Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

OPERATIUNI DE PLATI SI COMPENSARI – TEST GRILA

finante

+ Font mai mare | - Font mai micOPERATIUNI DE PLATI SI COMPENSARI – TEST GRILA

TRUE/FALSE

1) Aparatul bancar reprezinta un ansamblu corelat al entitatilor organizatorice, institutionalizate si autonome, autorizate sa efectueze operatiuni bancare pe teritoriul tarii.

ANS: T

2) Bancile comerciale sunt desemnate sa presteze in economie un anumit gen de servicii, pe care si alti agenti economici sunt autorizati sa le furnizeze.

ANS: F

3) Nici o societate bancara nu se poate constitui sub forma societatilor cu raspundere limitata, ci numai ca societati cu raspundere nelimitata.

ANS: T

4) Bancile au obligatia de a mentine pozitia valutara in limita reglementarilor de expunere fata de fondurile proprii si sa elaboreze sisteme proprii de supraveghere si monitorizare a acesteia.

ANS: T

5) Activitatile concretizate in operatiunile de procesare a tranzactiilor generate de relatia banca-client sunt denumite generic activitati functionale.

ANS: F

6) Operatiile vizand cheltuielile bancii, ca operatii de exploatare, se circumscriu costurilor de orice natura si gestiunii acestora, dar nu valorifica posibilitatea bancii de a-si realiza performantele.

ANS: F

7) Serviciile bancare constau in: consultanta bancara si financiara, emiterea de carti de credit, leasing si factoring, cumpararea si vanzarea de valuta, aur si metale pretioase.

ANS: T

8) Prin intermediul conturilor cu destinatie speciala se efectueaza prestatii bancare speciale cum ar fi: acordari si rambursari de credite, constituire de depozite la vedere si la termen.

ANS: F

9) Bancile comerciale activeaza piata capitalului prin actele de creditare pe care ele le intreprind.

ANS: F

10) Bancile comerciale isi constituie mai intai fondul de rezerva, in limita unei cote de 22% din profitul brut, care se aloca an de an pana cand fondul va egala capitalul social.

ANS: F

11) Pentru dobandirea calitatii de actionar semnificativ (ce detine minimum 5% din capitalul social al bancii) al unei banci comerciale este necesara obtinerea aprobarii din partea B.N.R.

ANS: T

12) Furnizarea produsului bancar catre client presupune efectuarea unui ansamblu de operatiuni bancare si nebancare.

ANS: T

13) Bancile centrale nu sustin principalii participanti si operatori in sistemele de plati.

ANS: F

14) Cecul si ordinul de plata nu se pot completa prin dactilografiere.

ANS: F

15) In cadrul cambiei, nu este obligatorie folosirea expresiei „platiti”.

ANS: F

16) O holograma tridimensionala apare pe toate cardurile.

ANS: F

17) Compensarea in sistem net presupune o divizare a activitatii necesare pentru efectuarea compensarii intre bancile participante si centrele de compensare.

ANS: F

18) In cadrul unui circuit de compensare, constituirea unei piete a creditului cu functionare tipica este un fenomen firesc.

ANS: T

19) Bancile comerciale, isi constituie rezerva generala pentru riscul de credite, in limita unui plafon rezultat din aplicarea cotei procentuale de 4% asupra totalului plasamentelor din fiecare an.

ANS: F

20) Bancile au obilgatia sa prezinte sistematic Bancii Nationale a Romaniei situatii referitoare la bilant, la contul de profit si pierdere precum si diferite lucrari contabile

ANS: T

21) Capitalul minim social al unei banci se stabileste de Banca Nationala a Romaniei si trebuie varsat in momentul subscrierii, fiind admise si aporturile in natura

ANS: F

22) Bancile comerciale dispun de un patrimoniu propriu asemanator ca natura celorlalti agenti din economie

ANS: F

23) Bancile pot realiza creditarea unui singur client sau grup, ce actioneaza impreuna, in limita unei cote de cel mult 20 % din fondurile sale proprii.

ANS: T

24) Bancile pot realiza investitii in valori mobiliare, in nume si pe cont propriu, cu conditia ca valoarea totala a acestora sa depaseasca 100% din fondurile sale proprii, cu exceptia titlurilor de stat.

ANS: F

25) Bancile pot participa cu aport de capital la formarea de noi societati nebancare in limita unei cote de piata de pana la 10% din capitalul social al noii societati si cel mult 20% din fondurile sale proprii pentru fiecare caz luat in parte.

ANS: F

26) Operatiunile principale ale bancii se circumscriu constituirii de depozite si utilizarea acestor depozite in acordarea de credite.

ANS: T

27) Operatiunile nebancare la care este supusa o cambia sunt: emiterea, protestul, avalizarea, girarea si gajarea.

ANS: F

28) Conturile cu destinatie speciala sunt acelea prin care se efectueaza prestatii bancare speciale

ANS: T

29) Pe orice cambie inscrierea sumei de plata si a monedei in care urmeaza sa se efectueze plata este facultativa

ANS: F

30) Cambia in alb este un titlu ce cuprinde semnatura tragatorului si semnatura beneficiarului.

ANS: F

31) Biletul la ordin pune in legatura in procesul crearii sale 3 persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul.

ANS: F

32) Dupa natura platii, ordinul de plata poate fi : neconditionat si documentar.

ANS: T

33) Acreditivul revocabil reprezinta un acreditiv ce poate fi in orice moment anulat sau modificat fara nici o notificare de catre beneficiar.

ANS: T

34) Obiectul compensarii multilaterale il constituie platiile interbancare cu numerar pe suport de hartie, denumite plati interbancare.

ANS: F

35) Riscul reputational reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea institutilor de credit.

ANS: T

36) Girarea reprezinta o operatiune nebancara la care este supusa o cambie.

ANS: T

37) Biletul la ordin cuprinde operatiunea de acceptare.

ANS: F

38) Sistemul TARGET este un sistem de transfer de informatii, in timp ce sistemul SWIFT este un sistem de plata, ce are ca moneda de plata Euro.

ANS: F

39) Sistemul TARGET este un sistem de tip clearing.

ANS: F

40) Un grad de concentrare foarte ridicat,al sistemului bancar, creste probabilitatea ca transferurile ordonate de clientii unei banci sa implice deplasarea fondurilor intre diferite institutii.

ANS: F

41) Banca de emisiune poate sa-si exercite interventia sa in economie prin nivelul dobanzii la care ea este dispusa sa acorde credit si prin care influenteaza evolutia de piata a dobanzii.

ANS: T

42) Procesul de transmitere a unei cambii catre o banca poarta denumirea de scontare.

ANS: T

43)
Sistemul SWIFT este alcatuit din 15 sisteme nationale de plati.

ANS: F

44) Asociatiile bancare actioneaza, in cele mai multe cazuri ca forumuri de discutie privind problematica platilor si exercita o functie generala de coordonare.

ANS: T

45) Pentru ordinele de plata emise se percep comisioane si speze bancare

ANS: T

46) Girul este un act prin care posesorul cecului numit giratar, transfera altei personae numita girant, toate drepturile ce decurg din cecul completat si redactat.

ANS: F

47) Pentru a beneficia de o scrisoare de garantie bancara, clientul bancii trebuie sa aiba deschis la banca un cont de disponibil si un cont current.

ANS: T

48) Cardul este un instrument de plata universal si global acceptabil.

ANS: T

49)

Cardurile magnetice mai sunt denumite si “ Carduri Smart”.

ANS: F

50) Efectuarea platilor, in cadrul unui circuit de compensare, inseamna in unele cazuri ruperea circuitelor sau subcircuitelor, necesitand diferite acte de conversiune.

ANS: T

51)

Cecul care poarta doua linii paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde pe fata instrumentului si care nu are nimic inscris in spatiul delimitat de aceste linii, se numeste cec cu barare speciala.

ANS: F

52) Cecul circular este platibil la vedere, in termen de 30 de zile de la data emiterii.

ANS: T

53) Utilizarea incasso-ului documentar este mai putin costisitoare decat a acreditivului.

ANS: T

54) Operatiunea prin care banciile comerciale prezinta cambiile si biletele la ordin pentru achitare bancii centrale, se numeste scontare.

ANS: F

55) Avalul este o garantie personala data de catre o persoana, denumita avalizat, care garanteaza obligatia unuia dintre obligatii cambiali, directi sau pe cale de regres, numit avalist, pentru suma mentionata pe titlu sau pentru o parte din ea.

ANS: F

56) O parte importanta a creditelor contractate de banci cu partenerele lor, alte banci comerciale sau Banca de Emisiune, sunt credite ce decurg din operatiunile de plati dispuse de clienti.

ANS: T

57) Sistemul TARGET este alcatuit din 15 sisteme nationale de plati si sistemul proprii de plati al Bancii Centrale Nationale.

ANS: F

58) Pentru preintampinarea riscului de conformitate, este necesara cunoasterea pietelor pe care opereaza banca, chiar si deschiderea unor reprezentante ale bancii in zonele sensibile.

ANS: T

59) Soldul conturilor de depozite poate fi doar debitor.

ANS: F

60) Este obligatoriu ca, o data cu emiterea ordinului de plata , ordonatorul sa creeze bancii si sursa de fonduri necesare.

ANS: T

61) Biletul la ordin este un instrument de plata si titlu de credit, sub semnatura privata, prin care o persoana numita subscriitor,se obliga sa plateasca unei persone numita beneficiar o suma fixa de bani; la un anumit termen sau prezentare.

ANS: T

62) Cambia in alb este un titlu care cuprinde numai semnatura trasului.

ANS: F

63) Transferul transfrontalier reprezinta operatiunea realizata la initiativa unui emitent, prin intermediul unei institutii sau unei sucursale a unei institutii situate intr-un stat, in scopul punerii la dispozitia ordonatorului a unei sume de bani prin creditarea unui cont.

ANS: F

64) Biletul la ordin cu scadenta scrisa se considera platibil la vedere.

ANS: F

65) Western Union nu este un serviciu de plati rapide in numerar prin care sa se poata primi sau transmite bani in toata lumea.

ANS: F

66) In cazul sistemului TARGET moneda de plata este lira sterlina.

ANS: F

67) Conturile de depozite pot fi la vedere sau la termen, in functie de optiunea clientului.

ANS: T

68) Produsele bancare sunt produse materiale, ele fiind recipiente bancare ale consumului financiar (in sens larg) al clientului.

ANS: F

69) Bancile se manifesta in structurile pietei in calitate de agent economic autonom.

ANS: T

70) Bancile comerciale activeaza piata comertului prin actele de comert pe care le intreprind.

ANS: T

71) Spre deosebire de cambie, care in procesul emiterii, pune in legatura trei persoane (trasul, tragatorul si beneficiarul), biletul la ordin implica numai doua persoane: emitentul, resectiv beneficiarul.

ANS: T

72) Patrimoniul bancilor este gestionat autonom, pe propria raspundere si pe riscul statului.

ANS: F

73) Personalul unei banci este obligat sa pastreze secretul professional; dar dupa incetarea activitatii pot sa dezvaluie fapte despre activitatea bancara.

ANS: F

74) Bancile nu pot realiza afaceri cu imobile si terenuri cu exceptia celor care sunt destinate functionarii sediilor proprii.

ANS: T

75) Bancile nu pot realiza afaceri cu imobile si terenuri, cu exceptia celor care sunt destinate functionarii sediilor proprii.

ANS: T

76) Bancile comerciale dispun de patrimoniu propriu diferit ca natura de cel al celorlalti agenti economici, gestionat autonom, pe propria raspundere si pe riscul bancii

ANS: T

77) In cadrul operatiunilor de transfer interbancar, bancile cu solduri excedentare se vor preocupa de plasarea resurselor prisositoare de care dispun.

ANS: F

78) Acreditivul reprezinta un instrument de decontare prin intermediul caruia posesorul autorizat poate achizitiona bunuri sau servicii fara prezenta efectiva a numerarului.

ANS: F

79) Restrictia care se refera la capitalul social subscris al unei banci comerciale stipuleaza ca acesta trebuie varsat integral in momentul subscrierii, fiind admise numai aporturi in numerar.

ANS: T

80) Sistemul poarta denumirea de TARGET, denumire ce reprezinta prescurtarea functionalitatii sale si asigura practic si simplu un transfer de informatii in timp real.

ANS: F

81) Caracteristicile activitatii financiare sunt, in calitate de produse creditele si depozitele, ele angajand capitaluri, acestea fiind cauza operatiunilor carora le dau nastere.

ANS: F

82) Comisioanele bancare reprezinta componente (isotitoare) ale produselor generate de operatiunile pe care banca le realizeaza in contul clientilor.

ANS: F

83) Serviciile mixte sunt realizate exclusiv prin munca personalului si concretizate in consultatii si inginerie financiara, de regula nepurtatoare de produse bancare.

ANS: F

84) Ordinul de plata este o dispozitie neconditionata, data de catre emitentul acestuia unei societati bancare de a plati unui beneficar o anumita suma de bani.

ANS: T

85) Operatiunile de baza ale bancii se circumscriu incasarii de comisioane si utilizarii acestora in acordarea de depozite.

ANS: F

MULTIPLE CHOICE

1) Rolul Bancii Centrale este:

1 sustinerea in plan financiar a agentilor economici
2 utilizarea eficienta a resurselor financiare ale tarii
3 elaborarea politicilor monetare si de credit in economie
4 utilizarea monedei pe criterii de profitabilitate
5 intreprinderea unor acte de comert.


ANS: 3

2) La infiintarea si functionarea bancilor comerciale se implica:

1 actionarii, ca investitori ce urmaresc fructificarea eficienta a plasamentelor pe termen lung
2 creditorii bancii, neinteresati de fructificarea financiara
3 personalul bancii, a carei remuneratie nu este corelata cu reaolizarile financiare ale bancii
4 managerii bancii, neinteresati de performantele bancare
5 BNR, care utilizeaza eficient resursele monetare din circuitul economic


ANS: 1

3) Restrictiile sub incidenta carora bancile comerciale isi concep sistemul de activitati sunt:

1 totalul participarilor cu capital la societatile nebancare poate depasi 50% din fondurile proprii ale bancilor
2 pentru obtinerea calitatii de actionar semnificativ nu este necesara aprobare din partea BNR
3 bancile pot acorda credite majore in cota de cel putin 20% din fondurile proprii
4 plafonul RMO se stabileste potrivit unor norme BNR
5 bancile pot realiza investitii in valori mobiliare fara restrictii.


ANS: 4

4) Activitatile de natura bancara desfasurate de catre banci implica:

1 activitati de mandat
2 activitati de asigurari
3 activitati de consultanta
4 constituirea depozitelor bancare
5 activitati de schimb valutar.


ANS: 4

5) Activitatile de natura nebancara desfasurate de catre banci sunt:

1 acordarea creditelor
2 constituirea depozitelor
3 elaborarea politicii monetare
4 supravegherea on-site
5 activitatile de mandat.


ANS: 5

6) In functie de moneda in care se exprima, operatiunile bancii se grupeaza astfel:

1 operatiuni vizand cheltuielile bancii
2 operatiuni in devize
3 operatiuni cu active financiare
4 operatiuni vizand produse
5 operatiuni vizand servicii.


ANS: 2

7) Operatiile active ale bancilor comerciale sunt:

1 operatii de constituire a resurselor
2 operatii de utilizare a depozitelor
3 operatii de formare a rezervelor
4 operatii de creditare a persoanelor fizice
5 operatii de constituire a capitalurilor proprii.


ANS: 4

8) Produsele bancare sunt reprezentate de:

1 emisiunea de obligatiuni
2 leasing
3 factoring
4 depozite
5 vanzarea de valuta.


ANS: 4

9) In functie de natura activului operat, operatiile bancii se grupeaza in:

1 operatiuni vizand produse
2 operatii cu active financiare
3 operatii la vedere
4 operatii la termen
5 operatii in devize


ANS: 2

10) Operatiile pasive ale bancilor sunt:

1 operatii e creditare a firmelor
2 operatii de plasament
3 lombardarea
4 operatii de creditare a persoanelor fizice
5 operatii vizand veniturile bancii


ANS: 3

11) Pentru derularea operatiilor de decontare fara numerar, un agent economic are la dispozitie urmatoarele modalitati de decontare:

1 cambia
2 acreditivul
3 ordinul de plata
4 cecul
5 biletul la ordin.


ANS: 2

12) Participantii, ca utilizatori SWIFT, pot fi:

1 bancile membre
2 toate bancile comerciale
3 brokeri de pe pietele monetare
4 bancile centrale
5 bancile membre de categoria a doua.


ANS: 3

13) Sistemul SWIFT are ca obiective:

1 stabilirea unei politici monetare comune
2 realizarea unui management eficient al lichiditatilor
3 functionarea unei piete monetare eurpene
4 transmiterea informatiilor in baza carora se efectueaza plati d ela o banca la alte banci
5 derularea platilor intre tarile UE.


ANS: 4

14) Aparatul bancar din Romania este alcatuit din:

1 Banca Centrala de Emisiune
2 Ansamblul bancilor specializate
3 Banca Centrala si CEC
4 BNR si ansamblul bancilor comerciale
5 Bancile comerciale performante.


ANS: 4

15) Trasaturile bancilor comerciale sunt:

1 bancile comerciale nu dispun de patrimoniu propriu
2 bancile comerciale sunt entitati cu scop lucrativ care presteaza orice fel de servicii in economie
3 activitatea bancara nu reclama existenta unor reglementari specifice
4 orice banca comerciala poate functiona numai in baza autorizatiei de functionare eliberata de BNR
5 societatile bancare se pot constitui sub forma societatilor cu raspundere limitata.


ANS: 4

16) Produsele bancare prezinta urmatoarele caracteristici:

1 sunt materiale, fiind recipiente bancare ale consumului financiar
2 furnizarea produsului bancar presupune doar efectuarea unui ansamblu de operatiuni bancare
3 situatia patrimoniala a bancii nu este afectata de oferta produselor
4 principalele produse bancare sunt depozitele, creditele si serviciile valutare
5 produsele bancare angajeaza capitaluri, banca efectuandu-le in calitate de intermediar, deci in contul sau.


ANS: 5

17) Restrictiile sub incidenta carora isi desfasoara activitatea bancile comerciale sunt:

1 bancile pot realiza creditarea unui singur client in limita unei cote de cel mult 20% din fondurile sale proprii
2 capitalul social trebuie varsat integral in momentul subscrierii, fiind admise aporturi in natura
3 bancile comerciale sunt obligate sa pastreze la BNR rezerva minima obligatorie , al carei plafon este stabilit de fiecare banca in parte
4 bancile pot realiza afaceri cu imobile si terenuri in orice conditii
5 bancile nu sunt obligate sa raporteze BNR modificarile ce privesc structura actionarilor semnificativi.


ANS: 1

18) Rolul Bancii Centrale in cadrul sistemului de plati consta in:

1 BNR este abilitata sa determine conditiile in care sunt puse la dispozitia sistemului bancar rezervele mentinute in evidenta sa
2 BNR nu este responsabila pentru siguranta operatiunilor si soliditatea sistemului financiar
3 Banca centrala pune in aplicare politica monetara, dar nu poate interveni in perioadele de stres financiar
4 Banca centrala nu este implicata in supravegherea bancara, dar pune in aplicare politica monetara
5 Bancile centrale sunt singurele care ofera servicii de plati.


ANS: 1

19) Principalii participanti si operatori in sistemele de plati sunt:

1 institutiile depozitare centralizate si companiile de asigurari
2 casele de compensatie si bursele de valori
3 asociatiile bancare si casele de compensatie
4 companiile de telecomunicatii si cele de asigurari
5 institutiile depozitare si bursele de valori.


ANS: 3

20) Finalizarea instructiunilor de plata este influentata de urmatorii factori:

1 dereglementarea sistemului bancar
2 gradul de concentrare al sistemului bancar
3 dereglementarea sistemului bancar si gradul de concentrare al acestuia
4 lipsa utilizarii tehnologiilor de informatii
5 sisteme de decontare in timp real aparute ca urmare a procesarii manuale.


ANS: 2

21) Conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele caracteristici:

1 pot avea fie sold debitor, fie sold creditor
2 soldul contului poate fi doar creditor
3 pot fi la vedere sau la termen
4 soldul contului poate fi doar debitor
5 prin aceste conturi se efectueaza prestatii bancare speciale.


ANS: 2

22) Instrumentele de plata fara numerar sunt:

1 cecul si cambia
2 ordinul de plata si acreditivul
3 incasso si cambia
4 biletul la ordin si acreditivul
5 ordinul de plata si incasso.


ANS: 1

23) Operatiile nebancare la care este supusa o cambie sunt:

1 scontarea si reescontarea
2 pensiunea si gajarea
3 scontarea si stipulatiile cambiale
4 pensiunea si girarea
5 protestul si regresul.


ANS: 5

24) Acreditivul irevocabil se caracterizeaza prin:

1 poate fi modificat sau anulat de platitor in orice moment
2 se reiinoieste dupa fiecare utilizare
3 poate fi modificat doar cu acordul beneficiarului
4 prezinta facilitatea de modificare a beneficiarului sau a bancii
5 este un titlu de credit si un instrument de plata.


ANS: 3

25) Categoriile de utilizatori SWIFT sunt:

1 bancile membre si cele de categoria a treia
2 brokeri/dealeri si banci membre de categoria a patra
3 emitenti de cecuri si banci membre de categoria a treia
4 societati de clearing si banci membre de categoria a patra
5 participanti si banci membre.


ANS: 5

26) Obiectivele sistemului TARGET sunt:

1 transmiterea informatiilor non-stop
2 stabilirea unei politici monetare comune
3 costul este in functie de marimea mesajului si valoarea acestuia
4 este u sistem de clearing
5 este un sistem de transfer de informatii.


ANS: 2

27) Compensarile pot fi:

1 bilaterale, cand se supun compensarii platile reciproce dintre toate bancile
2 in sistem brut, cand se supune compensarii totalitatea operatiunilor dispuse de clientii bancii
3 multilaterale, care includ platile reciproce dintre doua banci
4 in sistem net, ce nu presupune divizarea activitatii pentru efectuarea compensarii
5 de la firma la banca.


ANS: 2

28) Etapele compensarii sunt:

1 inventariere-structurare, soldare-compensare
2 inventariere-soldare, compensare-structurare
3 compensarea de la firma la firma
4 compensarea de la banca la banca
5 decontarea in timp real


ANS: 1

29) Rolul compensatiei consta in:

1 centralizeaza saptamanal intregul circuit de plati si asigura stingerea acestora
2 incheierea normala a compensarii nu inseamna implicit stingerea tuturor platilor intrate in compensare
3 nu reprezinta singura modalitate de a satisface relatiile de plati intre partenerii aflati in diferitele parti ale tarii
4 implica utilizarea creditului si desfasurarea unor operatiuni tipice pe piata interbancara
5 soldul din compensare decurge dintr-un act de vointa al bancii.


ANS: 4

30) Principalele riscuri ale activitatii de incasari si plati sunt:

1 riscul de rata a dobanzii
2 riscul de lichiditate
3 riscul de lichiditate si cel operational
4 riscul de lichiditate si riscul reputational
5 riscul operational si riscul reputational.


ANS: 5

31) Politicile privind administrarea riscului operational tin cont de urmatoarele tipuri de evenimente de risc:

1 numai de frauda interna
2 numai de frauda externa
3 de frauda si intreruperea activitatii si functionarea defectuoasa a sistemelor
4 publicitate negativa
5 programe de educare a clientilor.


ANS: 3

32) Fata de activitatea economico-sociala, vazuta ca sistem, activitatea bancara se afla intr-un raport de:

1 incluziune
2 apartenenta
3 raportul este ca de la egal la egal
4 dependenta
5 intre cele doua activitati nu este nici o legatura


ANS: 4

33) Alegeti varianta incorecta.
Bancile comerciale sunt caracterizate prin urmatoarele trasaturi:

1 sunt entitati economice cu scop lucrativ
2 sunt axate pe comertul cu bani si pe prestarea de servicii bancare si non-bancare
3 se bazeaza pe tehnologii de lucru aparte
4 trebuie considerate entitati organizatorico-administrative ale economiei nationale
5 practic, reprezinta un nod, ca rezultat al interferentei intereselor ce apartin mai multor categorii de persoane ce se implica in infiintarea si functionarea lor


ANS: 2

34) Alegeti varianta incorecta.
Categoriile de persoane implicate in infiintarea si functionarea unei banci comerciale sunt urmatoarele:

1 actionarii bancii
2 obligatarii bancii
3 managerii bancii
4 personalul lucrator al bancii
5 creditorii bancii


ANS: 2

35) Alegeti varianta corecta.
In afara activitatilor de natura bancara, banca realizeaza si activitati nebancare, precum:

1 activitati de gestionare a personalului bancii
2 activitati de realizare a documentelor contabile ale bancii
3 activitati de determinare a costurilor produselor bancare
4 activitati de realizare a controalelor operationale
5 activitati de mandat, curtaj, comisionar


ANS: 5

36) Alegeti varianta incorecta.
In afara de criteriul inregistrarilor contabile, ansamblul operatiunilor bancii poate fi grupat si in functie de alte criterii, precum:

1 in functie de moneda in care se exprima
2 in functie de data calendaristica a initierii operatiunilor bancare
3 in functie de scadenta operatiunilor bancare
4 in functie de natura activului operat
5 in functie de obiectul bancar sau financiar utilizat


ANS: 2

37) Alegeti varianta incorecta.
Raportate la participarea factorilor munca si factorilor capital in furnizarea serviciilor bancare, acestea pot fi delimitate in trei tipuri:

1 servicii de personal realizate exclusiv prin munca personalului, concretizate in consultatii, inginerie financiara, etc, de regula ne-purtatoare de produse bancare
2 servicii de personal prestate de terti
3 servicii centrate pe capital, concretizate in depozite si credite, generatoare de produse bancare
4 servicii mixte


ANS: 2

38) Alegeti varianta corecta
Tara a carei banca centrala nu pune la dispozitia bancilor comerciale facilitati de creditare este:

1 Spania
2 U.S.A
3 Italia
4 Suedia
5 Marea Britanie


ANS: 5

39) Alegeti varianta incorecta.
Sirurile de mesaje si transferurile de fonduri, realizate eminamente prin sistemele de plati, depind de o varietate de factori, acestia fiind urmatorii:

1 gradul de concentrare al sistemului bancar
2 existenta a diferite tipuri de institutii bancare, cum ar fi bancile de economii sau bancile cooperatiste
3 existenta unui numar important de banci cu capital strain
4 segmentarea geografica a aranjamentelor existente privind transferul interbancar de fonduri
5 utilizarea tehnologiilor de informatii


ANS: 3

40) Alegeti varianta incorecta.
Instrumentele cu care se realizeaza operatiunile de numerar sunt urmatoarele:

1 foaie de varsamant cu chitanta
2 factura fiscala
3 ordin de incasare
4 borderou insotitor cu chitanta
5 cec simplu


ANS: 2

41) Alegeti varianta corecta.
Pentru derularea operatiunilor de decontare fara numerar, un agent economic are la dispozitie si urmatoarea modalitate de decontare:

1 ordinul de plata
2 acreditivul
3 cambia
4 biletul la ordin
5 cecul


ANS: 2

42) Alegeti varianta corecta.
Cecul barat:

1 are alta forma decat cecul simplu
2 contine, in plus, doua linii oblice, paralele pe verso-ul cecului
3 nu poate fi utilizat pentru operatiuni de plati prin virament
4 nu poate fi utilizat ca alternativa la ordinul de plata
5 implica o incasare a acestuia in banca, doar in cont (NAI).


ANS: 5

43) Alegeti varianta incorecta.
Operatiunile nebancare la care este supusa o cambie sunt:

1 girarea
2 avalizarea
3 acceptarea
4 regresul
5 pensiunea


ANS: 5

44) Alegeti varianta corecta.
Categoriile de utilizatori SWIFT sunt:

1 bancile centrale
2 bancile membre
3 bancile membre de categoria a doua
4 participanti
5 ocietatea civila


ANS: 1

45) Alegeti varianta incorecta.
Sistemul TARGET, pentru Uniunea Europeana, este o premisa importanta pentru:

1 stabilirea unei politici monetare comune
2 stabilirea unei politici financiare comune
3 functionarea unei piete monetare comune
4 cresterea eficientei platilor internationale in cadrul Uniunii
5 asigurarea unui mecanism sigur pentru platile din cadrul Uniunii


ANS: 2

46) Alegeti varianta incorecta.
In functie de momentul inregistrarii tranzactiei, cardurile se pot clasifica astfel:

1 sistemul „pay later”
2 sistemul „pay before”
3 sistemul „pay whenever you want”
4 sistemul „pay now”.


ANS: 3

47) Alegeti varianta incorecta.
In categoria ofertei electronice aferente produselor existente pe piata pot fi intalnite:

1 banking electronic
2 plati (si cumparari) electronice
3 incasari electronice
4 identificari electronice
5 brokeraj electronic


ANS: 3

48) Alegeti varianta incorecta.
Etapele procesului de compensare sunt urmatoarele

1 colectarea informatiilor necesare
2 inventariere-structurare
3 soldare-compensare
4 stingerea datoriilor reciproce intre banci


ANS: 1

49) Alegeti varianta corecta.
In cadrul unui circuit de compensare, pentru o banca comerciala oarecare, situatie de deficit sau de excedent este un fenomen:

1 informatic
2 financiar
3 bancar
4 financiar-bancar;
5 monetar


ANS: 5

50) Alegeti varianta corecta.
In cadrul unui circuit de compensare, redistribuirea resurselor excedentare sufera influenta Bancii de Emisiune, care joaca adesea un rol:

1 principal
2 secundar
3 hegemonic
4 tutelar
5 regulator


ANS: 5

51) Alegeti varianta corecta.
O parte importanta a creditelor contractate de banci cu partenerele lor sunt credite ce decurg din operatiunile (ale clientilor) de:

1 incasari
2 stingere a datoriilor
3 electronic banking
4 decontare
5 plati


ANS: 5

52) Alegeti varianta corecta.
Numarul persoanelor implicate initial in circuitul biletului la ordin se reduce la:

1 unul
2 doua
3 trei
4 patru
5 nici un raspuns nu este corect.


ANS: 2

53) Alegeti varianta corecta.
Atunci cand clientul intocmeste o cerere de deschidere a acreditivului, ordinul de plata trebuie prezentat intr-un numar de:

1 un exemplar
2 2 exemplare
3 3 exemplare
4 4 exemplare
5 5 exemplare


ANS: 4

54) Alegeti varianta corecta.
Sistemul TARGET este alcatuit din:

1 7 sisteme nationale de plati
2 15 sisteme nationale de plati
3 25 de sisteme nationale de plati
4 20 de sisteme nationale de plati
5 26 de sisteme nationale de plati.


ANS: 2

55) Alegeti varianta corecta.
Decontarea intre doua firme se deruleaza pe:

1 un palier
2 2 paliere
3 3 paliere
4 un palier principal si pe un palier secundar
5 toate raspunsurile de mai sus sunt false.


ANS: 2

56) Ordinul de plata este:
1 un instrument de plata de debit
2 o dispozitie a beneficiarului de a incasa suma cuvenita
3 un instrument de plata de credit
4 o tehnica de decontare prin virament
5 o modalitate de plata fara numerar


ANS: 3

57) Cecul este:
1 un instrument de plata de debit
2 o solicitare formulata de ordonator pentru plata unei sume
3 un instrument de plata de credit
4 o tehnica de decontare prin virament
5 o modalitate de plata fara numerar


ANS: 1

58)

Biletul la ordin este:

1 un instrument de plata de debit
2 o solicitare a platitorului de a plati suma datorata
3 un instrument de plata de credit
4 o tehnica de decontare prin virament
5 o modalitate de plata fara numerar


ANS: 1

59) Cecul este un istrument de plata platibil:
1 la scadenta
2 la data emiterii
3 la un anumit timp de la scadenta
4 la vedere
5 numai in numerar


ANS: 4

60)
Cambia este un instrument de plata platibil:

1 la scadenta
2 exclusiv la banca
3 la data girarii
4 la data intrarii in sistemul de plati
5 la data solicitata de giratar


ANS: 1

61) Dupa functiile specifice pe care le indeplinesc, cardurile sunt
1 cu microprocessor;
2 private;
3 magnetice;
4 multifunctionale;
5 bancare


ANS: 4

62) Operatiunile nebancare la care este supusa cambia sunt:

1) protestul;
2) scontarea
3) girarea
4) avalizarea
5) regresul
6) pensiunea

1 ( 1;2;3;5)
2 ( 1;3;4;5)
3 (2;4;5;6)
4 (2;5;6)
5 (1;3;5)


ANS: 2

63)
Nu reprezinta operatiuni pasive ale bancii:

1) formarea capitalului proprii;
2) operatiuni de creditare ale persoanelor fizice;
3) rescontarea;
4) operatiuni de plasament;
5) lombardarea;
6) constituirea si utilizarea depozitelor


1 (1;3;4;5);
2 ( 2;4;5);
3 (2;5)
4 (1;4)
5 (2,4)


ANS: 5

64) Functiile cardului sunt:

1) functia de retragere de fonduri;
2) functia de plata;
3) functia de credit;
4) functia de garantare
5) functii multiple ale cardului


1 (1;3;4);
2 (1;3)
3 (1;3)
4 (2;4;5)
5 (1;2;3;4;5)


ANS: 5

65)
. Avantajele sistemului SWIFT sunt:

1) confidentialitatea mesajelor;
2) arhivarea mesajelor
3) stabilirea unei politici monetare commune;
4) durata de transmitere a mesajelor este redusa
5) costul transmisiunilor nu depinde de distanta
6) functionarea unei piete monetare commune


1 (1;2;3;6)
2 (4;5;6)
3 (1;2;4;5)
4 (1;2;3;4;5;6)
5 (1;2;3;4;5)


ANS: 3

66)
. Produsele bancare se caracterizeaza prin:

1) standardizare;
2) uniformitate;
3) intangibilitate;
4) raritate;
5) volatilitate;
6) acceptabilitate
1 (1;3;5);
2 (2;3;4;5);
3 (1;2;4)
4 (3;4;6)
5 (1;4;5;6)


ANS: 1

67)
Produsele bancare:

1) pot fi protejate prin brevete, deoarece sunt uniforme din punct de vedere al continutului;
2) sunt conditionate de reglementari bancare ;
3) sunt imateriale, nefiind supuse uzurii fizice;
4) datotita faptului ca nu sunt propuse direct clientilor poate avea loc o concesionare a acestora;
5) sunt supuse uzurii morale;
6) implica angajarea clientului in derularea operatiunilor bancare sub forma intocmirii unei documentatii in cadrul reglementat de banca

1 (1;2;5;6);
2 (3;5;6);
3 (2;3;5;6);
4 (1;2;3;4);
5 (2;4;5;6)


ANS: 3

68)
Dupa modul de incasare, cecurile pot fi:

1) cec simplu;
2) cec barat;
3) cec certificat;
4) cec de calatorie
5) cec personal;
6) cec circular

1 (1;3;4;6);
2 (1;2;3;4)
3 (3;4;5;6);
4 (1;3;4);
5 (2;5;6)


ANS: 2

69)
Partile implicate in derularea unui acreditiv sunt:

1) banca emitenta;
2) banca remitenta;
3) banca confirmatoare;
4) banca colectoare;
5) trasul;
6) ordonatorul
1 (1;3;6);
2 (2;4;5);
3 (1;4;5);
4 (1;2;3;6);
5 (3;5,6)


ANS: 1

70) Caracteristicile acreditivului documentar sunt:

1) independenta fata de relatia contractuala de baza;
2) adaptabilitatea;
3) fermitatea angajamentului bancar;
4) siguranta furnizorului ca va incasa contravaloarea marfii;
5) siguranta cumparatorului ca plata marfii se va face numai contra unor documente ce atesta expedierea acesteia;
6) formalismul sau caracterul documentar


1 (1;2;3);
2 (4;5;6)
3 (1;2;3;4;5)
4 (1;4;5;6)
5 (1;2;3;4;5;6)ANS: 5

71) Finalizarea instructiunilor de plata este influentata de numerosi factori:

1) lipsa utilizarii tehnologiilor moderne in domeniul informatiei;
2) existenta diferitelor tipuri de institutii;
3) segmentarea geografica a aranjamentelor existente privind transferul interbancar de fonduri;
4) gradul de concentrare al sistemului bancar
5) utilizarea tehnologiei de informatii;
6) comisioanele si spezele bancare

1 (2;3;4;5);
2 (1;4;5;6);
3 (1;3;5);
4 (2;4;6);
5 (1;2;3;4;5;6)ANS: 1

72)
Bancile:

1 se pot constitui sub forma unor societati cu raspundere nelimitata;
2 pot realiza creditarea unui singur client, sau grup de clienti ce actioneaza impreuna, in limita unei cote de cel mult 10% din fondurile sale proprii;
3 nu sunt obligate sa isi constituie provizioane de risc si rezerve;
4 se pot constitui sub forma societatilor cu raspundere limitata;
5 pot realiza afaceri cu imobile


ANS: 1

73)
La cererea persoanelor fizice sau juridice banca poate sa deschida:

1) conturi de disponibilitati;
2) conturi de debite;
3) conturi de credite;
4) conturi curente;
5) conturi cu destinatie speciala;
6) conturi de depozite;

1 (1;2;3;4;5;6);
2 (1,2,4,5,6);
3 (2;3;4;5);
4 (1;3;4;5;6)
5 (1;2;3;4;5)


ANS: 4

74)
Conturile curente prezinta urmatoarele caracteristice:


1 soldul contului poate fi doar creditor;
2 soldul contului poate fi doar debitor;
3 pot fi la termen sau la vedere;
4 pot avea fie sold debitor, fie sold creditor;
5 nu au sold


ANS: 4

75) In cadrul documentelor solicitate pentru plata acreditivului documentar se numara:

1 foaia de varsamant cu chitanta;
2 ordinul de incasare;
3 ordinul de plata intern;
4 documente de transport;
5 borderou insotitor cu chitanta


ANS: 4

76)
Din punct de vedere al utilizarii combinate intalnim:

1 acreditiv documentar de negociere;
2 acreditiv documentar de acceptare;
3 cesiune de acreditiv;
4 acreditiv documentar confirmat;
5 acreditiv documentar revocabil


ANS: 3

77)

Prezentarea cambiei la acceptare este:

1) obligatorie;
2) interzisa;
3) facultativa;
4) negociabila;
5) compensatorie;


1 (1;2;4);
2 (2;3;5);
3 (1;2;3);
4 (1;2;3;4;5);
5 (1;2;3;4)ANS: 3

78) Riscul inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, datorita lipsei de incredere a societatii in integritatea institutiilor de credit , desemneaza riscul:

1 de rata a dobanzii;
2 de lichiditate;
3 operational;
4 reputational;
5 reputational si operational


ANS: 4

79) Nu este o functie a Bancii Centrale de Emisiune:

1 asigurarea cu moneda a intregii economii;
2 exercitarea controlului de ansamblu asupra activitatii bancare;
3 sustinerea in plan financiar si monetar a agentilor economici;
4 elaborarea politicii valutare a tarii;
5 elobararea politicilor de credit in economie


ANS: 3

80) Un grad de concentrare _________ al sistemului bancar reduce probabilitatea ca transferurile ordonate de clienti sa implice deplasarea fondurilor intre diferite institutii.

1 maxim;
2 scazut;
3 ridicat;
4 normal;
5 mediuANS: 3

81) Activitatile bancare se realizeaza prin secventialitati operationale, deci prin ansambluri _________, coerente si consistente de operatiuni vizand realizarea produselor si serviciilor bancare.

1 totale;
2 complete;
3 omogene;
4 bancare;
5 echilibrateANS: 3

82)
Bancile comerciale sunt entitati economice cu scop _________ fiind axate pe comertul cu bani precum si prestarea de servicii bancare.

1 lucrativ;
2 nelucrativ;
3 economic;
4 financiar;
5 social


ANS: 1

83) _________ reprezinta componente (insotitoare) ale produselor generate de operatiunile pe care banca le realizeaza in contul clientilor.


1 Conturile
2 Produsele
3 Depozitele
4 Serviciile
5 Cardurile


ANS: 4

84)
Serviciile centrate pe capital sunt cele concretizate in depozite si _____________ , generatoare de produse bancare.


1 carduri;
2 depozite;
3 produse;
4 oferte;
5 credite


ANS: 5

85) __________ in sistemul de plati inseamna, pentru fiecare banca, compararea in cadrul unei perioade date a drepturilor de incasari si a obligatiunilor de plati, fata de alta banca sau fata de toate celelalte banci cuprinse intr-un sistem dat, in scopul de a stabili masura in care acestea se anhileaza reciproc si suma neta de incasat sau de platit.

1 Consolidarea
2 Concentrarea
3 Compensarea
4 Conversiunea


ANS: 3

86) Scadenta unei cambii poate fi:

1) la vedere;
2) la un anumit timp de la vedere;
3) la un anume timp de la data emiterii;
4) la o data fixa;

1 (1;2;3;4);
2 (1;4);
3 (1;2);
4 (1;2;4);
5 (1;3;4);


ANS: 1

87) Un cec ___________ contine stersaturi, modificari sau adaugiri ale unor cuvinte,date, mentiuni din textul instrumentului.


1 certificat;
2 alb;
3 simplu;
4 nominativ;
5 alterat


ANS: 5

88) Termenele de plata a cecurilor emise si platibile in Romania sunt:

1) 8 zile, pentru cecul platibil in localitatea in care a fost emis;
2) 16 zile pentru cecurile platibile intre localitati diferite;
3) 30 de zile pentru cecul circular;
4) 20 de zile pentru cecul emis intr-o tara straina si platibil in Romania;
5) 50 de zile pentru cecurile emise in afara de Europa
6) cecurile emise in tara noastra si platibile in alte tari are ca termen de prezentare data prevazuta in legislatia fiecarei tari

1 (2;4;5);
2 (1;2;3;4);
3 (1;3;6);
4 (1;4;5;6);
5 (2;3;5)


ANS: 3

89) Acreditivul __________ , reprezinta un acreditiv care nu poate fi modificat sau anulat fara consimtamantul tuturor partilor, inclusiv al beneficiarului.

1 revocabil;
2 confirmat;
3 transferabil;
4 irevocabil;
5 stand- by


ANS: 4

90) Partile implicate in derularea unui incasso documentar sunt:

1) ordonatorul;
2) trasul;
3) banca remitenta;
4) banca colectoare;
5) banca emitenta;
6) banca confirmatoare

1 (1;2;3;4);
2 (1;2;5;6);
3 (1;4;5;6);
4 (2;3;4);
5 (1;2;6)


ANS: 1

91)

Operatiunile bancii, in functie de obiectul bancar sau financiar utilizat, se impart in:

1) operatiuni cu moneda;
2) operatiuni cu active financiare;
3) operatiuni cu servicii;
4) operatiuni cu produse;
5) operatiuni cu produse asociate cu servicii;

1 (1;2;4;5);
2 (2;3;4);
3 (3;4;5);
4 (1;2;3;4);
5 (3;4)


ANS: 3

92) Mentiunea de avalizare poate fi inscriptionata :

1) pe fata cambiei;
2) pe spatele titlului;
3) pe o alonje;
4) pe verso acreditivului documentar;
5) pe fata incasso-ului documentar
1 (1;2;3);
2 (3;4;5);
3 (1;2);
4 (1;4);
5 (2;4;5)


ANS: 1

93) Un ordin de plata trebuie sa fie supus operatiunii de ________ de catre banca, operatiune care constituie un mijloc de protectie impotriva platilor neautorizate.

1 executare
2 receptie
3 avalizare
4 autentificare
5 girare


ANS: 4

94) Cu cat compensarea include un numar mai mare de banci, cu atat ea devine mai __________, inregistrand un grad ridicat de compensare si asigurand operativitate in derularea platilor in economie.

1 puternica
2 slaba
3 eficienta
4 ineficienta
5 exacta


ANS: 3

95) Participantii, ca utilizatori ai SWIFT , pot fi:

1) brokeri de pe piete monetare;
2) emitenti de cecuri de calatorie;
3) piete oficiale de valori mobiliare si instrumente financiare
4) bancile membre de categoria a doua
5) bancile membre

1 (1;2;4);
2 (1;3;4;5);
3 (2;4;5);
4 (1;2;3);
5 (1;2;3;4;5)


ANS: 4

96) Categoriile de utilizatori SWIFT sunt:

1) asociatiile bancare si casele de compensatie;
2) bancile membre;
3) bancile membre din categoria intai;
4) bancile membre de categoria a doua;
5) bancile membre de categoria a treia;
6) participanti

1 (1;3;5;6);
2 (1;4;6);
3 (2;3;4;5);
4 (2;5;6);
5 (2;4;6)


ANS: 5

97) Sistemul TARGET este caracterizat prin:

1 este un sistem de transfer de informatii;
2 in cazul sistemului moneda de plata este euro;
3 se rezuma doar la un numar de 15 tari;
4 costul este deteminat de numarul mesajelor transmise lunar;
5 functioneaza doar in zilele lucratoare de luni pana vineri de la orele 7 a.m pana la 6 p.m


ANS: 1

98) Cecul ________ este cecul pe care o societate bancara aflata in pozitie de tras confirma, inaintea remiterii cecului catre beneficiar, existenta fondurilor necesare efectuarii platii ordonate prin respectivul instrument de plata.

1 revocabil;
2 irevocabil;
3 certificat;
4 alb;
5 circular


ANS: 3

99) Bancile cu solduri _________ se vor preocupa de plasarea resurselor prisositoare de care dispun.

1 deficitare;
2 nule;
3 excedentare;
4 egale;
5 minime


ANS: 3

100) Decontarea in timp _________ este in fapt o decontare ante-compensatie.


1 eficient;
2 real;
3 minim;
4 mediu;
5 normal


ANS: 2

101) Confidentialitatea si ________ sunt asigurate prin securitatea mijloacelor de transmisie, de livrare si stocare a mesajului: prin validarea mesajelor si prin autentificarea utilizatorilor.

1 securitatea;
2 disponibilitatea;
3 responsabilitatea;
4 validarea;
5 integritatea


ANS: 5

102) Compensarea implica, utilizarea _________ si desfasurarea unor operatiuni tipice pe piata interbancara.


1 cardurilor;
2 depozitelor;
3 creditului;
4 disponibilitatilor;
5 conturilor


ANS: 3

103) Caracteristicile activitatii bancare sunt, in calitate de produse, creditele si __________ , ele angajand capitaluri, acestea fiind insasi cauza operatiunilor carora le da nastere.

1 cardurile;
2 produsele;
3 serviciile;
4 depozitele;
5 comisioanele


ANS: 4

104) Serviciile bancare, raportate la participarea factorilor munca si capital in furnizarea lor, pot fi delimitate in:

1) servicii de personal;
2) servicii mixte;
3) servicii centrate pe capital;
4) servicii de consultanta;
5) servicii valutare;

1 (1;2;3);
2 (2;4;5);
3 (1;2;3;4;5);
4 (2;3;4;5);
5 (4;5)


ANS: 1

105) Banca centrala intervine in perioadele de stres financiar, in calitatea sa de __________ de ultima instanta al sitemului bancar pentru restabilirea ordinii si continuarea in conditii normale a activitatii.

1 participant;
2 imprumutat;
3 imprumutator;
4 girator;
5 girant


ANS: 3

106) Sistemele de decontare _________ , sunt de regula, asociate cu facilitati de creditare pe parcursul zilei.

1 mixte;
2 nete;
3 brute;
4 partiale;
5 reale


ANS: 3

107) Acreditivul _______se reinnoieste dupa fiecare utilizare, la valoarea stabilita initial fara a fi depasita suma totala convenita in momentul deschiderii acestuia.

1 revocabil;
2 transferabil;
3 confirmat;
4 irevocabil;
5 revolving


ANS: 5

108) Partile implicate in circuitul unei scrisori de garantie bancarasunt:

1) clientul bancii, aflat in postura de debitor persoana juridica;
2) partenerul de afaceri al clientului bancii, aflat in pozitia de creditor al obligatiei de plata garantata;
3) banca, in calitate de terta persoana care apare ulterior initierii relatiei contractuale dintre cei doi;
4) banca remitenta;
5) banca negociatoare

1 (3;4;5);
2 (1;2;3);
3 (1;2;4);
4 (1;3;5);
5 (1;2;3;4);


ANS: 2

109) Operatiunile bancare la care este supusa o cambie sunt:

1) scontarea;
2) gajarea;
3) girarea;
4) regresul;
5) pensiunea;
6) avalizarea.


1 (1;2;3;4);
2 (2;4;5);
3 (1;3;4);
4 (1;2;5);
5 (2;3;4;5)


ANS: 4

110) Prinncipalele tipuri de cecuri sunt:

1) cecul la purtator;
2) cecul barat;
3) cecul de tranzit;
4) cecul confirmat;
5) cecul traditional;

1 (1;2;4);
2 (1;2;3;4;5);
3 (1;2;3);
4 (1;3;4;5)
5 (1;2)


ANS: 1

111) Participantii in derularea unui ordin de plata sunt:

1) ordonatorul;
2) girantul;
3) banca ordonatorului;
4) societatea de asigurari;
5) beneficiarul;
6) banca platitoare

1 (1;3;5;6);
2 (1;2;3;5);
3 (1;2;5);
4 (3;5;6);
5 (1;2;3;4;5;6)


ANS: 1

112) Principala caracteristica a ordinului de plata este__________ in sensul ca ordonatorul poate retrage sau modifica instructiunile de plata date bancii cu conditia ca ordinul sau initial sa nu fi fost executat.

1 acceptabilitatea;
2 revocabilitatea;
3 adaptabilitatea;
4 accesibilitatea;
5 transferabilitatea;


ANS: 2

113) Sunt intalnite urmatoarele tipuri de acreditive:

1) acreditivul barat;
2) acreditivul traditional;
3) acreditivul revocabil;
4) acreditivul confirmat;
5) acreditiv transferabil;
6) acreditiv de calatorie;

1 (1;2;5;6);
2 (2;3;4;5)
3 (1;2;3;4;5);
4 (1;2;4;6);
5 (3;4;5)


ANS: 5

114) Operatiunile bancare, in functie de natura activului operat, pot fi:

1) operatiuni vizand produse;
2) operatiuni vizand servicii;
3) operatiuni cu active financiare;
4) operatiuni cu moneda
5) operatiuni in devize

1 (1;2;3;)
2 (2;3;5);
3 (1;5);
4 (3;4);
5 (1;2;3;4;5)


ANS: 4

115) Pentru dobandirea calitatii de actionar semnificativ, este necesara detinerea unei cote de minim ____ % din capitalul social al bancii si obtinerea aprobarii din partea BNR

1 5
2 50
3 51
4 20
5 10


ANS: 1
Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1323
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site