Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Autoritati competente, laboratoare nationale de referinta si organisme de control

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Autoritati competente, laboratoare nationale de referinta si organisme de control

1. Autoritati competente
1.1. Structura si organizare

In Romania, la nivel central, autoritatile competente in domeniile la care se refera PNC sunt:

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),

Ministerul Sanatatii (MS),

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC),

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR),

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD),

si alte structuri carora le-au fost delegate atributii privind controlul oficial, precum cele ale:

Ministerului Administratiei si Internelor (MAI)

Ministerului Justitiei (MJ),

Ministerului Apararii (MA) si

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI).

ANSVSA

ANSVSA se afla in subordinea Guvernului si este organizata astfel:

1. Directii generale :

- Directia Generala Sanitara Veterinara

- Directia Generala pentru Siguranta Alimentelor

- Directia Generala de Inspectii si Coordonarea PIF

- Directia Generala Buget, Finante, Juridica si Resurse Umane

2. Directii:

- Directia de Control si Coordonare a Activitatii Farmaceutice Veterinare

- Directia de Integrare Europeana, Relatii Internationale si Programe Comunitare

- Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara.

Servicii:

-Serviciul de coordonare tehnica a IR si a LSVSAJ

-Serviciul comunicare si sisteme informationale.

In cadrul ANSVSA sunt operationale 2 organisme consultative (Consiliul Stiintific si Consiliul Consultativ) si departamentul de audit.

ANSVSA are implementat sistemul de management al calitatii, conform standardului ISO 9001/2001.

Dupa momentul aderarii, 8 Posturi de Inspectie la Frontiera functioneaza in cadrul ANSVSA; aceste Posturi de Inspectie la Frontiera se afla in coordonarea Directiei de import export, tranzit si inspectie la frontiera.

Organigrama ANSVSA este prezentata in Anexa nr.1.

La nivel judetean structurile sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor sunt reprezentate de cele 42 Directii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. La nivel local, DSVSA judetene au in subordine circumscriptiile sanitare veterinare zonale si circumsciptiile sanitare veterinare de asistenta (2815), in care medicii veterinari oficiali asigura asistenta sanitara veterinara. De asemenea, DSVSA sunt reprezentate la nivel local de catre Circumscriptiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Structura piramidala a ANSVSA este reprezentata in Anexa nr.2

Organigrama la nivelul judetelor este prezentata in Anexa nr.

MS

Ministerul Sanatatii este autoritate cu responsabilitati de reglementare si control in domeniul sigurantei alimentului, prin Directia de Sanatate Publica Asistenta Medicala si Programe si Directia de Control si Sanatate Publica.

Organigrama la nivel central este prezentata in Anexa nr. 4.

La nivel teritorial exista 42 de Directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

Organigrama la nivel judetean este prezentata in Anexa nr. 5.

MAPDR

Agentia Nationala Fitosanitara:

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala Fitosanitara, este autoritatea de reglementare in domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si a produselor de protectie a plantelor.

Agentia Nationala Fitosanitara:

- este organizata in serviciul de protectia plantelor si carantina fitosanitara si compartimentul de omologare a produselor de protectia plantelor.

coordoneaza din punct de vedere tehnic urmatoarele institutii publice:

- Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

- Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara - coordoneaza tehnic Laboratoarele Zonale pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Unitatilor Fitosanitare Arad, Bacau, Mures, Olt;

Unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti

Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor;

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale;

- Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala;

Schema de organizare a Agentiei Nationale Fitosanitare este prezentata in Anexa nr.6.

Agricultura ecologica

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Compartimentul de agricultura ecologica, este autoritatea competenta pentru domeniul de agricultura ecologica pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91 ( care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2009). Compartimentul de agricultura ecologica face parte din Directia de cercetare, calitatea productiei si agricultura ecologica , din cadrul Directiei generale implementare politici agricole. In prezent in cadrul compartimentului lucreaza 2 persoane. La nivel teritorial, in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, a fost desemnat, print-o decizie a directorului executiv, un responsabil pentru acest sector.

Organismele de inspectie si certificare sunt terte parti carora autoritatea competenta, respectiv MAPDR, le-a delegat anumite sarcini privind controlul in acest domeniu, in conformitate cu legislatia din domeniu.

Structura si sarcinile autoritatii competente in domeniu de agricultura ecologica este prezentata in Anexa nr. 7.

Structura Directiei Generale de Inspectii Tehnice in agricultura si silvicultura ( D.G.I.T.A.S..) este prezentata in Anexa nr. 8.

Directia de Inspectii Tehnice in Sectorul Vegetal si Animal (D.I.T.S.V.A.)

- OMG

Pentru domeniul organismelor modificate genetic, MAPDR are atributii prin Compartimentul de inspectie in domeniul organismelor modificate genetic - Directia de inspectii tehnice in sectorul vegetal din cadrul DGITAS.

La nivelul ministerului functioneaza Autoritatea de coordonare, formata

din 2 persoane, iar la nivel teritorial functioneaza in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, organismele de control cu 47 de inspectori (dotati cu legitimatii si stampile), nominalizati prin ordin MAPDR nr. 471/2006 de modificare si completare a ordinul MAPDR nr.237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic si un numar de 326 de specialisti de la Centrele agricole, nominalizati pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic, prin decizie de catre Directorii executivi ai DADR judetene si a Municipiului Bucuresti, pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic.

A fost incheiat protocolul nr.3090 / 1309 / 3357 /80245 /2006 intre MAPDR, ANSVSA, Garda de Mediu si ANPC privind atributiile si responsabilitatile fiecarei institutii, inclusiv colaborarea intre acestea in organizarea activitatilor de inspectie si urmarirea trasabilitatii.

Conform protocolului incheiat intre cele 4 autoritati, organismele de control din cadrul ISCOMG de la nivel judetean asigura si urmareste trasabilitatea productiei de OMG la cultivatori .

- Compartimentul inspectii tehnice in realizarea si promovarea produselor din industria alimentara, este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii compozitiei si a calitatii produselor alimentare obtinute de catre operatorii economici din industria alimentara, precum si respectarea conditiilor de depozitare a cerealelor.

Pentru respectarea conditilor care au stat la baza acordarii licentelor de fabricatie si a autorizatiilor pentru de depozite de cereale, compartimentele de inspecti tehnice si control in realizarea si promovarea produselor din industria alimentara din cadrul M.A.P.D.R. si a D.A.D.R. judetene, asigura controlul agentiilor economici care produc, comercializeaza, depoziteaza, transporta produse agro-alimentare in conformitate cu legile si normele in vigoare, precum si respectarea conditilor de producere a produselor traditionale si a celor cu denumire de origine. La nivelul ministerului functioneaza autoritatea de coordonare formata din 2 persoane, iar la nivel teritorial functioneaza in cadrul D.A.D.R. 84 inspectori.

La nivelul MAPDR, in cadrul D.G.I.TA.S. functioneaza compartimentul inspectii in sectorul zootehnic, organizare, filiere, fonduri si programe, care este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor legale in producerea, comercializarea si utilizarea furajelor. Acest sistem de control este format din 56 de inspectori, ce activeaza in cadrul DADR si 1 inspector la nivel central (MAPDR).

- Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

Prin Hotararea de Guvern nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale care reglementeaza actuala structura de organizare a Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol.

Aceasta cuprinde:

- Compartiment in cadrul Directiei de Inspectii Tehnice in Sectorul Vegetal si Animal, din Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu 4 posturi cu rol de coordonare tehnica a compartimentelor din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala;

- Structuri organizatorice in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si Municipiul Bucuresti (fie sub forma de servicii – Constanta, Vrancea, Prahova, birouri sau compartimente in celelalte judete);

- Aceasta structura cuprinde 104 inspectori vitivinicoli din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltate rurala judetene si a municipiului Bucuresti;

ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este organul de specialitate al administratiei publice centrale care coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, avand sarcini, competente si resposabilitati in controlul produselor alimentare, alaturi de celelate autoritati competente.

- La nivel central Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarea structura:

- Directia de Supraveghere si Consiliere Servicii si Produse, care cuprinde :

- Serviciul Supraveghere si Consiliere Produse Alimentare,

- Serviciul Supraveghere si Consiliere Produse Nealimentare

- Serviciul Supraveghere si Consiliere Prestari Servicii;

- Directia de Integrare Europeana, Parteneriat, Relatii Externe;

- Directia Economica, Investitii si Resurse Umane;

- Directia metale pretioase si pietre pretioase;

- Directia Juridica, Contencios Administrativ si Legislatie;

- Compartiment audit;

- Serviciul Informatizare, Relatii cu Publicul si Mass-Media;

Serviciul Supraveghere si Consiliere Produse Alimentare din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin personalul specializat ( ingineri industrie alimentara, agronomie, chimie etc.) asigura coordonarea activitatii de control produse alimentare in domeniul sau de activitate, conform atributiilor, cat si aplicarea protocolului incheiat intre institutiile cu atributii in domeniul sigurantei alimentare.

In conformitate cu prevederile HG 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, institutia centrala are in subordine 12 inspectorate regionale pentru protectia consumatorilor, ca entitati cu personalitate juridica, a caror structura include cele 41 de oficii judetene pentru protectia consumatorilor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, ca entitati fara personalitate juridica, in care isi desfasoara activitatea circa 188 specialisti in domeniul produselor alimentare( ingineri de industrie alimentara, medici veterinari, ingineri agronomi etc).

Structura organizatorica a ANPC este prezentata in Anexa nr. 9.

MM

In domeniul organismelor modificate genetic, MM are atributii prin Compartimentul Biosecuritate din cadrul Directiei Protectia Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate MM este autoritatea competenta pentru Directiva 2001/18/EC privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic si Directiva 90/219/EC privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic. De asemenea, este autoritatea responsabila cu aplicarea Regulamentului 1946/2003/EC privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic. Tot, MM este punctul focal national pentru implementarea Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea la Conventia privind Diversitatea Biologica si pentru implemntarea mecanismului de schimb de informatii la nivel global privind biosecuritatea (BCH Biosafety Clearing-House).

In subordinea MM functioneaza urmatoarele institutii, care au atributii specifice in implementarea legislatiei de mediu:

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM)

Administratia Rezevatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD)

Dintre cele 2 institutii doar ANPM are atributii in privinta implementarii legislatiei privind organismele modificate genetic.

La nivel teritorial, structurile de implementare a politicii de mediu sunt reprezentate de cele 8 Agentii Regionale pentru Protectia Mediului si respectiv de cele 42 de Agentii Judetene pentru Protectia Mediului.

MAI

In cadrul Directiei Medicale a Ministerului Administratiei si Internelor, functioneaza Serviciul de Sanatate Publica si Sanitar Veterinar, care reprezinta autoritatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, pentru toate unitatile M.A.I. detinatoare de animale de serviciu, sau care achizitioneaza, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non animala, inclusiv pentru societatile comerciale in relatie cu M.A.I. in acest domeniu.

In obiectivele M.A.I. supuse controlului sanitar si sanitar veterinar, se aplica legislatia sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor specifica, elaborata de M.S. si ANSVSA, adaptata la specificul M.A.I. prin Ordine ale ministrului M.A.I. si Dispozitii ale directorului Directiei Medicale.

MAI, prin reteaua sanitara si sanitara veterinara de inspectie in domeniul sanatatii, bunastarii si nutritiei animalelor de serviciu, cat si in domeniul sigurantei alimentelor, detine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea si verificarea conformitatii activitatilor sanitare si sanitare veterinare desfasurate, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Reteaua sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din cadrul Directiei Medicale MAI poseda “Certificatul de evaluare a sistemului de management al calitatii nr.293, implementat de catre Directia Medicala a MAI., conform cu cerintele MAI., NG CCAS – 02.01 si cu SR EN – ISO 9001: 2001.

In vederea desfasurarii activitatii sanitare veterinare (pe sanatate, bunastare si nutritia animalelor de serviciu) intr-un cadru legal, cat si in domeniul sigurantei alimentelor, Directia Medicala a MAI a incheiat un Protocol de colaborare pe linie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (Nr. 1355 din 31.01.2007) si Directia Medicala a Ministerului Administratiei si Internelor (Nr. 147 din 14.02.2007).

Activitatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din unitatile MAI are ca principale obiective, pastrarea sanatatii efectivelor umane pentru indeplinirea activitatilor specifice locului de activitate, prin indeplinirea urmatoarelor obiective strategice specifice:

reducerea/preiantampinarea in MAI a incidentei/aparitiei bolilor datorate consumului de alimente (toxiinfectii) ;

monitorizarea riscurilor ce pot sa apara in domeniul sigurantei alimentelor pentru consumatorii din MAI ;

facilitarea posibilitatii consumatorului din MAI de a alege produsele alimentare in cunostinta de cauza;

protejarea consumatorilor din MAI de fraude si practici incorecte privind siguranta alimentelor;

Reteaua sanitara si sanitara veterinara in domeniul sigurantei alimentelor din structura Directiei Medicale a MAI coopereaza cu toate institutiile de specialitate, la nivel central si local (ANSVSA, M.S., MAPDR, etc.).

Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din cadrul Directiei Medicale a MAI prin personalul sanitar si sanitar veterinar propriu, urmareste modul de aplicare si realizare in unitatile MAI a 'Programului National anual de supraveghere in domeniul sigurantei alimentelor

Activitatea de inspectie sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, se executa de catre medicii umani - inspectori sanitari de stat, impreuna cu medicii veterinari oficiali - inspectori de stat, din cadrul retelei medicale a MAI, acestia avand atributii si responsabilitati pe aceasta linie, in conformitate cu legislatia sanitara si sanitara veterinara in vigoare.

Niveluri de control in MAI:

Nivel central:

Directia Medicala din MAI are in structura sa, Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar, care este alcatuit din:

Compartimentul de Sanatate Publica,

Compartimentul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor.

Nivel local :

Centrele Medicale ale MAI judetene (38 judete, exclusiv judetul Ilfov) ;

Centrele Medicale din Municipiul Bucuresti si jud. Ilfov la nivelul Aparatului Central a MAI (5) reprezentate de: (centrele medicale ale I.G.P.R.; I.G.J.R.; I.G.P.F.; I.G.S.U. si Academia de Politie “ Al. I. Cuza”)

CMDTA – dr. “Nicolae Kretzulescu” ;

CMDTA – Prahova.

Directia Medicala din MAI desfasoara activitati de indrumare, coordonare si control a activitatii de medicina preventiva, avizare si autorizare sanitara si sanitar-veterinara, inspectie sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, desfasurata de catre medicii inspectori sanitari de stat si medicii veterinari oficiali in zona de responsabilitate.

MTI

Agentia de Sanatate Publica

Agentia de Sanatate Publica (ASP) a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a luat fiinta si functioneaza in baza HG 312/2004 , in subordinea MTI si reprezinta autoritatea care aplica politica si strategia de sanatate publica in domeniile de responsablitate ale Ministerului Transporturilor.

A.S.P. desfasoara activitati de medicina preventiva, avizare si autorizare sanitara si sanitar-veterinara, inspectie sanitara si veterinara de stat.

A.S.P. este organizata in trei directii, sub conducerea unui Director General :

- Directia de Sanatate Publica

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

- Directia Economica

ASP are in subordine 7 Unitati Teritoriale fara personalitate juridica, organizate dupa modelul teritorial regional al Societatii Nationale de Cai Ferate Romane.

MJ

In obiectivele MJ supuse controlului sanitar veterinar in domeniul sigurantei alimentelor se aplica legislatia sanitara veterinara specifica elaborata de ANSVSA,.adaptata la specificul MJ prin Ordine ale ministrului MJ si Dispozitii ale directorului general al Aministratiei Nationale a Penitenciarelor.

M.J., prin reteaua sanitara veterinara de inspectie in domeniul sigurantei alimentelor, detine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea si verificarea conformitatii activitatilor pe fluxul trasabilitatii produselor alimentare, in conformitate cu legislatia privind sanatatea si bunastarea animala.

Nivel central : Medicul veterinar este in cadrul compartimentului G.A.Z. (gospodarie agrozootehnica) subordonat Directiei Economico-Administrativa din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Nivel local : G.A.Z.-urile (22 de unitati), bucatariile de unitate(41) si blocurile alimentare(41) sunt deservite de medici veterinari din reteaua aproprie A.N.P., care in cadrul unitatilor teritoriale formeaza si reteaua sanitara veterinara proprie de inspectie in domeniul sigurantei alimentelor.

MA

Directia medicala din Ministerul Apararii functionea in baza art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii.

Directia medicala din Ministerul Apararii coordoneaza asigurarea asistentei medicale si sanitar-veterinare, implementeaza politica nationala de sanatate la nivelul Ministerului Apararii, elaboreaza conceptia privind functionarea serviciilor medicale si sanitar-veterinare.

Directia medicala a Ministerului Apararii reprezinta Autoritatea de Sanatate Publica si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor in raport cu toate unitatile din Ministerul Apararii, in calitate de componenta centrala de coordonare.

Medicii veterinari si inspectorii de sanatate publica care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Apararii au atributii, competente si responsabilitati de medici veterinari oficiali respectiv inspectori de sanatate publica, conform zonelor de responsabilitate.

Directia medicala desfasoara activitati de medicina preventiva, avizare si autorizare sanitara si sanitar-veterinara, inspectie de sanatate publica si sanitara sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor.

Directia medicala are in subordine Centrul de medicina preventiva al Ministerului Apararii si laboratoarele de medicina preventiva din spitalele militare.

1.2. Responsabilitati

ANSVSA

ANSVSA este autoritatea centrala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, care coordoneaza tehnic si administrativ intreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, organizeaza si controleaza efectuarea activitatilor publice sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Principalele atributii ale ANSVSA sunt:

organizeaza serviciile sanitar-veterinare de stat

organizeaza activitatea in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor, in colaborare cu alte autoritati abilitate implicate, conform limitelor de competenta legale;

elaboreaza si promoveaza acte normative in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si participa la promovarea reglementarilor in domeniul calitatii alimentelor;

asigura coordonarea elaborarii si implementarii politicilor guvernamentale in domeniul sigurantei alimentelor si al biotehnologiei;

realizeaza, in colaborare cu alte autoritati abilitate implicate, sistemul de analiza, gestionare si comunicare a riscului in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor;

reprezinta punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alerta – SRAAF) pentru Alimente si Furaje;

coordoneaza activitatea de control in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor, dupa modelul existent in tarile din Uniunea Europeana;

promoveaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului in domeniul sigurantei alimentelor;

asigura coordonarea activitatii de inregistrare/autorizare sanitara veterinara a unitatiilor de industrie alimentara care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala;

emite avize stiintifice si acorda asistenta tehnica si stiintifica privind legislatia nationala si comunitara in domeniile care au o influenta directa sau indirecta asupra sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale; furnizeaza informatii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii si comunica riscurile;

asigura supravegherea si controlul privind respectarea conditiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea in practica a unor masuri specifice care sa conduca la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

colecteaza si analizeaza datele pentru a permite caracterizarea si monitorizarea riscurilor care au o influenta directa sau indirecta asupra sigurantei alimentelor, sigurantei produselor medicinale veterinare, aditivilor furajeri si in domeniul hranei pentru animale;

reprezinta punctul de contact si tine permanent legatura cu autoritatile pentru siguranta alimentelor, constituite la nivel national si international;

realizeaza evaluarea riscului si stabileste masurile ce se impun atunci cand apare o problema majora ce poate periclita sanatatea oamenilor;

coordoneaza activitatile de elaborare a codurilor de buna practica si alte asemenea activitati;

coordoneaza activitatile 'Codex Alimentarius' la nivel national.

constata si sanctioneaza contraventiile la prevederile legislatiei sanitare veterinare, in relatie cu igiena alimentelor si sanatatea animalelor;

MS

Atributiile in domeniul alimentelor sunt:

reglementare legislativa: aditivi, materiale care vin in contact cu alimentele, ape minerale, alimente si ingrediente alimentare tratate cu radiatii ionizante, suplimente alimentare, alimente cu destinatie nutritionala speciala, alimente noi, apa potabila imbuteliata;

notificare/avizare: notificare pentru suplimentele alimentare,( vitamine si minerale) notificarea apelor potabile imbuteliate altele decat cele minerale, certificate de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, referate de evaluare initiala pentru alimentele si ingredientele alimentare noi, avizare sanitara pentru introducere deliberate in mediu a organismelor modificate genetic;

evaluarea riscului asupra sanatatii in relatie cu alimentul, in cadrul programului national de sanatate publica;

analiza starii de nutritie a populatiei;

controlul respectarii legislatiei in domeniul alimentului;

participare la activitati in cadrul SRAAF;

activitati de instruire si formare profesionala;

Constata si sanctioneaza contraventiile la normele legale de igiena si sanatate publica;

Comunicarea riscului pentru sanatatea publica

MAPDR

Agentia Nationala Fitosanitara este autoritatea centrala care coordoneaza tehnic intreaga activitate a serviciilor fitosanitare avand urmatoarele responsabilitati:

organizeaza activitatle de protectie a plantelor si carantina fitosanitara pe intreg teritoriul tarii, dupa o conceptie unitara, care sa asigure sanatatea plantelor cultivate, a padurilor, pasunilor si fantelor naturale si a altor forme de vegetatie utila si a produselor agricole depozitate;

implementeaza legislatia comunitara privind limitele maxime admise de reziduuri in plante si produse vegetale;

stabileste normele fitosanitare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice detinatoare de culturi agricole si alte forme de vegetatie utila, precum si pentru cei care depoziteaza, transporta si valorifica plante si produse vegetale;

coordoneaza, indruma tehnic si controleaza activitatea in domeniul fitosanitar si al omologarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor;

participa la elaborarea sau avizarea in conditiile legii, a conventiilor si acordurilor fitosanitare internationale, privind importul, exportul si tranzitul de plante si produse vegetale supuse controlului fitosanitar, precum si in privinta stabilirii unor colaborari in domeniu;

organizeaza sistemul informational in vederea monitorizarii plantelor si produselor vegetale care se exporta, importa sau tranziteaza Romania;

coordoneaza activitatea de carantina fitosanitara si urmareste respectarea legislatiei in domeniu;

pregateste si transmite documentele necesare implementarii carantinei fitosanitare privind inspectiile, analizele, exportul, importul, producatorii, etc.;

coordoneaza activitatea Inspectoratelor de Carantina Fitosanitara Vamala: pregateste instructiunile, acorda consultanta tehnica pentru inspectori, tine evidenta rezultatelor cu ajutorul statisticii, asigura relatia cu exportatorii si importatorii prin informatii privind reglementarile, asigurarea formelor necesare implementarii legislatiei;

urmareste aducerea la indeplinire a intregului sistem de masuri de carantina privind prevenirea introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale pe teritoriul Comunitatii;

asigura instruirea personalului din cadrul Unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si Inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala;

organizeaza monitorizarea fitosanitara in teritoriu, coordoneaza elaborarea si implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantina pe teritoriul tarii: pregateste proiectele de programe, consultari cu inspectorii si laboratoarele, pregateste si transmite instructiunile pentru inspectori, coordoneaza pregatirea materialelor ilustrate, centralizarea rapoartelor, concluzii si decizii privind programele;

coordoneaza eliberarea pasaportului fitosanitar; pregateste si transmite instructiunile pentru inspectori, privind pasaportul fitosanitar; centralizeaza informatiile privind pasaportul fitosanitar si acorda consultanta tehnica pentru inspectori privind pasaportul fitosanitar;

gestioneaza filierele pe sectoare de productie: cartof, pomi fructiferi, porumb, vita de vie, plante ornamentale, legume, specii dendrologice, lemn, etc. pentru toate domeniile, respectiv: import, export, monitorizare, pasaport fitosanitar;

transmite programele de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor catre Unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, coordoneaza si indruma activitatea acestora in vederea realizarii actiunilor prevazute;

intocmeste si stabileste anual, prognoza aparitiei bolilor si daunatorilor, prin reteaua operativa nationala de protectia plantelor si carantina fitosanitara si pe baza situatiei privind starea fitosanitara a culturilor

elaboreaza tehnologiile de combatere integrata a bolilor si daunatorilor si recomandarea aplicarii de solutii optime economice si ecologice;

initiaza, elaboreaza si urmareste implementarea proiectelor phare, fao si sAPARD;

monitorizeaza reziduurile de pesticide din plante si produse vegetale prin Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale, in cadrul programelor nationale de monitorizare;

organizeaza si urmareste asigurarea dotarii tehnice si a materialelor a Laboratoarelor pentru Controlul Calitatii Pesticidelor la nivel central si teritorial si a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale;

asigura controlului postomologare al calitatii produselor de protectie a plantelor prin laboratoarele specializate si controlul acestor produse la comercializare si utilizare prin unitatile fitosanitare;

organizarea sistemului national de omologare a produselor de protectie a plantelor, conform standardelor uniunii europene;

asigura implementarea sistemului de asigurare a calitatii.

Agricultura ecologica

In calitate de autoritate competenta pentru domeniul de agricultura ecologica, MAPDR prin Compartimentul de agricultura ecologica are urmatoarele atributii principale, in sensul liniilor directoare din Regulamentul CE 882/2004 si in conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr.

notifica, in fiecare an, pana la data de 1 iunie, solicitarile de inscriere a operatorilor, persoane fizice si/sau juridice, care produc, prepara, depoziteaza, comercializeaza sau importa din terte tari in Uniunea Europeana produse ecologice;

aproba organismele de control din domeniu care fac dovada conformitatii cu prevederile legislatiei comunitare si nationale in vigoare;controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de inspectie si certificare aprobate;

limiteaza, suspenda sau retrage aprobarea organismului de control in cazul in care acesta nu respecta cerintele prevazute mai sus, sau nu indeplineste prevederile legislatiei in vigoare;

furnizeaza celor interesati detalii cu privire la sistemul de acreditare a organismelor de inspectie si certificare;

organizeaza cursuri de pregatire si aplicatii practice pe probleme de control;

De mentionat, ca in prezent persoanele responsabile cu acest sector din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti au responsabilitati numai pentru notificarea operatorilor.

Organismele de control carora MAPDR, ca autoritate responsabila in domeniu de agricultura ecologica, le-a delegat anumite sarcini privind controlul operatorilor au urmatoarele responsabilitati, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/ pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control:

sa aplice, cel putin, cerintele de inspectie si masurile de precautie, prevazute in Titlul IV, Capitolul 1, dinRegulamentul (CE) nr.889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamntului (CE) nr.834/2007 in unitatile/fermele de productie care fac obiectul inspectiei lor;

sa execute primul control anuntat intr-un interval de maxim 90 de zile, socotit de la data inregistrarii operatorului la Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv la Compartimentul de specialitate, in conformitate cu planul tip de inspectie elaborat de fiecare organism de inspectie si certificare si la termenele stabilite;

sa efectueze un numar de inspectii neanuntate stabilit pe baza evaluarii generale a riscului de nerespectare a legislatiei comunitare si nationale si drept consecinta a rezultatelor primului control anuntat;

sa ia toate masurile necesare pentru executarea cu prioritate a inspectiilor, in unitatile de procesare unde sunt prelucrate si depozitate atat produse ecologice cat si produse care nu provin din agricultura ecologica;

sa ofere Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, accesul la birourile si facilitatile sale si tot sprijinul necesar in vederea exercitarii atributiilor de control si supraveghere;

sa transmita Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, lista operatorilor supusi inspectiei pana la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzand numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producator, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), tipul produsului, data inregistrarii, data certificarii;

sa transmita Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, in termen de maxim 30 de zile dupa fiecare semestru, datele statistice semestriale conform modelului prezentat in Anexa nr. 4 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007;

sa transmita Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, datele statistice anuale conform modelului prezentat in Anexa nr. 5 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007;

sa transmita Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, in termen de 30 de zile dupa acordare, lista derogarilor sau a autorizatiilor emise operatorilor cuprinzand numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producator, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), natura derogarii, data de acordare a derogarilor si durata de valabilitate a derogarilor;

sa comunice imediat Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, orice neregula sau incalcare comisa de catre operator si sanctiunea aplicata;

sa verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare ecologice si folosirea pe eticheta a mentiunilor corespunzatoare, in conformitate cu prevederile Titlul IV din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91. De asemenea, sa avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea siglei „ae” specifica produselor ecologice controlate.

Directiia de Inspectii Tehnice in Sectorul Vegetal si Animal (D.G.I.T.S.V.A.)

OMG

Directia de Inspectii Tehnice in Sectorul Vegetal are urmatoarele responsabilitati in domeniul organismelor modificate genetic:

monitorizeaza activitatea de cultivare a plantelor modificate genetic;

efectueaza inspectii si controale la agentii economici care cultiva plante

pentru verificarea modului de aplicare a legislatiei in domeniul OMG;

realizarea campaniei de informare, inainte de insamantarea culturilor de plante modificate genetic, prin afisare la primarii, anunturi in mass-media locala si nationala, instiintari catre fermieri;

inventarierea suprafetelor cultivate cu plante modificate genetic, astfel incat sa existe o corelatie intre suprafata cultivata si cantitatea de samanta achizitionata (inscrisa in documente), folosita la semanat ;

aplicarea masurilor legale de eliminare a plantelor modificate genetic neautorizate, in cazul introducerii acestora in cultura;

urmarirea activitatii de livrare a productiei cu evidentierea tututor    cantitatilor livrate, a destinatiei acestora si a datelor de identificare ale

cumparatorului si urmarirea stocurilor la cultivatori;

monitorizarea lunara a stocurilor de soia modificata genetic, prin controlul simultan al documentelor de livrare si al cantitatilor ramase;

transmiterea lunara catre MAPDR a situatiei neregulilor constatate, in vederea respectarii legislatiei comunitare in domeniu si a masurilor ce se aplica pentru eliminarea deficientelor constatate;

urmaresc modul in care cultivatorii de plante modificate genetic aplica masurile de asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale;

participa la informarea cultivatorilor privind legislatia in domeniul OMG;

colaborarea pe baza unor protocoale aprobate de conducerile DADR, cu celelalte institutii (DSVSA judetene, Comisariate judetene ale Garzii Nationale de Mediu, Oficiile judetene pentru Protectia Consumatorului pentru respectarea legislatiei nationale in domeniul OMG;

intocmirea si aplicarea la nivel judetean a planului de prelevare a probelor din culturi, din productia depozitata, care se vor trimite la laboratoarele acreditate din tara, pentru efectuarea analizelor specifice;

colaborarea cu laboratoarele nationale acreditate si autorizate pentru testarea prezentei organismelor modificate genetic.

ITRPPIA

Compartimentul inspectii tehnice in realizarea si promovarea produselor din industria alimentara are urmatoarele responsabilitati:

- respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii licentei de fabricatie pentru fabricarea produselor alimentare destinate comercializarii;

- respectarea calitatii si compozitiei alimentelor fabricate;

- respectarea conditiilor de depozitare a cerealelor, in depozitele autorizate;

- respectarea normelor de calitate privind fabricarea produselor traditionale si a celor cu denumire de origine.

Compartimentul inspectii tehnice in sectorul zootehnic, organizare, filiere, fonduri si programe, care este autoritatea competenta pentru verificarea respectari prevederilor legale in producerea, comercializarea si utilizarea furajelor, are ca responsabilitate urmatoarele:

indentificarea agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul zootehnic, al producerii si comercializari furajelor, selectiei, reproductiei si ameliorarea animalelor precum si crearea bazei de date:

verificarea calitatii furajelor , respectarea normelor privind parametri de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitatii, comercializarea si utilizarea nutreturilor simple, combinate, aditivilor nutritivi, substantelor energizante, biopreparatelor furajere, substante minerale si a nutreturilor speciale ;

verificarea activitati de imbunatatire si exploatare a pajistilor;

verificarea respectarii parametrilor de calitate pentru negocierea pretului de livrare a laptelui de vaca, materie prima, stabilit de reprezentantii producatorilor si a cumparatorilor, conform urmatoarei legislatii:

- Legea 231/2005, Ordinul 100/2006, HG nr. 940/2002, Legea nr. 72/2002, HG nr. 562/2005, OG, nr. 26/2000, Ordinul 682/2006, Legea 338/2000.

  • Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul Directiei de Inspectii, are urmatoarele responsabilitati:

Modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea in vederea comercializarii a strugurilor, vinurilor si a celorlalte produse vitivinicole indiferent de producator;

Respectarea practicilor si tratamentelor admise in producerea vinurilor si a altor produse vitivinicole;

Controlul analitic al vinurilor, a altor produse vitivinicole si a bauturilor alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta in vederea comercializarii lor prin prelevarea de probe din produsele controlate si efectuarea de analize in laboratoare autorizate de Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

Verificarea tehnica in toate fazele producerii vinurilor, bauturilor alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta si a celorlalte produse cu denumire de origine, asupra eliberarii documentelor necesare pentru atestarea calitatii produselor, inclusiv la comercializare;

Constatarea ca vinurile, alte produse vitivinicole si bauturile alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta sunt improprii consumului ori necorespunzatoare calitativ si limitarea sau interzicerea utilizarii si comercializarii in alte scopuri sau distrugerea lor in conformitate cu actele normative in vigoare;

Aplicarea sechestrului pe loturile de vin, alte produse vitivinicole si bauturi alcoolice distilate cu indicatie geografica recunoscuta, ca fiind necorespunzatoare sub aspect calitativ, pana la clarificarea situatiei lor;

Interzicerea, pana la remedierea abaterilor constatate, a functionarii unitatilor care produc, prelucreaza, transporta, depoziteaza sau comercializeaza vinuri, alte produse vitivinicole si bauturi alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta si care nu corespund conditiilor de calitate prevazute in reglementarile in vigoare, precum si folosirea unor materii prime, aditivi, adjuvanti, materiale de ambalare, echipamente, ustensile, utilaje si subsatnte de decontaminare necorespunzatoare calitativ;

Constatarea savarsirii infractiunilor in sectorul productiei vitivinicole si aplicarea sanctiunilor prevazute de actele normative in vigoare;

ANPC

Autoritatea Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii principale:

participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;

propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;

elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;

participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea; in cazul produselor alimentare se excepteaza efectuarea de controale tematice la producatori, precum si efectuarea de controale igienico-sanitare si sanitar-veterinare;

constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii care nu sunt in concordanta cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege; sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;

controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;

coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;

sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;

efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;

efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;

desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;

sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;

sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor;

informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice sau juridice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor, in conditiile legii;

desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;

acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru persoane juridice;

stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii;

fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;

urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;

autorizeaza operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase;

stabileste si aproba marcile utilizate de producatorii interni, importatori sau, dupa caz, de comercianti, pe baza de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;

efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase, in conditiile legii;

suplimentar fata de procesul de notificare a masurilor nationale care transpun directive comunitare, Autoritatea comunica Comisiei Europene masurile legislative adoptate in domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

MM

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului exercita controlul asupra activitatilor cu organisme modificate genetic, prin Garda Nationala de Mediu, pentru implementarea Directivei 2001/18EC, Directivei 90/219/EC si a Regulamentului 1946/200

Ministerul Mediului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, are ca principale atributii :

- coordoneaza si urmareste implementarea legislatiei nationale armonizate cu prevederile si cerintele legislatiei comunitare de mediu;

- coordoneaza elaborarea si supune aprobarii Guvernului Planul national de actiune pentru protectia mediului;

- urmareste implementarea Planului national de actiune pentru protectia mediului;

- elaboreaza, actualizeaza si urmareste aplicarea strategiilor, planurilor si programelor nationale sectoriale in domeniile protectiei mediului si gospodaririi apelor

- coordoneaza si supravegheaza respectarea prevederilor privind solul, subsolul si gestionarea deseurilor, in colaborare cu celelalte autoritati competente, potrivit legii;

- organizeaza si coordoneaza activitatea referitoare la protectia naturii si conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica, in scopul utilizarii durabile a acestora, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, in acord cu politicile si practicile specifice aplicate la nivel european si global, prin crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate care necesita constituirea acestora, aproba regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate si executarea controlului privind respectarea legislatiei specifice;

- asigura cadrul national privind biosecuritatea;

coordoneaza si asigura aplicarea principiului precautiei, pentru evitarea efectelor adverse potentiale ale organismelor modificate genetic asupra sanatatii umane si asupra mediului in domeniul obtinerii, utilizarii si comercializarii acestor organisme;

- asigura cadrul legislativ in domeniul biosecuritatii;

avizeaza rapoartele privind activitatile cu OMG ce se transmit Comisiei Europene;

- exercita controlul asupra activitatilor desfasurate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Garda Nationala de Mediu, in aplicarea prevederilor legale;

- asigura transmiterea informatiilor referitoare la organismele modificate genetic la Comisia Europeana si la celelalte state membre, impreuna cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in conformitate cu prevederilor legale;

- indeplineste functiile administrative si functia de Punct focal pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica, ratificat prin Legea nr. 59/2003, paricipand la procesul de raportare periodica a modului de implementare a Protocolului, de completare sau modificare a acestuia, prin contributia tuturor Partilor la Protocol;

- indeplineste responsabilitatile Punctului focal pentru Biosafety Clearing House (BCH), participand la mecanismul international de schimb de informatii privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic rezultate din biotehnologia moderna si care pot avea efecte adverse asupra conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice sau asupra sanatatii umane;

- coordoneaza activitatea de obtinere de informatii de la ANPM, GNM si alte autoritati implicate, de elaborare si transmitere a informatiilor la BCH si a rapoartelor periodice solicitate de Comisia Europeana

avizeaza prin semnatura documentele necesare a fi transmise la BCH si Comisia Europeana

- coordoneaza, asigura actiuni de informare privind biosecuritatea si furnizeaza informatii autorizate, referitoare la organismele modificate genetic, la solicitarea Secretariatului Conventiei privind Diversitatea Biologica.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, din subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului are urmatoarele responsabilitati:

a)     consulta si informeaza publicul in procesul decizional, cu respectarea legislatiei in vigoare privind accesul publicului la informatii si privind confidentialitatea;

b)     emite autorizatii/acorduri de mediu pe care le poate modifica, suspenda sau anuleaza;

c)     Informeaza autoritatile implicate, publicul, despre revizuirea, suspendarea sau anularea autorizatiilor /acordurilor, ca si despre eventuale accidente;

d)     elaboreaza proceduri, ghiduri, in colaborare cu autoritatile implicate si institutiile cu responsabilitati in domeniul organismelor modificate genetic;

e)     colaboreaza cu notificatorul, cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Comisia pentru Securitate Biologica si autoritatile implicate, in cazuri de urgenta, pentru minimizarea riscului asupra mediului si sanatatii umane;

f)      asigura Secretariatul Comisiei pentru Securitate Biologica;

g)     asigura functionarea unui laborator national pentru detectia si identificarea    organismelor modificate genetic;

h)     asigura, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, colaborarea cu laboratoarele din reteaua laboratoarelor de referinta pentru organisme modificate genetic din Uniunea Europeana;

i)      realizeaza si gestioneaza Registrele nationale privind informatia despre modificarile genetice din organisme modificate genetic si privind locatiile cultivate;

j)      colaboreaza in procesul decizional si in controlul activitatilor reglementate prin legislatia in vigoare, cu autoritatile implicate, care sunt autoritatile publice centrale pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala, sanatatea veterinara si pentru siguranta alimentelor, sanatate publica, protectia consumatorilor, educatie si cercetare, Autoritatea Nationala a Vamilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei si Comertului;

k)     in procesul decizional, ia in considerare implicatiile socio-economice ale introducerii deliberate in mediu si ale introducerii pe piata a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Garda Nationala de Mediu aflata in subordinea MM este organul de control al activitatilor cu organisme modificate genetic, cu impact asupra sanatatii umane si a mediului, avand urmatoarele responsabilitati:

a) asigura inspectia si controlul incintelor in care se deruleaza activitati cu microorganisme modificate genetic;

b) asigura inspectia si controlul activitatilor cu organisme modificate genetic (introducerea pe piata a organismelor modificate genetic si a produselor rezultate din acestea, introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, in alte scopuri decat introducerea pe piata, miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic);

c) instruieste inspectori de biosecuritate;

d) elaboreaza planuri de inspectie si control;

e) realizeaza si gestioneaza o baza de date parte a registrului de inspectie si control pentru utilizarea microorganismelor modificate genetic in conditii de izolare;

f) transmite autoritatii competente date privind inspectia si controlul activitatilor cu microorganisme modificate genetic in conditii de izolare;

g) colaboreaza cu autoritatea vamala si celelalte autoritati implicate pentru controlul miscarii transfrontiera a organismelor modificate genetic;

MAI

Serviciul de Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din structura Directiei Medicale a MAI este parte componenta a Comandamentului Antiepizootic Central, conform legislatiei in vigoare.

Medicii inspectori sanitari de stat si medicii veterinari oficiali din structura Directiei Medicale a MAI, fac parte potrivit legii, din sistemul sanitar si sanitar veterinar unic de stat, avand atributii si competente de medici “inspectori sanitari de stat” si “medici veterinari oficiali inspectori de stat” pentru toate unitatile MAI si societatile comerciale in relatie cu MAI.

Acestia desfasoara activitati de indrumare, coordonare si control in domeniul sigurantei alimentelor, conform normelor sanitare si sanitare veterinare in vigoare a MS si ANSVSA, norme ce au fost adaptate la specificul MAI prin dispozitiile directorului Directiei Medicale, referitoare la :

medicina preventiva pe linia sanatatii publice

avizare si autorizare sanitara si sanitara veterinara ;

pe linia igienei si a trasabilitatii produselor alimentare ;

a expertizei sanitare si sanitare veterinare a produselor alimentare de origine animala si non animala ;

aplicarea de contraventii si sanctiuni disciplinare fata de nerespectarea normelor sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Responsabilitatile medicilor inspectori sanitari de stat si ale medicilor veterinari oficiali privind siguranta alimentelor:

aplica legislatia sanitara si sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor nationala la specificul MAI;

urmareste si impune personalului sanitar si sanitar veterinar propriu, aplicarea si realizarea in unitatile MAI a 'Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pe anul in curs' si a „Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor

asigura asistenta sanitara si sanitara - veterinara in unitatile proprii si executa toate actiunile prevazute in 'Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pe anul in curs', elaborat de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ;

elaboreaza si promoveaza acte normative in domeniul sanitar si sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, al reglementarilor in domeniul calitatii alimentelor in MAI prin adaptarea celei nationale la specificul acestui minister ;

organizeaza si coordoneaza activitatea sanitara si sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in zona de responsabilitate ;

controleaza modul de aplicare a Normelor sanitare si sanitare veterinare, a programelor si masurilor stabilite de catre M.S. si A.N.S.V.SA. pentru apararea sanatatii publice si pentru protectia mediului de catre toate unitatile controlate din raza de competenta ;

supravegheaza si controleaza implementarea HACCP in unitatile MAI care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non-animala ;

monitorizeaza calitatile fizico-chimice, bacteriologice si nutritionale a principalelor grupe de alimente, cu impact asupra sanatatii publice;

verifica documentele sanitare si sanitare veterinare ce insotesc produsele de origine animala pentru monitorizarea trasabilitatii acestora ;

participa la actiuni comune alaturi de organele de inspectie ale MAI (Politie, Jandarmerie, Politie de Frontiera) si ANSVSA la constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare si sanitare vetrerinare in vigoare ;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica din tara o impune, la actiunile dispuse de Comandamentul Antiepizootic (Central, judetean, local), Autoritatile de Sanatate Publica si Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (judetene si ale municipiului Bucuresti) ce au drept scop prevenirea si combaterea unor epizootii ;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica o impune, cu A.N.S.V.S.A., M.S., etc, participand la grupuri de lucru cat si la instruirile organizate pe probleme de siguranta alimentelor ;

sanctioneaza contraventional incalcarea normelor sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in unitatile din raza de competenta, conform legislatiei in vigoare ;

analizeaza, evalueaza si comunica factorilor de decizie din MAI potentialul risc pentru sanatatea efectivelor umane si animale identificat prin activitatile de indrumare, sprijin si control ;

actioneaza pentru prevenirea sau in cazul aparitiei unor eventuale zoonoze specifice si a agentilor zoonotici specifici (la animale si produse de origine animala), in raza de competenta ;

actioneaza pentru prevenirea sau in cazul aparitiei unor eventuale focare de toxinfectii alimentare si / sau intoxicatii alimentare ;

elibereaza Autorizatii Sanitare de Functionare si Autorizatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru toate obiectivele MAI care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si comercializeaza produse de origine animala si non animala, autorizatii ce sunt avizate tehnic de catre Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar si autorizate de catre conducerea Directiei Medicale a MAI ;

elibereaza Autorizatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru mijloacele auto folosite la transportul produselor si subproduselor de origine animala si non animala din raza de competenta.

Controalele in MAI pe linia sigurantei alimentelor se executa, in colectiv de catre medicul inspector sanitar de stat impreuna cu medicul veterinar oficial – inspector de stat din zona de responsabilitate.

MTI - Agentia de Sanatate Publica

- Directia de Sanatate Publica (DSP) implementeaza politicile si strategiile de sanatate publica legiferate de catre Ministerul Sanatatii, conform Hotararea Guvernului nr. 312/2004 si a protocolului incheiat cu Ministerul Sanatatii, in domeniile de responsabilitate ale MTI.

Atributii in domeniul alimentului:

- avizare pe spatii de productie;

- monitorizarea parametrilor calitativi ai alimentelior;

- controlul respectarii legislatiei sanitare in domeniul alimentului;

Responsabilitati:

Personalul cu atributii in domeniul controlului oficial al alimentului are statut de funtionar public, este incadrat in birouri de inspectie sanitara de stat pentru sanatate publica si este imputernicit in exercitarea activitatii de inspectie sanitara de catre Ministerul Sanatatii.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

(D.S.V.S.A.) implementeaza politicile si strategiile de sanatate publica legiferate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), conform Hotararii Guvernului nr. 312/2004, in domeniile de responsabilitate ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii , avand in compunere compartimente, birouri si/sau servicii de igiena, avizare si autorizare veterinara; antiepizootic si protectia mediului; inspectie sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor.

Atributii si responsabilitati:

avizeaza si autorizeaza functionarea unitatilor care prelucreaza, depoziteza, transporta si valorifica produse de origine animala precum si mijloacele de transport specializate in acest scop;

preleveaza probe de produse alimentare de origine animala si nonanimala si probe de apa pentru determinari microbiologice, fizico-chimice, toxicologice, teste de sanitatie in conformitate cu Programul strategic emis de catre A.N.S.V.S.A.;

controleaza si urmareste aplicarea normelor sanitar veterinare in vigoare si a conditiilor de igiena la produsele alimentare de origine animala, destinate consumului uman in unitatile de alimentatie publica;

evalueaza riscul legat de procesul de prelucrare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor alimentare de origine animala si nonanimala;verifica aplicarea principiilor H.A.C.C.P.;

in conformitate cu programele de actiuni, urmaresc aplicarea normelor de igiena sanitar veterinara in toate unitatile care prelucreaza,depoziteaza, transporta si valorifica produse si subproduse de origine animala;

urmareste aplicarea masurilor igienico - sanitare prevazute de normele legale in vigoare, in scopul asigurarii salubritatii produselor de origine animala si nonanimala destinate consumului public in depozitele alimentare , in unitatile de desfacere a produselor de origine animala si in alte categorii de unitati de pe teritoriul arondat Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

controleza si urmareste aplicarea normelor sanitare veterinare in vigoare privind traficul feroviar, rutier, naval si aerian cu produse de origine animala, furaje si/sau alte marfuri care pot fi purtatoare de contagiu, asigurand consiliere in acest sens personalului implicat in aceste activitati;

controleaza si urmareste aplicarea normelor sanitare veterinare si a altor reglementari legale in vigoare privind :

a)salubrizarea si dezinfectia mijloacelor de transport licentiate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii precum si celor apartinand unitatilor din subordinea acestuia;

b)indeplinirea conditiilor sanitar veterinare in mijloacele de transport rutier, feroviar, naval si aerian pentru animale, produse si subproduse de origine animala si nonanimala, furaje, deseuri de origine animala si nonanimala si alte produse si materii supuse contolului sanitar veterinar;

c)activitatea statiilor si punctelor de spalare si dezinfectie a mijloacelor de transport licentiate de catre MTI. precum si cele apartinand unitatilor din subordinea acestuia;

d)salubritatea si circulatia produselor alimentare de origine animala si nonanimala, in unitatile care isi desfasoara activitatea in perimetrul si infrastructura Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, unitati care produc, transporta, prelucreaza, depoziteaza si valorifica / comercializeaza produse de origine animala si nonanimala ;

e) functionarea instalatiilor de dezinfectie a mijloacelor de transport organizate la punctele de trecere a frontierei de stat pe calea ferata;

f) conditiile de incarcare a produselor de origine animala si non-animala, furajelor si altor produse si materii supuse controlului sanitar veterinar, functionarea rampelor de incarcare/descarcare a statiilor feroviare.

g)in situatia in care constata incalcarea normelor sanitare veterinare in vigoare de catre persoane juridice, au obligatia sa aplice prevederile legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in sectorul sanitar veterinar ; sa suspende temporar sau definitiv activitatea unitatilor care nu respecta normele si prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare ;

MJ

In cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza Compartimentul Gospodarii Agrozootehnice incadrat cu medic veterinar, care reprezinta autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in toate unitatile A.N.P. care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si valorifica produse de origine animala si nonanimala.

Acest compartiment din structura A.N.P. reprezinta M.J. in cadrul Comandamentului Antiepizootic Central, conform legislatiei in vigoare.

Medicii veterinari oficiali din M.J - A.N.P. fac parte, potrivit legii, din sistemul sanitar veterinar unic de stat, avand atributii si competente de medici “medici veterinari oficiali” pentru toate unitatile M.J. – A.N.P.

Acestia executa expertiza sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a produselor si subproduselor de origine animala si nonanimala din cadrul unitatilor M.J – A.N.P., verificand modul de respectare a normelor sanitare veterinare pentru siguranta alimentelor.

Medicii veterinari oficiali isi desfasoara activitatea in toate obiectivele unitatilor M.J – A.N.P., care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si valorifica produse alimentare de origine animala si nonanimala.

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica o impune, cu A.N.S.V.S.A., etc, participand la grupuri de lucru cat si la instruirile organizate pe probleme de siguranta alimentelor;

analizeaza, evaluaeaza si comunica factorilor de decizie din M.J., A.N.P. potentialul risc pentru sanatatea efectivelor umane si animale identificat prin activitatile de indrumare, sprijin si control;

Responsabilitatile medicilor veterinari oficiali privind siguranta alimentelor:

aplica legislatia nationala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in unitatiile apartinand M.J.- A.N.P;

urmaresc si impun personalului sanitar veterinar propriu, aplicarea si realizarea in unitatile M.J. – A.N.P. a 'Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pe anul in curs' si a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor

asigura asistenta sanitara - veterinara in unitatile proprii si executa toate actiunile prevazute in 'Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pe anul in curs', elaborat de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

promoveaza si aplica actele normative in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, al reglementarilor in domeniul calitatii alimentelor in M.J.- A.N.P. prin adaptarea legislatiei nationale la specificul acestui minister;

organizeaza si coordoneaza activitatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in unitatile proprii;

controleaza modul de aplicare a Normelor sanitare veterinare, a programelor si masurilor stabilite de catre A.N.S.V.S.A. pentru apararea sanatatii publice si pentru protectia mediului de catre toate unitatile controlate din raza de competenta;

verifica documentele sanitare veterinare ce insotesc produsele de origine animala pentru monitorizarea trasabilitatii acestora;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica din tara o impune, la actiunile dispuse de Comandamentul Antiepizootic (Central, judetean, local), si Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (judetene si ale municipiului Bucuresti) ce au drept scop prevenirea si combaterea unor epizootii;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica o impune, cu A.N.S.V.S.A., etc, participand la grupuri de lucru cat si la instruirile organizate pe probleme de siguranta alimentelor;

analizeaza, evalueaza si comunica factorilor de decizie din M.J., A.N.P. potentialul risc pentru sanatatea efectivelor umane si animale identificat prin activitatile de indrumare, sprijin si control;

actioneaza pentru prevenirea sau combaterea unor eventuale zoonoze specifice si a agentilor zoonotici specifici (la animale si produse de origine animala), in raza de competenta;

actioneaza pentru prevenirea sau combaterea unor eventuale focare de toxinfectii alimentare si / sau intoxicatii alimentare;

MA

Directia medicala, reprezinta autoritatea de sanatate publica si sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in Ministerul Apararii.

Activitatea de inspectie sanitara si sanitara veterinara si pentru siguranta alimerntelor se organizeaza de catre Directia medicala prin Biroul de inspectie sanitara si sanitara veterinara de stat.

In domeniul inspectiei de sanatate publica Directia medicala are urmatoarele responsabilitati:

a) coordoneaza si organizeaza activitatea de inspectie de sanatate publica in unitatile din cadrul Ministerului Apararii;

b) coordoneaza elaborarea de reglementari specifice inspectiei de sanatate publica pentru Ministerul Apararii;

c) evalueaza realizarea obiectivelor inspectiei de sanatate publica la nivelul Ministerului Apararii;

d) emite autorizatii sanitare de functionare pentru toate formatiunile din cadrul Ministerului Apararii;

e) emite documente de autoritate sanitara, sesiseaza institutiile publice abilitate si dispune carantinarea unor colectivitati sau unitati militare;

f) constata si sanctioneaza contraventiile la normele igienico-sanitare;

g) reprezinta Ministerului Apararii in relatia cu alte structuri similare din alte organe de specialitate nationale si internationale si ale administratiei publice centrale sau locale.

Activitatea de inspectie de sanatate publica se desfasoara conform planului anual de control.

In domeniul sanitar veterinar Directia medicala are urmatoarele responsabilitati:

a) coordoneaza si organizeaza activitatea de inspectie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in unitatile din cadrul Ministerului Apararii;

b) coordoneaza elaborarea de reglementari specifice inspectiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru Ministerul Apararii;

c) evalueaza realizarea obiectivelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor la nivelul Ministerului Apararii;

d) emite autorizatii sanitare veterinare de functionare pentru toate obiectivele care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala in cadrul Ministerului Apararii, precum si pentru agentii economici care presteaza activitati de alimentatie colectiva in acest minister;

e) emite documente de autoritate sanitara veterinara, sesiseaza institutiile publice abilitate;

f) constata si sanctioneaza contraventiile la normele de igiena sanitara veterinara;

g) reprezinta Ministerului Apararii in relatia cu alte structuri similare din alte organe de specialitate nationale si internationale si ale administratiei publice centrale sau locale.

Activitatea de inspectie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se desfasoara conform planului anual de control si a Ordinului Ministrului nr. 74 din 5 08.2008 publicat in Monitorul Oficial nr 655/17. 09.2008 Partea I.

1. Raportare si canale de comunicare intre autoritatile competente

Sistemul Rapid de Alerta

Principalele obiective ale Sistemului rapid de alerta sunt urmatoarele:

a) schimbul rapid de informatii intre Comisia Europeana si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in calitatea sa de coordonator la nivel national al Sistemului rapid de alerta si de punct de contact cu Sistemul de alerta pentru alimente si furaje european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF);

b) schimbul rapid de informatii intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, atat prin structurile centrale, cat si prin cele judetene si locale;

c) schimbul rapid de informatii intre structurile judetene si locale, ca integratori locali ai Sistemului rapid de alerta, si cele centrale ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

d) schimbul rapid de informatii intre laboratoarele de profil si integratorii locali ai Sistemului rapid de alerta;

e) schimbul rapid de informatii intre punctele de inspectie la frontiera si structurile centrale si judetene ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

f) schimbul rapid de informatii intre consumatori, producatori si procesatori, pe de o parte, si integratorii locali ai Sistemului rapid de alerta, pe de alta parte.

Structura Sistemului rapid de alerta se bazeaza pe informatiile transmise/primite la si/sau de la Comisia Europeana sau alte tari terte de catre si/sau catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

La nivel national Sistemul rapid de alerta se bazeaza pe informatiile transmise sau primite la nivel central ori local de catre: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Sanatatii.

Sistemul rapid de alerta opereaza prin transmiterea de informatii sub forma de notificare scrisa intr-un formular tip, denumit formular de notificare alerta. Transmiterea se efectueaza in sistem informatic cu circuit inchis sau prin fax ori e-mail.

In cazul informatiilor primare transmise/primite intre structurile locale si cele judetene, comunicarea se poate realiza si telefonic.

Circuitul informatiei notificate in cadrul Sistemului rapid de alerta se realizeaza intre autoritatile competente, orizontal, pe doua niveluri, si anume la, nivelul structurilor centrale si al structurilor judetene. In cadrul fiecarei autoritati competente informatia va circula vertical intre structura judeteana si cea de la nivel central.

Protocoale de colaborare

Au fost incheiate mai multe protocoale:

Protocol de colaborare pe linie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (Nr. 1355 din 31.01.2007) si Ministerului Administratiei si Internelor (Nr. 147 din 14.02.2007), in care se prevede ca :

Serviciul de Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din structura Directiei Medicale a Ministerului Administratiei si Internelor este parte componenta a Comandamentului Antiepizootic Central conform legislatiei in vigoare;

medicii veterinari oficiali din cadrul MAI pot participa la solicitare la actiuni comune alaturi de organele de inspectie ale MAI (Politie, Jandarmerie, Politie de Frontiera) si ANSVSA la constatarea si sanctionarea unor contraventii la normele sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare;

structurile de inspectie si control ale ANSVSA si DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu structurile de specialitate din Directia Medicala a MAI, colaboreaza pe linia respectarii normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Protocol de colaborare nr.4511/8793/1851/407/2005 intre Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii , Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor care are ca obiectiv delimitarea, conform competentei si a responsabilitatilor autoritatilor in domeniul controlului oficial al alimentelor, privind siguranta alimentelor, pe intregul lant alimentar de la ferma la consumator.

Protocolul intre MAPDR, ANSVSA, Garda de Mediu si ANPC privind atributiile si responsabilitatile fiecarei institutii, inclusiv colaborarea intre acestea in organizarea activitatilor de inspectie si urmarirea trasabilitatii in domeniul OMG.

Protocol privind colaborarea interinstitutionala permanenta intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)si ANSVSA.

Protocol de colaborare intre APIA privind armonizarea sistemelor lor informationale.

Protocol de Cooperare pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional transfrontalier prin intermediul animalelor si produselor de origine animala incheiat intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

Protocol privind colaborarea Interinstitutionla permanenta intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Nationala a Vamilor pentru asigurarea controlului asupra activitatilor de import, export si tranzit a animalelor vii, produselor de origine animala; non-animala; altor produse si materii ce sunt supuse inspectiei si controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor provenind din tari terte – incheiat intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Autoritatea Nationala a Vamilor.

Protocol de cooperare privind cooperarea pentru realizarea unor actiuni comune in vederea controlului respectarii legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind transportul de animale vii, produse si subproduse de origine animala pe drumurile publice - incheiat intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Protocol de colaborare – incheiat intre ANSVSA si Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania/Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

Protocol privind atributiile si responsabilitatile medicilor veterinari din cadrul MLPTL si din unitatile subordonate acestuia, incheiat cu MAAP in 2002.

Protocol – incheiat intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Directia Generala Sanitara Veterinara nr. 48.394/20.04.1992 si Ministerul Apararii Nationale, Departamentul Asigurarii Logistice, Inspectoratul General al Serviciilor nr. DA 230/22.04.1992.

Protocol - incheiat intre Ministerul Apararii si ANSVSA „Protocol de colaborare pe linie sanitar – veterinara intre Ministerul Apararii si ANSVSA nr. M 139/20.07. 2007 respectiv 3876/ 05.07.2007”.

In prezent este depus cu nr. SG 1565/14.02007, la ANSVSA un nou proiect de protocol de colaborare pe linie sanitar-veterinara semnat de ministrul apararii cu nr. M 49/102007.

Sunt in curs de avizare noi protocoale intre ANSVSA si MJ, MT si MA.

ANSVSA

Schimbul de informatii, atribuirea de responsabilitati de la nivelul central la cel judetean precum si raportarile de la nivel judetean la cel central se realizeaza prin Sistemul INTRANET al ANSVSA.

Notele de serviciu sunt transmise de catre fiecare directie de specialitate din cadrul ANSVSA catre compartimentele /serviciile subordonate din cadrul DSVSA si sunt utilizate pentru a stabili actiunile necesare a fi intreprinse de inspectorii de la nivel judetean pentru ca legislatia in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor sa fie pusa in aplicare in mod corespunzator. Rapoartele privind actiunile intreprinse si stadiul modului in care operatorii din domeniul alimentar, operatorii din sectorul hranei pentru animale si operatorii din domeniul produselor medicinale veterinare aplica legislatia sunt transmise de la nivel judetean la cel central periodic (periodicitatea este stabilita de la nivel central) si ori de cate ori este necesar.

La nivelul DSVSA judetene exista o comunicare si conlucrare permanenta cu inspectorii de la nivelul circumscriptiilor sanitare - veterinare si pentru siguranta alimentelor si cele zonale, situatiile primite de la aceste structuri fiind luate in considerare la intocmirea rapoartelor catre ANSVSA.

MAI

Vehicularea informatiei: Schimbul de informatii in domeniul sigurantei alimentelor, atribuirea responsabilitatilor de la (nivel central la cel local) precum si raportarile de la (nivel local la cel central) se realizeaza:

a)     in scris (posta speciala) ;

b)     telefonic (nota telefonica + notificare scrisa) ;

c)     prin fax ;

d)     electronic ( reteaua Intranet).

MODUL DE TRANSMITERE A INFORMATIEI LA NIVELUL DM A MAI

Nivel de transmitere

Pe linie ascendenta

Pe linie orizontala

Pe linie descendenta

La nivel

central,

(national)

Cu urmatoarele foruri

MAI

A.N.S.V.S.A,

M.S.- Directia Generala Sanatate Publica Asistenta Medicala si Programe si Directia de Control in Sanatae Publica

Institutele de Sanatate Publica,

Alte structuri cu implicare in domeniul sigurantei alimentului

Medicii veterinari oficiali din cadrul Directiei Medicale a MAI – Serviciul Sanate Publica si Sanitar Veterinar fac parte din Comandamentul Antiepizootic Central.

Structuri centrale din MAI

cu reteaua medicala proprie

La nivel local

Centrele Medicale a MAI catre :

Directia Medicala a MAI

Autoritati locale (Prefectura, Primarie)

Exista o comunicare permanenta cu :

Structurile locale ale A.N.S.V.S.A. si M.S. (Autoritatile de Sanatate Publica judeteana, Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene sau ale municipiului Bucuresti si cu Laboratoarele de analize pe linia sigurantei alimentelor)

Medicii veterinari oficiali de zona din MAI fac parte din Comandamentul Antiepizootic local.

Centrele Medicale ale MAI catre

structurile controlate din zona de competenta

Avand in vedere specificul unitatilor MAI cat si existenta de unitati ce detin documente clasificate evidentele tehnice si documentele sanitare si sanitare veterinare sunt intocmite conform formularisticii oficiale, au caracter intern, conform Legii nr. 182 din 2002 privind protectia informatiilor clasificate cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru fluidizarea informatiei dintre A.N.SV.S.A. si MAI ( respectiv Directia Medicala - Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar), se impune alocarea de urgenta a unei parole electronice pentru a permite accesul legal la legislatia sanitara veterinara in domeniul sigurantei alimentelor elaborata si publicata in format electronic de catre ANSVSA .

MAPDR

  • Agentia Nationala Fitosanitara

Schimbul de informatii intre autoritati si de la nivelul central la cel judetean precum si raportarile de la nivel judetean la cel central se realizeaza periodic, prin Sistemul INTRANET, Sistemul Rapid de Alerta, fax, posta si e-mail.

Compartimentul Inspectii tehnice in domeniul OMG

Inspectorii teritoriali din directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala transmit lunar pana pe data de 10 a fiecarei luni la Directia Generala de Inspectii Tehnice din Cadrul MAPDR, rapoartele lunare de activitate.

Acestea sunt transmise prin: fax, e-mail si posta.

Sector vitivinicol

Inspectorii vitivinicoli din directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si municipiul Bucuresti transmit lunar, pina pe data de 10 a lunii, la Directia Generala de Inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, rapoarte lunare de activitate.

Canalele de comunicare folosite sunt: serviciile postale, fax, telefon sau internet.

MA

Schimbul de informatii intre Directia medicala si structurile medicale si sanitare veterinare din sistemul sanitar si sanitar veterinar din Ministerul Apararii se realizeaza in scris, prin raportari trimestriale si semestriale, prin posta speciala, si in situatii deosebite prin note telefonice, fax sau e-MIRA.

MJ

Modalitatea schimbului de informatii intre autoritati de nivel central si teritorial este prevazuta in proiectul de protocol pe linie sanitara veterinara ce urmeaza a fi incheiat intre M.J. si A.N.S.V.S.A.

2. Laboratoare nationale de referinta

2.1. Responsabilitati

ANSVSA

In subordinea ANSVSA exista 3 institute: Institutul de igiena si sanatate publica veterinara, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala si Institutul pentru controlul produselor biologice si a medicamentelor de uz veterinar. In anul 2006 a fost infiintat „Serviciul de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinta si a LSVSAJ.

Seviciul de coordonare tehnica al Laboratoarelor de Referinta si a LSVSAJ are ca principale responsabilitati:

a) avizarea regulamentelor de organizare si functionare si a regulamentelor de ordine interioara ale institutelor nationale de referinta;

b) organizeaza, coordoneaza si indruma activitatile institutelor nationale de referinta si impreuna cu acestea a Laboratoarelor Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea identificarii, evaluarii si comunicarii, presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a riscului in domeniul sanatatii animalelor si al sigurantei alimentelor;

c) coordoneaza formarea personalului de specialitate din institutele de referinta si laboratoarele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti”.

d) monitorizeaza formarea profesionala continua a specialistilor de laborator din institutele nationale de referinta si laboratoarele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

IDSA

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala functioneaza ca Laborator de Referinta pentru diagnosticul bolilor la animalele terestre si acvatice precum si pentru detectia organismelor modificate genetic din alimente si furaje.

Prin Laboratoarele Nationale de Referinta pe boli, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala este principalul colaborator al A.N.S.V.S.A. in elaborarea strategiei de prevenire si combatere a bolilor la animale pe teritoriul Romaniei, fiind totodata partenerul Laboratoarelor Comunitare si Internationale de Referinta.

Prin atestatul in domeniul cercetarii - dezvoltarii care a fost acordat de catre

organismul national competent, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala participa la dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniul medicinii veterinare si al sigurantei alimentelor.

Institutul de igiena si sanatate publica veterinara

Executa controlul de laborator al produselor de origine animala, furajelor si apei, cerceteaza, asimileaza, elaboreaza si implementeaza metode de analiza , instruieste si testeaza specialistii corespondenti din cadrul laboratoarelor judetene, evalueaza tehnic capacitatea analitica a laboratoarelor judetene in vederea autorizarii sanitar veterinare, efectueaza coordonarea tehnica si controlul activitatii laboratoarelor din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare.

Institutul pentru controlul produselor biologice si a medicamentelor de uz veterinar

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar este institutie publica cu personalitate juridica si functioneaza ca autoritate sanitara veterinara de referinta la nivel national pentru domeniul de competenta specific, in subordinea tehnica si administrativa a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Institutul are competente in domeniul verificarii productiei, autorizarii, depozitarii, comercializarii, distributiei si utilizarii in practica medicala veterinara a mijloacelor profilactice si terapeutice de uz veterinar.

Principalele sarcini si responsabilitati ale Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar:

a) efectueaza controlul produselor biologice, medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor, aditivilor furajeri, kit-urilor si reagentilor de diagnostic si altor produse de uz veterinar indigene sau din import, utilizate in practica medicala veterinara;

b) elaboreaza si propune Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor spre aprobare proiecte de norme sanitare - veterinare, instructiuni tehnice si alte reglementari cu caracter obligatoriu, vizand asigurarea sigurantei si calitatii produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar, armonizate cu legislatia Uniunii Europene si urmareste implementarea acquis-ului comunitar;

c) participa la verificarea conditiilor de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar in scopul emiterii aprobarii de functionare, in domeniul de activitate in cazul unitatilor producatoare de medicamente si produse biologice de uz veterinar;

d) monitorizeaza si inregistreaza reactiile adverse raportate, aparute dupa administrarea produselor medicinale veterinare, prin sistemul de farmacovigilenta;

e) controleaza respectarea prevederilor legale privind calitatea produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar de catre unitatile de distributie cu amanuntul si angro, unitatile de productie, laboratoarele farmaceutice, alte persoane fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar;

f) verifica respectarea regulilor de Buna Practica Farmaceutica (GPP) si Buna Practica de Distributie (GDP) prin inspectii la unitatile care distribuie produse medicinale de uz veterinar;

g) efectueaza controlul calitatii produselor de uz veterinar la toate seriile de productie folosite in realizarea Programului actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale;

i) efectueaza expertiza in domeniul controlului calitatii produselor medicinale de uz veterinar la cerere sau in caz de litigii, fiind singurul Institut de referinta national;

j) efectueaza studii comparative privind eficacitatea produselor imunologice la solicitarea institutiilor publice in domeniu, si contra cost la solicitarea persoanelor juridice private;

k) efectueaza studii farmacologice pentru evaluarea terapeutica a produselor medicinale veterinare;

l) participa la activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat in domeniul produselor medicinale veterinare;

MAPDR

Agentia Nationala Fitosanitara

In cadrul sectorului fitosanitar isi desfasoara activitatea urmatoarele laboratoare:

- Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara (LCCF);

- Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale (LCCRPPPV);

-Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara;

-4 Laboratoare Zonale pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Unitatilor Fitosanitare Arad, Bacau, Mures si Olt, coordonate tehnic de catre Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul LCCF;

-3 Laboratoare Regionale de Nematologie din cadrul Unitatilor Fitosanitare Bucuresti, Brasov si Suceava;

- Laboratorul Zonal de Bacteriologie din cadrul Unitatii Fitosanitare Bacau;

- Laboratorul Regional de Determinare a Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale din cadrul Unitatii Fitosanitare Mures.

- Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

- efectueaza analize micologice, virologice, bacteriologice, nematologice si entomologice la probe de plante si produse vegetale provenite din import, circulatie intracomunitara sau din teritoriu (pentru export si supravegherea teritoriului);- realizeaza inspectii la plantele si produsele vegetale importate, prin inspectoratele de carantina fitosanitara vamala;

evalueaza rezultatele testelor efectuate de laboratoarele regionale;

- furnizeaza asistenta stiintifica si tehnica pentru implementarea    programelor de monitorizare a organismelor daunatoare plantelor si produselor vegetale;

- instruieste si formeaza personalul de specialitate din reteaua fitosanitara;

- evalueaza din punct de vedere entomologic, virologic si micologic activitatile desfasurate conform prevederilor Directivei 95/44;

- implementeaza un sistem de calitate bazat pe cerintele standardului SR EN ISO CEI 17025/2005 pentru a asigura calitatea rezultatelor analizelor.

- Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara

este responsabil cu monitorizarea calitatii produselor de protectie a plantelor si coordoneaza tehnic cele 4 Laboratoare Zonale pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Unitatilor Fitosanitare Arad, Bacau, Mures si Olt;

efectueaza analize fizice si chimice in vederea omologarii produselor de protectie a plantelor care contin substante active pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in Anexa 1 a Directivei 91/414/CEE, Lista substantelor active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plnatelor in Uniunea Europeana;

efectueaza analize fizice si chimice in vederea monitorizarii calitatii produselor de protectie a plantelor omologate;

instruieste inspectorii fitosanitari in vederea prelevarii probelor pentru monitorizarea calitatii produselor de protectie a plantelor;

intocmeste planurile anuale de monitorizarea calitatii produselor de protectie a plantelor;

intocmeste rapoartele de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor;

- Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale

laborator de referinta nationala pentru determinarea reziduurilor de pesticide din fructe, legume si cereale;

este responsabil pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide din fructe, legume si cereale in Romania;

instruieste inspectorii fitosanitari in vederea prelevarii probelor pentru analiza reziduurilor de pesticide din legume, fructe si cereale comform O.M. 1256/2005.

intocmeste planurile anuale de monitorizare a reziduurilor de pesticide in legume, fructe si cereale;

intocmeste rapoartele de monitorizare a reziduurilor de pesticide in legume, fructe si cereale;

participa la testele de intercalibrare EUPT- FV si EUPT- C.

Laborator oficial de referinta pentru calitatea alimentelor

- In subordinea MAPDR functioneaza Institutul de Bioresurse Alimentare, care are ca obiect principal de activitate – cercetarea si dezvoltarea activitatilor din industria alimentara, certificare HACCP, si a produselor ecologice, notificarea suplimentilor alimentari, precum si efectuarea de analize de laborator privind respectarea parametrilor de calitate a produselor finite si incadrararea in termeni de valabilitate a produselor finite realizate de operatorii economici din industria alimentara.

Laboratorul de Microbiologie din cadrul Institutului de Bioresurse Alimentare (IBA) care efectueaza analize pentru detectarea si cuantificarea (%) proteinei CP4 EFSPS din boabele de soia Roundup Ready (GTS 40-3-2) realizata prin metoda ELISA si Trait√RUR Test kit, SDI, USA conform SR EN ISO 21572:2004 ’’Alimente - Metode de detectie a OMG si produselor derivate - Metode bazate pe proteine’’.

Laborator oficial pentru calitatea furajelor

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie a Animalelor, are un laborator oficial de control al calitatii furajelor precum si laboratoare teritoriale in subordinea institutului.

MS

Laboratorul national de referinta pentru supravegherea calitatii apei – Institutul de sanatate publica Bucuresti

In Ordinul ministrului sanatatii nr. 664/22.06.2005 privind reorganizarea Institutului de Sanate Publica Bucuresti este mentionat ca stuctura de specialitate, de interes national, ‘’Laboratorul National de Referinta pentru Supravegherea Calitatii Apei ‘’.

Rolul si functiile laboratorulului de referinta care este un centru de excelenta si furnizor de servicii, sunt directionate catre fundamentarea deciziilor si politicii MS in domeniile apei potabile, apei de imbaiere si implicatiile acestora asupra sanatatii publice si catre sustinerea, din punct de vedere tehnic a celorlalte laboratoare de profil din reteaua MS.

Laboratorul de referinta va contribui la monitorizeaza calitatea apei cu analize performante, care nu pot fi efectuate in celelalte laboratoare din tara si este responsabil de garantarea calitatii datelor de monitorizare a calitatii apei, produse in celelalte laboratoare implicate in acest proces.

Laboratorul de referinta are rolul de a colabora pe plan international, de exemplu in domeniul standardizarii, sau in alte grupuri profesionale ca EURACHEM/EUROLAB.

Activitatile specifice Laboratorului National de Referinta pentru Supravegherea Calitatii Apei:

Functioneaza ca un centru de expertiza pentru MS in ceea ce priveste elaborarea legislatiei si a reglementarilor: norme tehnice, proceduri operationale si de management, instructiuni de lucru ;

Elaboreaza metodologii de monitorizare si inspectie pentru mediul urban si rural ;

Functioneaza ca un centru de expertiza pentru MS in ceea ce priveste elaborarea metodelor analitice pentru determinarea parametrilor chimici si microbiologici de caracterizare a calitatii apei potabile si a apei de imbaiere ;

Valideaza orice metoda noua de analiza care va fi utilizata in monitorizarea calitatii apei;

Elaboreaza metodologii de prelevare a probelor de apa ;

Sustine activitatea celorlalte laboratoare din reteaua MS, din punct de vedere tehnic si metodologic prin servicii de indrumare oferite laboratoarelor DSP judetene, si a municipiului Bucuresti laboratoarelor regionale apartinand ISP Cluj,Iasi si Timisoara laboratoarelor apartinand producatorilor de apa ;

Coordoneaza schemele de intercomparare pentru laboratoarele de analiza a calitatii apei asigurand in acest fel controlul extern de calitate al datelor produse de laboratoarele de analiza a apei ;

Asigura contactul cu laboratoarele care efectueaza analiza radiologica a apei;

Construieste si gestioneaza baza de date in domeniul apei (LIMS) ;

Pregateste rapoarte si prognoze asupra calitatii apei potabile si de imbaiere si implicatiilor asupra sanatatii publice ;

Produce si inainteaza la Comisia UE rapoartele nationale asupra calitatii apei potabile la fiecare 3 ani si asupra calitatii apei de imbaiere anual ;

Monitorizeaza si evalueaza calitatea datelor produse de catre laboratoarele de monitorizare a calitatii apei (la nivel regional, judetean si al uzinelor de apa) ;

Ofera suport tehnic pentru fundamentarea masurilor de remediere in cazul restrictiei in distributie, sau interzicerii distributiei apei potabile;

Acorda consultanta in domeniul apei persoanelor fizice si juridice;

Efectueaza analize la cerere pentru terti ;

Reprezinta MS in comisiile interministeriale din domeniul apei;

Participa in comisiile agentiilor de reglementare din domeniul apei (ex: ANRSC, care acorda licentele pentru producatorii de apa) ;

Coopereaza cu ministerele, agentiile, institutiile partenere in domeniul gestionarii calitatii apei si aprovizionarii cu apa;

Desfasoara activitati de educatie si instruire prin organizarea de seminarii si cursuri ;

Asigura instruirea rezidentilor de igiena in domeniul calitatii apei si riscurilor pentru sanatate ;

Asigura instruirea specialistilor prin stagii de pregatire in domeniul chimiei, microbiologiei si ingineriei sanitare pe baza unor intelegeri cu institutiile de invatamant de profil ;

Colaboreaza cu catedra de igiena din cadrul UMF Carol Davila, pentru stabilirea curriculelor in domeniu ;

Conduce si efectueaza studii de cercetare aplicativa asupra calitatii apei si riscurilor pentru sanatate (ex: evaluarea expunerii, managementul riscului) ;

Gestioneaza programele de sanatate in domeniul apei in conformitate cu legislatia in vigoare;

Gestioneaza activitatile din cadrul “Protocolului privind Apa si Sanatatea” ;

Elaboreaza materiale de informare si educare a publicului in domeniul apei si sanatatii ;

Elaboreaza strategia de informare a publicului la nivel national, regional si judetean ;

Furnizeaza informatii actualizate in domeniul apei si sanatatii pe website-ul ISPB (informeaza toate laboratoarele despre metode noi de analiza, publicatii noi, concluziile testelor de capabilitate).

2.2. Sisteme de management si control al calitatii

ANSVSA

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, este acreditat de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025:2005, pentru urmatoarele incercari cuprinse in Anexa Certificatului de Acreditare nr. LI 222:

Examen necropsic, examen citohistopatologic, examen citohistochimic, examen imunocito(histo)chimic, diagnosticul rapid al EST, examen bacteriologic, examen micologic, examen micotoxicologic, examen parazitologic, examen entomologic, serologie virala, biologie virala, imunitate mediata umoral, imunitate mediata celular, identificare genom, examen biochimic, examen hematologic, examen toxicologic si ecotoxicologic, examen status hormonal, examen material seminal, analize bacteriologice ale apei, examen igiena.

Institutul de igiena si sanatate publica veterinara

Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara este acreditat in conformitate cu ISO 17025 pentru toate grupurile de substante existente in Anexa I a Directivei Consiliului 96/23/EC si pentru determinari microbiologice, fizico-chimice, contaminare radioactiva pentru produse animaliere, produse alimentare, furaje si apa.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar (I.C.B.M.V.)

Politica I.C.B.M.V. privind sistemele de management si controlul calitatii se axeaza, in principal, pe mentinerea si imbunatatirea cerintelor standardului SR EN ISO / CEI 17025:2001 implementat in organizatie, pentru asigurarea activitatilor de incercare din laboratoarele institutului.

De asemenea, I.C.B.M.V. se afla in plin proces de elaborare a documentelor pentru managementul calitatii conform cerintelor SR EN ISO 9001 : 2001.

Echipa care contribuie la asigurarea sistemului de management si control al calitatii este formata din : responsabilul managementului privind calitatea (1), loctiitorul acestuia (1), corespondenti RAC la nivelul laboratoarelor si biobazei (5), responsabil MM (1).

MAPDR

  • Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

Este laboratorul national de referinta pentru detectia si diagnoza organismelor daunatoare platelor si produselor vegetale, aflat in proces de acreditare conform ISO 17025, pentru o serie de activitaticum ar fi: virologie, nematologie, bacteriologie si controlul calitatii pesticidelor.

Managementul calitatii este coordonat de un manager de calitate (MAC), de un inlocuitor al managerului de calitate, de un responsabil cu metrologia (RM) si de responsabilii tehnici (RT). LCCF asimileaza, actualizeaza si valideaza metode specifice domeniului sanatatii plantelor, publicate in literatura de specialitate sau recomandate de organizatii internationale (OEPP).

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara

Este laboratorul national de referinta pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor.

Este acreditat conform standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005, cu certificat de Acreditare nr. LI 726/2008, de catre organismul national de acreditare RENAR pentru un numar de 8 metode de determinare a proprietatilor fizice si pentru 2 metode de determinare a concentratiei de substanta activa ale produselor de protectie a plantelor, astfel:

determinarea umectabilitatii;

determinarea stabilitatii solutiei;

determinarea spumei persistente;

determinarea gradului de dizolvare si stabilitatea solutiei;

determinarea suspensibilitatii;

determinarea densitatii (cu areometrul si densitatea suspensiilor concentrate);

determinarea stabilitatii emulsiei;

determinarea pH-ului;

determinari de substanta activa prin tehnica lichid-cromatografiei (pentru 17 substante active);

determinari de substanta activa prin tehnica gaz-cromatografiei (pentru 9 substante active).

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale

Este laborator de referinta national pentru determinarea reziduurilor de pesticide in fructe, legume si cereale, prin metoda multireziduala.

Este acreditat conform standardului ISO 17025, cu certificat de Acreditare nr. 387L/2006, de catre organismul national de acreditare RENAR pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale prin analiza multireziduala gazcromatografica cuplata cu spectrometrie de masa.

Pentru asigurarea calitatii analizelor, se respecta cerintele standardului ISO 17025 si cerintele din documentul SANCO nr. 3131/2007, care se refera la metode de validare si proceduri de control al calitatii pentru analiza reziduurilor de pesticide.

Evaluarea calitatii determinarilor se face si prin participarea la testele de capacitate, organizate anual la nivel european.

Laborator pentru controlul calitatatii alimentelor

In subordinea MAPDR functioneaza Institutul de Bioresurse Alimentare, care are ca obiect principal de activitate – cercetarea si dezvoltarea activitatilor din industria alimentara, certificare HACCP, si a produselor ecologice, notificarea suplimentilor alimentari, precum si efectuarea de analize de laborator privind respectarea parametrilor de calitate a produselor finite si incadrararea in termeni de valabilitate a produselor finite realizate de operatorii economici din industria alimentara.

Laboratorul de Microbiologie din cadrul Institutului de Bioresurse Alimentare (IBA) care efectueaza analize pentru detectarea si cuantificarea (%) proteinei CP4 EFSPS din boabele de soia Roundup Ready (GTS 40-3-2) realizata prin metoda ELISA si Trait√RUR Test kit, SDI, USA conform SR EN ISO 21572:2004 ’’Alimente - Metode de detectie a OMG si produselor derivate - Metode bazate pe proteine’’.

Laborator oficial pentru calitatea furajelor

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie a Animalelor, are un laborator oficial de control al calitatii furajelor precum si laboratoare teritoriale in subordinea institutului.

2. Planificarea si realizarea de teste de eficienta

ANSVSA

Institutul de Diagnostic si Sanatate a Animalelor (IDSA)

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala are proceduri de control al calitatii pentru monitorizarea validitatii rezultatelor testarilor. Datele rezultate sunt inregistrate astfel incat permit detectarea tendintelor, sunt aplicate tehnici statistice de analiza a rezultatelor. Aceasta monitorizare este planificata, analizata si include:

utilizarea cu regularitate a materialelor de referinta certificate si/sau controlul calitatii folosind materiale de referinta secundare;

participarea la comparari interlaboratoare si la programe de incercari de competenta;

incercari sau etalonari replicate, folosind aceleasi metode sau metode diferite;

reincercarea sau reetalonarea probelor pastrate;

corelarea rezultatelor pentru diferite caracteristici ale unei probe.

Metodele alese sunt corespunzatoare tipului si volumului de activitate desfasurata. Datele controlului calitatii sunt analizate si atunci cand se constata ca sunt in afara criteriilor prestabilite, sunt planificate actiuni pentru corectarea situatiei, in acest fel este prevenita raportarea de rezultate incorecte ale testarilor.”

Institutul de igiena si sanatate publica veterinara

1. Schemele de comparare interlaboratoare(ILC)

I.I.S.P.V. organizeaza si participa la testele interlaboratoare cu participarea laboratoarelor de profil din cadrul D.S.V. judetene. Aceste teste sunt destinate evaluarii performantei analitice a laboratoarelor oficiale.

Testele interlaboratoare se efectueaza periodic in conformitate cu protocolul de verificare si evaluare prin teste interlaboratoare a capabilitatii analistilor autorizati sa execute analize la produsele alimentare si furaje elaborat de I.I.S.P.V.

In 2006 s-au efectuat ILC trimestrial pentru toate domeniile de activitate din cadrul laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor : microbiologie, chimie alimentara, control furaje, determinari reziduuri si contaminanti, control radioactivitate. La aceste scheme de ILC au participat toate LSVSA pentru control furaje, chimie alimentara si microbiologie si LSVSA zonale pentru determinari reziduuri si contaminanti.

O schema similara este in derulare si pentru anul 2007.

Testele de competenta (PT)

Testele de competenta reprezinta o componenta a programului de asigurare a calitatii rezultatelor, de monitorizare a performantei laboratorului si de mentinere a increderii in raport cu organismul national de acreditare.

In 2006 IISPV a participat la urmatoarele scheme PT :

FAPAS- Central Science Laboratory din Marea Britanie : 12 teste pentru urmatoarele domenii , incercari si matrici:

- microbiologie alimentara : carne miel/ determinare specie ; carne porc/ identificare specie;

- chimie alimentara: conserva carne/ umiditate, grasime, azot total, cenusa, hidroxiprolina ; lapte praf/ umiditate, grasime totala, azot total, cenusa ;

- determinari reziduuri si contaminanti : lapte praf/ aflatoxina M; conserva peste/ metale grele ; miere/ metaboliti ai nitrofuranului –AOZ ; miere/ cloramfenicol ; alune/ aflatoxine ; ulei de peste/ pesticide si PCB ; piure vegetal/determinare Pb, Cd, St

control furaje: hrana pentru pasari/ umiditate, grasime totala, azot total,fibra, cenusa

DANISH TEHNOLOGICAL INSTITUTE : hrana animala/ umiditate, cenusa, proteina, grasime

CRL-ISS Roma: muschi bovina/ Cd, Pb; lapte praf/ Cd, Pb

CRL-RIVM Olanda : urina bovina/ metabolitii 19-nor-4-androsten 3,17-dion; urina bovina si ser/estradiol

CRL Berlin: ou liofilizat/anticoccidiene

In anul 2007 IISPV si-a propus participarea la un numar de 23 teste de competenta FAPAS organizate de - Central Science Laboratory din Marea Britanie pentru urmatoarele domenii , incercari si matrici:

Microbiologie alimentara : Lapte praf/L.monogytogenes; Carne pui/ salmonella spp. ; Carne vita/E.coli O 157 ; Lapte praf/ Campylobacter spp. ; Carne vita/ Enterobacteriaceae

Chime alimentara : Carne conserva/ umiditate, cenusa, grasime, azot, hidroxiprolina ; Peste/ histamina (nivel inalt) ; Miere/ fructoza, glucoza, diastaza, HMF colorimetric

Determinari reziduuri si contaminanti : Creveti/ metabolitii nitrofuranului ; Peste/ avermectine ; Lapte vaca/ cloramfenicol ; Rinichi porc/ sulfonamide ; Peste/ verdele de malachite ; Lapte praf/ OC si PCB ; Carne tocata pui/ OC ; Malai / OP ; Baza cereale pt.hrana animala/ Aflatoxine B si G/ sau totale ; Lapte praf/ Aflatoxina M1 ; Lapte praf/ Cd, Pb, Hg- nivel inalt ; Faina soia/ Cd, Pb, Hg- nivel inalt

Control furaje : Hrana animala / cenusa, fibre, umiditate, proteina, grasime ; Hrana pt.oi/ cenusa, umiditate, proteina, grasime, Cu ; Piper/ salmonela spp ;

CRL- ISS Roma: 3 teste pentru metale grele pe urmatoarele matrici- tesut muscular, lapte si peste;

APLAC : 1 test pe metale grele;

In functie de capacitatea analitica IISPV va participa la testele de competenta care vor fi organizate in anul 2007 de catre laboratoarele comunitare de referinta pe fiecare profil de activitate.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

In vederea asigurarii eficiente a controlului calitatii pentru produsele medicinale de uz veterinar autorizate prin procedura centralizata, fiecare stat membru al Uniunii Europene este inclus in diferite programe de testare, alaturi de alte State Membre ale Uniunii Europene. Coordonatorul acestor actiuni este Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor.

Colaborarile inter-laboratoare oficiale ale UE vizeaza :

Participarea la programul de colectare si testare pentru produsele autorizate prin proceduri ale UE – CAP Programme (derulare incepand din 2008).

Participarea in reteaua UE/EEA pentru Controlul Oficial a loturilor eliberate pentru produsele imunologice veterinare (OCABR - IVMPs) – derulare in 2007.

Scheme pentru testarea capabilitatii laboratoarelor de analize (PTS) – derulate de EDQM.

Scheme pentru evaluarea asigurarii calitarii (QAS – OMLC Network) produselor medicinale veterinare pentru laboratoarele incluse in reteaua Laboratoarelor Oficiale pentru Calitatea Medicamentelor (verificarea nivelului de competenta a laboratorului cu cerintele ISO 17025 si ghidurile specifice OMLC, consultanta si recomandari pentru imbunatatirea sistemului, asistenta pentru elaborarea metodelor si procedurilor analitice, instruiri, etc).

ICBMV a fost inclus in reteaua Laboratoarelor Oficiale pentru Controlul Medicamentelor in mai 2006.

Programul de testare si comparari interlaboratoare oficiale se deruleaza anual dupa o procedura bine stabilita de EDQM.

MAPDR

  • Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale

In vederea controlului reziduurilor de pesticide se au in vedere urmatoarele aspecte si documente:

participarea la teste de capacitate interlaboratoare europene;

ghidul SANCO nr. 3131/2007 dupa care se face validarea metodelor;

extinderea acreditarii pe alte metode;

extinderea si validarea metodei multireziduala acreditata pe alte substante active.

Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

Testele de eficienta se realizeaza prin participarea specialistilor din cadrul unitatilor tehnice la testele interlaboratoare organizate de laboratoarele similare din strainatate (ring-test). Totodata LCCF ii revine sarcina de a confirma rezultatele obtinute de laboratoarele regionale de diagnostic, in ceea ce priveste organismele de carantina monitorizate (Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus, Globodera spp.,etc)

Derularea testelor interlaboratoare se face pentru: validarea metodelor, precizarea caracteristicilor materialelor de referinta, verificarea calitatii rezultatelor analizelor si monitorizarea performantelor laboratoarelor.

Numarul participantilor in cadrul testelor interlaboratoare, organizate la     nivel teritorial, difera in functie de profilul activitatii.

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara

Testele de eficienta se concretizeaza prin participarea specialistilor din cadrul LCCP la testele interlaboratoare organizate de laboratoarele similare din strainatate si la studiile CIPAC (Consiliul International de colaborare in Chimia Analitica a Pesticidelor).

Participa la testele de comparari interlaboratoare este una din metodele de asigurare a calitatii rezultatelor analizelor si are ca scop: validarea metodelor, verificarea competentei personalului, monitorizarea performantelor laboratorului. Participa la teste de comparari interlaboratoare atat pentru determinarile de concentratii de substanta activa, cat si pentru verificarea proprietatilor fizice ale produselor de protectie a plantelor.

Numarul participantilor la testele interlaboratoare a crescut, pe masura ce s-a marit numarul de metode verificate.

2.4. Verificarea conformitatii cu R CE 882/2004

ANSVSA

Desemnarea laboratoarelor nationale de referinta a fost realizata prin aprobarea de Ordine ale Presedintelui ANSVSA. Criteriile de performanta ale metodelor analitice pe care trebuie sa le indeplineasca aceste laboratoare, ca urmare a intrarii in vigoare a R 882/2004 vor fi urmarite si evaluate de catre Serviciul de coordonare tehnica a Institutelor de Referinta si a LSVSAJ.

MAPDR

  • Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara a fost desemnat in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 136/2000, art. 3 si prin Ordin al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, nr. 268/2006. Criteriile de performanta ale metodelor analitice care se utilizeaza indeplinesc conditiile R CE 882/2004.

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara

Criteriile de performanta ale metodelor analitice care se utilizeaza indeplinesc conditiile R CE 882/2004.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale

Criteriile de performanta ale metodelor analitice care se utilizeaza indeplinesc conditiile R CE 882/2004 si Documentul SANCO nr. 10232/2006 Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1829
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site