Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Planul local de dezvoltare durabila a municipiului constanta - dezvoltare durabila

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micPLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA A MUNICIPIULUI CONSTANTA

DEZVOLTARE DURABILA- MUNICIPIUL CONSTANTA

III. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE1. CONSIDERATII GENERALE


Planul Local de Actiune - ca instrument de planificare si implementare - contine un set de masuri si actiuni concrete, structurate pe domenii specifice, ce urmeaza a se aplica gradual, in scopul realizarii obiectivelor de dezvoltare a municipiului Constanta. Termenul de realizare a Planului Local de Actiune corespunde termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila.

Planul Local de Actiune se adreseaza comunitatii locale, drept pentru care masurile, numarul acestora si prioritizarea lor, precum si mecanismele institutionale de aplicare trebuie sa tina seama de interesele acestei comunitati.

In Planul Local de Actiune orice masura ce se concretizeaza intr-un program, sub-program ori proiect ce va tine cont de urmatoarele aspecte:

concordanta intre tintele fixate in programe, sub-programe, proiecte cu obiectivele generale cuprinse in Strategia Locala de Dezvoltare Durabila;

existenta unor resurse financiare limitate, care determina modalitatea de finantare si mecanismele juridice pe care se intemeiaza un program, sub-program sau proiect;

evitarea efectului de evictiune, avand in vedere resursele limitate; autoritatea publica locala va evalua permanent oportunitatea realizarii unei investitii, nu numai in raport cu resursele sale financiare prezente, ci si cu cele viitoare, dar si cu optiunile populatiei, astfel incat sa incurajeze responsabilitatea comunitara si individuala, precum si parteneriatul in realizarea unui proiect de dezvoltare locala;

gradul de cunoastere publica si sustinere a unui proiect, prin diseminarea informatiei in randul comunitatii locale, care presupune existenta mecanismului de dezbateri si consultari publice;

implicarea partilor interesate in realizarea unui program, sub-program sau proiect;

norme de reglementare versus norme de autoreglementare. Autoritatea locala va avea in vedere ca sunt situatii in care organizatiile nonprofit sau asociatiile profesionale isi pot fixa reguli pe baze voluntare, in situatia realizarii unui proiect fara interventia autoritatii publice prin reglementari. De aceea, este bine sa se evite suprareglementarea.


Periodic, Planul Local de Actiune va fi revizuit astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca pe masura ce se inainteaza in timp variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica.

Din acest motiv specialistii recomanda ca Planul Local de Actiune sa fie revizuit odata la 2 ani, chiar daca este proiectat pentru 10 ani.2. PROGRAME, SUBPROGRAME SI PROIECTE


2.1 Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare

estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Mediu

Inlocuirea arzatoarelor cu arzatoare cu formare de NOx redus la cazanul CE 420 t/h nr.1


Pentru incadrarea in prevederile HG 541/2003 si in baza OU 34/2002 a MAPM aprobata prin legea 645/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ce transpune prevederile Directivei 96/61/EC IPPC

3.200.000

12 luni

SC Electrocentrale Bucuresti SA- Sucursala Electrocentrale Constanta

Inlocuirea arzatoarelor cu arzatoare cu formare de NOx redus la cazanul CE 420 t/h nr.2

6.000.000

12 luni

SC Electrocentrale Bucuresti SA- Sucursala Electrocentrale Constanta

Inlocuirea arzatoarelor cu arzatoare cu formare de NOx redus la cazanul CAF 100 Gcal/h nr.5

2.000.000

12 luni

SC Electrocentrale Bucuresti SA- Sucursala Electrocentrale Constanta

Inlocuirea arzatoarelor cu arzatoare cu formare de NOx redus la cazanul CAF 100 Gcal/h nr.1

2.000.000

12 luni

SC Electrocentrale Bucuresti SA- Sucursala Electrocentrale Constanta

Inlocuirea arzatoarelor cu arzatoare cu formare de NOx redus la cazanul CAF 100 Gcal/h nr.2

2.000.000

12 luni

SC Electrocentrale Bucuresti SA- Sucursala Electrocentrale Constanta

Inlocuirea arzatoarelor cu arzatoare cu formare de NOx redus la cazanul CAF 100 Gcal/h nr.3

2.000.000

12 luni

SC Electrocentrale Bucuresti SA- Sucursala Electrocentrale Constanta

Studiu pentru protectia si reabilitarea partii sudice a tarmului romanesc al Marii Negre

Formularea planului de protectie costiera a zonei sudice a tarmului romanesc al Marii Negre in zona cuprinsa intre Capul Midia si Vama Veche, precum si elaborarea studiului de fezabilitate si asistenta tehnica acordata beneficiarului pentru implementarea proiectului


19 luni

- Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

- Administratia Nationala Apele Romane

- Directia Apelor Dobrogea - Litoral

- Autoritati Locale

- Autoritati de mediu

- investitori locali

Studiu de evaluare a efectelor socio-economice ale eroziunii costiere a Marii Negre si a oportunitatilor create prin reducerea fenomenului (statiunea Mamaia)

Formularea si dezvoltarea de scenarii pe baza oportunitatilor oferite de combaterea eroziunii costiere in zona de interes si intocmirea analizei cost - beneficiu pentru zona de interes


12 luni

- Administratia Nationala Apele Romane

- Directia Apelor Dobrogea - Litoral

- Autoritati locale

- Autoritati de mediu

- investitori locali

 Imbunatatirea conditiilor de iernat pentru Branta Ruficollis pe lacul Techirghiol 


Mentinerea si protectia populatiei de Branta Ruficollis pe lacul Techirghiol, precum si desemnarea lacului Techirghiol si a 30 de hectare din jurul acestuia ca arii protejate

657.028

41 luni

- Administratia Nationala Apele Romane

- Directia Apelor Dobrogea - Litoral

- autoritati locale

- autoritati de mediu

- investitori locali

Acordarea de asistenta sectorului public in implementarea acquis-ului comunitar de mediu

 Consiliere in scopul imbunatatirii analizei economice privind utilizatorii si serviciile din domeniul apelor, ca parte integranta a planului de management al bazinului hidrografic litoral (incluzand fluviul Dunarea, Delta Dunarii si zona costiera)

350.000

23 luni

- Administratia Nationala Apele Romane

- Directia Apelor Dobrogea - Litoral

- autoritati locale

- autoritati de mediu

- investitori locali

Dezvoltarea unui management eficient al apelor subterane trans-frontaliere

Managementul integrat al apelor subterane intre Bulgaria si Romania, regiunea Dobrogea


700.000

24 luni

- Ministerul Mediului Si Gospodaririi Apelor

- Autoritati locale

- autoritati de mediu

- investitori locali

Protectia ecosistemelor canalelor navigabile si ale Marii Negre

Executarea unui sistem eficient de prevenire a amestecarii apei dulci (din canalele navigabile) cu apa sarata din Marea Neagra la ecluzele Agigea si Navodari

20.000.000

48 luni

- C.N.A.C.N. (Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta)

- M.T.C.T.(D.G.T.N.)

- Apele Romane

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

- societati specializate in astfel de lucrari

Implementarea sistemului de monitorizare a parametrilor calitativi ai apei din Canalul Dunare Marea Neagra si Canalul Poarta Alba Midia Navodari

800.000

24 luni

Protectia versantilor inalti ai canalelor navigabile impotriva fenomenelor de alunecari si degradari ale solului prin eroziune

Protejarea solului contra eroziunii si stabilizarea taluzurilor de pe Canalul Dunare Marea Neagra si Canalul Poarta Alba Midia Navodari

4.000.000

72 luni

- C.N.A.C.N,

- M.T.C.T.(D.G.T.N.)

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Sustinerea stiintifica a managementului pescariilor marine care sa devina eficient economic, responsabil din punct de vedere social, precum si sanatos pentru mediu.

Parteneriat stiintific si tehnologic pentru promovarea managementului durabil al pescariilor marine romanesti bazat pe abordarea ecosistemica PROGRAM CEEX

500.000


36 luni

- INCDM Constanta,

- INCDM Constanta

- Universitatea Dunarea de Jos Galati

- S.C. Kaviar House SRL - Bucuresti, Filiala Tulcea

Reabilitarea ecologica a zonei lacului Tabacarie

Reabilitarea ecologica a lacului Tabacarie si amenajarea parcului din jurul lacului, imbunatatirea calitatii mediului acvatic

- Ridicarea gradului de constientizare in randul populatiei locale si a turistilor.

2.500.000

36 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina Grigore Antipa

- Universitatea Ovidius Constanta

- Administratia Nationala Apele Romane Directia Dobrogea Litoral

- RAJA Constanta

Conservarea ecosistemului marin si promovarea utilizarii sale durabile

- Aprofundarea cunoasterii interactiunilor la nivelul componentelor abiotice ale ecosistemului marin.

- Caracterizarea starii ecologice a cenozelor marine/paramarine afectate de impactul antropic si evaluarea tendintelor de evolutie.

- Evaluarea starii bioresurselor marine exploatabile in scopul protectiei si gestionarii lor durabile.

- Realizarea sistemului informational pentru gestionarea durabila a zonei costiere

- sustinerea noii initiative privind Platforma de cooperare intre UE si Organizatia de Cooperare Economica la Marea Neagra

1.700.000

36 luni

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina  Grigore Antipa  Constanta

- Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

- Agentia de Protectie a Mediului Constanta

- Agentia Nationala Apele Romane Directia Dobrogea Litoral

- Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

- Directia Sanitara Veterinara Constanta

- Agenti economici interesati in exploatarea bioresurselor marine

- Autoritatile administratiei locale

Construire spatii moderne pentru recipiente de colectare a deseurilor menajere

- reabilitarea amplasamentelor pentru colectarea deseurilor in blocuri de locuinte ce nu sunt prevazute prin constructie cu camere interioare si tubulatura pentru colectarea deseurilor

- realizarea unor constructii imprejmuite, acoperite si cu acces strict controlat pentru containerele de gunoi

720.000

24 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- Societatile autorizate de proiectare si de constructiicare vor castiga licitatiile ce vor fi organizate in acest scop

Sistematizare si consolidare faleza port Constanta

- Consolidarea taluzului in vederea asigurarii securitatii portului Constanta, a protejarii imprejmuirii si a drumului de supraveghere.

- Sistematizarea si consolidarea taluzurilor si a falezei din portul Constanta in vederea rezolvarii problemelor privind stabilitatea acestora si eliminarea cauzelor generatoare de fenomene de instabilitate.

8.000.000

48 luni

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

- Primaria Municipiului Constanta

Frontiera verde

Infiintarea unei perdele forestiere va contribui la reducerea poluarii atmosferice

2.000.000

24 luni

- Primaria Municipiului Constanta

Managementul integrat al deseurilor

Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor in Municipiul Constanta

100.000

12 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- SC POLARIS SRL

Protectia plajelor

Protectia integrata a plajelor impotriva fenomenului de eroziune, prin prelungirea si consolidarea digului marin de protectie

500.000

12 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- Agentia de Protectie a Mediului Constanta

- Compania Nationala Apele Romane Dobrogea - Litoral

Cresterea numarului de surse de energie alternativa

Instalarea unor centrale eoliene in vecinatatea statiunii Mamaia

1.000.000

12 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- Agentia de Protectie a Mediului Constanta

Consolidarea falezelor Marii Negre

Consolidarea si stabilizarea falezelor Marii Negre

2.000.000

24 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- Agentia de Protectie a Mediului Constanta


2.2. Infrastructura si situatia locativa


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare

estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Infrastructura de canalizare si alimentare cu apa

Reabilitarea facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta

Tratarea eficienta a apelor uzate, in conformitate cu legislatia europeana


96.556.653


proiectul se afla in derulare

RAJA Constanta

Reabilitare retelei de canalizare in municipiul Constanta

Reabilitarea retelelor de canalizare menajera, pentru eliminarea descarcarilor de ape uzate si de canalizare pluviala, pentru evitarea inundatiilor

1.200.000

12 luni

RAJA Constanta

Amenajarea de receptori pluviali

Amenajarea de receptori pluviali la capatul strazilor (spre b-dul Mamaia), Tabla Buti, Onesti , Marasti, Marasesti, Oituz, Grozesti, Dragoslavele, Av. Murgescu, care sa descarce in colectorul pluvial existent in spatiul verde de pe b-dul. Mamaia


350.000

7 luni

RAJA Constanta

Reabilitarea statiei de filtrare - linia noua la Complex Palas

Imbunatatirea tratarii apei potabile prin filtrare

820.000

12 luni

RAJA Constanta

Inaltarea bordurilor in zona blocurilor 'I3 - I6', si executarea unui sistem de preluare a apelor pluviale din aceasta zona, care sa descarce direct in camera de siguranta a deversorului existent pe colectorul unitar U6, situat in curtea Centrului de Scafandri.

500.000

9 luni

RAJA Constanta

Extinderea retelei de alimentare cu apa

Extinderea retelei de alimentare cu apa in cartierele periferice ale municipiului Constanta

7.000.000

48 luni

RAJA Constanta

Extinderea retelei de canalizare

Extinderea retelei de canalizare in cartierele periferice ale municipiul Constanta, inclusiv Palazu Mare

9.000.000

48 luni

RAJA Constanta

Contorizarea gospodariilor individuale

Contorizarea a 8000 de abonati din municipiul Constanta si executia a 1500 camine apometrice

1.600.000

15 luni

RAJA Constanta
Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare

estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Infrastructura portuara

Cresterea capacitatii feroviare destinate sectorului fluvio-maritim

Realizarea unui complex feroviar sistematizat (triaj c.f.) in sectorul fluvio-maritim care sa asigure deservirea optima si unitara a actualilor si viitorilor operatori portuari.


35.000.000


3 ani

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Mol III S

Dezvoltarea infrastructurii Mol III S in vederea construirii unui terminal specializat

45.000.000

2 ani

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Finalizarea digului de larg

Imbunatatirea conditiilor de exploatare prin diminuarea agitatiei valurilor in intreg acvatoriul portuar.

Sporirea sigurantei navelor prin asigurarea unei protectii a senalelor de circulatie a navelor.

Reducerea efectelor distructive a valurilor asupra amenajarilor din incinta portuara

84.000.000

4 ani

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Modernizarea infrastructurii portuare

Modernizarea infrastructurii portuare

in zona de sud a portului Constanta, in continuarea Molului III S, in vederea constituirii de noi teritorii pentru realizarea unor terminale specializate si la baza Molului II S pentru extinderea viitoare a Terminalului de Containere.


105.000.000

7 ani

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Pod de acces la gura Canalului Dunare Marea Neagra

Construirea unui pod care sa faca legatura cu by-passul care la randul sau face legatura cu Autostrada Bucuresti Constanta si are rolul de a asigura o mai buna legatura a zonei de sud a portului Constanta cu reteaua nationala de drumuri, preluand partial traficul greu al portilor nr. 10 si nr.9.12.000.000

4 ani

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Pod peste canalul de legatura

Asigurarea accesului rutier (pod si rampe) peste canalul de legatura dintre bazinele maritim si fluvial, in vederea dezvoltarii viitoare a insulei.


4.000.000

1 an

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Terminal de Barje faza II

Realizarea de cheuri in bazinul de acostare barje si bazinul pentru remorchere si impingatoare in continuarea celor realizate in etapa I.

38.400.000

3 ani

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Transport in comunMaster Plan Rutier

Realizarea unui master-plan de gestionare a traficului rutier in municipiul Constanta

100.000

1 an

Primaria Municipiului Constanta si Politia Rutiera

Transport Rapid

Construirea unui metrou usor de suprafata (pe axa nord Navodari sud Eforie)

350.000.000

6 ani

Parteneriat public privat intre un consortiu de afaceri si Zona Metropolitana

Reabilitarea sistemului de transport cu tramvaiul

Reabilitarea infrastructurii de rulare a tramvaielor si achizitionarea de noi tramvaie

40.000.000

3 ani

RATC si Consiliul Local Constanta

Cartela Verde

Implementarea tichetingului electronic in transportul in comun din municipiul Constanta

1.000.000

1 an

RATC si Consiliul Local Constanta

Info-Trans

Implementarea unui sistem electronic de afisare a traseului in mijloacele de transport in comun

500.000

1 an

RATC si Consiliul Local Constanta

Studiu privind implementarea combustibililor neconventionali

Elaborarea unui studiu privind implementarea utilizarii combustibililor neconventionali

50.000

1 an

RATC si Consiliul Local Constanta

Modernizarea parcului auto al RATC

Achizitionarea unor noi mijloace de transport in comun

5.000.000

5 ani

RATC si Consiliul Local Constanta

Modernizarea autogarilor din municipiul Constanta

Reabilitarea, cresterea capacitatii si diversificarea serviciilor oferite in autogari


2 ani

Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Infrastructura rutiera


Riviera Tomis

Constructia unui drum de acces care sa faca legatura intre Portul Turistic Tomis si statiunea Mamaia

12.000.000

3 ani

Primaria Municipiului Constanta

Varianta de ocolire a municipiului Constanta cu profil de autostrada

Constructia unei sosele de centura pe axa Ovidiu Lazu Agigea, in scopul redirectionarii traficului greu si a fluidizarii circulatiei

160.000.000

60 luni

Ministerul Transporturilor

Parking auto suprateran

Construirea a 2000 de locuri de parcare in zona peninsulara a municipiului Constanta

650.000

2 ani

Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu o societate privata

Parking auto suprateran

Construirea a 1500 de locuri de parcare in zona centrala a orasului


2 ani

Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu o societate privata

Parking auto suprateran

Construirea a 2500 de locuri de parcare in statiunea Mamaia, zona Sat Vacanta - Perla


18 luni

Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu o societate privata

Parking auto suprateran

Construirea a 3000 de locuri de parcare in nordul statiunii Mamaia


18 luni

Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu o societate privata

Pasaj pietonal

Construirea unui pasaj pietonal subteran, la intersectia B-dul. Tomis Str. Stefan cel mare in scopul fluidizarii traficului auto


1 an

Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu o societate privata

Pasaj auto

Construirea unui pasaj auto in zona Sat Vacanta - Perla, statiunea Mamaia


18 luni

Primaria Municipiului Constanta

Pasarela pietonala

Construirea unei pasarele pietonale in zona Cazino Mamaia


8 luni

Primaria Municipiului Constanta

Parcari moderne in cartiere

Asfaltarea tuturor parcarilor dintre blocuri

6.000.000

4 ani

Primaria Municipiului Constanta

Parking auto suprateran

Construirea a 2000 de locuri de parcare in zona Tomis III


2 ani

Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Infrastructura feroviara


Modernizarea garii CFR Constanta

Reabilitarea si cresterea capacitatii garii CFR Constanta

10.000.000

18 luni

CFR Calatori in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Urbanism si infrastructura locativa

P.U.G.

Elaborarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Constanta, in conformitate cu necesitatile de extindere ale orasului si cu respectarea standardelor UE in materie de urbanism

100.000

18 luni

Primaria Municipiului Constanta

Popasul Argonautilor

Reabilitarea zonei peninsulare a municipiului Constanta

12.500.000

3 ani

Primaria Municipiului Constanta

Case Noi

Reabilitarea si estetizarea fatadelor blocurilor de locuinte


5 ani

Asociatiile de proprietari in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanta


Cartier Palazu Mare

Constructia unui cartier de locuinte in zona de nord a orasului


4 ani

Parteneriat public privat intre Primaria Municipiului Constanta, ANL, investitori privati si proprietari de terenuri

Cartierul de vest

Constructia unui cartier de locuinte in zona de vest a orasului


4 ani

Parteneriat public privat intre Primaria Municipiului Constanta, ANL, investitori privati si proprietari de terenuri

Cartierul Veteranilor

Constructia unui cartier de locuinte in zona de sud a orasului


4 ani

Parteneriat public privat intre Primaria Municipiului Constanta, ANL, investitori privati si proprietari de terenuri

Centrul Metropolitan Tomis

Construirea unui nou sediu in care sa functioneze Consiliul Local, Primaria Municipiului Constanta si Administratia Zonei Metropolitane

10.000.000

3 ani

Primaria Municipiului Constanta

ACASA

Construirea a 50 de unitati locative destinate populatiei de etnie roma

700.000

20 luni

Primaria Municipiului Constanta

Trotuare Noi

Refacerea trotuarelor cu asfalt sau pavele pe toate bulevardele si strazile orasului si amenajarea de piste de biciclisti

10.000.000

3 ani

Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Energie termica

Modernizarea retelei de distributie a agentului termic

Reabilitarea retelei de distributie a agentului termic in municipiul Constanta in scopul diminuarii pierderilor si scaderii costurilor

20.000.000

4 ani

Consiliul Local Constanta si RADET

Termosisteme

Realizarea de microcentrale la capetele de retea

35.000.000

4 ani

Consiliul Local Constanta si RADET2.3. Resurse umane


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Ocuparea fortei de munca

Sansa

Imbunatatirea serviciilor de mediere oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

300.000

2 ani

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanta

e-jobs

Imbunatatirea bazelor de date cu privire la oferta de locuri de munca existente pe piata muncii, prin informatizare si prin cresterea gradului de relationare cu agentii economici

300.000

2 ani

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanta


2.4. Economie


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare

estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Comert, alimentatie publica si divertisment
Park Center

Construirea unui centru comercial si de divertisment in zona Bulevard Tomis III

30.000.000


2 ani

Investitie privata

Centru comercial si de afaceri

Construirea unui centru comercial si de afaceri in zona strazii Traian, intre Poarta 3 si Poarta 4

90.000.000

4 ani

Investitie privata

Hipermarchet

Construirea unui centru comercial in zona de nord a orasului, pe DN2A

10.000.000

2 ani

Investitie privata

Centru comercial

Construirea unui centru comercial in zona intersectiei B-dului Lapusneanu cu B-dul I.C. Bratianu

10.000.000

2 ani

Investitie privataDomeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare

estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Industrie si serviciiParc Industrial

Infiintarea unui Parc industrial in zona noi variante de ocolire a municipiului Constanta

3.000.000


24 luni

Parteneriat public privat

Incubator de afaceri

Infiintarea unui incubator de afaceri si a unui centru de consultanta destinat IMM-urilor

500.000

18 luni

Parteneriat public privat


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare

estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Dezvoltare economica


Pavilionul Expozitional Constanta

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin construirea unui centru expozitional modern

6.000.000

2 ani

Parteneriat Public Privat intre Consiliul Judetean Constanta, Primaria Municipiului Constanta si alti investitori privati

Agenda Metropolitana

Elaborarea unui Master plan privind dezvoltarea durabila a Zonei Metropolitane Constanta

50.000

1 an

Administratia zonei metropolitane

Centru de promovare a investitiilor straine

Infiintarea unui centru si consultanta in afaceri destinat investitorilor straini

50.000

1 an

Administratia zonei metropolitane

Fabricat in Constanta

Infiintarea unui centru de marketing destinat promovarii produselor si serviciilor autohtone

50.000

1 an

Administratia zonei metropolitane


2.5. Turism


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Turism

Mamaia Port

Constructia unei pasarele pietonale si a unui port de agrement in statiunea Mamaia (zona Cazino)

6.500.000

18 luni

Primaria Municipiului Constanta in parteneriat cu C.N. A.P.M. S.A. Constanta

Port turistic si de agrement Tomis - Constanta

Reabilitarea Portului Turistic Tomis si transformarea sa intr-un centru de atractie pentru turismul de croaziera si itinerar

6.500.000

24 luni

Primaria Municipiului Constanta

Secole de istorie si cultura

Reabilitarea si estetizarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.500.000

2 ani

Primaria Municipiului Constanta

Arena

Lansarea centrului istoric al orasului ca produs turistic international prin organizarea unor festivaluri si carnavaluri tematice


permanent

Primaria Municipiului Constanta

Golf Club

Constructia unui teren de golf la standarde internationale


2 ani

Parteneriat Public Privat intre mediul de afaceri si Administratia zonei metropolitane


Gradina Botanica

Amenajarea unei gradini botanice in municipiul Constanta


3 ani

Primaria Municipiului Constanta

Consiliul Judetean Constanta


2.6. Sanatatea si protectia sociala


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri


Sistemul sanitar

Reconstructia si reconfigurarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

Crearea unui Centru de Urgenta Regional

17.000.000

permanent

Directia de sanatate publica

Construirea unui nou sediu pentru spital judetean de aproximativ 500-600 de paturi

40.000.000

24 luni

Directia de sanatate publica

Primaria Municipiului Constanta

Reconstructia si reconfigurarea Spitalului Municipal Constanta

Construirea unui nou sediu pentru spital municipal cu aproximativ 250 de paturi

20.000.000

24 luni

Directia de sanatate publica

Primaria Municipiului Constanta

Implementarea sistemului SMURD in municipiul Constanta si in puncte strategice din judet


12 luni

Directia de sanatate publica

Extinderea sistemului de substatii de ambulanta

200.000

12 luni

Directia de sanatate publica

Extinderea retelei de centre de permanenta

50.000

12 luni

Directia de sanatate publica

Dotarea unitatilor mobile cu aparatura tele - medicala

300.000

14 luni

Directia de sanatate publica


Cresterea gradului de constientizare, prevenire si control pentru bolile contagioase periculoase.

Extinderea colaborarii cu institutiile guvernamentale si ONG-uri in vederea eficientizarii programelor de preventie

50.000

Permanent

Directia de sanatate publica

ONG-uri

Administratia locala

Reinfiintarea retelei de asistenti teritoriali de igiena in vederea eficientizarii controlului epidemiologic

30.000

12 luni

Directia de sanatate publica

Reconsiderarea sistemului de caravana radiologica in actiunea de limitare a focarelor de tuberculoza

50.000

12 luni

Directia de sanatate publica


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Protectia sociala

Centrul specializat de combatere a delincventei juvenile

Reducerea numarului de minori delicventi si integrarea acestora in societate

85.000

12 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanta

- Primaria Municipiului Constanta

- I.J.P. Constanta

- Tribunalul Constanta

- O.N.G uri

- agenti economici

Centru Comunitar Pentru Adultii Cu Probleme De Sanatate Mintala

- crearea un serviciu social complex de integrare a adultilor cu probleme de sanatate pentru includerea in comunitate si reducerea gradului de saracie a acestora.

- crearea unui model de interventie sociala bazat pe principii de incluziune, aliniat cerintelor de integrare europeana

50.000

48 luni

D.G.A.S.P.C. Constanta

Protejarea varstei a treia

Constructia, la standarde europene, a unui nou camin de batrani in municipiul Constanta

500.000

12 luni

- D.G.A.S.P.C. Constanta

- Primaria Municipiului Constanta


2.7. Educatie, cercetare si cultura


Domeniu specific

Titlul proiectului

ScopValoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Educatie si invatamant

Restaurarea si actualizarea sistemului Universitar din Constanta

Reabilitarea Campusului Universitar existent

9.000.000

12 luni

- Inspectoratul de Invatamant

- Primaria Municipiului Constanta

Construirea unui nou campus Universitar

20.000.000

24 luni

- Inspectoratul de Invatamant

- Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Cercetare

TEHNOPOLIS

Infiintarea unui centru de cercetare tehnologica

2.000.000

12 luni

- Universitatea Ovidius Constanta

- Ministerul Educatiei si Cercetarii

- Institutul de transfer tehnologic

O alternativa la energia conventionala

Dezvoltarea centrului de cercetare pentru energie alternativa

1.000.000

12 luni

- ICPE CA

- Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Cultura

Reabilitarea muzeelor

Reabilitarea si relansarea Muzeelor Constantene (de arta, popular etc. ) in circuitul turistic si expozitional national si international

3.000.000

12 luni

- Uniunea artistilor plastici Constanta

- Ministerul Culturii si Cultelor

- Primaria Municipiului Constanta

Centru de informare culturala

Infiintarea si dezvoltarea unui centru de informare culturala puternic si vizibil in Muncipiul Constanta

70.000

12 luni

- Uniunea artistilor plastici Constanta

- Ministerul Culturii si Cultelor

- Primaria Municipiului Constanta2.8. Sport, societate civila si mass media


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Sport

Sala de sport (polivalenta) Municipiul Constanta

- Construirea unei sali polivalente (terenuri de handbal, volei, baschet, tenis de camp), cu o capacitate de 5000 de locuri, prevazuta cu un corp administrativ (spatii cazare, vestiare, cabinet medical, sauna, bazin refacere, camere transmisii televiziune radio - date).

- Realizarea stabilimentului corespunzator cerintelor competitionale interne si internationale, cu dimensiuni ale suprafetelor de joc, spatiilor de siguranta, spatii de cazare, utilitati si capacitate conforme cu normele si regulamentele federatiilor de specialitate, in scopul omologarii bazei sportive pentru competitii de nivel european si mondial

19.000.000

24 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Realizarea unor baze de pregatire sportiva si loisir cu caracter national.

Reabilitarea bazinelor de inot din cartierele Badea Cartan si Tomis Nord

900.000

24 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Reabilitarea patinoarului artificial descoperit din cartierul Tabacariei

400.000

12 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Sala de atletism

Construirea in zona stadionului Gheorghe Hagi sau Badea Cartan a unei sali de atletism


2.900.000

24 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Scoala de langa scoala

Construirea in cartiere, in apropierea spatiilor de invatamant a sase sali de sport


25.000.000

60 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Sportul pentru toti

- Infiintarea unor piste cu role, montarea de mese de sah si tenis de masa, montarea de panouri de baschet , street-ball in cartiere si in parcurile:Tabacarie,Tomis II, Teatru, Primarie, Casa de Cultura;

- Montarea de instalatii si dotari specifice disciplinelor volei si fotbal pe plaja statiunii Mamaia.

150.000

60 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Realizarea unei baze de pregatire sportiva si loisir cu caracter local

Reabilitare teren sport Complex Sportiv Tomis Constanta

150.000

12 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Reabilitarea bazei sportive si de agrement din cartierul Palazu Mare Constanta

450.000

24 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Reabilitare pista atletism stadion Gheorghe Hagi Constanta

Refacerea pistei de atletism,respectiv a suprafetei sintetice tip REGUPOL, folosind granule poliuretanice

400.000

24 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Realizarea unei baze de pregatire sportiva si loisir cu caracter local, national si international


Reabilitare baza sportiva Clubul Sportiv Tomis (Hidrotehnica)


1.300.000

36 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta

Centru olimpic de natatie si inot

Construirea unui centru destinat sporturilor acvatice la standarde internationale

2.000.000

24 luni

- Directia pentru Sport a Judetului Constanta

- Agentia Nationala pentru Sport

- Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Societate civila

Consiliul local al tinerilor

Implicarea tinerilor in viata social economica a Constantei

30.000

12 luni

- Primaria Municipiului Constanta

- organizatii de tineret din municipiu

- Grupuri scolare interesate

Cetatenii activi

Cresterea participarii cetatenilor la dezvoltarea durabila a comunitatii locale prin informarea si implicarea lor in luarea deciziilor si desfasurarea activitatilor la nivelul comunitarilor.


50.000

permanent

- Primaria Municipiului Constanta

- organizatii ale societatii civile

- asociatiile de locatari


Forum-ul ONG-urilor

Sprijinirea formarii unei retele permanente la nivelul Organizatiilor Neguvernamentale din municipiul Constanta

50.000

12 luni

- ONG-uri locale

- Primaria Municipiului Constanta

Impreuna pentru viitor

Initierea unei platforme de colaborare interculturala directionata comunitarilor de etnii diferite din municipiu

40.000

12 luni

- organizatiile etniilor constantene

- organizatii ale societatii civile

- Primaria Municipiului Constanta

O sansa pentru fiecare

Angajarea cetatenilor marginalizati in activitatile pentru dezvoltarea locala in vederea integrarii acestora in viata sociala a comunitatii.

50.000

12 luni

- organizatii ale societatii civile

- Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Mass-media

Cresterea gradului de informare si implicare a cetatenilor


Infiintarea unui post de televiziune local pentru informarea cetatenilor si a comunitatilor locale

-

Permanent

- Primaria Municipiului Constanta

Publicarea unui buletin informativ local care sa informeze cetatenii asupra activitatii locale (decizii si activitati care vizeaza direct municipiul Constanta)

30.000/an

permanent

- Primaria Municipiului Constanta


Domeniu specific

Titlul proiectului

Scop

Valoare estimata

- in euro -

Durata proiectului

Entitate responsabila si parteneri

Siguranta si ordine publica

Asigurarea pazei, ordinii si linistii publice in Municipiul Constanta

Asigurarea pazei, ordinii si linistii publice in Constanta;


720.000


3 ani


- Primaria Municipiului Constanta

- Corpul Gardienilor Publici

- S.C. CONPRESS HOLDING S.R.L.

- S.C. KOKKAI COMIMPEX S.R.L.

Asigurarea pazei, ordinii si linistii publice in Mamaia

500.000

3 ani

Asigurarea pazei, ordinii si linistii publice pe plaja din Mamaia

100.000

3 ani

perioada sezonului

Centru Operativ pentru Situatii de Urgenta al municipiului Constanta

Indeplinirea permanenta a functiilor de monitorizare, evaluare instiintare, avertizare, pre alarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la nivel local a situatiilor de urgenta

1.500.000

3 ani

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al jud. Constanta

Primaria Municipiului Constanta

IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE


1. MAMAIA PORT


Obiective generale


Dezvoltarea sectorului turistic prin aparitia unor noi produse turistice si prin cresterea atractivitatii turistice a statiunii Mamaia;

Imbunatatirea infrastructurii portuare si de transport naval;

Cresterea gradului de coeziune economico-sociala in regiune prin inmultirea oportunitatilor de afaceri si prin infiintarea unor noi locuri de munca.


Obiectivul specific


Realizarea unui port turistic de agrement si a unei marine de promenada.


Valoarea totala a proiectului


6.330.000 euro


Durata proiectului


18 luni


Scurta descriere


Proiectul se constituie intr-un obiectiv turistic unic in Romania si in aceasta parte a Europei. Pasarela pietonala va avea lungimea de 310 metri si latimea de patru metri, iar suprafata bazinului portuar va fi de 3,5 hectare.

Portul va fi protejat de un dig de 870 metri lungime. Pasarela va fi construita la trei metri deasupra apei si va fi prevazuta cu balustrada de protectie si cu stalpi de iluminat.

In port vor putea acosta concomitent 129 de ambarcatiuni diferite. Constructorul va amenaja locuri de acostare pentru 46 de barci cu vasle si hidrobiciclete, 39 de locuri pentru ambarcatiuni cu vele, 42 de locuri pentru ambarcatiuni cu motor si doua locuri pentru nave de pasageri cu capacitatea de transport intre 200-400 persoane. De asemenea, vor fi asigurate toate facilitatile si utilitatile necesare ambarcatiunilor precum si echipamente pentru siguranta navigatiei, dar si restaurante si localuri.


Rezultate


Printr-o amenajare corespunzatoare si prin oferirea de servicii atractive, viitorul port va aduce beneficii atat statiunii Mamaia cat si orasului Constanta. Fiind situat la mijlocul celei mai mari statiuni de pe litoralul romanesc si la cca. 8 Km de portul turistic Tomis, acest nou port va beneficia de un numar mare de potentiali vizitatori, atat locali cat si in escala.

Capacitatea portului va permite transportul turistic de pasageri cu nave specializate si organizarea unei game largi de activitati sportive si de agrement nautic, care pot atrage cca. 130 de ambarcatiuni de diferite tipuri. Astfel, portul turistic Mamaia va reprezenta un reper important in promovarea turismului de croaziera si va constitui catalizatorul includerii statiunii intr-un amplu circuit turistic la nivel regional.

Intr-o alta ordine de idei, realizarea portului turistic de agrement va indeparta actualele ambarcatiuni din perimetrul plajei, eliminand pericolul de accidentare a inotatorilor, si va contribui la reducerea poluarii zonei de imbaiere de catre ambarcatiunile cu motor.

Alte rezultate pozitive ale proiectului:

Dezvoltare generala urbana prin amenajarea corespunzatoare a unei zone cu atractivitate ridicata;

Cresterea numarului de turisti, in special straini, care viziteaza si/sau isi petrec vacanta pe litoralul romanesc;

Combaterea fenomenului de eroziune a plajelor prin consolidarea digului marin de protectie;

Dezvoltarea activitatilor economice conexe (constructia si comercializarea de ambarcatiuni si alte echipamente specifice, transportul de pasageri, organizarea de evenimente si competitii nautice etc.);

Aparitia de noi posibilitati de petrecere a timpului liber;

Aparitia de-a lungul marinei a unor localuri si restaurante cu specific pescaresc;

Promovarea si includerea in circuitul turistic a unor puncte de atractie turistica situate de-a lungul tarmului Marii Negre, care, in prezent, sunt mai putin mediatizate;

Crearea de noi locuri de munca rezultate atat ca urmare a implementarii proiectului, cat si din dezvoltarea activitatilor economice in zona, precum si promovarea unor ocupatii si meserii noi, oportune si de expertiza locala recunoscuta in domenii ca pilotarea ambarcatiunilor si instructaj privind pilotarea ambarcatiunilor, constructii si reparatii navale, scufundari in scop de agrement etc.);

Cresterea veniturilor la bugetul local si la bugetul central, prin aplicarea de taxe si impozite pe activitatile economice practicate in zona.


2. RIVIERA TOMIS


Obiectiv general


- Cresterea atractivitatii turistice a municipiului si a judetului Constanta.


Obiective specifice


- Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza a zonei prin realizarea unui drum modern de acces intre centrul istoric al orasului si statiunea Mamaia;

- Dezvoltarea ofertei turistice in zona Tomis Mamaia;

- Consolidarea si reabilitarea falezei de nord a municipiului Constanta.Valoarea totala a proiectului


12.000.000 euroDurata proiectului


18 luni


Scurta descriere


Date tehnice


Lungime 5530m

Latime parte carosabila 6m

Latime trotuar 2m pe dreapta

Latime spatiu verde 1m pe dreapta

Latime piste de biciclisti 2m pe dreaptaZona in care se va dezvolta proiectul este faleza orasului Constanta, incepand din nord (statiunea Mamaia) si pana in partea de sud a municipiului (Portul turistic Tomis).

In zona de coasta, facilitatile turistice sunt slab dezvoltate, drumurile de acces nu sunt suficiente si sunt de o calitate slaba, iar terenurile sufera un proces continuu de eroziune. In acelasi timp, aceasta fasie de teren este una din zonele turistice cu potential turistic foarte ridicat. Faleza beneficiaza de multe plaje, inregistrandu-se un flux ridicat de turisti, atat in statiunea Mamaia cat si in alte zone de pe litoral care nu beneficiaza de locuri adecvate de plaja.

In zona falezei de nord, in prezent, activitatile turistice se desfasoara haotic, neorganizat si nu produc venituri pentru intreaga comunitate, in mare masura acestea fiind orientate catre economia subterana. Proiectul de fata urmareste realizarea unei infrastructuri de acces moderne intre cele doua puncte de interes ridicat, Portul Tomis si Centrul istoric al orasului si statiunea Mamaia, inclusiv consolidarea terenurilor pe care urmeaza sa se realizeze drumul de faleza, creand premizele realizarii de investitii in facilitati turistice in zona.

Din punct de vedere al protectiei mediului, proiectul Cresterea atractivitatii turistice a falezei Tomis Mamaia contribuie in mod direct si nemijlocit la imbunatatirea starii fizice a intregii faleze de nord a municipiului Constanta, atat ca urmare a lucrarilor de reabilitare si consolidare efectuate in vederea realizarii constructiilor, cat si prin intermediul operatiunilor curente de metenanta si intretinere realizate in faza de operare si folosinta a investitiei.

De altfel, peste 70% din valoarea investitiei, adica 7.134.377 euro, reprezinta costuri ale lucrarilor de consolidare a falezelor si protectie a malului impotriva eroziunii.Rezultate


Efectele proiectului sunt complexe si se vor rasfrange asupra multor categorii de beneficiari:


Turistii

Ruta de acces facila catre puncte de interes situate pe faleza de nord Tomis Mamaia;

Posibilitatea desfasurarii de activitati de agrement pe drumul de faleza (promenada), plimbare cu bicicleta, belvedere;

Facilitati turistice diverse, create ca urmare a imbunatatirii turistice in zona.

Agenti economici

Infrastructura de acces pentru zona falezei Tomis Mamaia;

Cresterea numarului de turisti in zona;

Posibilitatea dezvoltarii de activitati economice, in special in domeniul turismului.

Populatia municipiului Constanta

Dezvoltare urbana amenajare corespunzatoare a unei zone cu atractivitate ridicata;

Infrastructura de acces potrivita si adaugarea de noi posibilitati de petrecere a timpului liber;

Locuri de munca rezultate atat ca urmare a implementarii proiectului, cat si din dezvoltarea activitatilor economice in zona;

Conditii de viata mai bune;

Imbunatatirea conditiilor de mediu prin consolidarea falezei si stoparea procesului de eroziune a solului.

Consiliul Local Constanta

- dezvoltare urbana si cresterea veniturilor la bugetul local din vanzarea si concesiunea terenurilor aflate pe faleza Tomis Mamaia, taxe si impozite aplicate pe activitatile economice practicate in zona si pe terenurile si cladirile care se vor amenaja in acest perimetru.3. POPASUL ARGONAUTILOR


Obiective generale


- Dezvoltarea economica durabila a Municipiului Constanta prin modernizarea infrastructurii turistice, cu accent pe valorificarea potentialului cultural-istoric al zonei;

- Cresterea gradului de coeziune economico-sociala in regiune prin inmultirea oportunitatilor de afaceri si prin infiintarea unor noi locuri de munca.


Obiectiv specific


- Reabilitarea obiectivelor cu valoare istorica si culturala din zona veche a municipiului Constanta, precum si a infrastructurii aferente.


Valoarea totala a proiectului


12.500.000 euro


Durata proiectului


36 luni


Scurta descriere


Reabilitarea spatiilor publice;

Reabilitarea monumentelor istorice si a siturilor arheologice;

Estetizarea fatadelor tuturor cladirilor din Centrul Istoric, in conformitate cu specificul zonei;

Redarea zonei peninsulare traficului pietonal prin limitarea circulatiei auto;

Construirea de noi locuri de parcare;

incurajarea si stimularea aparitiei in aceasta zona a unor mici magazine si localuri cu specific levantin si alura ambientala arhitecturala de sfarsit de secol XIX si inceput de secol XX


Rezultate


Rezultatul principal al proiectului il constituie redarea caracterului simbolic-reprezentativ pentru oras (si regiune) zonei peninsulare a municipiului si transformarea sa intr-un important centru de interes turistic si comercial pentru intreg litoralul romanesc si la nivelul regiunii Marii Negre.

Avantajele care se desprind ca urmare a realizarii proiectului sunt de ordin tehnic, economic si social.

Din punct de vedere tehnico-urbanistic, reabilitarea unor spatii publice si consolidarea si renovarea unor imobile cu valoare de patrimoniu conduce la insanatosirea contextului arhitectonic al zonei si la cresterea gradului de functionalitate a intregului perimetru, in plus confera urmatoarele avantaje:

se exclude riscul seismic;

se amelioreaza aspectul vizual al zonei;

creste gradul de utilitate a unor imobile, prin conferirea unor functii noi;

se reabiliteaza patrimoniului cultural-istoric al zonei, prin consolidarea unor monumente istorice si situri arheologice;

creste gradul de functionalitate a unor spatii publice, in prezent impropriu exploatate;

se redau traficului pietonal anumite artere specifice de circulatie;

creste standing-ului locuirii in zona si se intensifica functia rezidentiala;

intretinerea si dezvoltarea functiei de promenada.

Sub aspect economic, proiectul TOMIS Popasul Argonautilor se justifica prin urmatoarele argumente:

creste numarul de turisti, in special straini, care viziteaza zona;

cresc investitiile private si se creeaza noi locuri de munca in domeniul turismului, comertului, serviciilor si manufacturii;

contribuie la clarificarea regimului de proprietate a terenurilor si cladirilor din zona si va stimula piata imobiliara;

se diversifica gradul de utilizare economica a zonei prin aparitia unor noi functiuni: consolidarea in acest perimetru a unui puternic vad comercial, recapatarea valentelor rezidentiale, reinfiintarea unor obiective de interes public, cu caracter administrativ etc.

De asemenea, reabilitarea centrului istoric al orasului va contribui negresit si la dezvoltarea pe orizontala a economiei locale, reprezentand un semnal important pentru toti investitorii (romani sau straini) care vor dori sa investeasca in aceasta regiune, ceea ce ar genera implicit venituri suplimentare la bugetul de stat si la bugetul local.

In plan social, impactul proiectului se traduce atat prin cresterea gradului de coeziune economico-sociala, cat prin consolidarea sentimentului de apartenenta si fidelitate a locuitorilor la aceast spatiu.

In urma sondajelor efectuate s-a constatat faptul ca reabilitarea si revitalizarea centrului istoric al orasului reprezinta, intai de toate, o prioritate de ordin sentimental pentru locuitorii municipiului Constanta, care s-a inradacinat si dainuie in constiinta publica de o perioada lunga de timp.

La aceste argumente de natura civica si sociala se pot adauga si altele, cum ar fi:

scaderea somajului, mai ales in randul tinerilor;

cresterea gradului de participare civica;

perceperea zonei ca un spatiu multietnic si multicultural;

imbunatatirea relatiilor sociale si interetnice;

diminuarea factorilor de excluziune;

cresterea gradului de confort social;

reducerea poluarii si a factorilor de agresiune asupra mediului inconjurator;

cresterea durabila a nivelului de trai.

Odata cu aducerea in prim plan a istoriei acestor locuri se va dezvalui indirect un spatiu multietnic si multicultural deosebit care poate reprezenta un model de buna practica in ceea ce priveste convietuirea in bune relatii a unor populatii de nationalitate, cultura si religie diferita, aici traind impreuna de veacuri romani, macedoneni, greci, romi, turci, armeni, rusi, tatari, germani etc.


4. PAVILIONUL EXPOZITIONAL CONSTANTA


Obiective generale


Cresterea atractivitatii regiunii pentru mediul de afaceri

Sprijinirea initiativelor locale, regionale si nationale de dezvoltare economica si sociala


Obiectiv specific


Cresterea ofertei infrastructurii de afaceri

Imbunatatirea accesului firmelor la informatia de afaceri

Incurajarea infiintarii de noi firme


Valoarea totala a proiectului


6.000.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Suprafata construita la sol de 4.511 m2

Suprafata desfasurata de 7.623 m2

Dispune de trei corpuri distincte:

o      Sala de Expozitie de 4.883 m2 (din care 2.361 m2 la parter)

o      Corp Administrativ cu spatii pentru servicii ca centru de presa, schimb valutar, cinci birouri firme, alimentatie publica, depozite, centrala termica si de ventilatie, grupuri sanitare.

o      Sala de conferinte cu 250 locuri, cabinet medical, secretariat, birouri, atelier reparatii.Rezultate


Dinamizarea activitatii agentilor economici si cu precadere a sectorului I.M.M.-urilor;

Crestere economica;

Crearea a 175 locuri de munca directe;

Crearea a 300 locuri de munca indirecte;

Cresterea calitatii vietii si a gradului de confort social.


5. SALA POLIVALENTA


Obiectiv general


Imbunatatirea infrastructurii sportive si de divertisment a municipiului Constanta


Obiectiv specific


Construirea unei sali polivalente de sport, cu o capacitate de 5 000 de locuri,prevazuta cu un corp administrativ (spatii cazare,vestiare, cabinet medical,sauna,bazin refacere,camere transmisii televiziune radio - date).


Valoarea totala a proiectului


19.000.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Constructia este formata din doua corpuri:

- sala de sport: S + D + P + 1 + M cu structura din beton armat cu suprafata construita 5.162,1 m2 si suprafata desfasurata 19.945,4 m2, inaltimea salii fiind de 16,1 m;

- corp anexa: S + D + P + 1 ce cuprinde vestiare si camere de dus cu suprafata totala de 516, 8 mp;

- Capacitatea tribunelor: 5.150 locuri

- Lucrari exterioare: amenajari locuri parcare si in subsolul cladirii, amenajare acces


Rezultate


Includerea municipiului Constanta in circuitul competitional sportiv international;

Imbunatatirea conditiilor de pregatire a cluburilor sportive constantene;

Cresterea performantelor sportive;

Cresterea gradului de confort social.


6. FRONTIERA VERDE


Obiectiv general


Imbunatatirea calitatii vietii in municipiul Constanta, prin promovarea proiectelor in domeniul protectiei mediului


Obiectiv specific


Reducerea poluarii atmosferice


Valoarea totala a proiectului


2.000.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Perdeaua forestiera va avea o suprafata totala de 2.550.000 m2 (L 85.000m / l 30m), urmand a fi amplasata in jurul municipiului Constanta, urmarind linia viitoarei variante de ocolire a orasului.

Cantitatile mari de pulberi sedimentabile din oras, provin in cea mai mare parte din zonele invecinate, municipiul fiind inconjurat din trei parti de terenuri degradate, culturi neintretinute, dar si de exploatari miniere de suprafata.

Un rol extrem de important revine conditiilor climaterice, municipiul Constanta fiind situat intr-o zona in care precipitatiile sunt reduse (cantitatea medie anuala nu depaseste 450 ml ), iar temperatura inregistreaza valori ridicate, fapt ce a favorizat accentuarea procesului de desertificare a terenurilor invecinate. La acestea se adauga si circulatia atmosferica din zona litoral-dobrogeana care determina antrenarea pulberilor de pe terenurile in proces de desertificare, dar si de la exploatarile miniere de suprafata spre oras.


Rezultate


Combaterea procesului de desertificare;

Reducerea poluarii atmosferice;

Stabilizarea solului;

Cresterea calitatii vietii si a gradului de confort social.


7. Port turistic si de agrement Tomis - Constanta


Obiectiv general


Dezvoltarea infrastructurii turistice si de transport a regiunii;Obiectiv specific


Reabilitarea si modernizarea portului turistic Tomis


Valoarea totala a proiectului


6.500.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Inca din faza de proiectare, portul Tomis a fost conceput in principal pentru agrement nautic si dispune de lucrari de infrastructura, diguri de protectie, constructii de acostare, teritoriul portuar, platforme, amenajarea falezei si unele instalatii specifice.

Totusi, in perspectiva dezvoltarii turismului nautic si de croaziera, cheurile realizate pe conturul portului nu pot asigura posturile de acostare necesare. Astfel prin intermediul proiectului reabilitare si modernizare a Portului turistic Tomis vor fi asigurate:

amarajul in plutire al navelor la lucrari de acostare echipate cu prize de apa si electricitate;

stationarea pe uscat in aer liber sau sub hangar;

parcarea masinilor turistilor;

intretinerea navelor (cheuri specializate, terenuri de stocare, ateliere de reparatii);

mijloace de lansare si ridicare a navelor;

posibilitati de aprovizionare a navelor cu combustibil;

spatii comerciale;

grupuri sanitare;

depozite pentru deseuri.

Tinand seama de cele mentionate, pentru amenajarea corespunzatoare a portului Tomis vor fi urmarite mai multe obiective specifice:

amenajarea gurii de acces pentru limitarea propagarii valurilor;

lucrari de reparatii ale constructiilor de adapostire existente;

compartimentarea acvatoriului portuar pentru limitarea suprafetelor de apa (diguri de compartimentare);

adancimi necesare;

dispunerea de apuntamente pentru acostarea ambarcatiunilor;

mijloace de amaraj, dotari cu prize de apa si electricitate;

Plan inclinat si biga de ridicare/coborare a ambarcatiunilor.


Rezultate


Dezvoltare generala urbana prin amenajarea corespunzatoare a unei zone cu atractivitate ridicata;

Cresterea numarului de turisti, in special straini, care viziteaza si/sau isi petrec vacanta pe litoralul romanesc;

Combaterea fenomenului de eroziune a plajelor prin consolidarea digului marin de protectie;

Dezvoltarea activitatilor economice conexe (constructia si comercializarea de ambarcatiuni si alte echipamente specifice, transportul de pasageri, organizarea de evenimente si competitii nautice etc.);

Aparitia de noi posibilitati de petrecere a timpului liber;

Aparitia de-a lungul marinei a unor localuri si restaurante cu specific pescaresc;

Promovarea si includerea in circuitul turistic a unor puncte de atractie turistica situate de-a lungul tarmului Marii Negre, care, in prezent, sunt mai putin mediatizate;

Crearea de noi locuri de munca rezultate atat ca urmare a implementarii proiectului, cat si din dezvoltarea activitatilor economice in zona, precum si promovarea unor ocupatii si meseri noi, oportunand si de expertiza locala recunoscuta in domenii ca pilotarea ambarcatiunilor si instructaj privind pilotarea ambarcatiunilor, constructii si reparatii navale, scufundari in scop de agrement etc.);

Cresterea veniturilor la bugetul local si la bugetul central, prin aplicarea de taxe si impozite pe activitatile economice practicate in zona.


8. parc industrial


Obiectiv general


Dezvoltarea economica a regiunii prin imbunatatirea infrastructurii de afaceri si incurajarea investitiilor private


Obiectiv specific


Infiintarea unui Parc industrial in zona noi variante de ocolire a municipiului Constanta


Valoarea totala a proiectului


3.000.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Conectarea parcelelor la:

electricitate-statie proprie de 20 kV

apa

gaze naturale

canalizare

linii telefonice (fibra optica)


Asigurarea serviciilor de:

paza si protectie;

salubritate si intretinere drumuri si spatii verzi;

intretinerea infrastructurii;

iluminare ambientala.


Rezultate


Dezvoltarea industriilor si a activitatilor productive;

Incurajarea investitiilor private si atragerea capitalului strain

Crearea de noi locuri de munca;

Transferul activitatilor industriale in afara zonelor rezidentiale.9. Varianta de ocolire a municipiului Constanta


Obiectiv general


Imbunatatirea infrastructurii de transport


Obiectiv specific


Construirea unei variante de ocolire a municipiului Constanta in regim de autostrada


Valoarea totala a proiectului


160.000.000 euro


Durata proiectului


60 luni


Scurta descriere


Proiectul privind 'Varianta de ocolire a Municipiului Constanta cu profil de autostrada', face parte din Coridorul IV Pan European si va fi finantat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si de Ministerul Transportului. 

Lungimea variantei de ocolire este de 22,2 kilometri de autostrada, iar valoarea investitiei este estimata la peste 605 milioane de RON.

Varianta ocolitoare a municipiului Constanta va fi situata intre DN 22 si DN 39.  Traseul proiectat al variantei se desprinde din Drumul National nr. 2A din localitatea Ovidiu de la podul peste canalul navigabil Poarta Alba - Midia Navodari, ocoleste municipiul Constanta pe la vest, intersecteaza DN3 la km 254 si magistrala M800 de cale ferata inainte de triajul Palas.


Rezultate


degrevarea aglomerarilor in trafic;

fluidizarea traficului greu si de tranzit;

reducerea costurilor de transport,

reducerea timpului de parcurs,

sporirea gradului de confort si siguranta a circulatiei;

crearea de noi locuri de munca, atat temporare cat si permanente;

dezvoltarea activitatilor economice datorita viabilizarii unor noi zone aflate in prezent in extravilanul localitatilor.


10. Park center


Obiectiv general


Dezvoltarea infrastructurii comerciale si de divertisment a municipiului Constanta


Obiectiv specific


Construirea unui centru comercial si de divertisment in zona Bulevard Tomis III


Valoarea totala a proiectului


30.000.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Proiectul de realizare a unui centru comercial si de divertisment in zona Bulevard Parc Tabacarie are in vedere urmatoarele obiective:

sala polivalenta de 600 de locuri, cu functiune de cinematograf, discoteca si concerte;

sali de expozitie, librarii, centre media;

patinoar;

sala de jocuri, bowling, biliard si divertisment;

spatii comerciale si de alimentatie publica;

De asemenea, vor fi amenajate 1.500 de noi locuri de parcare.

Suprafata totala destinata acestui proiect este de cca.45000 m2.

Rezultate


diversificarea ofertei de distractie si petrecere a timpului;

crearea de noi locuri de munca, atat temporare cat si permanente;

cresterea gradului de atractivitate a zonei;

dezvoltarea activitatilor economice in domeniul serviciilor si alimentatiei publice;

imbunatatirea si diversificarea ofertei turistice a regiunii.11. Parking auto suprateran


Obiectiv general


Dezvoltarea infrastructurii rutiere a municipiului


Obiectiv specific


Construirea unui Parking auto suprateran in zona centrala a orasului


Valoarea totala a proiectului


650.000 euro


Durata proiectului


24 luni


Scurta descriere


Lipsa locurilor de parcare in zona centrala a orasului a devenit o problema cronica in municipiul Constanta, mai ales in perioada sezonului estival.

Proiectul prevede realizarea in zona centrala a orasului a unui Parking auto suprateran, pe patru nivele, cu o capacitate maxima de 1.500 2.000 de locuri.


Rezultate


fluidizarea traficului in zona centrala a orasului;

crearea de noi locuri de munca, atat temporare cat si permanente;

cresterea gradului de atractivitate a zonei;

imbunatatirea infrastructurii urbane si cresterea gradului de confort social.12. STUDIU PRIVIND CONSTITUIREA ZONEI METROPOLITANE


Obiectiv general


Dezvoltarea durabila a regiunii prin administrarea integrata a teritoriului urban si periurban din proximitatea municipiului Constanta


Obiectiv specific


Elaborarea unui studiu privind constituirea zonei metropolitane Tomis - Constanta


Valoarea totala a proiectului


50.000 euro


Durata proiectului


12 luni


Scurta descriere


In scopul dezvoltarii durabile si integrate a regiunii si tinand cont de relatiile teritoriale, administrative si economice pe care municipiul Constanta le are cu teritoriile sale invecinate, va studiata posibilitatea si oportunitatea constituirii zonei metropolitane Tomis Constanta. Zona metropolitana va cuprinde in afara municipiului Constanta o serie de localitati urbane si rurale situate in zona de proximitate, pe o raza de cca. 20 25 Km:Unitate teritorial administrativa

Populatia permanenta

Populatia sezoniera

(iunie septembrie)

- Zona de nord si nord vest -

Orasul Navodari

35.000

8.000

Orasul Ovidiu

13.500


Comuna M. Kogalniceanu

10.500


Comuna Lumina

7.500


Total zona

66.500

8.000

- Zona de vest -

Orasul Basarabi

11.000


Comuna Valul lui Traian

9.500


Comuna Poarta Alba

5.000


Comuna Cumpana

10.000


Total zona

35.000


- Zona de sud -

Orasul Eforie

14.500

35.000

Orasul Techirghiol

9.000

7.000

Comuna Agigea

5.500

500

Comuna Tuzla

6.500

1.500

Total zona

35.500

44.500


- Total zona periurbana -

Total general

137.000

52.500

Localitati urbane

83.000

50.500

Localitati rurale

54.500

2.000


In cadrul acestui teritoriu, municipiul Constanta impreuna cu localitatile invecinate, concentreaza o populatie permanenta de 487.000 de locuitori, ceea ce reprezinta 65% din populatia totala a judetului si un numar mediu de populatie flotanta, in perioada sezonului balneo - turistic, de minim 120.000 de persoane.

In sensul constituirii zonei metropolitane Tomis - Constanta va fi realizat un studiu care sa sublinieze aspectele de ordin juridic, administrativ, economic, social, teritorial, urbanistic si functional si, totodata, sa propuna variante concrete privind organizarea si functionarea zonei metropolitane.


Rezultate


aducerea in dezbatere publica a propunerii de constituire a unei zone metropolitane care, pe langa municipiul Constanta, sa includa si alte localitati din imediata sa vecinatate;

analiza situatiei curente in regiune si a oportunitatilor concrete de dezvoltare social economica a zonei;

dezvoltarea durabila a intregii regiuni;

cresterea gradului de relationare la nivelul factorilor locali de decizie.13. REABILITAREA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA


Obiectiv general


Imbunatatirea infrastructurii sanitare a judetului Constanta


Obiectiv specific


Reabilitarea si modernizarea spitalului clinic judetean de urgenta Constanta


Valoarea totala a proiectului


57.000.000 euro


Durata proiectului


48 luni


Scurta descriere


Proiectul prevede reconstructia si reconfigurarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta ce consta in crearea unui centru de urgenta regional, precum si construirea unui nou sediu pentru Spitalul Judetean cu o capacitate de cca. 500-600 de paturi.

De asemenea, se are in vedere dotarea cu aparatura si tehnica medicala moderna, restructurarea si reabilitarea sectiilor, imbunatatirea serviciilor de diagnostic si a conditiilor de tratament.


Rezultate


imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;

imbunatatirea conditiilor de tratament;

cresterea capacitatii spitalului;

crearea de noi locuri de munca, atat temporare cat si permanente;

imbunatatirea infrastructurii urbane si cresterea gradului de confort social.


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2283
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved