Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

SUBIECTE IN MATERIA ASIGURARII – TEST GRILA

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micSUBIECTE IN MATERIA ASIGURARII – TEST GRILA1. Ce este asiguratorul ?

a. O persoana juridica;

b. O societate de asigurare;

c. O persoana fizica;

d. O parte a contractului de asigurare.

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+b+d

d. a+c+d

2. Ce obligatii are asiguratorul ?

a. De a incheia contracte de asigurare facultative;

b. De a plati prima de asigurare;

c. De a plati suma asigurata la producerea evenimentului;

d. De a plati suma asigurata la momentul incetarii contractului.

3. Ce este asiguratul ?

a. Persoana fizica;

b. Persoana juridica;

c. Parte a contractului de asigurare;

d. Parte care a generat producerea evenimentului asigurat.

a. a+b

b. b+c+d

c. a+b+c

d. a+c+d

4. Cine are calitatea de asigurat in asigurarile de persoane ?

a. Orice persoana fizica;

b. Orice persoana fizica si juridica;

c. Orice persoana juridica;

d. Orice persoana interesata

5. Care sunt obligatiile asiguratului ?

a. Sa achite prima de asigurare;

b. Sa achite despagubirea;

c. Sa achite suma asigurata;

d. Sa denunte contractul la momentul producerii evenimentului.

6. Ce este interesul asigurat ?

a. Cerinta esentiala pentru validitatea contractului de asigurare;

b. Dauna efectiva pe care persoana interesata o poate avea in caz de producere a evenimentului;

c. Conditie de forma a contractului;

d. Element al contractului de asigurare

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

7. Ce conditii trebuie sa indeplineasca interesul asigurabil in asigurarile de bunuri ?

a. Sa existe un bun ce poate fi asigurat;

b. Asiguratul sa se afle intr-un raport legal cu bunul;

c. Sa imbrace forma autentica;

d. Bunul sa fie legal dobandit.

a. a+b+d

b. a+b+c

c. a+c+d

d. b+c+d

8. Cand nu plateste asiguratorul suma asigurata ?

a. Cand evenimentul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat;

b. Cand evenimentul asigurat a fost produs cu intentie de beneficiarul asigurarii;

c. Cand asiguratul nu a adus la cunostinta asiguratorului modificarea imprejurarilor privind riscul asigurat si acesta s-a produs;

d. Cand producerea evenimentului a avut loc dupa incetarea contractului.

a. a+b

b. a+b+d

c. a+b+c+d

d. b+c+d

9. Ce este agentul de asigurare ?

a. O persoana fizica abilitata in baza unei autorizari sa incheie contracte in numele si in contul asiguratorului;

b. Broker de asigurare;

c. Beneficiarul asigurarii;

d. Persoana juridica care incheie contracte in numele si in contul asiguratorului potrivit mandatului dat de acesta.

a. a+b

b. c+d

c. a+d

d. a+c

10. Cand este indicat beneficiarul asigurarii ?

a. La momentul incheierii contractului de asigurare;

b. Ulterior incheierii contractului de asigurare;

c. In timpul executarii contractului de asigurare;

d. Dupa momentul producerii evenimentului asigurat.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+b+c

d. a+c+d

11. Ce conditii trebuie sa indeplineasca fenomenul generator de pagube pentru a constitui risc asigurat ?

a. Producerea fenomenului sa fie posibila;

b. Producerea fenomenului sa aiba o anumita regularitate;

c. Producerea fenomenului sa fie intamplatoare;

d. Producerea fenomenului sa nu depinda de vointa asiguratului.

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+c+d

12. Cum se clasifica asigurarile dupa modul de realizare a raporturilor juridice

a. Asigurare obligatorie;

b. Asigurare prin efectul legii;

c. Asigurare facultativa;

d. Asigurare contractuala.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+d

13. Cum se clasifica asigurarile dupa domeniul asigurarii?

a. Asigurare de bunuri;

b. Asigurare de raspundere civila:

c. Asigurare de persoane;

d. Asigurare de viata:

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+c+d

14. Cum se clasifica asigurarile dupa natura raporturilor care se stabilesc intre asigurat si asigurator?

a. Asigurare directa;

b. Asigurare prin interpunere de persoane;

c. Asigurare indirecta;

d. Asigurare prin intermediar:

a. a+c

b. b+c

c. a+b+c

d. b+c+d

15. Care sunt functiile asigurarii?

a. Compensarea pagubelor;

b. Plata sumelor asigurate ;

c. Prevenirea pagubelor

d. Obtinerea unor venituri suplimentare si cresterea sigurantei afacerilor.

a. a+b+c+d

b. a+b+d

c. b+c+d

d. a+c+d

16. Cand trebuie sa existe interesul ca element al contractului de asigurare?

a. Numai la momentul incheierii contractului;

b. In momentul incheierii contractului;

c. Pe parcursul desfasurarii contractului,

d. In momentul producerii pagubei.

a. a+c+d

b. b+c+d

c. a+b+d

d. a+b+c+d

17. Cine sunt titularii interesului asigurabil?

a. Intotdeauna contractantul asigurarii;

b. Asiguratul;

c. De cele mai multe ori contractantul asigurarii;

d. Proprietarul bunului.

a. a+b+d

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b

18. Ce natura juridica are contractul de asigurare?

a. Act de administrare;

b. Act de dispozitie;

c. Act cu titlu gratuit;

d. Act de conservare.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

19. Ce este prima de asigurare?

a. Suma platita de asigurat drept contributie la constituirea fondului de asigurare;

b. Remuneratia primita de asigurator de la asigurat in schimbul protectiei promise;

c. Suma de bani platita anticipat asiguratorului de catre asigurat,

d. Pretul protectiei oferite de asigurator asiguratului.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+b+d

d. a+c+d

20. Care sunt caracterele generale ale primei de asigurare

a. Plata anticipata;

b. Caracterul divizibil;

c. Caracterul indivizibil;

d. Caracterul sinalagmatic.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

21. De cand isi produce efectele contractul de asigurare?

a. De la momentul incheierii contractului;

b. De la momentul producerii evenimentului asigurat;

c. De la momentul platii primei de asigurare;

d. De la momentul platii primei rate a primei de asigurare.

a. a+b

b. b+c

c. a+d

d. c+d

22. Cand se poate invoca de catre asigurat exceptia de neexecutare a obligatiei de plata a indemnizatiei de asigurare de catre asigurator

a. Intotdeauna;

b. Doar dupa plata primei de asigurare;

c. Pana la producerea evenimentului asigurat;

d. Dupa producerea evenimentului asigurat.

23. Cui apartine obligatia de plata a primei de asigurare?

a. Beneficiarului asigurarii;

b. Asiguratului;

c. Contractantului asigurarii;

d. Asiguratorului.

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c

d. b+c+d

24. Cui apartine obligatia de plata a primei de asigurare in cazul incheierii unei asigurari in contul altei persoane

a. Contractantului;

b. Asiguratului,

c. Beneficiarului asigurarii,

d. Asiguratorului.

25. Pana la ce moment poate asiguratorul sa denunte unilateral contractul pentru neplata primei de asigurare?

a. Pana la momentul producerii evenimentului asigurat;

b. Oricand;

c. Dupa producerea evenimentului asigurat;

d. La momentul producerii evenimentului asigurat.

26. Care este sanctiunea care intervine in caz de neplata la termen a primelor de asigurare?

a. Rezilierea de drept;

b. Rezolutiunea;

c. Nulitatea relativa;

d. Denuntarea unilaterala:

27.Care sunt cazurile in care asiguratorul poate refuza plata sumei asigurate?

a. in caz de neplata a primelor de asigurare;

b. in cazul in care evenimentul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat;

c. in nici o situatie,

d. in cazul in care in cursul executarii contractului au intervenit imprejurari esentiale privitoare la riscul asigurat si acestea nu au fost comunicate de asigurat.

a. a+b+d

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+c+d

28. Prin ce se caracterizeaza autoasigurarea?

a. Nu are la baza un contract;

b. Asiguratorul este si asigurat;

c. Crearea unui fond special,

d. Se incheie intre persoane fizice:

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c

d. b+c+d

29. Prin ce se caracterizeaza reasigurarea?

a. Prin dispersia riscurilor,

b. Prin dispersia pagubelor;

c. Asiguratorul primar devine asigurat;

d. Prin cedarea unei parti din risc si a unei parti din prima de asigurare de catre reasigurat.

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+b+c+d

d. b+d

30. Cine are calitatea de reasigurat in contractul de reasigurare?

a. orice persoana fizica,

b. orice persoana juridica;

c. orice persoana juridica care a incheiat anterior un contract de asigurare in calitate de asigurator;

d. asiguratul dintr-un contract anterior.

31. Care sunt partile fata de care se produce efectele contractului de reasigurare?

a. Intre asigurator si reasigurat;

b. Intre reasigurat si reasigurator;

c. Intre asigurat si reasigurator.

d. Intre asigurator si reasigurator.

a. b+d

b. a+c

c. a+d

d. a+d

32. Care este valoarea sumei reasigurate ?

a. Egala cu suma asigurata;

b. Mai mare decat suma asigurata;

c. In functie de valoarea bunului la momentul incheierii contractului de reasigurare;

d. Depinde de valoarea primei de reasigurare.

33. Care sunt elementele definitorii ale contractului de asigurare?

a. Interesul asigurarii;

b. Riscul asigurat;

c. Suma asigurata;

d. Prima de asigurare.

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+b+c+d

d. a+d

34. Ce elemente ale contractului de asigurare se stabilesc in functie de frecventa si intensitatea riscului asigurat?

a. plata despagubirii

b. suma asigurata

c. marimea primelor de asigurare

d. cuantumul ratei:

a. a+b

b. b+c

c. a+d

d. a+c

35. Ce se intelege prin obiectul asigurarii?

a. obiectul contractului de asigurare;

b. bunurile asigurate;

c. un atribut al persoanei;

d. prima de asigurare:

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

36. Prin ce se caracterizeaza principiul de acoperire a daunelor intitulat - „principiul primului risc”?

a. asiguratorul suporta dauna in intregime in limitele sumei asigurate;

b. indemnizatia de asigurare reprezinta aceeasi parte de dauna , pe care o reprezinta suma asigurata fata de valoarea de asigurare;

c. nu are importanta raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului;

d. asiguratorul plateste dauna in functie de valoarea bunului de la momentul incheierii contractului.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

37.Care este legea ce guverneaza raportul de asigurare pentru asigurator?

a. legea civila;

b. legea comerciala;

c. atat legea civila cat si legea comerciala;

d. legea financiar fiscala

38. Care este natura raportului de asigurare pentru asigurat?

a. civila;

b. comerciala;

c. atat civila cat si comerciala;

d. civila sau comerciala, in functie de bunul asigurat:

39. Prin ce se caracterizeaza coasigurarea?

a. asiguratul contracteaza cu doi sau mai multi asiguratori;

b. plata indemnizatiei de asigurare se divide;

c. este o asigurare directa;

d. este o asigurare indirecta.

a. a+b

b. a+b+c

c. b+c+d

d. a+c+d

40. Este permisa solidaritatea conventionala in cazul coasigurarii?

a. da;

b. nu;

c. da, cu acordul asiguratului;

d. da, cu acordul coasiguratorului.

41. Prin ce se caracterizeaza sistemul acoperirii limitate ?

a. asiguratorul suporta paguba in intregime;

b. asiguratorul suporta paguba in raport de suma asigurata;c. asiguratorul suporta paguba in raport de valoarea bunului asigurat;

d. asiguratorul suporta paguba numai peste o anumita limita:

42. Cine are calitatea de tert fata de contractul de reasigurare?

a. asiguratul;

b. asiguratorul;

c. beneficiarul asigurarii;

d. persoana responsabila de producerea pagubei:

a. a+b+c

b. a+c+d

c. b+c+d

d. a+b+d

43. Ce se intelege prin „reasigurarea de excedent”?

a. reasiguratorul preia o anumita fractiune din riscurile de acelasi fel contractate de reasigurat;

b. reasiguratorul preia partea din riscurile care determina plata unei indemnizatii peste suma prevazuta in contractul de reasigurare

c. reasiguratorul preia in intregime paguba;

d. reasiguratorul preia diferenta intre suma platita de asigurator si valoarea bunului asigurat:

44. Ce se intelege prin „reasigurare de cota fixa”?

a. reasiguratorul preia o anumita fractiune din riscurile de acelasi fel contractate de reasigurat;

b. reasiguratorul preia partea din riscurile care determina plata unei indemnizatii peste suma prevazuta in contractul de reasigurare;

c. reasiguratorul preia in intregime paguba;

d. reasiguratorul preia diferenta intre suma platita de asigurator si valoarea bunului asigurat:

45. Prin ce se face dovada platii primelor de asigurare?

a. prin martori;

b. prin prezumtii;

c. prin polita de asigurare;

d. prin chitanta:

a. a+b

b. b+c

c. c+d

d. a+d

46. Unde se face plata primelor de asigurare?

a. la orice unitate CEC

b. la orice banca;

c. la sediul asiguratorului;

d. la sediul imputernicitilor asiguratorului:

a. a+b

b. b+c

c. c+d

d. a+d

47. In ce cazuri ne aflam in situatia unei asigurari obligatorii?

a. in cazul asigurarii de raspundere civila;

b. in cazul asigurarii de bunuri;

c. in cazul asigurarii de persoane;

d. in cazul asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule:

48. In ce cazuri ne aflam in situatia unei asigurari facultative?

a. in cazul asigurarii de raspundere civila;

b. in cazul asigurarii de bunuri;

c. in cazul asigurarii de persoane;

d. in cazul asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule:

a. a+b

b. a+b+c

c. b+c

d. c+d

49. Pentru cine este obligatorie incheierea contractului de asigurare?

a. pentru asigurat;

b. pentru asigurator;

c. pentru detinatorii de autovehicule;

d. pentru conducatorii auto;

a. a+b

b. b+c

c. a+d

d. a+c

50. In ce cazuri datoreaza asiguratorul despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin accident de autovehicul?

a. pentru fapta proprie culpabila a asiguratului;

b. cand intervine raspunderea asiguratului pentru fapta altuia;

c. cand intervine raspunderea asiguratului pentru fapta lucrului;

d. cand cel care conduce este o alta persoana decat asiguratul.

a. a+b+c

b. a+b+c+d

c. b+c+d

d. a+c+d

51. Care este termenul special de prescriptie in raporturile ce izvorasc din asigurare?

a. 3 ani;

b. 5 ani;

c. 10 ani;

d. 2 ani.

52. In ce termen poate introduce terta persoana pagubita actiune impotriva asiguratorului?

a. in doi ani;

b. in termenul general de prescriptie;

c. in trei ani;

d. in cinci ani.

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+d

53. Ce este suma asigurata?

a. valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea

b. limita maxima a raspunderii asiguratorului;

c. element care sta la baza calculului primei de asigurare;

d. suma de plata a asiguratului.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

54. Care este cuantumul sumei asigurate in raport cu bunul asigurat?

a. egala cu valoarea bunului;

b. mai mica decat valoarea bunului;

c. mai mare decat valoarea bunului ,

d. nu are nici o legatura cu valoarea bunului.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

55. Care sunt principiile care stau la baza calculului despagubirilor?

a. principiul repararii integrale;

b. principiul raspunderii proportionale;

c. principiul primului risc;

d. principiul raspunderii limitate.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+d

56. Care sunt caracteristicile asigurarii mutuale ?

a. fiecare parte contractanta are dubla calitate de asigurat si asigurator;

b. prin incheierea contractului nu se urmareste obtinerea unui profit;

c. prin partajarea riscurilor intre asociati;

d. existenta unor riscuri similare pentru partile contractante.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+d

57. Prin ce se face proba contractului de asigurare mutuala?

a. prin act scris;

b. prin martori;

c. prin inscris sub semnatura privata;

d. prin hotarare judecatoreasca.

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+b+d

d. a+c+d

58. Cine poate incheia contract de reasigurare?

a. orice persoana fizica;

b. doar persoana asigurata;

c. numai asiguratorul;

d. societatile comerciale de asigurare.

a. a+b

b. b+c

c. c+d

d. a+d

59. Cum se face dovada contractului de asigurare facultativa?

a. prin act scris;

b. prin proba testimoniala;

c. prin orice inscris doveditor al ofertei si acceptarii ofertei de a contracta;

d. prin plata primei de asigurare.

a. a+b+d

b. a+c+d

c. a+b+c

d. b+c+d

60. In cazul asigurarii de bunuri cine poate avea calitatea de asigurat?

a. orice persoana fizica;

b. orice persoana care poate face acte de conservare privind acel bun;

c. orice persoana care are un interes patrimonial pentru conservarea acelui bun;

d. o persoana juridica:

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+d

61.Cum se stabileste suma asigurata la asigurarile de bunuri?

a. in limita valorii bunului asigurat;

b. in raport cu valoarea primei de asigurare;

c. la aprecierea partilor contractante;

d. indiferent de valoarea bunului asigurat.

62. Este permisa supraasigurarea la asigurarile de bunuri?

a. nu este permisa;

b. este permisa cu acordul asiguratului;

c. este permisa in orice situatie;

d. este permisa doar cu acordul instantei judecatoresti.

63.Care este cuantumul despagubirii la asigurarile de bunuri?

a. in limita sumei asigurate;

b. nu poate depasi valoarea bunului din momentul producerii cazului asigurat;

c. nu poate depasi cuantumul pagubelor efectiv suferite de asigurat;

d. valoarea pagubei si beneficiul nerealizat.

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+c+d

d. a+b+d

64. Care sunt mijloacele de protectie a asiguratului in cazul producerii riscului asigurat?

a. o actiune izvorata din contractul de asigurare impotriva asiguratorului;

b. o actiune in baza art. 998 si urm. Cod civil impotriva persoanei responsabile de producerea pagubei;

c. atat o actiune izvorata din contractul de asigurare, cat si o actiune directa impotriva persoanei vinovate;

d. fie o actiune directa impotriva persoanei vinovate, fie o actiune izvorata din contractul de asigurare.

65. Care este modalitatea de incheiere a contractului de asigurare?

Din punctul de vedere al formei cerute pentru incheierea sa valabila, asigurarea este un contract consensual. Asadar, este suficient acordul de vointa al partilor contractante pentru a fi in prezenta unui contract de asigurare valabil. Acest lucru este unanim acceptat, chiar daca Legea nr. 136/1995 [art. 10 alin. (1)] prevede incheierea acestuia in forma scrisa. Fata de reglementarea data, forma scrisa este ceruta numai ad probationem. Inscrisul constatator al contractului poarta numele de „polita de asigurare” (in cazul asigurarilor de persoane), respectiv de „certificat de asigurare” (pentru asigurarile de daune).

ART. 10

Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa. El nu poate fi probat cu martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa. In cazurile de forta majora, in care documentele de asigurare au disparut si nu exista posibilitatea obtinerii unui duplicat, sunt admise orice dovezi legale care sa confirme existenta acestora.

66. Cand ii revine asiguratului obligatia de a raspunde la intrebarile asiguratorului pentru evaluarea riscului?

Astfel cum rezulta din reglementarea Legii nr. 136/1995, inca inainte de incheierea contractului, viitorului asigurat ii revin doua indatoriri, de a caror executare depinde insasi incheierea valabila a contractului:

a) obligatia de a prezenta imprejurarile esentiale privind riscul si de a declara orice defectiuni sau vicii (la asigurarea de bunuri), respectiv boli, antecedente medicale etc. (la asigurarea de persoane); declaratia nu este, in practica, spontana, ci „provocata”, in sensul ca viitorul asigurat trebuie sa raspunda la intrebarile formulate de asigurator in chestionar.

ART. 13

Persoana care incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator si, de asemenea, sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care sunt, in mod obiectiv, esentiale pentru evaluarea riscului.

Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea.

67. Cand este obligat asiguratul sa plateasca primele de asigurare?

In contractele de asigurare plata primei de asigurare se efectueaza anticipat, fie la data stabilita de parti fie la data impusa de asigurator in conditiile generale de asigurare. Acest caracter are o deosebita importanta intrucat contractul de asigurare desi s-a incheiat prin manifestarea de vointa a partilor el nu-si produce efecte de la manifestarea acestei vointe, ci de la indeplinirea obligatiei de plata a primei.

Lipseste asadar caracterul de simultaneitate a obligatiilor celor doua parti, asiguratorul putand invoca exceptia de neexecutare a obligatiei de plata a primei prin refuzul indeplinirii obligatiei de plata a indemnizatiei in cazul in care riscul asigurat s-a produs anterior platii primei de asigurare.

Principala obligatie a asiguratului/contractantului este aceea de a plati prima de asigurare.

