Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Proiect de investitii - “Stil glass srl”

finante

+ Font mai mare | - Font mai micAcademia de Studii Economice

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Proiect de investitii

“Stil glass srl”

Cuprins:

Diagnosticul firmei

a.    Diagnostic juridic

b.    Diagnostic comercial

c.     Diagnosticul resurselor umane

d.    Diagnostic tehnologic – operational

e.    Diagnostic financiar

Costurile proiectului de investitii

Prognoza indicatorilor de performanta a firmei

Calculul indicatorilor de eficienta in mediu cert

Analiza proiectului de investitii in mediu incert

Asigurarea surselor de finantare necesare proiectului

Concluzii

Diagnosticul firmei

a) Diagnosticul juridic

S.C. STIL GLASS SRL, cu codul fiscal R 6056280, este o societate cu raspundere limitata, avand un capital social de 2000 mii lei. Acest capital este aportat de catre cei sase asociati, fiecare avand parti egale.

Sediul se afla in Bucuresti, pe strada Colentina, Nr. 83, societatea avand si un punct de lucru pe strada Primaverii, Nr. 5 din localitatea Buzau. Nici una dintre aceste locatii nu se regaseste intr-o zona defavorizata si prin urmare nu beneficiaza de subventii acordate de catre stat.

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu legea contabilitatii in vigoare, respectand urmatoarele principii contabile: principiul prudentei, principiul permanentei metodelor, principiul continuitatii activitatii si cel al independentei exercitiului financiar.

Activele imobilizate sunt contabilizate la valoarea de la data intrarii.

b)   Diagnostic comercial

Diagnosticul comercial se refera la caracterizarea produselor firmei (si a pozitiei acestora pe piata), a clientilor si a furnizorilor, precum si a tuturor aspectelor ce pot avea o relevanta asupra compartimentelor de aprovizionare si desfacere ale firmei.

Departamentul de aprovizionare lucreaza cu furnizori si distribuitori independenti din Romania pentru a se asigura de faptul ca materia prima, ambalajele, echipamentele, precum si toate celelalte bunuri si produse necesare corespund specificatiilor controlului de calitate si standardelor impuse de firma Stil Glass SRL.

Marketing

In planul de marketing ne propunem sa atingem urmatoarele puncte:

a)     Scop: sporirea si imbunatatirea calitatii produselor

b)     Analiza externa Concurentii din zona

Segmentul tinta

Situatia economica (ne adresam populatiei cu venituri medii)

c)      Obiectiv: achizitionarea unui cuptor performant

d)     Identificarea/procurarea resurselor

e)      Bugetul: publicitate (fluturasi, panouri publicitare, ziare locale, televiziune locala, bannere); promotii.

c) Diagnosticul resurselor umane

Societatea se foloseste de serviciile a 10 angajati cu carte de munca, majoritatea lucrand in sectia de sticlarie, iar restul in sectia de pictura. Asociatii firmei se ocupa de partea admistrativa si financiara, doi dintre ei in localitatea Buzau, iar trei la sediul din Bucuresti.

In 2002, SC STIL GLASS SRL a inregistrat cheltuieli cu salariile brute in valoare de 226287 mii lei, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala fiind de 80185 mii lei.

Angajatii de la sectia de sticlarie au salarii fixe,egale cu salariul minim pe economie.

un candidat trebuie sa faca minim 1 saptamani de training la sectia de sticlarie si la sectia de pictura.

Fiecare angajat beneficiaza de echipament de protectie (sapca,manusi,sort,ghete).

Programul zilnic de activitate este de 8 ore cu 30 de minute pauza de masa.

Selectia si angajarea candidatilor presupune, mai multe etape:

a)     completarea cererii de angajare de catre candidat, insotita si de un curriculum vitae

b)     interviul initial, prin care se face o evaluare a noului angajat.

c)      Efectuarea perioadei de proba

d)     stabilirea detaliilor ofertei de serviciu

e)     examinare medicala

In functie de valoarea evidentiata, se fixeaza pozitia si nivelul de salarizare al viitorului angajat.

d) Diagnosticul tehnologic-operational

Obiectul de activitate al firmei este vanzarea de produse de sticlarie obtinute din productie proprie, in principal vaze si lampi. Alte produse incluse sunt scrumiere si obiecte de vesela.

Societatea beneficiaza de licenta ,, Émille Gallé ”, avand dreptul de a folosi stilul de pictura si de a imprima semnatura celebrului artist francez pe produsele sale.

Activitatea de productie se desfasoara in punctul de lucru aflat pe strada Primaverii, nr. 5, aceasta cladire fiind impartita in sectia de sticlarie si cea de pictura. Productia se realizeaza cu ajutorul principalelor imobilizari corporale, respectiv 3 cuptoare. Principalele materii prime necesare activitatii de productie sunt sticla, colorantii pentru sticla si vopseaua. Alte stocuri cuprind obiecte de inventar (mese, scaune, birouri), materiale auxiliare necesare sectiei de pictura (pensule, carpe), materiale de ambalaj si piese de schimb pentru cuptoarele mentionate.

Un alt activ de care dispune firma este un automobil tip camioneta ,,Dacia”, inmatriculat in Bucuresti, acesta facilitand transportul produselor finite intre cele doua puncte de lucru detinute de catre societate.

e)          Diagnostic financiar

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2002 :

Tip situatii financiare depuse

SIMPLIFICATE

Indicatori din BILANT

mii lei

Active imobilizate TOTAL

Active circulante TOTAL, din care

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

Disponibilitati banesti

Clienti si conturi asimilate

Capitaluri proprii Total, din care

Capital social subscris si varsat

Patrimoniul regiei

Patrimoniul public

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Datorii Total

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profitul brut al exercitiului

Pierderea bruta a exercitiului

Profitul net al exercitiului

Pierderea neta a exercitiului

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2003

Indicatori din BILANT

mii lei

TOTAL ACTIV din care

Active imobilizate TOTAL

Active circulante TOTAL, din care

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

Disponibilitati banesti

Clienti si conturi asimilate

Furnizori debitori

Alte creante

TOTAL PASIV din care

Capitaluri proprii Total, din care

Capitalul social, din care

Capital social subscris si varsat

Patrimoniul regiei

0

Patrimoniul public

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Datorii Total

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profitul brut al exercitiului

12418

Pierderea bruta a exercitiului

Profitul net al exercitiului

4197

Pierderea neta a exercitiului

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati

Indicatorii de stare:

Acesti indicatori arata capacitatea societatii de a onora obligatiile la timp:

Nr.

Specificatie

crt

Active curente

Mii lei

Stocuri

Mii lei

Pasive curente

Mii lei

Lichiditate curenta

I

Lichiditatea rapida

I

Lichiditatea

Lichiditatea curenta:

Exprima capacitatea societatii de a-si onora obligatiile exigibile pe termen scurt, din activele curente totale, exigibile.

Formula de calcul: Lc = active curente / pasive curente

In literatura de specialitate, se apreciaza ca un raport de 1,2 asigura conditii normale de desfasurare a activitatii

Firma dispune de lichiditati si nu este indatorata pe termen scurt.

Lichiditatea rapida:

Exprima capacitatea firmei de a-si onora obligatiile curente care pot fi transformate rapid in lichiditati, aratand posibilitatile societatii de a-si .acoperi obligatiile pe termen scurt

Formula de calcul: Lr = (active curente - stocuri) / pasive curente

In cazul firmei lichiditatea rapida este 100% din cauza lipsei pasivelor curente.

2) Solvabilitatea

a) Gradul de acoperire a datoriei totale cu active, ROT

.Exprima capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung

Formula de calcul:

ROT = active curente / (pasive curente + imprumuturi pe termen lung + dobanda aferenta)

Cu cat raportul este mai scazut, cu atat siguranta este mai mica, limita minima admisibila indicata de literatura de specialitate fiind de 30 %.

ROT 2002 = 0.81

ROT 2003 = 0.85

Solvabilitatea este buna, dar cu tendinte de crestere. Datorita faptului ca este o firma stabila si care isi onoreaza datoriile se poate concluziona ca managementul datoriilor este eficient.

3) Indicatorii de structura:

Analiza financiara pe baza indicatorilor de structura se efectueaza cu ajutorul, in principal, al datelor din bilantul contabil.

Obiectul analizei il constituie studierea modului de autofinantare, in conditiile in care societatea dispune de autonomie decizionala, a asigurarii integritatii patrimoniului si raportului dintre mijloacele si sursele economice.

Mijloacele economice

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Active imobilizate (AI)

Mii lei

Active circulante (A C)

Mii lei

Active totale

Mii lei

Capital social

Mii lei

- Raportul AC / AI

- Rata de imobilizare AI / AT

- Gradul de utilizarea a capitalului social AT/CS

I

Din datele prezentate se evidentiaza urmatoarele:

in anul 2003, activele totale insumeaza 1456175 mii lei, fiind in scadere fata de anul 2002.

Raportul AC / AI are o tendinta de crestere. Rezulta, de aici, tendinta de scadere a activelor fixe concomitent cu scaderea mai lenta a activelor circulante.

Calculand numarul de rotatii ale activului, ca raport intre cifra de afaceri si activul total, rezulta urmatoarea evolutie:

Anul

Activ total

Cifra de afaceri

Rotatia activului

In literatura de specialitate se apreciaza ca un numar de rotatii sub 1 reflecta o situatie necorespunzatoare.

a)  Fondul de rulment

Apare ca diferenta intre capitalul permanent si alocarile permanente.

Fondul de rulment permanent reprezinta partea din capitalul permanent care ocupa partial activele circulante (cu precadere stocurile).

Fondul de rulment permanent este definit prin relatia:

Fond de rulment permanent=Capital propriu total+ Imprumuturi si datorii financiare intre 1 si 5 ani si peste-Total active imobilizate

Specificatie

I

1. Capital propriu total

2. Imprumuturi si datorii>1 an

2. Active imobilizate

3. Fond de rulment permanent

Fondul de rulment este pozitiv in anii 2002 si 2003,aceasta situatie certifica o stare de echilibru financiar pe termen lung.Existenta unor capitaluri cu exigibilitate mai mare de un an asigura acoperirea necesarului de finantat al imobilizarilor.In plus,un fond de rulment pozitiv trebuie inteles ca un fond de rezerva din care se pot finanta deficitele ce pot aparea intre alocarile si resursele de finantat pe termen scurt.

b) Rata de finantare a capitalului circulant

Marimea normala a acestei rate trebuie sa fie in jur de 50%.

Specificatie

Fond de rulment

Active circulante

Rata %

Aceasta rata are valori prea mari, ceea ce reflecta abundenta surselor proprii

pentru constituirea capitalului circulant.

c) Rata de acoperire a stocurilor

Se considera o acoperire normala daca fondul de rulment acopera cca 2/3 din totalul stocurilor.

Specificatie

Fond de rulment real

Stocuri

Rata %

Se constata ca societatea comerciala are fond de rulment in scadere.

Costurile proiectului de investitii

Investitia consta in achizitia unui cuptor performant pentru producerea obiectelor din sticla, utilaj care duce la sporirea productiei si implicit a vanzarilor.

Valoarea acestui cuptor este de 100000 Euro,la un curs al Euro de 34.9 mii lei.In aceasta valoare vor intra si costurile cu transportul si taxele vamale,cuptorul fiind adus din Germania.

Prognoza indicatorilor de performanta a firmei

Previzionarea cifrei de afaceri:

Pentru urmatorii 10 ani se previzioneaza o crestere a cifrei de afaceri cu 15

% fata de perioada anterioara, pe care o consideram perioada de analiza.

Acest proiect de investitii are o durata tehnica de 10 ani, amortizarea este liniara .

Consideram costurile variabile ca fiind 35% din cifra de afaceri(CA),iar costurile fixe in valoare de 452000 mii lei acestea incluzand cheltuielile salariale,cheltuieli cu asigurari si protectia sociala,cheltuieli cu energia si apa care nu sunt aferente productiei.

a) Previziunea CFD

Anul

Investitia initiala

CA

CV(35%*CA)

CF=452000

Amortizare= 9 aniDobanda

Profit brut/Pierdere bruta

Impozit/profit= 16%

Profit net/Pierdere neta

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Cash flow de gestiune

Investitia de inlocuire

ΔACRn (36 zile de rot din CA)

CFD

VR

Rata de actualizare=k

VAN

RIR

Anul

Investitia initiala

CA

CV(35%*CA)

CF=452000

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Profit brut/Pierdere bruta

Impozit/profit= 16%

Profit net/Pierdere neta

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Cash flow de gestiune

Investitia de inlocuire

ΔACRn (36 zile de rot )

CFD

Pentru k=40% VAN=-2148352 mii lei

RIR=0 +(0,4- 0,1)*(2777306/(2777306+2148352))=0.2691533

b) TERMENUL DE RECUPERARE:

Termenul de recuperare reprezinta durata in care se recupereaza fondurile investite.

Termenul de recuperare al investitiei se poate calcula atat in mod static cat si in mod dinamic.

Anul

Indicatori

Cash flow

CF cumulat

CF act

Cf cum act

Io=3490000

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

Termenul de recuperare static este in decursul anului 2010 deci costul investitiei se va acoperi in cel de-al 7-lea an.

Calculul numarului de zile din anul 7:

((4126106-3490000)*360)/3490000=65.61 aproximativ 66 de zile

TR static=6 ani si 66 de zile

Termenul de recuperare dinamic este in decursul anului 2012,costul investitiei acoperindu-se in cel de-al 8-lea an .

Calculul numarului de zile din anul 8:

((3718323.472-3490000)*360)/3490000=23.55 aproximativ 24 de zile

TR dinamic=8 ani si 24 de zile

c) Indicele de profitabilitate:IP

IP VAN+Io)/Io>1 ,pentru un indice de profitabilitate supraunitar investitia este rentabila,costurile acesteia se acopera in intregime si firma va deveni profitabila.

IP 2777306+3490000)/3490000

IP=1 >1 ,la aceasta investitie profitul este de 79%.

4. Calculul indicatorilor de eficienta in mediu cert

Evaluarea proiectului de investitii in mediul cert

Rata de actualizare

mii lei

Investitia initiala

Cash flow-uri disponibile

VAN

RIR

Determinare  RIR prin interpolare:calculare VAN pentru mai multi factori de actualizare

k

VAN

RIR =

RIR =  Kmin + [(Kmax – Kmin)*VAN(Kmin)/ (VAN(Kmin) – VAN(Kmax))]

 
Rir

Rir=

Criteriul valorii actuale nete (VAN)

Alegerea variantelor de investitii se poate face pe baza unui criteriu obiectiv, respectiv maximizarea valorii actuale nete.

Acest criteriu se fundamenteaza obiectiv pe randamentele descrescatoare ale oportunitatilor de investitii din economie, indiferent de preferintele subiective ale consumatorului.

In ipoteza existentei unei piete monetare nesaturate, rata la care se vor actualiza veniturile viitoare de capital este rata medie a dobanzii pe aceasta piata. In aceste conditii, oportunitatile de investitii, cu randamente superioare sau egale ratei dobanzii vor fi privilegiate. Orice investire ulterioara de capital de poate face cel mult pe piata monetara (nesaturata) si nu in oportunitati de investire cu randamente inferioare ratei dobanzii.

n

VAN = -I0 + a CFDt/ (1+k)t + VRn/ (1+k)t

t=1

 


VAN (mii lei) = -34900000 + [243660/ (1.1) + 328785/ (1.1)2 + 426678.8/ (1.1)3 + 539256.6/ (1.1)4 + 668721.0656/ (1.1)5 + 817605.2/ (1.1)6 + 988822/ (1.1)7 +1185721/(1.1)8 +1412156//(1.1)9 +6611405/(1.1)10  =2777306

Un proiect merita sa fie adoptat daca VAN este pozitiv. In proiectul nostru Van este 2777306, deci pozitiv si mai mare decat zero. Acest indicator evidentiaza castigul efectiv in unitati monetare comparabile cu cele de la momentul actual, de care va beneficia intreprinderea prin adoptarea proiectului de investitii supus analizei.

Criteriul ratei interne de rentabilitate (RIR)

VAN =0, cu necunoscuta k:

n

VAN = -I0 + a CFDt/ (1+k)t + VRn/ (1+k)t = 0 sau:

t=1

n

I0 = a CFDt/ (1+k)t + VRn/ (1+k)t

t=1

O buna aproximare a acestui indicator se poate obtine cu ajutorul tehnicii de interpolare: toate cash flow-urile degajate sunt pozitive, de unde rezulta ca VAN este monoton descrescatoare in functie de k.

RIR =  Kmin + [(Kmax – Kmin)*VAN(Kmin)/ (VAN(Kmin) – VAN(Kmax))]

 


Kmin = 15%, VAN+ =

Kmax = 20%, VAN- =

RIR =Analiza proiectului de investitii in mediu incert

a.      Analiza de senzitivitate:

Se realizeaza prin compararea variantelor pesimista si optimista cu varianta de baza:

v     Scenariul pesimist:

Presupunem o scadere a cifrei de afaceri cu 3%,situatie in care VAN va genera o valoare negativa.In acest caz proiectul nu va mai fi rentabil iar rata interna de rentabilitate este foarte scazuta

Anul

Investitia initiala

CA scade cu 3%

CV(35%*CA)

CF=452000

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Profit brut/Pierdere bruta

Impozit/profit= 16%

Profit net/Pierdere neta

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Cash flow de gestiune

Investitia de inlocuire

ΔACRn (36 zile de rot din CA)

CFD

VR

Rata de actualizare=k

VAN

RIR

Anul

Investitia initiala

CA scade cu 3%

CV(35%*CA)

CF=452000

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Profit brut/Pierdere bruta

Impozit/profit= 16%

Profit net/Pierdere neta

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Cash flow de gestiune

Investitia de inlocuire

ΔACRn (36 zile de rot din CA)

CFD

VR

Rata de actualizare=k

VAN

Pentru k=40%  VAN=-3008152 mii lei

RIR=

Deoarece VAN este negativ investitia nu se va recupera,valoarea de 3490000 nu este depasita in cei 10 ani.(k=10%)

Anul

Indicatori

Cash flow

CF cumulat

CF act

Cf cum act

Io=3490000

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

Indicele de profitabilitate este: IP=(VAN+Io)/Io>1

IP=(-2410643+3490000)/3490000

IP=0.3092<1  deci investitia nu este profitabila.

v     Scenariu optimist:

Vom considera amortizarea investitiei in regim accelerat,50% din valoare se va amortiza in primul an, iar in urmatorii 9 ani se va face o amortizare liniara pentru suma ramasa neamortizata

AnulInvestitia initiala

CA

CV(35%*CA)

CF=452000

Amortizare= 9 ani

Accelerata

Dobanda

Profit brut/Pierdere bruta

Impozit/profit= 16%

Profit net/Pierdere neta

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Cash flow de gestiune

Investitia de inlocuire

ΔACRn (36 zile de rot )

CFD

VR

Rata de actualizare=k

VAN

RIR

Anul

Investitia initiala

CA

CV(35%*CA)

CF=452000

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Profit brut/Pierdere bruta

Impozit/profit= 16%

Profit net/Pierdere neta

Amortizare= 9 ani

Dobanda

Cash flow de gestiune

Investitia de inlocuire

ΔACRn (36 zile de rot )

CFD

VR

Rata de actualizare=k

Pentru k=40%  VAN=-

RIR=0.1+(0.4-0.1)*[834339.6(834339.6+2236132)]=0.1815

Termenul de recuperare in cazul scenariului optimist:

Anul

Indicatori

Cash flow

CF cumulat

CF act

Cf cum act

Io=3490000

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

CFD

  • Termenul de recuperare static este in decursul anului 2010 deci costul investitiei se va acoperi in cel de-al 7-lea an.

Calculul numarului de zile din anul 7:

((4087908-3490000)*360)/3490000=61.67 aproximativ 62 de zile

TR static=6 ani si 62 de zile

  • Termenul de recuperare dinamic este in decursul anului 2012,costul investitiei acoperindu-se in cel de-al 8-lea an .

Calculul numarului de zile din anul 8:

((3508664.74-3490000)*360)/3490000=1.92 aproximativ 2 de zile

TR dinamic=8 ani si 2 de zile

Se observa o reducere a termenului de recuperare atat static cat si dinamic fata de situatia initiala.

Indicele de profitabilitate:IP

IP VAN+Io)/Io>1 ,pentru un indice de profitabilitate supraunitar investitia este rentabila,costurile acesteia se acopera in intregime si firma va deveni profitabila.

IP 834339.6+3490000)/3490000

IP=1 >1 ,la aceasta investitie profitul este de 23%.

Se observa o scadere a profitabilitatii cu 56% fata de situatia initiala,deci adoptarea politicii de amortizare accelerate nu este corespunzatoare pentru investitie.

Asigurarea surselor de finantare necesare proiectului

Avand in vedere profitul previzionat pentru anii in care se realizeaza investitia, cheltuielile pentru realizarea acestei investitii se pot face esalonat din resurse proprii, pe masura efectuarii acestei investitii. Vom incerca sa nu apelam intr-o masura prea mare la resurse externe pentru a nu aparea cheltuieli suplimentare cu dobanzi aferente imprumuturilor sau comisioane aferente emisiunii de actiuni.Se va apela la imprumutul de capital,care va fi contractat pe o perioada de 12 ani cu o rata a dobanzii de 25%

7. Concluzii

Proiectul de investitii este rentabil in cazul in care cifra de afaceri este crescatoare de la an la an,valoarea actualizata neta(VAN) este pozitiva iar indicele de profitabilitate este in valoare de 79%. In cazul unui scenariu pesimist,cand am considerat scaderea cifrei de afaceri, proiectul devine nerentabil,avand o VAN negativa.

BIBLIOGRAFIE

Dragota, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragota, Mihaela  – MANAGEMENT FINANCIAR, ED. EC. 2003

Stancu, Ion – FINANTE, ED. EC. 2002


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1054
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site