumea vie''*

Competente generale si specifice

(din programa scolara):

CG1-CS1;

CG2-CS1,CS3;

CG3-CS1;

CG4-CS4.

Scopul lectiei (competenta principala a lectiei): cunoasterea de catre elevi a unor modalitati de reproducere asexuata in lumea vie, precum si a importantei lor practice.

Competente derivate din cele specifice (competente secundare ale lectiei):

1 - identificarea unor tipuri de reproducere asexuata existente in lumea vie;

*In functie de particularitatile colectivelor de elevi (depriderile

psihomotrice si intelectuale ale elevilor, aptitudinile,

achizitiile cognitive anterioare ale acestora etc.) timpul de

desfasurare a lectiei se poate prelungi la doua ore.

2 - utilizarea investigatiei pentru evidentierea si explicarea unor tipuri de reproducere asexuata la plante si animale;

3 - estimarea influentei factorilor de mediu asupra unor tipuri de reproducere asexuata (diviziunea celulara amitotica, inmugurirea, partenogeneza);

4 - modelarea unor modalitati de reproducere asexuata la plante si animale;

5 - sustinerea propriilor idei si concluzii utilizand corect terminologia adecvata (in legatura cu cultura ,,in vitro'', clonarea la animalele vertebrate);

6 - argumentarea propriilor concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale (in legatura cu cultura ,,in vitro'', clonarea la animalele vertebrate);

7 - analiza variatiilor sezoniere a unor tipuri de reproducere asexuata (diviziunea celulara amitotica, inmugurirea, partenogeneza).

Tipul de lectie: de elaborare de noi cunostinte si dezvoltare de priceperi si deprinderi intelectuale si practice.

Resurse procedurale:

-modelul didactic : combinat:

empirio- logo-psiho-sociocentric cu proceduri atractive;

-strategia didactica: redescoperirea individuala/in

echipa, dirijata/semidirijata, inductiva/deductiva;

-metode si procedee didactice: instruirea asistata de

calculator, instruirea programata, algoritmizarea, fishbowl, observarea macro- si microscopica, conversatia euristica, conversatia de fixare, modelarea, rezolvarea de intrebari - problema, demonstratia.

Resurse materiale:

pentru activitatea frontala: plante cu stoloni,

rizomi;

pentru activitatea de echipa: atlasul ,,Viata si

ecologia'', microscop, preparat microscopic cu mucegaiul alb/verde - albastrui/negru;

pentru fiecare elev: calculator, fisa de instruire

programata, fise cu itemi si raspunsurile la itemi pentru instruirea programata, fisa de recuperare pentru fiecare unitate de lucru din fisa de instruire programata (pentru cei care dupa parcurgerea unei unitati de lucru nu au rezolvat corect itemul aferent acesteia), dictionar francez - roman.

Forme de organizare a activitatii : individual, in echipa, frontal.

Bibliografie:

Manualele de biologie - clasa a X - a;

Mariana Ciobanu, Teza de doctorat ,,Modele alternative de instruire utilizate in invatamantul biologic'', 2003;

Andrei Marin, Morfologia generala a plantelor, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1997;

MEC,CNC, Ghid metodologic, Aria curriculara Matematica si Stiinte ale naturii, liceu, Editura Aramis, 2002

Etapele procesului de invatare

Categorii de competente

Concepte operationale

Demers didactic

Receptare a termenilor

- Identificarea termenilor: diviziune celulara amitotica, spor, inmugurire, fragmentare - regenerare, partenogeneza, clonare, cultura ,,in vitro'', inmultire vegetativa.

- Reactualizare de cunostinte studiate anterior: diviziune celulara, diviziune celulara directa si indirecta, inmugurire, spor, regenerare, organe vegetative, clonare la plante, cultura ,,in vitro'', tesut meristematic, fitohormoni, clonarea oitei Dolly, ereditate nucleara, ereditate extranucleara etc.

Instruirea programata liniara cu ajutorul unei fise de instruire programata alcatuita din opt unitati de lucru.

Aceasta se aplica in corelatie cu instruirea asistata de calculator, conversatia euristica, demonstratia, algoritmizarea, observarea sistematica si individuala a unor imagini cu tipuri de reproducere asexuata in lumea vie, a unor organe vegetale, observarea in echipe de cate doi elevi a unor preparate microscopice.

Se combina activitatea individuala cu cea de echipa si frontala.

Prin conversatie euristica, se apeleaza la notiunile biologice ,,ancora'':

notiuni studiate in gimnaziu - organe vegetative, diviziune celulara, inmugurire, spor, regenerare;

concepte studiate in clasa a IX - a - diviziune celulara amitotica, diviziune celulara directa, clonare la plante, cultura ,,in vitro'', ereditate nucleara, ereditate extranucleara, clonarea oitei Dolly;

concepte studiate in clasa a X - a - tesut meristematic, fitohormoni.

Prelucrare primara a datelor

- Compararea:

diviziunii celulare amitotice la bacterii, euglena verde, parameci;

compararea endosporilor, exosporilor unor specii de mucegaiuri observati la microscop cu imaginile ilustrate in fisa de instruire programata.

- Investigarea prin:

observarea microscopica a unor structuri de reproducere asexuata la mucegaiuri;

observarea macroscopica a unor organe vegetative;

observarea unor imagini ce ilustreaza diferite tipuri de reproducere asexuata.

- Redescoperirea:

reproducerii asexuate prin diviziune celulara amitotica, inmugurire, spori, fragmentarea urmata de regenerare, cultura ,,in vitro'', reproducerii prin organe vegetative, clonarii la animalele vertebrate;

ciclului de dezvoltare la dafnii; importanta unor tipuri de reproducere asexuata.

Se compara diviziunea celulara amitotica la bacterii, euglena verde si parameci pe baza corelarii observarii independente cu demonstratia, dar si reactualizarilor de cunostinte studiate in clasa a IX - a prin conversatie euristica.

Se observa la microscop preparate microscopice fixe cu Mucor mucedo / Penicillium notatum / Aspergillus niger, prin activitate in echipa de cate doi elevi.

Se compara imaginile microscopice vizualizate cu cele ilustrate in fisa de instruire programata la unitatea de lucru nr.2 - ,,Reproducerea prin spori'' (activitate individuala).

Pentru redescoperirea reproducerii asexuate prin organe vegetative, elevii observa individual organe vegetale - tubercul de cartof cu lastari, bulb de ceapa incoltit, frunze de sabiuta, butasi de muscata, de ficus etc. Frontal, profesorul demonstreaza rizomi de lacramioara, stoloni de capsun.

Sunt redescoperite amitoza, inmugurirea, fragmentarea - regenerarea, cultura ,,in vitro'', ciclul de dezvoltare la dafnii, clonarea la animalele vertebrate prin observarea unor imagini din fisele de instruire programata, reactualizari de cunostinte biologice studiate in gimnaziu si liceu, conversatie euristica.

Algoritmizare

- Parcurgerea unei fise de instruire programata.

- Modelarea unui spor de mucegai.

- Estimarea:

importantei clonarii la plante prin cultura in eprubeta de celule, tesuturi meristematice;

remarcarea conditiilor de mediu ce determina inmugurirea, a celor ce influenteaza ciclul de dezvoltare la dafnii.

- Rezolvarea de intrebari - problema legate de clonarea la animalele vertebrate:

1. ,,La animalele vertebrate, copiile donatorului de nucleu sunt intotdeauna identice din punct de vedere genetic cu donatorul de nucleu ?'';

2. ,,Clonarea la animale prezinta avantaje / dezavantaje / avantaje si dezavantaje ?''

Cu ajutorul instruirii asistate de calculator, elevii parcurg opt unitati de lucru - ,,Diviziunea celulara amitotica'', ,,Reproducerea prin spori'', ,,Inmugurirea'', ,,Reproducerea prin fragmentare - regenerare, ,,Clonarea la plante prin cultura ,,in vitro'' ( in eprubeta) de celule, tesuturi meristematice'', ,,Clonarea la plante prin reproducere vegetativa'', ,,Partenogeneza'', ,,Clonarea la animalele vertebrate''. Acestea contin informatii, explicatii, modelari - desene, fotografii, aplicatii practice, sarcini de lucru. Fisele de instruire programata sunt insotite de itemi pentru unitatile de lucru din acestea, precum si de raspunsurile corecte la itemi. Elevii lucreaza in ritmul propriu de lucru. Invatamant diferentiat: cei ce nu rezolva corect itemul unei unitati de lucru, o va relua prin sarcini diverse inscrise in fise de recuperare.

Modelarea unui spor prin desenarea acestuia de catre elevi in caiete, in urma corelarii demonstratiei cu observarea microscopica.

Prin conversatie euristica, observarea unor desene, scheme, reactualizari de cunostinte se stabileste cu ajutorul elevilor importanta culturii ,,in vitro'', se estimeaza influenta factorilor de mediu ce determina inmugurirea, a celor ce influenteaza ciclul de dezvoltare la dafnii.

Pentru gasirea solutiilor la intrebari - problema legate de clonarea la animalele vertebrate se organizeaza fishbowl (tehnica acvariului):

se aseaza (inainte de ora - lectie) scaune in doua cercuri concentrice, cu o masa de lucru in centrul cercului din interior;

in sprijinul rezolvarii problemelor se distribuie grupului de discutie atlasul ,,Viata si ecologia'', iar anterior lectiei se cere sa se raspunda in caiete la intrebari in corelatie, indicandu - se o bibliografie selectiva;

se stabilesc doua grupe de elevi dupa afinitati, fiecare dintre ele va fi pe rand grup implicat in discutie, observat / grup observator, neimplicat in discutie (durata de activitate a fiecaruia este ~ 8 minute;

elevii grupului de discutie iau loc pe scaunele din cercul din interior, iar cei din grupul de observatori pe cele din cercul din exterior;

se prezinta problemele controversate;

elevii din grupul de observatori primesc o fisa de observare / apreciere a comportamentului colegilor din grupul de discutie;

fiecare grupa isi prezinta activitatea din ambele ipostaze.

Exprimare

- Descrierea inmuguririi, fragmentarii urmata de regenerare.

- Generarea de idei, schimbul de idei intre elevii grupului de discutie din timpul aplicarii tehnicii acvariului: copiile donatorului de nucleu nu sunt intotdeauna identice din punct de vedere genetic cu donatorul de nucleu, clonarea la animale prezinta atat avantaje, cat si dezavantaje etc.

