Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

BUGETELE LOCALE - In Romania

finante

+ Font mai mare | - Font mai micBUGETELE LOCALEElemente de analiza

Organizarea finantelor locale;

 • Venituri si cheltuieli locale;
 • Procesul bugetar la nivelul autoritatilor locale;
 • Legea 189-1998

Bugetele locale - aspecte generale:

Bugetul local reprezinta actul juridic in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale, pe o perioada de un an.

Bugetele locale sunt instrumente de planificare si conducere a activitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica (comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti, judet, municipiul Bucuresti);

Origine - aparitia bugetelor locale se datoreaza aparitiei principiilor autonomiei si descentralizarii locale aparute in administratia locala in majoritatea statelor moderne.

Aceste principii reprezinta premizele obligatorii ale autonomiei financiare, deoarece autonomia administrativa nu este posibila fara autonomia financiara.

Motivatie - organizarea distincta a finantelor locale pe baza autonomiei lor financiare este necesara deoarece:

  • comunitatile locale cunosc, cel mai bine, nivelul si structura resurselor banesti de provenienta publica locala si nevoile de resurse financiare respectiv cheltuielile ce pot fi si trebuie acoperite din resurse publice locale;
  • permite delimitarea mai exacta a patrimoniului public aflat in proprietatea primariilor, de cel aflat in proprietatea statului;
  • permite degrevarea finantelor centrale de numeroase cheltuieli ce pot fi acoperite foarte bine si din resurse locale;
  • permite o urmarire mai eficienta si un control mai eficient a modului in care sunt utilizate fondurile financiare constituite;
  • autoritatile locale pot satisface mai bine cerintele de servicii si utilitati publice.

Dilema: pana unde se poate intinde autonomia administrativa si financiara?

In Europa exista trei modele in ceea ce priveste raportul dintre finantele publice centrale si cele locale:

o       francez (unitatile administrativ teritoriale: regiunea, departamentul, comuna identitate a competentelor la toate structurile,

o       german (federalist, landurile au Constitutii, colectivitatile locale dispun si de competente legislative in materie de drept comun , principiul subsidiaritatii este fundamental in organizarea sistemului administrativ),

o       britanic (eterogen-autoritatile locale sunt comitatele si districtele).

Din punct de vedere al dreptului administrativ sistemul de organizare locala. se clasifica in:

o       autonomie completa

o       autonomie limitata

o       tutela – problemele locale sunt rezolvate de autoritatile centrale

Autonomia financiara imbraca deasemenea trei modalitati :

o       veniturile proprii constituite in virtutea dreptului de a percepe impozite si taxe, acopera integral cheltuielile proprii,

o       veniturile proprii sunt completate cu sume defalcate din veniturile bugetului central,

o       necesitatile proprii sunt finantate integral de la bugetul central.

Comparatii internationale:

o       in UE ponderea veniturilor locale in bugetul general consolidat este intre 11% Belgia si 46% Danemarca

o       in tarile in curs de dezvoltare: 4% Mexic si 13% Braziliao       in Romania in 2001: 19%

Descentralizarea financiara - principii (Vacarel, 2001) :

  • principiul diversitatii, explicat pe seama varietatii de forme si a masurii diferite a solicitarilor de bunuri si servicii publice;
  • principiul echivalentei in finantarea serviciilor publice, explicat pe baza beneficiilor geografice pe care acestea le aduc cetatenilor;
  • principiul acceptarii costului descentralizarii, determinat de diferentele fiscale regionale, care se interfereaza cu raspandirea in spatiu a activitatilor economice;
  • principiul redistribuirii si stabilizarii centralizate, impus de realitatea conform careia comunitatile locale nu dispun de instrumentele macroeconomice pentru infaptuirea unor obiective de importanta nationala;
  • principiul compensarii fluxurilor financiare dintre colectivitati, cauzate de transferurile involuntare de venituri, pe seama deosebirilor economice si care prejudiciaza infaptuirea programelor de cheltuieli;
  • principiul asigurarii serviciilor sociale vitale, conform caruia aceasta sarcina cade in seama autoritatilor centrale; Guvernul trebuie sa ofere minimum de servicii publice esentiale (sanatate, siguranta sociala, educatie) tuturor cetatenilor tarii;
  • principiul accesului echitabil la resursele financiare publice, determinat de situatia unor colectivitati locale a caror balanta de nevoi si capacitate fiscala este deficitara, necesitand compensarea minusului de resurse prin transferuri guvernamentale, pe seama unei scheme prestabilite;
  • principiul echilibrului financiar, conform caruia repartizarea intre nivelurile de autoritate publica ale finantelor publice trebuie sa asigure exercitarea conducerii in limita atributiilor si competentelor ce revin fiecareia (adica, resursele financiare publice trebuie redistribuite, deopotriva, pentru acoperirea cheltuielilor cu functionarea sectorului public in administrarea statului si in aceea a colectivitatii locale).

In Romania, organizarea teritoriala a finantelor publice este structurata pe niveluri ierarhice in limitele fiecarei unitati administrative: judete, municipii, orase, comune.
Organizare:

  • Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, la nivel de judet si la nivelul municipiului Bucuresti;
  • Administratiile financiare, la nivelul municipiilor si al sectoarelor municipiului Bucuresti;
  • Circumscriptiile financiare, la nivelul oraselor;
  • Perceptiile rurale si agentii fiscali, la nivelul comunelor.

Toate aceste organe sunt indrumate si controlate de catre Directia Generala a finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, cu urmatoarea structura:

  • Directia de trezorerie, cu serviciile:
   1. contabilitatea trezoreriei;
   2. metodologie,
   3. verificare si control;
   4. buget;
  • Directia impozite si taxe, cu serviciile:
   1. constatare si impunere persoane fizice;
   2. constatare si impunere persoane juridice;
   3. urmarire persoane juridice;
   4. urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor si altor venituri;
   5. biroul pentru evidenta si valorificarea bunurilor;
   6. serviciul TVA;
  • Directia controlului financiar de stat, cu serviciile:
   1. controlul financiar la regii si societaati comerciale;
   2. control financiar la institutii publice si agenti economici privati;
   3. controlul financiar la societati comerciale de turism si prestari servicii;
  • Garda financiara

Structura veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale:

 1. Conform clasificatiilor economice si functionale ONU, structura veniturilor si a cheltuielilor bugetelor locale este comuna cu cea a bugetului de stat (central) prezentandu-se astfel:
  I. Venituri:
   I.1. Veniturile proprii ale bugetelor locale:
  1. sunt reglementate prin Legea privind finantele publice si Legea privind finantele publice locale;
  2. cuprind: impozitele, taxele si varsamintele de venituri cuvenite de la agenti economici si institutii publice de importanta locala; impozitele si taxele locale (de la populatie sau de la persoanele juridice).

I.2. Venituri atribuite, in care intra sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit legii, bugetului de stat.

I.3. Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finantarea unor obiective de interes national, dar care sunt organizate si controlate eficient de catre organele locale (cum sunt actiunile de protectie sociala, unele investitii etc.);

I.4. imprumuturile contractate pe piata financiara interna sau externa, fie direct, in numele organelor administratiei publice locale, fie garantate de catre Guvern.

II. Cheltuieli:

 II.1. Autoritatile executive (serviciile publice generale); II.2. Invatamant, sanatate, cultura si religie, asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii (actiuni social-culturale);

 II.3. Servicii, dezvoltare publica si locuinte;

 II.4. Transporturi, agricultura, alte actiuni economice (actiuni economice);

 II.5. Alte actiuni;

 II.6. Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, plata dobanzilor si a comisioanelor aferente;

 II.7. Plati de dobanzi si comisioane (datoria publica si altele);

 II.8. Rambursari de imprumuturi (rambursari de imprumuturi si pentru echilibrare bugetara);

 II.9. Fonduri de rezerva;  

 II.10. Cheltuieli cu destinatie speciala (finantate din fonduri speciale).

 In Romania, sursele de formare a veniturilor bugetelor locale sunt urmatoarele:

Impozite, taxe si alte venituri, precum si cotele aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si bugetelor locale.

Vanzarea sau valorificarea materialelor obtinute ca urmare a incasarii activelor fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale. Aceste sume constituie venituri ale bugetelor locale sau ale institutiilor (care nu sunt finantate integral de la bugetul local) si servesc la finantarea investitiilor.

Sumele incasate din vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale sunt venituri cu destinatie speciala si servesc la finantarea investitiilor.

Sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus confiscarea.

Transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat, aprobate anual prin legea bugetului de stat, pe ansamblul fiecarui judet si municipiul Bucuresti.

Imprumuturile contractate pe piata financiara interna sau externa pentru:

  • finantarea de investitii publice de interes local;
  • refinantarea datoriei publice locale.

Procesul bugetar la nivelul colectivitatilor locale din Romania

 • Metodologia elaborarii si executiei bugetelor locale este stabilita de Ministerul Finantelor.
 • Elaborarea proiectelor bugetelor locale este de competenta primarilor in cazul bugetelor comunale si orasenesti si a presedintilor consiliilor judetene in ceea ce priveste bugetele judetelor.
  Proiectele bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale se elaboreaza pe baza proiectelor de bugete ale administratiei proprii din subordine, in etapele prevazute pentru bugetul de stat.
  Proiectele bugetelor locale, concentrate pe judete si municipiul Bucuresti, se prezinta Ministerului Finantelor in scopul corelarii acestora cu proiectele de bugete ale ministerelor si altor organe centrale de stat.

Aprobarea bugetelor locale este de competenta consiliilor comunale, orasenesti si judetene. Proiectele bugetelor anuale ale comunelor si oraselor (implicit al municipiilor) sunt supuse aprobarii consiliilor locale de catre primari, iar proiectele bugetelor judetene sunt supuse aprobarii consiliilor judetene de catre presedintii acestora.
 Pentru aprobarea bugetelor locale, conform dispozitiilor Legii administratiei publice locale privind procedura bugetara locala, sunt necesare urmatoarele acte procedurale:

  • publicarea proiectelor de buget anuale, astfel incat locuitorii sa aiba posibilitatea de a cunoaste prevederile de venituri si cheltuieli publice locale, de a le contesta (daca este cazul) in termen de 15 zile de la data publicarii lor;
  • supunerea proiectelor de bugete spre deliberare consiliilor competente, in prima sedinta a acestor consilii dupa expirarea termenului de 15 zile de la data publicarii, insotite de raportul primarului sau al presedintelui consiliului judetean, precum si de contestatiile depuse impotriva datelor cuprinse in respectivele proiecte de bugete;
  • deliberarea prevederilor de venituri si cheltuieli bugetare de catre membrii comisiilor locale si, respectiv, judetene cu obligatia de pronuntare asupra contestatiilor depuse, urmata de votarea pe articole si adoptarea bugetului local.

In cadrul deliberarii in scopul aprobarii bugetelor locale se dezbat si se stabilesc impozitele, taxele si celelalte venituri publice locale, categoriile de cheltuieli, precum si, daca este cazul, imprumuturile si transferurile necesare pentru echilibrarea bugetelor respective.
Bugetele locale se adopta (aproba) prin hotarari ale consiliilor comunale, orasenesti si judetene, pe baza votului a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului.
Dupa aprobarea de catre organele locale, Directiile generale ale finantelor publice ale judetelor si municipiului Bucuresti intocmesc si transmit Ministerului Finantelor bugetele pe ansamblul fiecarui judet si pe celelalte subdiviziuni, impreuna cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, pe structura clasificatiei bugetare.

 • Executia bugetelor locale cuprinde actele si operatiunile de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor prevazute si autorizate prin actele decizionale de aprobare a acestor bugete.
  Executia partii de venituri a bugetelor locale este urmarita de catre perceptorii si casierii din comune, de catre functionarii serviciilor de impozite, taxe si alte venituri din organele financiare ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale.
  Executia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin trezoreriile locale sau prin unitatile bancare stabilite sa incaseze veniturile bugetare locale, prevazute de normele juridice in vigoare, si sa finanteze cheltuielile acestor bugete in limita creditelor bugetare aprobate.
  Executia partii de cheltuieli a bugetelor locale se bazeaza, la fel ca si executia partii de cheltuieli a bugetului statului, pe procedeul „creditelor bugetare' intrebuintate cu aprobarea unor ordonatori de credite.
  Ordonatorii principali de credite pentru bugetele locale sunt presedintii consiliilor judetene si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale.
  Ordonatorii secundari sau tertiari de credite bugetare sunt conducatorii institutiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea fiecarui consiliu local, judetean si Consiliu General al Municipiului Bucuresti.
  Procesul de repartizare se deruleaza astfel:
  • repartizarea efectuata de catre ordonatorii principali intre bugetul propriu si bugetele ordonatorilor subordonati;
  • repartizarea efectuata de catre ordonatorii secundari ai creditelor bugetare aprobate pe unitatile subordonate si a celor cuprinse in bugetul propriu;
  • ordonatorii tertiari utilizeaza creditele ce le-au fost repartizate.

Efectuarea cheltuielilor din bugetele locale si ale institutiilor publice finantate din aceste bugete este supusa procedurii de angajare, lichidare, ordonantare si plata a tuturor cheltuielilor din bugetul statului.

Transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale se efectueaza, in limitele prevazute, de catre Ministerul Finantelor, prin Directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali, in functie de necesitatile executiei bugetare.
In situatiile in care in executia bugetelor locale apar goluri temporare de casa, acestea pot fi acoperite, pana la incasarea veniturilor bugetare, pe seama resurselor aflate in conturile de trezorerie ale statului.

Trimestrial, ordonatorii principali de credite intocmesc dari de seama contabile asupra executiei bugetare, pe care le transmit Ministerului Finantelor, prin Directiile generale ale finantelor publice.Intocmirea conturilor anuale de executie a bugetelor locale. Pentru stabilirea rezultatelor finale ale executiei bugetelor locale, ordonatorii principali de credite intocmesc conturile anuale de executie a bugetelor locale pe care le transmit spre aprobare consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale. in cadrul contului anual al executiei bugetului local se inscriu:

1. la venituri:

a) prevederile aprobate initial;

b) prevederile bugetare definitive;

c) incasarile realizate.

2. la cheltuieli:

a) creditele aprobate initial;

b) creditele definitive;

c) platile efectuate.

Pe baza acestor date se stabileste rezultatul executiei.

Anexe

Ponderea impozitelor locale in tarile Uniunii Europene

% din PIB

Danemarca

Suedia

Finlanda

Italia

Lituania

Slovenia

Franta

Letonia

Austria

Cipru

Ungaria

Cehia

Spania

Slovacia

Germania

Malta

Belgia

Portugalia

Luxemburg

Olanda

Regatul Unit

Irlanda

Estonia

Grecia

Polonia


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1577
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site