Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Cotarea valorilor mobiliare

finante

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PERFORMANTE BANCARE - PROFIT SI RISC BANCAR
Structura finantarii locative
SCRISOARE DE AUTORIZARE SI DESPAGUBIRE - EGNATIA BANK (ROMANIA) S.A.
Tranzitia in Europa Centrala si de Est
SISTEMUL BUGETAR
Dobanda
Rambursarea creditului si dobanzilor
Cheltuielile bugetare
Riscurile si prudenta bancara
CICLICITATEA ECONOMICA. CAUZE.TIPURI. POLITICI ANTICICLICE


Cotarea valorilor mobiliare

Inscrierea valorilor mobiliare la cota unei bursei nu este un proces obligatoriu si automat in perioada de existenta a respectivelor valori mobiliare ci trebuie sa fie indeplinite anumite conditii de catre emitentul acestora pentru a putea fi cotate pe o piata reglementata. La modul general aceste cerinte privesc aspecte calitative referitoare la activitatea respectivului emitent si sunt stabilite in mod specific pentru fiecare institutie bursiera in parte. Astfel societatile emitente trebuie sa faca dovada indeplinirii unor criterii minime referitoare in principal la evaluarea performantei economice a acestora in functie de: rentabilitatea economica si financiara; marimea intreprinderii masurata prin cifra de afaceri si/sau prin activul net; valoarea de piata a actiunilor; proportia actiunilor comune difuzate public in total actiuni, precum si numarul si proportia actionarilor semnificativi si strategici.
Indiferent insa de piata bursiera pe care urmeaza sa se faca inscrierea valorilor mobiliare este necesara parcurgerea mai multor etape si anume:

a)          intocmirea dosarului de admitere, care cuprinde conturile de rezultate si bilanturile contabile ale emitentului aferente ultimilor 3-5 ani incheiati;

b)          asumarea unor obligatii de catre emitent, cum ar fi:

punerea la dispozitia pietei a unui cuantum de valori mobiliare chiar din ziua introducerii in cotatia oficiala si mentinerea unei piete active si regulate a acestor titluri;

informarea autoritatilor bursiere in timp util asupra tuturor evenimentelor care afecteaza existenta juridica a societatii (modificari statutare, modificarea capitalului);

publicarea in presa financiara, la un anumit interval de timp, a unor informatii privind evolutia activitatii economico-financiare a societatii emitente, inclusiv cifra de afaceri;

emiterea inscrisurilor in conformitate cu anumite norme impuse pe plan intern si international.

c)          examinarea si aprobarea cererii de catre un organism special desemnat in cadrul bursei.

Introducerea valorilor mobiliare in cotatia oficiala presupune si o publicitate prealabila, referitoare la: sediul, obiectul de activitate, durata, capitalul, ultimul bilant, pasivul obligatoriu, avantajele stipulate prin statut pentru investitori si administratori.

Cotarea valorilor mobiliare pe o piata reglementata aduce emitentului acestora o serie de avantaje demne de luat in considerare facand atractiva posibilitatea listarii pe o piata bursiera si justificand eforturile necesare inscrierii si mentinerii la cota bursei.

Participarea unui emitent de valori mobiliare la piata de capital are ca obiectiv principal accesul rapid la sursele de finantare oferite de aceasta si deci exista interesul ca respectivul emitent sa fie atractiv pentru investitori.

Necesitatea respectarii unor cerinte minime de eficienta si transparenta pentru a putea accede la cota unei burse reprezinta un argument puternic pentru investitor atunci cand analizeaza atractivitatea unui plasament.

Daca sintetizam principalele avantaje reprezentate de inscrierea si mentinerea unei valori mobiliare la cota unei burse , acestea se refera la:

cresterea reputatiei emitentului, cu efecte benefice directe privind accesul la facilitati de creditare;

imbunatatirea imaginii firmei respective pe piata si chiar cresterea cotei de piata ca urmare a recunoasterii nationale si dupa caz internationale a emitentului datorita publicitatii de care beneficiaza in urma publicarii rezultatelor sedintelor de tranzactionare si a comunicatelor de presa privind performantele societatilor cotate de catre bursa respectiva;

cresterea lichiditatii actiunilor cotate ca urmare a faptului ca investitorii se indreapta cu predilectie catre astfel de actiuni care ofera avantajul unei informari facile si imediate cu privire la emitent si performantele lui financiare, la cotatiile bursiere si volumul tranzactiilor ca urmare a conditiilor de transparenta ce trebuie indeplinite de emitenti pentru a se inscrie sau a ramane la cota unei burse;

cunoasterea valorii de piata la un moment dat - aspect important pentru mai multe categorii: pentru creditorii emitentului sau al investitorilor care detin valori mobiliare ale emitentului, pentru salariatii emitentului mai ales daca acestia sunt cointeresati prin distribuirea de actiuni tezaurizate sau nou emise sau acordarea de drepturi de achizitie, pentru actionari daca respectivul emitent este implicat intr-o fuziune sau o preluare si se pune problema unei rate de conversie,

transformarea actiunilor cotate pe o piata reglementata in mijloc de plata cu autorul carora se pot stinge diverse obligatii de plata daca si creditorii sunt dispusi sa accepte, datorita faptului ca au o valoare de piata si o lichiditate ridicata

Procesul de cotare al valorilor mobiliare pe o piata reglementata se face parcurgand mai multe etape indiferent de bursa respectiva dar si cu respectarea unor conditii stabilite in mod specific pe fiecare piata in parte.

In Romania putem vorbi in prezent de 2 piete reglementate pentru valori mobiliare – Bursa de Valori Bucuresti si Bursa Electronica RASDAQ. Principalele conditii necesare inscrierii unei valori mobiliare la aceste doua burse sunt prezentate in continuare.

Cotarea valorilor mobiliare la Bursa de Valori Bucuresti

Conditii generale de admitere a valorilor mobiliare la Cota BVB

Inscrierea valorilor mobiliare la cota Bursei de Valori Bucuresti (BVB) se realizeaza la solicitarea emitentului, dupa examinarea dosarului de admitere, in conformitate cu reglementarile in vigoare[1] privind indeplinirea unor cerinte specifice fiecarui tip de valoare mobiliara.

O data cu inaintarea catre bursa a cererii de inscriere a valorilor mobiliare la cota, insotite de documentele cerute, va fi platit de catre emitent un comision de procesare, nerambursabil daca respectiva cerere a fost respinsa.

Daca societatea emitenta a respectivelor valori mobiliare a primit din partea comisiei de inscriere la cota decizia de inscriere la cota bursei, atunci acesta sa plateasca un comision de inscriere, al carui nivel este stabilit in functie de valoarea nominala totala a valorilor mobiliare respective, emise si aflate in circulatie. Nivelul comisionului variaza in functie de natura valorilor mobiliare inscrise la cota (actiuni si obligatiuni emise de persoane juridice romane inscrise la categoria I sau la categoria de baza; obligatiuni si alte valori mobiliare de natura acestora emise de stat, judete, orase, comune).

Bursa de Valori Bucuresti are urmatoarea structura a cotei:

Figura – structura cotei Bursei de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti are trei mari sectoare in care pot fi inscrise valorile mobiliare:

sectorul valorilor mobiliare emise de catre persoane juridice romane;

sectorul obligatiunilor si al altor valori mobiliare emise de catre stat, judete, orase, comune, de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale si de catre alte autoritati;

sectorul international, pentru valorile mobiliare emise de catre persoane juridice din strainatate.

1. Sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane.

Acest sector are doua subdiviziuni una pentru actiuni si una pentru obligatiuni. La randul sau cea pentru actiuni are doua categorii: categoria I si categoria II sau de baza.

Inscrierea la cota bursei a valorilor mobiliare ale unei societati emitente, persoana juridica romana, va fi facuta prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare membre a Asociatiei Bursei, numite „initiatoare'. Societatea membra „initiatoare' are obligatia de a reprezenta si a sustine societatea emitenta la procedura de inscriere, de a inainta documentele emitentului la bursa, de a-1 familiariza pe respectivul emitent cu activitatile specifice pietei de capital.Categorie

Cerinte

categoria a II-a (de baza)

libera transferabilitate a valorilor mobiliare;

inregistrarea la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare;

inregistrarea valorilor mobiliare in registrul bursei sau la o societate de registru independent, conectata la sistemul bursei;

furnizarea de servicii adecvate catre detinatorii de valori mobiliare;

furnizarea de informatii;

plata comisioanelor de inscriere la cota bursei;

pastrarea legaturii permanente cu bursa, prin intermediul unei persoane numite de emitent;

certificarea datelor furnizate de emitent de catre un auditor financiar;

aderarea la angajamentul de inscriere si mentinere la cota bursei.

categoria I

trebuie indeplinite toate conditiile de la categoria de baza si in plus:

emitentul trebuie sa-si fi desfasurat activitatea in ultimii trei ani, cu exceptia fuziunilor si divizarilor, daca cel putin una dintre societatile implicate in fuziune sau divizare a desfasurat activitate in ultimii trei ani;

emitentul trebuie sa fi obtinut profit net in ultimii doi ani de activitate;

capitalul social trebuie sa fie de cel putin echivalentul in lei a 8 milioane de euro la cursul BNR;

bursa poate aprecia competenta profesionala si integritatea morala a personalului de conducere a emitentului, precum si aspecte legate de activitatea economico-financiara a acestuia, cum ar fi capitalul circulant, fluxul de lichiditati etc;

emitentul trebuie sa prezinte cash-flow-ul pentru ultimul an calendaristic de activitate si un plan de afaceri pentru urmatorii doi ani calendaristici;

inscrierea la cota bursei a actiunilor: cel putin 15% din numarul actiunilor emise si aflate in circulatie trebuie sa fie detinute de cel putin 1.800 de actionari, excluzand persoanele implicate si angajatii emitentului. Fiecare dintre acesti 1.800 de actionari trebuie sa detina un numar de actiuni a caror valoare totala minima sa fie de 100.000 de lei. Procentul de minim 15% mentionat mai sus trebuie sa reprezinte minim 75.000 de actiuni.

Tabel :Cerinte minime pentru cotarea la BVB

In anul 2001 BVB a creat o categorie virtuala de excelenta pentru actiuni in paralel cu crearea unui Cod de Conducere si Administrare al societatilor comerciale inscrise la Cota Bursei. Acest Cod ofera premise consolidate pentru tratamentul egal si echitabil al actionarilor, prevede un cadru riguros pentru asigurarea respectarii si protejarii drepturilor actionarilor minoritari, detaliaza continutul drepturilor actionarilor si cresterea responsabilitatii administratorilor fata de actionari.

2. Sectorul obligatiunilor si a altor valori mobiliare emise de catre stat, judete, orase, comune, de catre autoritati» ale administratiei publice centrale si locale si de catre alte autoritati

Obligatiunile si alte valori mobiliare emise de catre stat, judete, orase, comune, de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale si de catre alte autoritati sunt de drept admise la cota la primirea de catre Bursa de Valori Bucuresti a respectivului document de emisiune si a platii comisionului prevazut in procedurile bursei.

Decizia privind inscrierea la cota a acestor valori mobiliare este luata de comisia de inscriere la cota, in urma analizei cererii de inscriere la cota BVB a valorilor mobiliare si a documentului de emisiune care o insoteste.

Inscrierea la cota bursei a obligatiunilor necesita indeplinirea urmatoarelor conditii: cel putin 30% din numarul obligatiunilor emise si aflate in circulatie trebuie sa fie detinute de cel putin 1000 de detinatori, excluzand persoanele implicate si angajatii emitentului. Fiecare dintre acesti 1000 de detinatori trebuie sa detina un numar de obligatiuni a caror valoare totala minima sa fie de 300.000 de lei. Procentul de minim 30% mentionat mai sus trebuie sa reprezinte minim 50.000 de obligatiuni.

3. Sectorul international

In cadrul sectorului international se inscriu valorile mobiliare emise de persoane juridice straine. Conditiile necesare inscrierii la cota a acestor valori mobiliare sunt aceleasi ca si pentru emitentii autohtoni, cu mentiunea ca respectivele valori mobiliare trebuie sa fie depozitate la o societate comerciala de depozitare colectiva a valorilor mobiliare, societate desemnata de bursa.

Pentru a fi inscrise la cota BVB, valorile mobiliare straine vor trebui sa fie inscrise pe o piata reglementata din tara in care au fost emise si vor fi afisate distinct de cele autohtone

Mentinerea la cota BVB a valorilor mobiliare admise

Mentinerea la cota bursei a valorilor mobiliare incepe o data cu intrarea in vigoare a deciziei de inscriere a acestora.

Pentru mentinerea valorilor mobiliare la cota, emitentii acestora va trebui sa achite comisionul de mentinere, respectiv vor realiza furnizarea informatiilor cerute de bursa, informand permanent si pe deplin publicul atat despre evenimentele importante, cat si despre deciziile ce pot afecta pretul valorilor mobiliare. Emitentii ale caror valori mobiliare sunt inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti vor respecta in mod permanent cerintele prevazute la inscriere.

Pentru mentinerea valorilor mobiliare in cadrul sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane, emitentul trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele cerinte alternative:

pentru categoria I: capitalul social al emitentului reprezinta cel putin echivalentul in lei a 8 milioane de euro sau media capitalizarii bursiere pe ultimele sase luni este de cel putin 8 milioane de euro;pentru categoria a II-a: capitalul social al emitentului reprezinta cel putin echivalentul in lei a 2 milioane de euro sau media capitalizarii bursiere pe ultimele sase luni este de cel putin 2 milioane de euro.

Emitentii sunt obligati sa stabileasca si sa aduca imediat la cunostinta bursei si publicului data-limita pana la care emitentul va efectua plata dividendelor curente cuvenite, aceasta obligatie intrand sub incidenta furnizarii continue a informatiilor.

Emitentii sunt obligati sa faca plata dividendelor fara privilegii si fara discriminari, prin stabilirea unor criterii juste si echitabile.

Emitentul valorilor mobiliare inscrise la cota bursei in cadrul categoriei a II-a a sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele cerinte alternative:

inregistreaza profit pentru ultimul exercitiu financiar;

inregistreaza profit pentru cel putin doua exercitii financiare din
ultimele trei exercitii financiare.

Numarul de zile in care nu se inregistreaza tranzactii bursiere nu trebuie sa depaseasca o patrime din numarul total al zilelor de tranzactionare din cadrul unui an calendaristic.

Emitentul ale carui valori mobiliare sunt inscrise la cota bursei va trebui sa realizeze furnizarea informatiilor in cel mai scurt timp posibil, in asa fel incat sa asigure accesul echitabil al investitorilor la informatiile necesare luarii deciziei de a investi. Emitentul ale carui valori mobiliare sunt inscrise la cota va inainta bursei informatiile solicitate anual, semestrial si trimestrial, aceasta constituind furnizarea periodica a informatiilor.

Actele sau faptele care pot afecta pretul sau alte aspecte in tranzactiile cu valori mobiliare ale emitentului, ale societatilor comerciale asociate sau ale acelor societati in care acesta detine o pozitie majoritara si care devin cunoscute personalului de conducere al emitentului vor fi aduse imediat la cunostinta bursei si publicului. Transmiterea imediata a acestor informatii catre bursa si public asigura indeplinirea conditiilor legate de furnizarea continua a informatiilor.

Pentru mentinerea actiunilor la categoria plusului de transparenta, se urmareste respectarea urmatoarelor cerinte speciale:

Emitentul prezinta analistilor financiari, consultantilor de investitii, intermediarilor si publicului investitor perspectivele societatii si situatia financiara a acesteia, in cadrul unei intalniri publice organizate cel putin o data pe an.

in cadrul furnizarii periodice de informatii, emitentul va transmite bursei, suplimentar, urmatoarele documente: bilantul trimestrial, planul de activitate care sa includa bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bugetele de venituri si cheltuieli corespunzatoare fiecarui trimestru si bilantul preliminat pentru exercitiul financiar incheiat. Situatiile financiare vor fi intocmite si transmise bursei si intr-o forma realizata potrivit Standardelor internationale de contabilitate, atat in limba romana, cat si in limba engleza. Raportul anual va cuprinde, suplimentar informatii referitoare la: identificarea administratorilor cu respectarea cerintelor de independenta, pe baza declaratiilor pe proprie raspundere ale acestora; prezentarea persoanelor din cadrul serviciului actionariat desemnate pentru a asigura legatura cu investitorii; prezenta fiecarui administrator la sedinte, exprimata procentual.

in cadrul furnizarii continue de informatii, emitentul va transmite bursei, suplimentar, comunicate de presa, referitoare la: tranzactiile prin care administratorii si conducerea executiva a emitentului tranzactioneaza sau instraineaza actiuni detinute de acestia la societatea comerciala emitenta; situatiile de detinere reciproca; tranzactiile comerciale incheiate intre emitent si administratori, angajatii, actionarii sau persoanele juridice implicate cu acestia; schimbari intervenite in cadrul serviciului actionariat cu privire la persoanele desemnate ca persoane de legatura cu investitorii; exercitarea dreptului de preferinta; organizarea intalnirilor cu analistii financiari, consultantii de investitii, intermediarii si investitorii; decizia consiliului de administratie cu privire la propunerea de repartizare a profitului care va fi supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor; in cazul in care propunerea consta in distribuirea de dividende, comunicatul de presa contine nivelul propus al dividendului pe actiune.

Bursa poate suspenda sau retrage de la cota valorile mobiliare ale oricarui emitent daca societatea emitenta se afla in una din urmatoarele situatii:

emitentul nu respecta conditiile angajamentului de inscriere si mentinere la cota bursei;

dupa opinia bursei, nu mai poate fi mentinuta sau restabilita o piata ordonata a respectivelor valori mobiliare;

au loc fuziuni, reorganizari, divizari, consolidari, reclasificari;

actionarii iau decizia de retragere de la cota;

emitentul nu plateste vreunul dintre comisioanele datorate bursei si mentine aceasta situatie pe o perioada de cel mult doua luni dupa data exigibilitatii comisionului respectiv;

emitentul nu respecta cerintele formulate de catre bursa in legatura cu furnizarea informatiilor;

emitentul nu intocmeste rapoartele financiare conform principiilor prevazute de reglementarile in vigoare sau nu se conformeaza altor cerinte contabile solicitate de bursa.

Bursa poate retrograda valorile mobiliare ale oricarui emitent de la categoria I la categoria a II-a in cazul in care:

  1. cerintele referitoare la profitul net nu mai sunt indeplinite;
  2. procentul minim privind actiunile emise in circulatie este mai mic de 10%, iar in privinta obligatiunilor este mai mic de 20%;
  3. numarul actionarilor sau al detinatorilor de obligatiuni scade sub anumite limite, cu efecte nefavorabile asupra gradului de lichiditate.

Actiunile sunt excluse de la categoria PLUS in cazul aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

  1. adunarea generala extraordinara nu adopta modificarile actelor constitutive, astfel cum sunt acestea prevazute in cadrul cerintelor pentru includerea actiunilor in categoria PLUS;
  2. Adunarea Generala extraordinara adopta, ulterior includerii in categoria PLUS, modificari ale actelor constitutive care vin in contradictie sau anuleaza prevederi ale Codului de transparenta;
  3. neindeplinirea uneia dintre cerintele pentru mentinerea la categoria PLUS.

Toate aceste cerinte si conditii pentru inscrierea valorilor mobiliare la cota bursei sunt stabilite prin regulamentele bursei si cad sub incidenta legislatiei privitoare la piata de capital in vigoare.

Cotarea valorilor mobiliare la Bursa Electronica RASDAQ

A fost lansata oficial la 25 octombrie 1996, ca Piata Nationala de Valori Mobiliare RASDAQ, pentru a raspunde necesitatii existentei unui mediu institutional si tehnic corect si transparent pentru tranzactionarea tuturor actiunilor distribuite in cadrul Programului de Privatizare in Masa. RASDAQ este rezultatul direct al cooperarii romano-americane, legiferata prin semnarea in 1994 a unui Memorandum de Intelegere de catre guvernele Romaniei si SUA, prin care Agentia pentru Dezvoltare Internationala a Statele Unite (USAID) se obliga sa deruleze in Romania proiectul „Dezvoltarea pietei romanesti de capital”, pentru sprijinirea programului de reforma al Guvernului Romaniei. Guvernul Romaniei s-a obligat la randul sau sa promoveze o orientare catre sectorul privat al institutiilor pietei de capital si sa asigure valorile mobiliare intr-un volum care sa justifice asistenta acordata de USAID. Acest eveniment a reprezentat un pas important in constructia pietei de capital din Romania. La acel moment, Bursa de Valori Bucuresti deja constituita, nu avea capacitatea preluarii responsabilitatii tranzactionarii unui asemenea numar de emitenti, nici din punct de vedere tehnic, nici din cel al criteriilor de listare, mai restrictive, specifice unei burse de valori.

Inscrierea unei valori mobiliare la cota RASDAQ la categoria de baza, singura existenta pana in anul 2002, presupune inregistrare la OEVM si contract cu un registru independent autorizat de CNVM.

Pentru RASDAQ anul 2002 este perioada ce marcheaza debutul tranzitiei de la conceptul de „Piata de valori mobiliare” la statutul de „Bursa”. Aceasta este un proces complex de modificare a unui sistem de relatii si a unor mecanisme de functionare care sa permita Bursei Electronice RASDAQ sa administreze mai bine componenta de transparenta care i-a fost incredintata prin modificarea statutului de piata extrabursiera in piata reglementata. Programul PPM fiind incheiat, noua orientare a RASDAQ privea la nivelul acelui an normele de guvernanta corporatista si mecanismele de finantare a economiei. Dupa sase ani de la lansare se poate considera ca „Piata Nationala de Valori Mobiliare RASDAQ” si-a incheiat rolul, iar in locul sau isi face loc „Bursa Electronica RASDAQ” avand obiective si mijloace de lucru diferite.Tot acest proces de transformare a debutat la inceputul anului 2002 prin integrarea operationala a activitatilor ANSVM si RASDAQ SRL. Acest lucru a permis o maniera de actiune unitara atat pe plan intern (in derularea operatiunilor curente specifice) cat si in planul relatiilor cu alte institutii. Unitatea de actiune si sprijinul CNVM au permis finalizarea si implementarea unor proiecte mai vechi care sa sprijine dezvoltarea pietei. Regulile de tranzactionare au devenit mai riguroase, accesul in sistem este mai bine monitorizat, cadrul general de derulare a activitatilor pe piata de capital a fost imbunatatit prin aparitia Legii 525/2002 privind valorile mobiliare si in mod specific a Regulamentului CNVM nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ. Insa cea mai mare realizare a anului 2002 o constituie legarea primelor “parteneriate” cu societati emitente si promovarea celor mai performante dintre ele pe Categorii de Excelenta.

Incepand cu anul 2002 a fost implementat un nou regulament, ce vizeaza cresterea integritatii si transparentei pietei, care a introdus (a) criterii de identificare a celor mai atractivi emitenti pentru promovarea in categoriile de excelenta si (b) limitarea variatiei zilnice a preturilor la 15-25% fata de pretul de referinta (pretul mediu al sesiunii precedente), in functie de categoria emitentului.

Ca atare, in prezent, RASDAQ este alcatuit din 3 categorii de emitenti, departajati prin criterii de performanta si lichiditate. Marea majoritate din emitentii rezultati din Procesul de Privatizare in Masa se regasesc in Categoria de Baza. Au fost lansati oficial trei indici care urmaresc evolutia zilnica a preturilor actiunilor, un indice general si cate unul pentru categoriile superioare (RASDAQ Compozit, RAQ I, RAQ II).

Criteriu

Categoria I de excelenta

Categoria II de excelenta

Profit net

emitentul a inregistrat profit pentru cel putin un exercitiu financiar din ultimele doua;

Cifra de afaceri

cel putin 9 milioane EURO

Cel putin 2,5 milioane EURO

Valoarea totala a activelor

cel putin 4,5 milioane EURO

Capital social

Mai mare de 1 milion EURO

Mai mare de 0,5 milioane EURO

Structura actionariat

procentul reprezentand suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% sa fie mai mare de 15% din numarul total de actiuni

procentul reprezentand suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% sa fie mai mare de 10% din numarul total de actiuni

Procent zile de tranzactionare pe an

Mai mult de 50%

Mai mare de 25%

Numar de actionari

Mai mare de 2000

Mai mare de 1000

Tabel : Criterii minime pentru cotarea la BER

Sursa: www.rasd.ro

Pe baza unor criterii de performanta financiara si de piata, au fost selectate 120 de societati pentru cele doua categorii de excelenta. Pana la sfarsitul anului 2002 35 dintre acestea si-au exprimat acordul privind aderarea la standarde superioare de transparenta – ca mijloc de promovare a propriei reputatii.

Solicitarea inscrierii la cota BER presupune intocmirea si depunerea unui set de documente:

cerere standard de inscriere;

dovada incheierii contractului cu un registru independent autorizat de CNVM;

copie a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare emis de OEVM;

'documentul de prezentare' in format electronic si pe hartie in forma solicitata;

ultimele situatii financiare: anuala si semestriala;

decizia organului de conducere al emitentului privind cotarea la BER;

dovada platii comisionului de procesare catre BER;

Categoria de Baza RASDAQ este cea mai cuprinzatoare categorie a Bursei Electronice RASDAQ si in prezent sunt listati circa 3.700 de emitenti. Criteriile financiare pentru inscrierea la Categoria de Baza nu sunt atat de stricte ca la Categoriile de Excelenta. Pe masura ce se dezvolta, companiile pot opta pentru promovarea la Categoriile de Excelenta RASDAQ sau pentru Bursa de Valori Bucuresti. Pentru a fi listate la Categoria de Baza, o companie trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa devina o societate deschisa;

- actiunile companiei sa fie inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare (OEVM);

- sa detina contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independenta autorizata de CNVM; - sa respecte obligatiile de informare periodica si continua.Regulamentul nr.3 al BVB


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1464
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site