- Argumentarea solutiilor de rezolvare a intrebarilor - problema.

- Argumentarea ordinei evolutive - bacterii, euglena verde, parameci - avand in vedere organizarea substantei nucleice.

In descrierea inmuguririi elevii sunt ajutati prin formularea unor fraze lacunare in fisa de instruire programata (unitatea de lucru nr. 3, sarcina 2). Pentru descrierea fragmentarii urmata de regenerare la planarie se observa de catre elevi, individual, desenele din fisa de instruire programata si se poarta o conversatie euristica.

Pe parcursul discutiilor din cadrul tehnicii acvariului se genereaza idei diverse, cu respectarea unor reguli precizate anterior: sustinerea unor idei pe baza unor dovezi, sunt de acord cu antevorbitorul si aduc argumente suplimentare, nu - s de acord cu antevorbitorul si argumentez pentru pozitie.

Dupa stabilirea ordinei evolutive pentru bacterii, euglena verde, parameci, se precizeaza de catre elevi argumentul referitor la organizarea substantei nucleice - lipsa nucleului individualizat, prezenta nucleoidului la bacterii, un nucleu la euglena verde, doua nuclee la parameci, unul cu rol in reproducere, altul cu rol vegetativ.

Prelucrarea secundara a rezultatelor

- Evaluarea unor rezultate: evaluarea solutiilor la intrebarile - problema si a argumentelor ce vin in sprijinul acestora.

- Analiza de situatii prin imagini si text si evaluare de rezultate: analiza de imagini cu ecosistem acvatic bogat in lintita, cu plante de lintita vazute de aproape, cu planta de trandafir obtinuta prin cultura ,,in vitro'', cu purici de plante si informatii corelate cu acestea;

analiza variatiilor sezoniere ale reproducerii la dafnii (asexuata - primavara - vara, sexuata - toamna - iarna);

evaluarea rezultatelor prin completarea unor propozitii lacunare.

Elevii din grupul de discutie  (fishbowl) evalueaza ideile generate, solutiile la intrebarile - problema, elaborand concluzia finala.

Profesorul face aprecieri ale activitatii celor doua grupe implicate in desfasurarea fishbowlui, subliniaza concluziile valide, corijeaza eventualele erori.

Pentru analiza de situatii prin imagini si text se coreleaza demonstratia, observarea independenta, instruirea programata, instruirea asistata de calculator. Fiecare elev rezolva itemi de completare, instruirea programata fiind liniara (de tip Skiner); autoevaluarea se face prin compararea raspunsurilor elaborate de elevi cu cele corecte din fisa cu raspunsuri.

Transferul

- Integrarea unor ramuri ale biologiei:

incadrarea sistematica a unor specii de vietuitoare a caror reproducere asexuata a fost studiata;

indicarea ordinei lor evolutive.

- Integrarea unor domenii:

traducerea unor informatii din limba franceza in limba romana legate de ciclul de dezvoltare la dafnii;

utilizarea etimologiei unor concepte biologice;

corelarea unor concepte de biologie cu concepte din fizica (temperatura) si chimie (hormoni).

- Generalizarea: stabilirea tipurilor principale de reproducere asexuata intalnite in lumea vie.

- Optimizarea unor rezultate - reluarea unor sarcini de lucru din fisa de instruire programata, rezolvarea de noi sarcini de lucru inscrise in fise de recuperare.

Prin observarea unor desene cu o bacterie, euglena verde si parameci, precum si prin corelatii intradisciplinare cu cunostinte de sistematica a vietuitoarelor studiate in clasa a IX - a, elevii precizeaza regnul din care fac parte organismele enuntate mai sus:

bacteria - regnul Procariota, euglena verde si parameciul - regnul Protista.

Tot prin observarea independenta a imaginilor din fisa de instruire programata indicate mai sus, dar si prin corelatii intradisciplinare cu concepte de evolutionism, elevii indica ordinea evolutiva pentru bacterii, euglena verde, parameci.

Se precizeaza etimologia unor concepte biologice in fisa de instruire programata: termenul de clonare vine de la cuvantul grecesc klon = ramura; amitoza din gr. a - fara, mitos - filament; ,,in vitro'' de la lat. in vitro - in sticla; partenogeneza - gr. parthenos - virgin, nefecundat, genesis-geneza, formare;

Pe baza exemplelor de reproducere asexuata luate in studiu in cadrul celor opt unitati de lucru din fisa de instruire programata, elevii precizeaza tipurile principale de reproducere asexuata, folosindu - se conversatia de fixare. In paralel profesorul efectueaza schema lectiei la tabla, iar elevii o noteaza in caiete.

Pentru optimizarea rezultatelor obtinute de elevi, se pregatesc fise de recuperare pentru fiecare unitate de lucru din fisa de instruire programata (vor fi folosite de elevii care dupa parcurgerea unei unitati de lucru nu au rezolvat corect itemul aferent acesteia).

Schema lectiei efectuata pe tabla de catre profesor si in caiete de catre elevi

Tipuri de reproducere asexuata in lumea vie

Diviziunea celulara amitotica ( gr. a - fara, mitos - filament)

Reproducerea prin spori

Inmugurirea

Reproducerea prin fragmentare urmata de regenerare

Clonarea (gr. klon - ramura) la plante prin cultura ,,in vitro''(lat. in vitro - in sticla) de celule, tesuturi meristematice

Clonarea la plante prin organe vegetative

Partenogeneza (gr. parthenos - virgin, nefecundat, genesis - geneza, formare)

Clonarea la animalele vertebrate prin folosirea unui ovul anucleat si un nucleu dintr - o celula somatica

Fisa de instruire programata

Tipuri de reproducere asexuata in lumea vie

Informatii, explicatii, modelari - desene, fotografii, aplicatii practice si sarcini de lucru.

Unitatea de lucru nr. 1

,,Diviziunea celulara amitotica (gr. a - fara, mitos - filament)''

1. Priveste imaginile cu reproducerea prin diviziune celulara

amitotica la bacterie, euglena verde si parameci !

Compara - le !

Fig. 7 Sciziparitatea  Fig. 8 Diviziunea celulara amitotica

la bacterie dupa un plan longitudinal

la euglena verde

Fig. 9 Diviziunea celulara amitotica dupa

un plan transversal la parameci

2. Identifica diviziunea celulara amitotica prin sciziparitate

(formarea unui perete despartitor) la bacterie (fig. 1),

diviziunea celulara amitotica prin strangulare dupa un plan

longitudinal la euglena verde (fig. 2) si dupa unul transversal

la parameci (fig. 3)!

3. Pe baza notiunilor de sistematica a vietuitoarelor studiate in

anul scolar trecut, precizeaza regnul din care fac parteorganismele din figurile de mai sus, notandu - l in spatiul

punctat !

a) bacteria - regnul ......

b) euglena verde - regnul ......

c) parameciul - regnul .......

4. Indica ordinea evolutiva a organismelor de mai sus, scriind

in spatiul punctat doar litera din dreptul lor !

Precizeaza argumentul referitor la substanta nucleica pentru

ordinea evolutiva indicata !

5. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru !

6. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect!

7. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru !

8. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru !

Unitatea de lucru nr. 2

,,Reproducerea prin spori''

1. Reactualizeaza ce este sporul ! Demonstreaza aceasta, prin

alegerea, dintre variantele urmatoare, a aceleia care

corespunde definirii corecte a conceptului de spor:

a) sporii sunt structuri specializate unicelulare, provenite de

la un singur individ, din care prin diviziuni succesive ia

nastere un nou organism.

b) sporii sunt structuri specializate pluricelulare, provenite

de la un singur individ, din care prin diviziuni succesive ia

nastere un nou organism.

c) sporii sunt tesuturi, provenite de la un singur individ, din

care prin diviziuni succesive ia nastere un nou organism.

Scrie litera corespunzatoare variantei alese in spatiul

punctat ce urmeaza: ............

2. Aplicatie practica.

Observa la microscop preparatul microscopic fix cu

mucegaiul alb / verde - albastrui / negru de pe masa ta de

lucru ! Concentreaza - ti atentia asupra hifelor cu spori !

3. Compara imaginile observate la microscop cu cele de mai

jos !

Exospori

 

Sporangi cu spori

(endospori)

 


hife

 

hife

 
 

Fig. 10 Mucegaiul negru Fig. 11Mucegaiul verde-albastrui

4. Modeleaza, printr - un desen schematic, un spor !

5. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru !

6. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect !

7. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru !

8. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru !

Unitatea de lucru nr. 3

,,Inmugurirea''

1. Observa desenele cu reproducerea prin inmugurire la drojdia

de bere si hidra de apa dulce !

mugure

 

Drojdia mama

 


Fig. 12 Reproducerea prin inmugurire la drojdia de bere

Hidra fiica

 

mugure

 

Hidra mama

 

Fig. 7 Reproducerea prin inmugurire la hidra de apa dulce

(vara, cand hrana este bogata, iar temperatura apei este ridicata)

2. Reactualizeaza conceptul de inmugurire studiat in ciclul

gimnazial ! Demonstreaza aceasta prin completarea spatiului

punctat !

Pe suprafata corpului unor specii de vietuitoare se formeaza

o excrescenta ca un ....... Acesta complet

dezvoltat se poate desprinde de pe organismul - mama si

poate forma un nou ....liber sau ramane prins de acesta

contribuind alaturi de altii la formarea ......

3. Fixeaza - ti in memorie corect acest concept, citind

informatiile biologice de mai jos !

Pe suprafata corpului unor specii de vietuitoare se formeaza

o excrescenta ca un mugure. Acesta complet dezvoltat se

poate desprinde de pe organismul - mama si poate forma un

nou individ liber sau ramane prins de acesta contribuind

alaturi de altii la formarea unei colonii.

Reproducerea prin inmugurire se intalneste la unele ciuperci,

spongieri, celenterate.

4. Reactualizand cunostinte biologice studiate in gimnaziu si

studiind figura 7 din fisa de instruire programata, estimeaza

influenta factorilor de mediu asupra inmuguririi !

Efectueaza notatii in caiet !

5. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru !

6. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect !

7. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru !

8. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru !

Unitatea de lucru nr. 4

,,Reproducerea prin fragmentare - regenerare''

1. Observa imaginea de mai jos !

Fig. 13 Fragmentare - regenerare la planarie

2. Avand in atentie denumirea unitatii de lucru si imaginea

observata, redescopera aceasta modalitate de reproducere !

3. Explica, pe scurt, acest tip de reproducere, efectuand notatii

in spatiul punctat !

4. Citeste informatiile biologice de mai jos si fixeaza - ti corect

in memorie conceptele fragmentare - regenerare!

La unele specii de vietuitoare, organismul se poate imparti in

doua sau mai multe segmente, fiecare dintre acestea fiind

capabile sa formeze un nou organism, complet dezvoltat.

Aceasta modalitate de reproducere se intalneste la unele

specii de alge, la licheni, la unele specii de plante superioare,

cum ar fi lintita, unele animale inferioare - spongieri,

celenterate, planarii, rame etc.

5. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru !

6. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect !

7. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru!

8. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru !

Unitatea de lucru nr. 5

,,Clonarea la plante prin cultura ,,in vitro''(in eprubeta) de celule, tesuturi meristematice.''

1. Observa imaginea de mai jos ce indica cultura ,,in vitro'' la

cartof.

Solutii nutritive, fitohormoni

 


Fig. 14 Clonarea prin cultura ,,in vitro'' la cartof

2. Citeste informatiile de mai jos !

Etimologia notiunii biologice ,,clona''provine de la cuvantul

grecesc klon = ramura, iar a culturii ,,in vitro'' de la lat.

in vitro = in sticla.

3. Avand in vedere etimologia precizata mai sus, notiunile

studiate in anul scolar trecut la Genetica, tema ,,Ingineria

genetica si ameliorarea speciilor'',precum si figura observata,

reactualizeaza termenii biologici ,,clonare la plante'', cultura

,,in vitro''!

4. Reaminteste - ti si termenul biologic ,,fitohormoni'', avand

in vedere tema ,,Substante cu rol integrator in viata

organismelor''studiata semestrul acesta si efectuand corelatii

cu notiuni studiate la Chimie !

5. Precizeaza importanta acestei modalitati de reproducere !

Noteaza in spatiul punctat !

Este o cale moderna de obtinere a unor exemplare de plante

deosebit de ......in numar mult mai ..... decat

prin metoda clasica.Este o modalitate de ameliorare deosebit

de eficienta a plantelor.

6. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru !

7. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect !

8. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru!

9. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru !

Unitatea de lucru nr. 6

,,Clonarea la plante prin reproducere vegetativa''

1. Reactualizeaza termenii biologici ,,organe vegetative'' si

,,inmultire vegetativa''studiati in gimnaziu !

2. Observa materialul biologic de pe masa ta de lucru, dar si

plantele de lacramioara si capsun demonstrate

frontal de catre profesor !

3. Redescopera modalitati de reproducere vegetativa !

4. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru!

5. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect!

6. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru!

7. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe

masa ta de lucru !

Unitatea de lucru nr. 7

,,Partenogeneza''

1. Citeste explicatia conceptului de ,,partenogeneza'' si

etimologia acestuia !

Dezvoltarea de indivizi din ovule nefecundate se numeste

partenogeneza (gr. parthenos = virgin, nefecundat,

genesis = geneza, formare).

2. Observa desenele de mai jos ! Tradu din limba franceza in

limba romana informatia aferenta lor, completand spatiile

punctate !

 

 

larves

 
 

Fig.15 Daphnie avec Fig. 16 Cycles de reproduction

ses larves (1 mm) des daphnies

Fig. 15........................

Fig. 16.........

 


..................................................

 


..................................................

3. Redescopera ciclul de dezvoltare la acest crustaceu !

Completeaza spatiile punctate !

In conditii .......populatia de dafnii este alcatuita

din femele care contin pungi cu oua provenite din ovule

nefecundate; din acestea se dezvolta mici ,,purici'' de balta

femele.

In conditii ...... unele oua dau nastere la masculi mai

mici decat femelele, pe care le fecundeaza; rezulta ,,oua de

iarna''. Ele duc o viata latenta pana in primavara, cand

eclozeaza dafnii femele.

4. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru!

5. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect !

6. Daca ai rezolvat corect itemul, treci la parcurgerea

urmatoarei unitati de lucru!

7. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru !

Unitatea de lucru nr. 8

,,Clonarea la animalele vertebrate''

1. Observa imaginea de mai jos cu oita Dolly obtinuta prin

clonare !

Fig. 17 Oita Dolly obtinuta prin clonare

2. Reactualizeaza acest exemplu de clonare studiat in clasa

a IX - a ! Dar si notiunile biologice ,,ereditate nucleara'',

,,ereditate extranucleara'', ,,mutatii'' !

3. Participa la ,,fishbowl''organizat si coordonat de profesor !

- In vederea participarii la fischbowl, alege - ti un grup cu care

sa fii, pe rand, implicat in discutie, observat/ observator,

neimplicat in discutie.

Grupul de discutie se aseaza pe scaunele din cercul intern, iar

cel al observatorilor ocupa scaunele din cercul extern

(anterior lectiei se aseaza scaune in forma a doua cercuri

concentrice, cu o masa de lucru in mijlocul celui intern, cu

atlase ,,Viata si ecologia'' pe aceasta.)

- Daca ai ales sa faci parte dintr - un grup, rezolva, prin

discutie in cadrul lui (~ 8 minute), una dintre urmatoarele

intrebari - problema:

Intrebare - problema pentru grupul nr. 1 de discutie:

,,La animalele vertebrate, sunt copiile donatorului de nucleu intotdeauna identice din punct de vedere genetic cu donatorul de nucleu ?''

,,Argumenteaza opinia ta !''

Intrebare - problema pentru grupul nr. 2 de discutie:

,,Clonarea la animale prezinta avantaje/dezavantaje / avantaje si dezavantaje?''

,,Argumenteaza opinia ta !''

- In rolul de observator, foloseste fisa de observare / apreciere a

comportamentului colegilor tai din grupul implicat in

discutie! O ai pe masa ta de lucru !

4. Rezolva itemul corespunzator acestei unitati de lucru!

5. Verifica - ti raspunsul dat cu cel corect !6. Daca ai rezolvat corect itemul, autoevalueaza - ti activitatea

din aceasta ora - lectie !

7. Daca nu l - ai rezolvat corect, reia aceasta unitate de lucru

prin rezolvarea fisei de recuperare a acesteia de pe masa ta

de lucru, apoi autoevalueaza - ti activitatea din aceasta

ora - lectie !

Itemi

Completeaza spatiile punctate cu notiunile corespunzatoare !

Unitatea de lucru nr. 1

La euglena verde, diviziunea celulara se face dupa un plan......., iar la parameci dupa un plan......

Unitatea de lucru nr. 2

Structurile specializate unicelulare provenite de la un singur individ din care prin diviziuni succesive ia nastere un nou organism se numesc.......

Unitatea de lucru nr. 3

La hidra de apa dulce se formeaza o colonie prin ......, fara desprinderea indivizilor noi de cel parental.

Unitatea de lucru nr. 4


Fig.18 Ecosistem acvatic Fig. 19 Plante de lintita

bogat in lintita vazute de aproape

La lintita, organismul se poate imparti in doua sau mai multe segmente, fiecare dintre acestea fiind capabile sa formeze un nou organism, complet dezvoltat. Aceasta modalitate de reproducere se numeste..............

Unitatea de lucru nr. 5

Imaginea de mai jos prezinta o planta de trandafir obtinuta prin cultivarea in eprubeta a unui grup de celule.

Fig. 15 Trandafir obtinut prin clonare

Aceasta este o reproducere asexuata prin clonare de

tipul..........

Unitatea de lucru nr. 6

Inmultirea vegetativa la capsun se face prin .........

Unitatea de lucru nr. 7

Fig. 20 Paduchi de plante

Figura de mai sus reprezinta paduchi de plante. Aceasta specie se poate reproduce si din ovule nefecundate.

Aceasta modalitate de reproducere asexuata se numeste.........

Unitatea de lucru nr. 8

La animalele vertebrate, indivizii clonati ........toti identici din punct de vedere genetic cu donatorul de nucleu.

Autoevaluare

Punctaj: cate 1 punct pentru fiecare item completat corect

dupa primul studiu;

1 punct acordat de majoritatea colegilor observatori

pentru participarea la discutia din cadrul sistemului

organizat dupa ,,tehnica acvariului'';

1 punct din oficiu.

timp de lucru: 1minut pentru fiecare item (inclusiv

verificarea raspunsului).

Raspunsuri la itemi

Unitatea de lucru nr. 1 

La euglena verde, diviziunea celulara se face dupa un

longitudinal transversal

plan......., iar la parameci dupa un plan......

Unitatea de lucru nr. 2

Structurile specializate unicelulare provenite de la un singur individ din care prin diviziuni succesive ia nastere un nou

spori

organism se numesc.......

Unitatea de lucru nr. 3

inmugurire

La hidra de apa dulce se formeaza o colonie prin ......, fara desprinderea indivizilor noi de cel parental.

Unitatea de lucru nr. 4


Fig. 21 Ecosistem acvatic Fig. 22 Plante de lintita

bogat in lintita vazute de aproape

La lintita, organismul se poate imparti in doua sau mai multe segmente, fiecare dintre acestea fiind capabile sa formeze un nou organism, complet dezvoltat. Aceasta modalitate de

fragmentare - regenerare

reproducere se numeste................

Unitatea de lucru nr. 5

Imaginea de mai jos prezinta o planta de trandafir obtinuta prin cultivarea in eprubeta a unui grup de celule.

Fig. 23 Trandafir obtinut prin clonare

Aceasta este o reproducere asexuata prin clonare de

culturii ,,in vitro''

tipul..........

Unitatea de lucru nr. 6

stoloni

Inmultirea vegetativa la capsun se face prin .........

Unitatea de lucru nr. 7

Fig. 24 Paduchi de plante

Figura de mai sus reprezinta paduchi de plante. Aceasta specie se poate reproduce si din ovule nefecundate.  Aceasta modalitate de reproducere asexuata se numeste

partenogeneza

Unitatea de lucru nr. 8

nu sunt

La animalele vertebrate, indivizii clonati ........toti identici din punct de vedere genetic cu donatorul de nucleu.

Modul de rezolvare a unor sarcini din unitatile de lucru

(sarcini de completare)

Unitatea de lucru nr. 1

,,Diviziunea celulara amitotica (gr. a - fara, mitos - filament)''

Procariota

a) bacteria - regnul ......

Protista

b) euglena verde - regnul ......

Protista

c) parameciul - regnul .......

a, b, c, bacteria nu are nucleu individualizat, substanta

........................... nucleara este raspandita in citoplasma, formand ...........................nucleoidul, euglena verde are un nucleu, iar parameciul, ........................... doua nuclee.

Unitatea de lucru nr. 2

,,Reproducerea prin spori''

1. a)

Unitatea de lucru nr. 3

,,Inmugurirea''

2. Pe suprafata corpului unor specii de vietuitoare se formeaza

mugure

o excrescenta ca un ..... Aceasta complet dezvoltat se poate desprinde de pe organismul - mama si poate forma un

organism

nou ......liber sau ramane prins de acesta,

colonii

contribuind, alaturi de altii, la formarea unei ......

Unitatea de lucru nr. 4

,,Reproducerea prin fragmentare - regenerare''

La unele specii de vietuitoare, organismul se poate imparti ............... in doua sau mai multe segmente, fiecare dintre acestea ............

fiind capabil sa formeze un nou organism, complet

............... dezvoltat.

Unitatea de lucru nr. 5

,,Clonarea la plante prin cultura ,,in vitro''(in eprubeta) de celule, tesuturi meristematice.''

Este o cale moderna de obtinere a unor exemplare de plante

valoroase mare

deosebit de ......in numar mult mai ....... decat prin metoda clasica. Este o modalitate de ameliorare

plantelor

deosebit de eficienta a.......

Unitatea de lucru nr. 7

,,Partenogeneza''

Fig. 10 Dafnie cu larvele sale (1 mm)

......................... ....

Fig. 11 Ciclul de reproducere la dafnii

 


conditii favorabile: ovule nefecundate cu dezvoltare rapida ...........................

 

conditii precare: ovule fecundate si oua rezistente ...........................

favorabile

In conditii .......populatia de dafnii este alcatuita din femele care contin pungi cu oua provenite din ovule nefecundate; din acestea se dezvolta mici ,,purici'' de balta - femele.

precare

In conditii ...... unele oua dau nastere la masculi mai mici decat femelele, pe care le fecundeaza; rezulta ,,oua de iarna''. Ele duc o viata latenta pana in primavara, cand eclozeaza dafnii femele.

Fisa de de recuperare nr.1

,,Diviziunea celulara amitotica''

1. Priveste imaginile cu reproducerea prin diviziune celulara

amitotica la bacterie, euglena verde si parameci !

Compara - le !

Fig. 25 Sciziparitatea Fig. 26 Diviziunea celulara amitotica

la bacterie dupa un plan longitudinal

la euglena verde

Fig. 27 Diviziunea celulara amitotica dupa

un plan transversal la parameci

2. Identifica diviziunea celulara amitotica prin sciziparitate

(formarea unui perete despartitor) la bacterie (fig. 1),

diviziunea celulara amitotica prin strangulare dupa un plan

longitudinal la euglena verde (fig. 2) si dupa unul transversal

la parameci (fig. 3)!

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

Bacteriile se divid amitotic prin ..........

Raspunsul la item

sciziparitate

Bacteriile se divid amitotic prin ..........

Fisa de recuperare nr. 2

,,Reproducerea prin spori''

1. Citeste informatiile biologice de mai jos !

a) Sporii sunt structuri specializate unicelulare, provenite de

la un singur individ, din care prin diviziuni succesive ia

nastere un nou organism.

b) Se reproduc prin spori unele specii de alge, ciuperci, cum

sunt mucegaiurile, licheni etc.

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

Mucegaiurile se pot reproduce prin.......

Raspunsul la item

spori

Mucegaiurile se pot reproduce prin.......

Fisa de recuperare nr. 3

,,Inmugurirea''

1. Priveste desenul cu reproducerea prin inmugurire la hidra de

apa dulce !

Hidra mama

 

Fig. 28 Reproducerea prin inmugurire la hidra de apa dulce

2. Citeste informatiile biologice de mai jos !

Pe suprafata corpului unor specii de vietuitoare se formeaza

un mugure. Mugurii complet dezvoltati se pot desprinde de

pe organismul - mama si pot forma un nou individ liber sau

raman prinsi de acesta formand colonii.

Reproducerea prin inmugurire se intalneste la unele ciuperci,

spongieri, celenterate.

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

Vara, cand hrana este bogata, iar temperatura apei este ridicata, hidra de apa dulce se reproduce prin.......

Raspunsul la item

Vara, cand hrana este bogata, iar temperatura apei este ridicata,

inmugurire

hidra de apa dulce se reproduce prin.......

Fisa de recuperare nr. 4

,,Reproducerea prin fragmentare - regenerare''

1. Priveste imaginea de mai jos !

Fig. 29 Fragmentare / regenerare la planarie

2. Citeste informatiile biologice de mai jos !

Ramele acvatice se pot fragmenta, fiecare portiune de corp

rezultata se poate dezvolta independent, ducand la obtinerea

unui nou individ (o noua rama).

Aceasta modalitate de reproducere se intalneste si la unele

specii de alge, la licheni, unele specii de plante superioare,

cum ar fi lintita, unele animale inferioare - spongieri,

celenterate, planarii, etc.).

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

In urma fragmentarii ramelor acvatice, fiecare fragment se va

dezvolta, formand...............

Raspunsul la item

In urma fragmentarii ramelor acvatice, fiecare fragment se va

o noua rama (individ, organism)

dezvolta, formand...............

