Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Agentia Romana de Investitii Straine -ARIS

finante

+ Font mai mare | - Font mai micAgentia Romana de Investitii Straine -ARIS

Strategii si prioritati in perioada2005-20081. Istoric -Obiectiv

•Potrivit Legii 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane de Investitii Straine (ARIS), agentia “raspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor straine directe”.

•Asadar, ARIS nu are putere de decizie, ci aplica politicile Executivului.Deciziile luate de Guvern si aplicate de ARIS trebuie sa respecte Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008 si au drept scop atragerea capitalului strain in Romania.

1. Istoric -Competente

•Chiar daca nu-i confera competente decizionale, Legea 390 permite implicarea activa a ARIS in elaborarea politicilor guvernamentale in domeniu. Doua dintre principalele atributii prevazute de lege confirma rolul cheie rezervat Agentiei Romane de Investitii Straine:

a)ARIS coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborind cu ministerele si autoritatile administratiei publice locale.

b)ARIS monitorizeaza respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor straine in Romania si initiaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu, pe care le supune spre adoptare Guvernului.

1. Istoric -Competente

•Legea 390/2002 a fost modificata prin Ordonanta de urgenta 34 din 17 mai 2003. Alaturi de mici completari, punctuale, ordonanta a instituit formarea unui Consiliu pentru Strategie, un “organ deliberativ, fara personalitate juridica, cu regulament propriu de organizare si functionare, din componenta caruia fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului de afaceri din tara si din strainatate si presedintele Agentiei”.

•Potrivit ordonantei, “Consiliul pentru Strategie este condus de un presedinte, numit prin decizie a primului ministru, are 11-15 membri, inclusiv presedintele ARIS, propusi de presedintele Consiliului pentru Strategie si numiti prin decizie a primului-ministru.

•Pe competentele stabilite de ordonanta pentru Consiliul de Strategie, deciziile emise sint obligatorii pentru ARIS.

1. Istoric -Competente

•Practic, asa cum este reglementat prin lege, Consiliul pentru Strategie se doreste a fi un organism care scurtcircuiteaza legatura directa dintre ARIS si Guvern, cu rol deliberativ, dar fara nici un fel de raspundere pentru deciziile luate, obligatorii pentru agentie.

•Chiar daca exista doar pe hirtie -nefiind functional in acest moment -Consiliul de Strategie trebuie regindit in coordonate care sa serveasca strategiei de investitii straine a actualei guvernari.

•In opinia noastra, rolul acestui consiliu ar trebui sa fie unul consultativ, cu componenta, atributii si competente care sa se constituie in instrumente de sprijin al activitatii ARIS.

2. Elemente conceptuale in definirea strategiei ARIS

Promovarea si atragerea capitalului strain se va realiza prin actiuni ale ARIS in doua directii distincte:

1. promovarea imaginii Romaniei ca destinatie atractiva pentru investitorii straini prin asigurarea unei informri complete si corecte asupra oportunitatilor de investitii.a

2. acordarea de asistenta de specialitate pentru:

a. partenerii straini aflati in faza de informare, initiere, implementare si post- implementare a proiectelor de investitii, astfel incit sa fie reduse la minimum dificultatile pe care acestia le-ar putea intimpina in infiintarea societatilor si intrarea pe piata romaneasca.

b. investitorii straini deja existenti in Romania, astfel incit acestia sa fie stimulati sa isi dezvolte afacerile prin reinvestirea profitului sau prin noi investitii.

2. Elemente conceptuale in definirea strategiei ARIS

Cele doua directii nu vor fi urmate haotic, ci in baza unui program pentru perioada 2005-2008 care-si propune:

•I. Conceperea unei strategii de promovare a investitiilor straine, in strinsa colaborare cu sectorul privat si cu autoritatile centrale si locale/regionale.

•II. Promovarea unei noi legi de stimulare a investitiilor, care sa amendeze actuala lege 332/2001, depasita de legile pentru investitii din tarile Europei Centrale si de Est, mult mai atractive. Definirea prioritatilor investitionale la nivel national, regional, judetean sau local

•III. Pozitionarea ARIS ca punct focal de contact pentru investitorii straini potentiali sau deja existenti in Romania.

2.1. Rolul Consiliului Consultativ

I.Conceperea unei strategii de promovare a investitiilor straine, in strinsa colaborare cu sectorul privat si cu autoritatile centrale si locale/regionale.

•ARIS va fi sprijinita in acest demers de Consiliul Consultativ, constituit dintr-o echipa de experti in diferite domenii de activitate relationate cu atragerea capitalului strain.

•Este necesara o amendare a legii de organizare si functionare a ARIS, care sa inlocuiasca Consiliul de Strategie cu cel Consultativ si sa-i defineasca competentele pe care le vom prezenta in continuare.

2.1. Rolul Consiliului Consultativ

Consiliul Consultativ are responsabilitatea de a analiza si a emite propuneri pentru:

-acordarea suportului necesar ARIS

-imbunatatirea climatului investitional

-elaborarea strategiei ARIS

-solutionarea problemelor cu care se confrunta investitorii straini, in relatia ARIS cu tertii

-in cazuri speciale, validarea deciziilor luate de conducerea ARIS.

2.1. Rolul Consiliului Consultativ

•Misiunea Consiliului Consultativ: folosirea eficienta a experientei

dobindite in domeniu pentru a sprijini realizarea obiectivelor ARIS.

•Consiliul Consultativ se va intruni periodic la sediul ARIS; se realizeaza, astfel, un dialog permanent intre reprezentantii mediului de afaceri si ai autoritatilor statului.

•Implicarea efectiva a reprezentantilor investitorilor straini in procesul decizional la nivel guvernamental poate contribui la eliminarea obstacolelor si imbunatatirea climatului investitional.

2.1. Rolul Consiliului Consultativ

•Obiectivele Consiliului Consultativ se concentreaza pe urmatoarele directii:- acordarea suportului necesar desfasurarii activitatii ARIS in scopul obtinerii unor rezultate semnificative

-orientarea activitatii si a deciziilor la nivel de conducere in conformitate cu strategia de promovare a investitiilor straine

-abordarea obiectiva a problemelor cu care se confrunta ARIS

-asigurarea transparentei in atragerea ISD

-identificarea solutiilor optime pentru atragerea investitiilor straine in urma unor sedinte de brainstorming.

2.1. Componenta Consiliului Consultativ

In functie de aspectele dezbatute in cadrul Consiliului Consultativ, membrii acestuia vor fi reprezentanti la nivel decizional ai urmatoarelor institutii publice si private:

Comisiile Economice ale Senatului si Camerei Deputatilor

Cabinetul ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile mediului de afaceri si intreprinderilor mici si mijlocii

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Economiei si Comertului

Ministerul Afacerilor Externe

Alte ministere (dupa caz)

2.1. Componenta Consiliului Consultativ

•Consiliul Concurentei

•Banca Nationala a Romaniei

•Agentia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii

•BERD si OECD

•Consiliul Investitorilor Straini

•Asociatia Investitorilor Straini

•Patronate din diverse domenii

•Asociatii profesionale

•Agentii de dezvoltare regionala

•Camera de Industrie si Comert

•Universitati (mediul academic)

2.2. O noua lege a investitiilor

II.Promovarea unei noi legi de stimulare a investitiilor care sa amendeze actuala lege 332/2001, depasita de legile pentru investitii din tarile Europei Centrale si de Est, mult mai atractive. Definirea prioritatilor investitionale la nivel national, regional, judetean sau local.

Noua lege de incurajare a investitiilor (nu doar a celor straine) va trebui sa clarifice:

-ajutorul de stat pentru investitii in contextul legii ajutorului de stat si regulamentelor Consiliului Concurentei; care sint furnizorii pe orizontala, bugetul; tipul de facilitati acordate.

-masuri diferentiate de stimulare a investitiilor care sa tincont de: a

2.2. O noua lege a investitiilor

a.necesitatea dezvoltarii regionale echilibrate

b.stimularea aparitiei de noi locuri de munca (in zonele cu rata mare de somaj)

c.sprijinirea de catre stat a activitatilor de cercetare-dezvoltare si de protectie a mediului

d.sprijinul acordat sectoarelor identificate drept PRIORITARE la nivel national, regional sau local.

e.clarificarea competentelor ARIS, care ar trebui sa se transforme in Agentia Romana pentru Investitii

f.reconsiderarea resurselor agentiei, in special dezvoltarea unei retele de reprezentare nationala (cel putin la nivelul regiunilor), dar si internataional

2.3. ARIS, punct focal de contact

III.Pozitionarea ARIS ca punct focal de contact pentru investitorii straini potentiali sau deja existenti in Romania.

In acest sens, functia executiva si secretariatul tehnic din cadrul Punctului National de Contact din Romania (PNCR) -care revin in sarcina ARIS -sint in conformitate cu una din principalele atributii, respectiv aceea de a acorda asistenta tehnica pentru implementarea cu succes a proiectelor de investitii, inainte, in timpul si dupa realizarea investitiei, si de a incerca solutionarea problemelor care pot apare.

2.3. ARIS, punct focal de contact

•Punctul National de Contact (PNC) din orice tara este responsabil pentru respectarea Ghidului OECD pentru Intreprinderi Multinationale si asigurarea diseminarii acestuia comunitatii de afaceri si altor medii interesate.

•Punctul National de Contact din Romania (PNCR) va contribui la solutionarea problemelor care decurg din implementarea ghidului OECD pentru Intreprinderi Multinationale in situatii speciale, pe care Romania s-a angajat sa-l promoveze prin semnarea declaratiei OECD.

•PNCR va oferi un forum de discutii si va acorda asistenta comunitatii de afaceri, organizatiilor patronale si altor parti interesate, intr-un mod eficient, in timp util, i in conformitate cu legislatia in vigoare. s

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

In batalia acerba pentru atragerea investitiilor straine directe, ARIS intra in competitie cu agentiile similare din tarile Europei Centrale si de Est.

•Comparind facilitatile oferite potentialilor investitori de aceste tari cu cele oferite de Romania (a se vedea Anexa 1), dar si resursele financiare si umane de care dispune fiecare agentie de investitii in parte, Romania pare a fi o furnica, care se ia la intrecere cu un elefant.•O politica de investitii eficienta necesita nu doar inteligenta, ci si bani. Privatizrile importante se vor finaliza in 2005-2006, iar pentru 2007-2008 este nevoie de politici de investitii proactive, in care atragerea de investitii de tip greenfield este esentiala. a

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•Realizarea efectiva a obiectivelor ARIS va fi conditionata esential de alocarea unor resurse financiare de la bugetul statului.

•Pentru realizarea obiectivelor ARIS, se are in vedere si identificarea oportunitatilor de finantare extrabugetara pe proiecte punctuale.

•ARIS isi propune si incheierea unor protocoale de colaborare cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale in vederea sustinerii logistice a noilor proiecte initiate.

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•In contextul aderarii Romaniei la structurile europene si a angajamentelor asumate in vederea inchiderii Capitolului 6, “Politica in domeniul Concurentei”, Romania nu mai poate acorda dupa momentul aderarii stimulente fiscale (reduceri/exceptari de taxe), fiind permise numai stimulentele financiare.

•Fac exceptie doar investitiile realizate in zone defavorizate pina la data de 1 iulie 2003 si in zonele libere inainte de 1 iulie 2002.

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

Dupa momentul aderarii Romaniei, cu exceptiile

mentionate pentru zone libere/defavorizate, se vor putea

acorda urmatoarele categorii de stimulente financiare, in

conformitate cu angajamentele asumate si regulile UE

privind ajutorul de stat:

1. sume cu titlu gratuit pentru investitii de capital (granturi)

2. acordarea terenului necesar investitiei la un pret redus

3. amenajari industriale (infrastructura necesara proiectului de investitii).

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•In aceste conditii, pina cel tirziu in 2006, sint necesare modificari legislative in domeniul investitiilor straine directe.

•ARIS si-a propus sa participe activ la gasirea unor solutii in conformitate cu legislatia europeana in vederea mentinerii cadrului legislativ stimulativ pentru mari proiecte de investitii straine.

•Prin schimbarile legislative si institutionale din domenii cu impact asupra mediului de afaceri – cota unica de impozitare, indepartarea barierelor reclamate de investitori –se va asigura un plus de atractivitate economiei romanesti.

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•Un studiu comparativ asupra acordarii de facilitati pentru investitori (Anexa 1) demonstreaza ca Polonia, Ungaria si Cehia si, chiar, Bulgaria ofera conditii care exclud Romania din competitia pentru atragerea de investitii straine directe.

•Facilitatile Romaniei -cite sint - nu au o formulare clara si lasa loc de interpretari, vicii sesizate de potentialii investitori. Ambasada SUA a atentionat in mai multe rinduri - ultima data simbata, 2 iulie – ca aceste ambiguitati tin marii investitori americani departe de Romania.

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•“In Romania persista o serie de probleme legate de mediul de afaceri, care impiedica o crestere accelerata a investitiilor americane directe”, a declarat, simbata, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Thomas Delare.

•Oficialul american s-a referit la birocratia inflexibila, coruptia care se perpetueaza si lipsa unei abordari clare si concentrate in ceea ce privete sprijinul acordat investitorilor straini. 'Inteleg ca este nevoie de timp pentru ca aceste probleme sse corecteze, dar romanii ar trebui sa-si aminteasca faptul ca traiesc intr-o lume foarte competitiva. Problemele trebuie sa fie rezolvate rapid, altfel investitorii se vor indrepta spre alte tari', a spus Delare.sa

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•“Exista mai multi investitori importanti care isi sporesc volumul investitiilor actuale sau care se gandesc sa investeasca pentru prima data in Romania”, a mentionat diplomatul american. SUA se afla pe locul al cincilea in topul investitiilor straine directe in Romania, ajungand la peste 880 milioane de dolari.

•'Daca Romania vrea sa creasca in mod semnificativ volumul investitiilor strine pe care le atrage, atunci ar trebui sa puna la dispozitie un punct de contact pentru potentialii investitori, unde acestia sa poata primi informatii autorizate despre sprijinul oferit de stat, stimulente si servicii prompte', a afirmat Thomas Delare.

3. Cheia succesului: resurse si facilitati

•Thomas Delare a remarcat entuziasmul incurajator si expertiza in afaceri pe care unii dintre membrii actualului Executiv de la Bucuresti le aduc in cadrul portofoliilor lor.

•Multi dintre secretarii de stat, a exemplificat diplomatul american, provin din sectorul privat si beneficiaza de abilitati manageriale si de o expunere la piata libera.

•'Bineinteles, subzista inca probleme, pe care noul guvern se pare ca incearca sa le depaseasca', a spus Thomas Delare.

4. Strategii, proiecte

Promovarea si atragerea capitalului strain (a se vedea pagina 6 din prezentul document) se va realiza prin actiuni ale ARIS in doua directii distincte:

1.promovarea imaginii Romaniei ca destinatie atractiva pentru investitorii straini

2. acordarea de asistenta de specialitate pentru potentialii investitori si pentru cei deja prezenti pe piata romaneasca.

•Proiectul “Romania, destinatie atractiva pentru investitii straine”, isi propune “schimbarea la fata”a mediului de afaceri romanesc, astfel incit retinerile manifestate in prezent de investitori sa dispara. Putem si trebuie sa cistigam competitia cu agentiile de investitii concurente.

4.1.Strategii: promovarea Romaniei

•Promovam o noua imagine a Romaniei, dar unde? Primul pas e identificarea tarilor tinta.

•Activitatile ARIS, strict legate de promovarea externa a climatului investitional romanesc se vor reorganiza, adoptind un sistem canalizat pe tari tinta. Reidentificarea destinatiilor are la baza ultimele evolutii globale ale fluxului de iesire a capitalului strain si tendintelor de localizare catre piete emergente dupa modelul japonez “flying geese”.

•In prima etapa se va dezvolta o baza de date, distinct pe fiecare tara tinta.

4.1.Strategii: promovarea Romaniei•Baza de date va include informatii despre coordonatele de contact ale camerelor de comertbilaterale, cluburilor de afaceri, reprezentantilor misiunilor economice ale Romaniei in strainatate si ale misiunilor economice straine in Romania, o descriere cit mai detaliata a activitatii marilor companii straine care au ales sa deruleze afaceri la noi, precum si alte aspecte conexe colaborarii bilaterale cu aceste tari.

•Element de noutate: organizarea periodica de mese rotunde pentru fiecare tara tinta, in care se vor analiza directiile de promovare a climatului de afaceri si oportunitatile de investitii, tinind cont de specificul fiecarei tari si identificarea problemelor investitorilor din tara respectiva deja prezenti pe piata

4.1.Strategii: promovarea Romaniei

•ARIS isi doreste sa atraga si sa valorifice toate resursele umane si materiale disponibile in acest proiect ambitios pentru Romania.

•Pentru gestionarea eficienta a acestor resurse, ARIS va incheia protocoale de colaborare cu institutii (non)guvernamentale, cum ar fi Departamentul de ComertExterior din MEC, Camera de Comertsi Industrie a Romaniei si a municipiului Bucuresti, camerele Judetene, camerele de comertbilaterale (cu tarile tinta), Agentiile de Dezvoltare Regionala, cluburi de afaceri, asociatii ale investitorilor straini si ale oamenilor de afaceri romani etc.

4.1.Strategii: promovarea Romaniei

•In spiritul acestei abordari proactive, in afara celor cu caracter general, materialele promotionale se vor particulariza pe fiecare tara tinta; ele vor contine si “povesti de succes”, ale celor care au scos bani frumosi din afacerile derulate in Romania. Pentru indeplinirea acestui scop se are in vedere incheierea de partenariate cu principalii “actori”implicati, din tara si din strainatate.

•Dezvoltarea site-ului ARIS e absolut necesara, pentru diseminarea informatiilor on-line. Practic, tot ce face ARIS trebuie sa se regaseasca pe site, cu actualizare permanenta, in cit mai multe limbi de circulatie internationala.

4.1.Strategii: promovarea Romaniei

•In promovarea imaginii Romaniei, ARIS isi propune valorificarea unui nou instrument de marketing agresiv: realizarea unor programe publicitare in mass-media (cu precadere presa scrisa) din tara si din strainatate, cu adresabilitate prioritara investitorilor straini. In acest sens se impun identificarea de surse de finantare extrabugetare si incheierea unor acorduri de colaborare cu diverse publicatii de profil.

•ARIS isi propune sa organizeze Tirgul Anual de Investitii, dar si evenimente la nivel local si regional.

4.1.Strategii: promovarea Romaniei

•Tirgul Anual de Investitii va reuni reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale - fiecare cu un stand propriu de promovare a oportunitatilor de investitii existente -reprezentanti ai corpului diplomatic, ai organizatiilor internationale, potentiali investitori precum si investitori care au ales deja Romania ca destinatie pentru investitii straine directe.

•Evenimentele la nivel local si regional se vor organiza in colaborare cu institutiile locale (consilii judetene, prefecturi, agentii de dezvoltare regionala), dupa un calendar stabilit anual.

4.2. Strategii: PNCR, poarta pentru investitii

•Principala atributie a Punctului National de Contact din Romania (PNCR) este solutionarea problemelor ce pot interveni intre intreprinderile multinationale si statul roman, aspect reglementat prin prevederile Ghidului pentru Intreprinderi Multinationale.

•Functia executiva si secretariatul tehnic al Punctului National de Contact din Romania (PNCR), sint in conformitate cu una din principalele atributii, aceea de a acorda asistenta tehnica pentru implementarea cu succes a proiectelor de investitii, inainte, in timpul si dupa realizarea lor, si de a incerca solutionarea problemelor ce pot aparea pe parcurs. Pentru mai multe amanunte despre rolul PNCR –anticamera investitiilor -a se vedea paginile 16-17 din acest document.

4.3. Strategii: Asistenta tehnica

•Asistenta tehnica reactiva va fi acordata de catre ARIS la solicitarea investitorilor straini atit in faza de intentie cit si in cea de implementare a proiectului de investitii, prin colaborare permanenta cu autoritatile centrale si locale direct implicate. In acest scop, ARIS isi propune intarirea capacitatii institutionale, in vederea eficientizarii si acordarii de asistenta tehnica in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

•Pentru proiectul “Romania, destinatie atractiva pentru investitii straine”este nevoie de o asistenta tehnica proactiva. Intr-o prima faza, e necesara inventarierea resurselor si oportunitatilor de investitii -structurate la nivel de judetsi regiune de dezvoltare economica – care urmeaza a fi promovate catre tarile tinta incluse in strategie.

4.4. Strategii: Investitorul potrivit in zona potrivita

•Pentru aceasta, ARIS va elabora unchestionar standard ce va fi transmis tuturor autoritatilordin fiecare judetsi regiune de dezvoltare economica.

•Pornind de la experienta acumulata de ARIS in legatura solicitarile investitorilor straini de-a lungul timpului, prin chestionarul standard se vor solicita informatii despre: tipurile de facilitati ce pot fi date cu acordul autoritatilor locale, pretde vinzare/inchiriere/concesiune pentru terenuri/cladiri, parcuri industriale, preturi utilitati, costuri forta de munca, dezvoltare economica, infrastructura, resurse umane disponibile si specializarile lor, unitati de invatamint liceal/universitar, unitati de cercetare, probleme de mediu etc.

4.4. Strategii: Investitorul potrivit in zona potrivita

•Din aceste chestionare va rezulta o radiografie exacta a oportunitatilor de afaceri si a climatului de investitii din fiecare judetsi regiuni de dezvoltare.

•In baza informatiilor din chestionare, ARIS poate creiona o imagine cit mai aproape de realitate pentru investitori, iar proiectul “Romania, destinatie atractiva pentru investitii straine”are sanse sa aduca “investitorii potriviti in zonele potrivite”.

•Acest tip de informare corecta, fara nici un fel de fard, a investitorilor despre realitatile romanesti este de natura sa aduca incredere in alcatuirea unor planuri de investitii pe termen mediu si lung.

4.5. Strategii: prioritati locale

•Proiectul “Prioritati investitionale locale”are in vedere realizarea unui studiu care sa inventarieze obiectivele economice la realizarea sau modernizarea carora este necesara atragerea de capital strain, in conformitate cu specializarile deja existente, strategiile de dezvoltare economica si avantajele comparative, la nivel de judet, regiune si tara.

•Pentru realizarea proiectului e nevoie de cunoasterea aprofundata a tuturor oportunitatilor zonale, cheia succesului fiind modul cum vor raspunde solicitarilor ARIS autoritatile locale si cele care conduc agentiile de dezvoltare regionala.

4.6. Strategii: inlaturarea piedicilor

•Nivelul investitiilor straine directe depinde si de modul in care ARIS va sti sa inlature obstacolele structurale in calea investitiilor.

•ARIS isi propune realizarea unui inventar de astfel de piedici cu care se confrunta investitorii deja prezenti, printr-o actiune de mailing amplu, in colaborare cu Consiliul Investitorilor Straini (CIS).

•Dupa centralizarea informatiilor privind barierele de pe parcursul procesului investiional, ARIS va informa institutiile competente si va urmari modul de rezolvare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1833
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site