Prima este, de regula, anuala si se plateste in avans, dar ea poate fi fractionata dupa o periodicitate variabila (de exemplu, se poate stabili plata lunara sau trimestriala

ART. 15

Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite in conditiile de asigurare.

Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate platibile la termenele scadente prevazute in contract, conform negocierii partilor, la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai, in lipsa unei clauze diferite stabilite in contractul de asigurare de catre parti.

68. Cand trebuie asiguratul sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat?Legea stabileste in sarcina asiguratului doua obligatii principale care trebuie executate dupa ce riscul in vederea caruia contractul s-a incheiat, s-a produs. De executarea lor corespunzatoare depinde producerea efectelor convenite si in privinta obligatiilor asiguratorului. Astfel: asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului sau brokerului de asigurare producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare. Pentru asigurarile obligatorii, termenul prevazut de lege era – cu exceptia cazurilor de forta majora – de 4 zile lucratoare de la producerea evenimentului asigurat (art. 59, abrogat de Legea nr. 172/2004). Tot legea prevede importanta executarii acestei obligatii, asiguratorul avand dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei.

ART. 19

Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare.

In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alineatul precedent asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

Comunicarea producerii riscului asigurat se poate face si catre brokerul de asigurare care, in acest caz, are obligatia de a face la randul sau comunicarea catre asigurator, in termenul prevazut in contractul de asigurare.

69. In ce situatie are dreptul asiguratorul sa refuze plata indemnizatiei?

In cazul in care se face dovada culpei asiguratului sau beneficiarului la producerea prejudiciului, asiguratorul poate fie sa refuze plata indemnizatiei, daca s-a prevazut astfel in contract, fie sa adopte o solutie mai putin avantajoasa pentru el, dar mai aproape de scopul asigurarii, si anume sa stipuleze o clauza de raspundere proportionala.

Asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din cauza necomunicarii de catre asigurat a producerii riscului asigurat nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei.

70. Care este criteriu in functie de care se stabileste cuantumul despagubirilor?

Dauna sau despagubirea este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea poate fi – in limita sumei asigurate – egala sau mai mica decat paguba, in functie de principiul aplicat la acoperirea pagubei.

Indemnizatia de asigurare se plateste in limita sumei asigurate, dar nu poate depasi valoarea bunului din momentul producerii cazului asigurat si nici cuantumul pagubelor efectiv suferite de asigurat daca nu s-a prevazut altfel in contractul de asigurare.

In toate cazurile, indemnizatia nu poate depasi suma asigurata, convenita de parti prin contract (respectiv, stabilita de legiuitor in cazul asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule).

ART. 20

In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare in conditiile prevazute de contractul de asigurare. In situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.

71. Care este sanctiunea care intervine in cazul in care bunul asigurat este instrainat?

ART. 30

Daca nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare, in cazul in care bunul asigurat este instrainat, contractul de asigurare se reziliaza.

72. In cazul asigurarii de persoane cui se plateste indemnizatia de asigurare in caz de deces a asiguratului?

In lipsa desemnarii vreunui beneficiar, in caz de deces al asiguratului, suma asigurata se va plati, potrivit art. 32, asa cum a fost modificat, mostenitorilor legali ai asiguratului.

73. In ce situatii poate fi urmarita indemnizatia de asigurare de catre creditorii personali ai asiguratului?

In cazul asigurarii de bunuri.

In cazul asigurarilor de persoane, creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia de asigurare cuvenita beneficiarului sau mostenitorului legal, dupa caz.

In cazul asigurarii de raspundere civila, despagubirile datorate de asigurator se platesc nemijlocit tertului pagubit si nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului, deci nu intra in patrimoniul acestuia pentru a servi gajului general al creditorilor.

In cazul asigurarii obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, despagubirile se platesc de catre asigurator persoanelor fizice sau juridice pagubite si nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului.

74. In ce termen trebuie sa intervina sinuciderea asiguratului pentru ca asiguratorul sa nu datoreze indemnizatia de asigurare?

ART. 35

Asiguratorul nu datoreaza indemnizatia de asigurare, daca riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului in termen de 2 ani de la incheierea contractului de asigurare sau prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazute in contractul de asigurare.

Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, indemnizatia de asigurare se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali ai asiguratului.

75. Cui se plateste despagubirea in cazul asigurarii de raspundere civila

ART. 41

In asigurarea de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil.

Prin contractul de asigurare se poate cuprinde in asigurare si raspunderea civila a altor persoane decat a celei care a incheiat contractul.

ART. 44

Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.

Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

76. Care sunt limitele chemarii in judecata a asiguratorului in cazul asigurarii de raspundere civila

ART. 42

Drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.

Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.

77. Cand se plateste despagubirea asiguratului in cazul asigurarii de raspundere civila

Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

78. Impotriva cui se poate subroga asiguratorul?

Prin plata indemnizatiei de asigurare, obligatia principala a asiguratorului a fost indeplinita. Legea rezerva dreptul asiguratorului ca, in anumite cazuri, sa se subroge in drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii, actionand impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.

ART. 22

In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane, iar in cazul in care in vigoare era o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule, si impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, conform art. 54.

Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut la alin. 1.

Asiguratorul poate renunta, in totalitate sau in parte, la exercitarea dreptului prevazut la alin. 1.

79. Ce dobandeste asiguratorul prin efectul subrogarii?

Asiguratorul beneficiaza de actiunea in regres impotriva persoanei raspunzatoare de producerea pagubei.

80. Cand intervine denuntarea contractului de asigurare?

Neexecutarea anumitor obligatii (mai ales din partea asiguratului) poate conduce la denuntarea contractului. Astfel, daca asiguratul nu a comunicat in scris, modificarile intervenite in legatura cu situatia riscului avuta in vedere de asigurator la incheierea contractului, acesta din urma poate denunta conventia.

Aceeasi sanctiune, cu consecinta incetarii raporturilor contractuale, intervine si in cazul in care – la asigurarile de bunuri – asiguratorul constata ca asiguratul nu intretine bunul in conditii corespunzatoare sau nu a luat masurile de prevenire convenite sau prevazute de lege (de pilda, de legislatia speciala privind paza contra incendiilor).81. Cum se imparte indemnizatia de asigurare atunci cand sunt desemnati mai multi beneficiari?

Daca au fost desemnati mai multi beneficiari, fara ca asiguratul sa fi prevazut altfel, asiguratorul va trebui sa plateasca suma asigurata impartind-o in mod egal beneficiarilor.

ART. 34

Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei de asigurare.

82. In caz de deces al asiguratului cum se imparte indemnizatia de asigurare intre mostenitori?

In lipsa desemnarii vreunui beneficiar, in caz de deces al asiguratului, suma asigurata se va plati mostenitorilor legali ai asiguratului.

Cand sunt mai multi mostenitori, ei au drepturi egale asupra sumei asigurate, cu conditia ca asiguratul sa nu fi dispus altfel.

ART. 32

Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. In cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, indemnizatia de asigurare se plateste mostenitorilor legali ai asiguratului.

83. Cum se face desemnarea beneficiarului asigurarii pe parcursul executarii contractului?

Desemnarea beneficiarului asigurarii se face in cursul executarii contractului de asigurare prin declaratie scrisa, comunicata de asigurat societatii de asigurare, ori prin testament.

ART. 33

Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului de asigurare, fie in cursul executarii acestuia, prin declaratia scrisa comunicata asiguratorului de catre asigurat sau de contractantul asigurarii, cu acordul asiguratului, ori prin testament.

Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand in cursul executarii contractului, in modul prevazut la alineatul precedent.

84. Cine poate desemna beneficiarul asigurarii?

Asiguratul sau contractantul asigurarii, cu acordul asiguratului.

85. Ce lege reglementeaza raportul de asigurare?

In functie de natura juridica a raporturilor de asigurare, asigurarile se impart in asigurari comerciale( pentru ambele parti) si asigurari mixte ( fapta de comert pentru una dintre parti si civila pentru cealalta parte).

Pentru asigurator asigurarile sunt fapte de comert atat din punct de vedere obiectiv, dar si subiectiv, intrucat el este societate comerciala, iar raportul juridic pe care il incheie are caracter comercial iar nu civil .

Pentru asigurat raportul de asigurare poate avea caracter civil, exceptie facand asigurarea de bunuri sau stabilimente comerciale, cand asigurarea are natura comerciala si pentru asigurat.

Din punct de vedere al regimului juridic raportul de asigurare este supus legii comerciale, chiar daca pentru una din parti are caracter civil.

86. Ce caracter juridic are pentru asigurator raportul de asigurare?

Caracter comercial

87. Cine poate avea calitatea de asigurat in asigurarile de persoane?

La asigurarile de persoane, in calitate de asigurat poate aparea orice persoana fizica ce indeplineste conditiile prevazute in actele normative.

88. Care este principiul care sta la baza actiunii persoanei pagubite impotriva asiguratorului?

Principiul raspunderii civile contractuale.

89. Care este principiul care sta la baza actiunii persoanei pagubite impotriva asiguratului?

Principiul raspunderii civile delictuale

90. Care este momentul de la care se naste dreptul la actiune pentru plata sumei asigurate?

In momentul producerii riscului asigurat.

91. Ce calitate are societatea de asigurare in cadrul procesului penal?

Societatile de asigurare trebuie citate, in procesul penal, numai in calitate de asigurator, deoarece raporturile juridice dintre aceste societati si asigurat au la baza o solidaritate

tacita, stabilita prin conventie, care da dreptul persoanelor pagubite prin producerea accidentelor, sa pretinda, in baza art. 57 alin. 1 din L. 136/1995, despagubiri, atat celor raspunzatori de producerea acestora, cat si direct asiguratorului de raspundere civila

Din coroborarea acestei reglementari, cu dispozitia de la art. 54 alin. 4 din aceeasi lege, potrivit careia, „ in cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, asiguratii sunt obligati sa se apere in proces”, iar „citarea in proces a asiguratorului este obligatorie”, rezulta neindoielnica vointa a legiuitorului de a limita pozitia procesuala a societatii de asigurare, la calitatea sa de „ asigurator”, care ii ofera suficiente posibilitati de aparare, atat in nume propriu cat si prin subrogare in drepturile asiguratului.

Este de observat, totodata, ca din nici o prevedere a legii mentionate nu rezulta ca societatea de asigurare ar avea o alta calitate procesuala, de aceea de „asigurator”, asa cum ea este denumita, in cuprinsul legii, dupa cum nici dispozitiile codului de procedura penala, coroborate cu cele ale codului civil, nu impun sa se considere ca, in asemenea situatii, societatea de asigurari ar avea calitatea de parte responsabila civilmente sau de garant.

92. Ce calitate are persoana responsabila de producerea pagubei fata de contractul de reasigurare?

Calitate de tert fata de contractul de reasigurare o are si terta persoana responsabila de producerea pagubei, dar si beneficiarul asigurarii.

93. Ce calitate are beneficiarul asigurarii in raport cu contractul de reasigurare?

Calitate de tert fata de contractul de reasigurare o are si terta persoana responsabila de producerea pagubei, dar si beneficiarul asigurarii.

94. Care este sanctiunea care intervine in cazul in care riscul asigurat s-a produs inainte de a incepe obligatia asiguratorului?

Daca inainte de a incepe obligatia asiguratorului, riscul asigurat s-a produs, contractul se reziliaza de drept, asiguratul fiind indreptatit sa recupereze integral sau proportional cu perioada neexpirata a contractului, prima achitata deja.

ART. 14

Daca, inainte de a incepe obligatia asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea obligatiei asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliaza de drept, iar in eventualitatea in care asiguratul sau contractantul asigurarii a platit toata prima sau o parte din aceasta, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a contractului de asigurare.

Diferenta dintre prima platita si cea calculata conform alin. 1 se restituie asiguratului sau contractantului asigurarii numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.

95. Ce caracter al contractului de asigurare este afectat in situatia in care riscul asigurat este produs cu intentie de catre beneficiarul asigurarii

Asiguratorul si asiguratul nu pot modifica limitele garantiei de asigurare si sa convina ca asiguratul sa aiba dreptul la incasarea indemnizatiei chiar daca se va dovedi ca bunul asigurat a fost distrus cu intentie de catre asigurat. Daca partile ar insera o astfel de clauza dincolo de aspectul ca ea ar fi imorala si ilegala, ar afecta insasi caracterul aleatoriu al contractului de asigurare intrucat producerea riscului nu ar mai depinde de hazard, ci de vointa uneia dintre parti.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1259
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site