Fisa de recuperare nr. 5

,,Clonarea la plante prin cultura ,,in vitro''(in eprubeta)

1. Priveste imaginea de mai jos ce prezinta cultura ,,in vitro'' la

cartof.

Solutii nutritive, fitohormoni

 


Fig. 30 Clonarea prin cultura ,,in vitro'' la cartof

2. Citeste informatia biologica de mai jos ! 

La cartof, se pot obtine plante identice prin cultivarea detesuturi meristematice pe medii nutritive cu fitohormoni -

,,cultura ,,in vitro''.

Item

Completeaza spatiile punctate cu notiunile corespunzatoare.

Cultura ,,in vitro'' la plante este cultivarea de celule, tesuturi

......pe medii nutritive cu ........

Raspunsul la item

Cultura ,,in vitro'' la plante este cultivarea de celule, tesuturi

meristematice fitohormoni

........pe medii nutritive cu ........

Fisa de recuperare nr. 6

,,Clonarea la plante prin reproducere vegetativa''

stoloni

 
1. Observa imaginile cu reproducerea vegetativa la capsun prin stoloni (tulpina taratoare).

plante de capsun

 

Fig. 31 Reproducerea vegetativa la capsun prin stoloni

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

Capsunul se reproduce vegetativ prin tulpini taratoare numite.......

Raspunsul la item

Capsunul se reproduce vegetativ prin tulpini taratoare

stoloni

numite.......

Fisa de recuperare nr. 7

,,Partenogeneza''

1. Citeste explicatia conceptului de ,,partenogeneza'' !

Dezvoltarea de indivizi din oua nefecundate se numeste

partenogeneza.

2. Priveste desenul schematic de mai jos, desen ce indica ciclul

de dezvoltare la dafnie !

Fig. 32 Partenogeneza la dafnii

3. Citeste explicatia ciclului de dezvoltate la dafnii !

In conditii favorabile populatia de dafnii este alcatuita din

femele care contin pungi cu oua provenite din ouale

nefecundate; din acestea se dezvolta mici ,,purici'' de balta,

femele.

In conditii precare unele oua dau nastere la masculi mai mici

decat femelele, pe care le fecundeaza; rezulta ,,oua de

iarna''. Ele duc o viata latenta pana in primavara, cand

eclozeaza dafnii femele.

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

In conditii prielnice, reproducerea dafniilor se face prin ovule .......

Raspunsul la item

In conditii prielnice, reproducerea dafniilor se face prin ovule nefecundate

Fisa de recuperare nr. 8

,,Clonarea la animalele vertebrate''

1. Observa imaginea de mai jos cu oita Dolly obtinuta prin

clonare !

Fig. 33 Oita Dolly obtinuta prin clonare

2. Citeste explicatia sumara a acestei clonari !

In ovulul anucleat al unei oi cu capul cu blana neagra s - a

introdus un nucleu dintr - o celula somatica - epidermala a

ugerului unei oi cu blana capului alba.

Item

Completeaza spatiul punctat cu notiunea corespunzatoare.

Clonarea la animalele vertebrate necesita un....... nefecundat si un donator de.......

Raspunsul la item

ovul

Clonarea la animalele vertebrate necesita un.......

nucleu

nefecundat si un donator de.......

Fisa de observare - apreciere a comportamentului colegilor din grupul de discutie nr. 1

(tehnica fishbowl)

Numele si prenumele elevului observator: ........

Clasa:.......

Lectia: ,,Tipuri de reproducere asexuata in lumea

vie''

Intrebarea - problema a discutiei:

,,La animalele vertebrate, sunt copiile donatorului de nucleu intotdeauna identice din punct de vedere

genetic cu donatorul de nucleu ?''

,,Argumenteaza opinia ta !''

Grupul este alcatuit din..membri.

Consensul se stabileste: greu acceptabil usor


Se dezvolta un microclimat: pozitiv negativ

Elevii care au concluzionat si clarificat contributiile celorlalti membri:

Conflicte generate (exemplificarea lor, cine le - a generat): ....................................................

Detensionarea atmosferei (glume):

Modalitati de incurajare a contributiei membrilor grupului central, de catre colegii lor:

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului observat

Punctajul acordat (0 / 1punct) si motivarea, pe scurt, a acordarii lui

Concluzia generala desprinsa:

Fisa de observare - apreciere a comportamentului colegilor din grupul de discutie nr. 2

(tehnica fishbowl)

Numele si prenumele elevului observator: ........

Clasa:.......

Lectia: ,,Tipuri de reproducere asexuata in lumea

vie''

Intrebarea - problema a discutiei:

,,Clonarea la animale prezinta avantaje/dezavantaje / avantaje si dezavantaje?''

,,Argumenteaza opinia ta !''

Grupul este alcatuit din..membri.

Consensul se stabileste: greu acceptabil usor


Se dezvolta un microclimat: pozitiv negativ

Elevii care au concluzionat si clarificat contributiile celorlalti membri:

Conflicte generate (exemplificarea lor, cine le - a generat): ....................................................

Detensionarea atmosferei (glume):

Modalitati de incurajare a contributiei membrilor grupului central, de catre colegii lor:

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului observat

Punctajul acordat (0 / 1punct) si motivarea, pe scurt, a acordarii lui

Concluzia generala desprinsa:

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 12292
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved