Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

management+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENT IN CONSTRUCTII:

Traiectoria antogenetica a produsului constructie - pe faze de existenta de la generare pana la dezafectare:

I. Faza preontogenetica:a) ideea de produs constructie:

In aceasta faza constructia de prezinta sub forma unei promisiuni pentru satisfacerea unor necesitati socio-umane, ambientale, fiind o cerinta a utilizatorilor, a societatii sau a pietei constructiilor.

b) decizia de aprofundare:

Decizia de aprofundare se raporteaza la culegerea de date si informatii privind produsul constructie fiind o etapa de documentare. In aceasta etapa incercam sa conturam promisiunea in imagine, chiar mici desene ale produsului constructie.

c) analiza preliminara:

In aceasta faza produsul constructie devine un anteproiect, o structura gandita sau dorita, dar insuficient analizata si deloc verificata.

Produsul constructie este un model ideatic.

Anteproiectul contureaza viitoarea structura fizica.

d) decizia de dezvoltare in proiect.

II. Faza de proiectare: (Ordinul 1013/873 din 27 iunie 2001)

a) studiul de prefezabilitate:

Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia ce cuprinde datele tehnice si economice prin care autoritatea contractanta fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii ce constituie obiectiv de investitie (produs constructie).

A. Parti scrise:  B. Parti desenate:

1. Date generale; 1. Plan de amplasare in zona;

2. Evaluari pentru proiectarea 2. Plan general;

studiului de prefezabilitate si fezabilitate;

3. Date tehnice ale lucrarilor;

4. Finantarea lucrarilor de investitie;

Studiul de prefezabilitate pune in evidenta viabilitatea proiectului si sustine sau nu continuarea studiului avizare, aprobare;

b) studiul de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia ce cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul de plasare al produsului constructie.

A. Parti scrise:  B. Parti desenate:

1. Date generale;  1. Plan de amplasare in zona;

2. Date tehnice ale lucrarii;  2. Plan general;

3. Date privind forta de munca ocupata 3. Planuri de arhitectura (fatade,

dupa terminarea lucrarilor;  sectiuni, plan parter, plan etaj);

4. Deviz general al lucrarilor pentru realizarea

obiectivului de lucrari;

5. Principalii indicatori tehnico-economici;

6. Finantarea lucrarilor;

7. Avize si acorduri;

Studiul de fezabilitate fundamenteaza proiectul ce va fi trimis in faza de avizare si aprobare continuare dezvoltare proiect.

c) Proiectul tehnic si caietele de sarcini:

Proiectul tehnic reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se vor desfasura lucrarile de constructii privind realizarea obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic este specificat in document, trebuie sa fie complet si suficient de clar astfel incat sa permita elaborarea pe baza lui a detaliilor de executie in conformitate cu materialele folosite, tehnologia de executie propriu-zisa, dar si cu respectarea prevederilor proiectului fara a fi necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari sau a costurilor.

A. Piese scrise:  B. Piese desenate:

1. Date generale;  1. Planuri generale;

2. Caiete de sarcini pe specialitati; 2. Planse principale ale obiectelor;

3. Lista cuprinzand cantitatile de lucrari; 3. Arhitectura;

4. Graficul de executie al lucrarilor; 4. Structura;

5. Instalatii;

6. Dotari si instalatii tehnologice;

7. Dotari de mobilier, inventar

gospodaresc, paza contra incendiilor

PSI, protectia muncii PM;

Orice proiect tehnic trece intr-o subsecventa foarte importanta: avizare si aprobare interna si externa.

Avizarea si aprobarea externa se realizeaza de catre verificatori tehnici atestati pe specialitati.

Caietele de sarcini reprezinta documentatii ce contin in mod obligatoriu specificatii tehnice. Se elaboreaza de catre proiectant pe baza planselor terminate ale proiectului tehnic si se organizeaza pe volume si pe specialitati.

Caietele de sarcini:

reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie conduce la realizarea produsului constructie;

contin descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite;

prezinta caracteristicile si calitatea materialelor folosite;

prezinta ordinea de executie a lucrarilor de constructii montaj;

prezinta aspectul final al produsului constructie;

prezinta conditiile privind certificarea calitatatii produselor;

prezinta verificari, inspectii si receptia lucrarilor;

prezinta masuri de protectie a muncii PM;

prezinta masuri de demontare, demolare dupa expirarea perioadei de viata;

mentioneaza sistemul de asigurare a calitatii constructiei;

Tipuri de caiete de sarcini:

functie de destinatie:

CS pentru executia lucrarilor;

CS pentru receptii, teste, verificari, etc;

CS pentru furnizori de materiale, echipamente, utilaje, etc;

→ functie de domeniul de referinta:

CS generale pentru lucrari curente;

CS speciale pentru lucrari cu caracter special;

d) detalii de executie.

III. Faza de licitatie-ofertare in vederea atribuirii contractului de executie al lucrarilor:

→LICITATIE (peste 1 mil euro):

Licitatia este un concurs prin care investitorul pe baza metodologiei si documentelor licitatiei invita ofertantii sa-si prezinte ofertele in scopul adjudecarii executiei lucrarilor privind realizarea executiei in favoarea celui mai competitiv ofertant.

Atribuirea contractului de executie de lucrari prin licitatie se realizeaza in urmatoarele modalitati:

licitatie deschisa: orice ofertant poate particpia;

licitatie restransa: presupune 2 etape : selectie candidati - licitatie propriu-zisa;

negociere (100.000-1.000.000 euro): poate sa fie de 2 feluri:

- competitiva: cu mai multi executanti, furnizori, prestatori;

- cu o singura sursa: un singur executant, furnizor, prestator;

cerere de oferta (sub 100.000 euro): autoritatea contractanta solicita oferte de

la mai multi executanti, furnizori, prestatori alegandu-l pe cel mai competitiv;

alte forme: - concurs de solutii;

- cumpare directa ( sub 1500 euro);

- cerere de oferta de pret (sub 1000 euro);

Principiile unei licitatii:

  1. Principiul concurentei libere;
  2. Principiul eficientei utilizarii fondurilor publice;
  3. Principiul transparentei;
  4. Principiul tratamentului egal;
  5. Principiul confidentialitatii in relatiile cu partenerii;

OFERTARE:

Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului, vointa acestuia ca in conformitate cu documentele licitatiei sa realizeze proiectul, respectiv investitia.

Ofertele se intocmesc in conformitate cu documentatia de licitatie si consta in preturi ale ofertantului ce includ cheltuielile proprii directe, dar si cele de transport, aprovizionare, manipulare, taxe, impozite, profit.

Preturile ofertate iau in considerare pe langa cheltuielile proprii si consumurile proprii de resurse cat si furnizorii cu care acesta colaboreaza si preturile produselor furnizate.

EVALUAREA SI COMPARAREA OFERTELOR:

Aceasta operatie se realizeaza in 2 modalitati:

oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic: este stabilita ca fiind oferta ce cumuleaza cel mai mare punctaj;

pretul cel mai scazul al ofertei;

ADJUDECAREA OFERTEI CELUI MAI COMPETITIV OFERTANT.

SEMNAREA SI PARAFAREA CONTRACTULUI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Contractele sunt de 3 feluri:

contracte de executie de lucrari;

contracte de furnizare de produse;

contracte de prestari servicii;

Obs: achizitia publica - dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta a unor lucrari, produse sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica (subventionat din fondurile de stat);

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR un procent de 5-10% din valoarea contractului la semnarea acestuia;

IV. Faza de executie:

Faza de executie consta in materializarea produsului constructie in conformitate cu cerintele proiectului tehnic, caietelor de sarcini si a cerintelor si prevederilor legii 10 privind Calitatea in constructii, dar si a reglementarilor privind PSI si PM.

a) executia lucrarilor de constructie:

Executia lucrarilor de constructie trebuie sa se desfasoare sub directa supraveghere a dirigintilor de santier pe specialitati autorizati cat si a responsabililor tehnici cu executia atestati conform legii.

Executia lucrarilor de constructie trebuie sa se desfasoare numai in prezenta:

autorizatiei de construire;

documentatiei contractuale;

proiectului propriu de organizare de santier;

sistemului propriu de control privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, respectiv a graficului de executie aprobat si a valorii consemnate in contract;

avizele, acordurile incheiate de autoritatea executanta si autoritatea publica;

b) decontarea executiei lucrarilor:

Decontarea executiei lucrarilor se realizeaza pe baza de masuratori, atasamente pe baza situatiilor de lucrari, a caietelor cu dispozitii de santier, respectiv pe baza situatiilor de plata.

c) receptia lucrarilor de constructii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1665
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved