Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

TEMATICA PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA MANAGEMENTUL PRODUCTIEI - TESTE DE VERIFICARE

management+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENTUL PRODUCTIEITEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA DISCIPLINA

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

Intreprinderea in economia de piata: Conceptul si trasaturile de baza ale intreprinderii; Procesul de creare a unei noi intreprinderi; Continutul functiei de organizare a managementului unei firme; Abordarea sistemica a intreprinderii si trasaturile intreprinderii ca sistem. Clasificarea intreprinderilor.
Procesul de productie al intreprinderii: Functiunea de productie si procesul de productie al intreprinderii; Structura procesului de productie; factorii ce influenteaza procesul de productie; Studiul procesului de productie.

Tipurile de productie: Conceptul de tip de productie; caracterizarea generala a tipurilor de productie; Legile fundamentale ale organizarii productiei; principiile organizarii productiei;

Structura de productie: Conceptul de structura de productie si componentele acesteia; Caracterizarea sistemelor de organizare structurala a productiei; Organizarea spatiala a verigilor de productie; metode de amplasare a verigilor de productie.

Sisteme de organizare procesuala a productiei. Organizarea productiei in flux: definire, trasaturi, tipologie, elemente de proiectare, echilibrarea liniilor in flux, eficienta liniilor in flux; Organizarea procesuala a productiei individuale, de serie mica si mijlocie;

Activitatea de asigurare a calitatii productiei. Conceptul de calitate si importanta acestuia; Indicatorii de masurare a calitatii productiei; Organizarea controlului de calitate; Sisteme si metode actuale de asigurare a calitatii productiei.

Sisteme de organizare a proceselor auxiliare si de servire. Planificarea activitatilor de intretinere si reparare a utilajelor. Forme de organizare a activitatilor de intretinere si reparare a utilajelor. Forme de organizare a transportului intern. Planificarea necesarului de mijloace de transport intern

BIBLIOGRAFIE

Barbulescu C., Bagu C. - Managementul productiei, vol. 1(pag 26-

35; 59-72; 118-162; 165-181; 205-249; 267-292), Editura Tribuna   Economica Bucuresti 2002;

Dima I.C., Nedelcu M - Management industrial(pag. 341-352; 393-450; 452-459; 472-483), Editura National 2000;

TESTE DE VERIFICARE

In raport cu modul in care participa la executarea produselor ce definesc obiectul de activitate al intreprinderii, procesele partiale pot fi:

de baza;

directe;

de munca;

complementare;

prelucratoare;

principale;

indirecte.

Care din urmatoarele combinatii este corecta?

a)   1,2,5;

b)   2,4,7;

c)   4,6,7;

d)   2,5,7.

Care din urmatoarele procese nu se include in categoria proceselor indirecte?

a)      procese auxiliare;

b)      procese de inovare a productiei;

c)      procese de asigurare a calitatii;

d)      procese de servire;

Care din urmatoarele nu reprezinta stadii in care se pot afla produsele in prelucrare in cadrul proceselor tehnologice:

a)      pregatire;

b)      transport;

c)      asteptare;

d)      depozitare;

Care din urmatoarele afirmatii este falsa cu privire la un grafic de analiza detaliata a proceselor de productie:

a)      contine toate stadiile in care se poate afla un produs in prelucrare;

b)      ia forma unui tabel cu trei parti;

c)      poate contine propuneri de imbunatatire;

d)      reprezinta o reprezentare in plan, la o scara redusa a situatiei existente;

Metoda interogativa studiaza procesele de productie sub cinci aspecte; care dintre urmatoarele este fals?

a)      obiectul stadiului;

b)      importanta stadiului;

c)      momentul efectuarii stadiului;

d)      modul de efectuare a stadiului;

Elementele urmatoare reprezinta trasaturi ale tipurilor de productie:

Volum mare al productiei;

Nomenclatura medie a produselor executate;

Stabilitate mare in timp a nomenclaturii si structurii productiei;

Circulatia individuala a produselor intre locurile de munca;

Specializarea pe operatii tehnologice, executate la mai multe tipuri de produse, a locurilor de munca;

Grad mic de flexibilitate;

Grad mic de eficienta economica.

Care din urmatoarele grupe caracterizeaza tipul de productie in masa?

a)   1,5,6;

b)   1,4,7;

c)   1,3,6;

d)   2,4,6

La baza asigurarii eficientei si rentabilitatii proceselor de productie stau o serie de principii de organizare a productiei; care din urmatoarele principii se refera la executarea in fiecare perioada a aceleiasi cantitati de productie?

a)      proportionalitatii;

b)      ritmicitatii;

c)      paralelismului;

d)      liniei drepte;

8. Conform principiului tehnologic, sectiile si atelierele de baza se grupeaza in:

sectii de servire;

sectii de montaj;

sectii prelucratoare;

sectii auxiliare;

sectii de finisare

sectii de productie;

sectii pregatitoare.

Care din urmatoarele grupe este cea corecta?

a)   1,2,4,6;

b)   2,3,4,5;

c)   2,3,5,7;

d)   1,3,4,6;

Structura de productie a intreprinderii este influentata de o serie de factori; care din urmatorii nu face parte din categoria factorilor ce influenteaza structura de productie a unei intreprinderi?

a)      Mediul ambiant al firmei;

b)      Marimea intreprinderii;

c)      Amplasarea teritoriala a intreprinderii;

d)      Apartenenta la un anumit domeniu de activitate;

Care din urmatoarele caracterizeaza structura de productie de tip tehnologic?

a)      Se utilizeaza in conditiile productiei de serie mare;

b)      Amplasarea locurilor de munca se face pe linii de productie;

c)      Permite folosirea unor metode avansate de organizare procesuala a productiei;

d)      Creeaza conditii tehnice si organizatorice favorabile pentru executarea unei nomenclaturi variate de produse.

Care din urmatoarele nu caracterizeaza structura de productie pe obiect?

a)      Asigura reducerea intreruperilor in functionarea utilajelor si activitatea muncitorilor;

b)      Se utilizeaza in conditiile productiei de serie mare si de masa;

c)      Creeaza conditiile favorabile introducerii tehnologiilor bazate pe utilaje automatizate de productie;

a)      Prezinta un grad mare de flexibilitate,

In cadrul procesului de perfectionare a structurii de productie a intreprinderii exista mai multe directii principale de actiune; care din urmatoarele este incorecta?

a)      Dimensionarea rationala a verigilor de baza;

b)      Cresterea verigilor de baza universale, conforme principiului tehnologic;

c)      Cresterea gradului de cooperare in productie la nivelul proceselor auxiliare si de servire;

d)      Asigurarea proportionalitatii intre diversele verigi de baza;

In cadrul organizarii spatiale a productiei, exista o corespondenta intre tipurile de fluxuri tehnologice si tipurile de procese tehnologice; care din urmatoarele este corecta?

a)      fluxuri tehnologice convergente- procese de productie directe;

b)      fluxuri tehnologice convergent-divergente- procese de productie analitice;

c)      fluxuri tehnologice monolineare- procese de productie sintetice;

d)      fluxuri tehnologice divergente- procese de productie analitice;

Criteriul utilizat de metoda verigilor pentru amplasarea locurilor de munca este:

a)      frecventa operatiilor;

b)      volumul de productie;

c)      frecventa operatiilor pe numerele de ordine din procesul de productie;

d)      frecventa legaturilor dintre locurile de munca;

15. Organizarea spatiala a productiei in cadrul unui atelier de productie presupune amplasarea utilajelor M1, M2, M3, M4, M5 si M6. Pe aceste utilaje se vor prelucra trei tipuri de produse - P1, P2, P3- caracterizate prin urmatoarele succesiuni ale operatiilor tehnologice:

P1 : M1 - M2 - M3 - M5 - M2 - M3 - M4

P2 : M2 - M3 - M4 - M2 - M5 - M6

P3 : M1 - M3 - M2 - M5 - M4;

Lunar se vor executa 50 de produse P1, 30 de produse P2 si 20 de produse P3. Deplasarea produselor intre utilajele atelierului se va face individual.

In cazul utilizarii metodei verigilor utilajul care va fi amplasat in centrul grilei cu ochiuri triunghiulare este:

a)   M6;

b)   M2;

c)   M4;

d)   M3;

16. Urmatoarea situatie prezinta frecventele operatiilor i, j si k pe numerele de ordine din procesele de productie; care este ordinea de amplasare a locurilor de munca ,, conform metodei gamelor fictive?

Loc de munca

rang

Li

Lj

Lk

a) ,,;

b)   ,,;

c)   ,,;

d)   ,,;

17. Tabelul intensitatilor de trafic pentru amplasarea locurilor de munca intr-un sector de lucru se prezinta in felul urmator:

L1

L2

L3

L4

L4

L3

L2

L1

Care este ordinea corecta a primelor doua locuri de munca amplasate:

a)   L3,L2;

b)   L1,L2;

c)   L3,L4;

d)   L3, L1;

18. Organizarea spatiala a productiei in cadrul unui atelier presupune amplasarea utilajelor M1, M2, M3, M4, M5 si M6. Pe aceste utilaje se vor executa trei tipuri de produse - P1, P2, P3- caracterizate prin urmatoarele succesiuni ale operatiilor tehnologice:

P1 : M2 - M3 - M1 - M4 - M5 - M6;

P2 : M1 - M2 - M3 - M5 - M2 - M3 ;

P3 : M1 - M3 - M2 - M4 - M5 - M6;

In cazul utilizarii metodei verigilor, utilajul care va fi amplasat in centrul grilei cu ochiuri triunghiulare este:

a)   M2;

b)   M4;

c)   M6;

d)   M1

In raport cu numarul de produse care se executa pe linie, liniile de productie in flux se clasifica in:

1. cu obiect mobil;

2. monovalente;

3. bivalente;

4. intermitente;

5. polivalente.

Care din urmatoarele grupe este corecta:

a) 2,3;

b) 1,4;

c) 2,5;

d) 2,4;

Tipul de productie este o stare functionala a intreprinderii determinata de mai multi factori; care dintre urmatorii nu se numara printre acestia:

a)      marimea si stabilitatea nomenclaturii produselor executate;

b)      volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclatorului de produse;

c)      modul de deplasare a produselor intre locurile de munca;

d)      complexitatea tehnologiilor de fabricatie.

Dintre caracteristicile de mai jos, alegeti pe aceea care nu este specifica tipului de productie individuala:

a) deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se face pe loturi de transport;

b)   nomenclatura produselor este foarte larga;

c) pe fiecare pozitie a nomenclatorului se executa cantitati mici de produse;

d)   folosirea unor muncitori cu o specializare ridicata;

22. Care din urmatoarele elemente nu exprima o trasatura a organizarii productiei in flux?

a)      divizarea procesului de productie in operatii egale sau multiple intre ele ca durata;

b)      executarea unui tip de produs sau a mai multora foarte asemanatoare din punct tehnologic si constructiv;

c)      amplasarea locurilor pe grupe omogene din punct de vedere tehnologic;

d)      deplasarea produselor de la un loc de munca la altul prin folosirea unor mijloace de transport adecvate;

Care din urmatoarele defineste tactul de functionare al unei linii in flux:

a)      Intervalul de functionare al liniei intre doua reparatii;

b)      Intervalul de timp intre intrarea unui produs pe linie si iesirea acestuia ca produs finit;

c) Marime a timpului care este egala sau multipla cu durata oricarei operatii din proces;

d)      Intervalul de timp la care un produs iese sub forma finita de pe linie;

24. In cazul unei linii de productie in flux, cantitatea de productie programata a se executa pe schimb este de 150 de piese. In fiecare schimb sunt prevazute cate 2 intreruperi reglementate cu o durata de 15 minute fiecare. Marimea tactului de functionare a liniei va fi:

a)   2 min./piesa;

b)   4 min./piesa;

c)   1,5 min./piesa;

d)   3 min./piesa;

In cazul liniilor polivalente de productie in flux, calculul tactului se face pe baza unui produs reprezentativ ales in functie de:

Gradul de complexitate constructiva al produselor;

Numarul de operatii tehnologice pentru fiecare tip de produs;

Volumul productiei pentru fiecare tip de produs;

Durata ciclului de productie pentru fiecare tip de produs;

Volumul de timp necesar pentru executarea productiei pentru fiecare tip de produs;

Care din urmatoarele grupe exprima raspunsul corect?

a) 1,2;

b) 3,4;

c) 1,5;

d) 3,5

26. Numarul de produse care se executa concomitent pe o linie in flux continuu este egal cu:

a)      Numarul de operatii tehnologice;

b)      Numarul de locuri de munca;

c)      Numarul de muncitori al liniei;

d)      Numarul de produse ce formeaza un lot de transport;

27. In metoda verigilor, pentru amplasarea teoretica a locurilor de munca se pot utiliza urmatoarele criterii:

frecventa operatiilor pe locuri de munca;

frecventa legaturilor dintre locurile de munca;

intensitatea traficului pe legaturile fiecarui loc de munca, exprimata prin numarul unitatilor de produse care fac obiectul acestora;

frecventa operatiilor pe ranguri si locuri de munca;

distanta teoretica intre locuri de munca;

intensitatea traficului pe legaturile fiecarui loc de munca, exprimata prin numarul loturilor de produse care fac obiectul acestora.

Raspunsul corect se gaseste in una din urmatoarele combinatii:

a)   1,2,4;

b)   2,4,6

c)   2,3,6;

d)   3,4,6;

28. O linie de productie in flux functioneaza cu saptamana de lucru intrerupta (6 zile de sarbatori legale pe an) in 2 schimburi a 8 ore. Timpul pentru reparatii programate este de 15 zile lucratoare pe an, iar coeficientul mediu de utilizare a timpului disponibil este egal cu 0,9. Tactul de functionare a liniei este de 4 min./buc.

Cantitatea anuala de productie ce poate fi executata pe linie este egala cu:

a)   70680 buc;

b)   48230 buc;

c)   57340 buc;

d)   77760 buc;

29. In cadrul unei linii in flux durata operatiei i este de 16 minute iar tactul este stabilit cu o durata de 5 minute. Precizati care este numarul de locuri de munca adoptat pentru aceasta operatie, avand in vedere ca norma de servire este NS= 2.

a)   4;

b)   8;

c)   3;

d)   6;

30. In procesul de proiectare al unei linii in flux se fundamenteaza mai multi parametri, care din urmatorii nu se includ in aceasta categorie:

a)   Numarul de locuri de munca;

b)   Tactul liniei;

c)   Numarul interventiilor de reparatii pe linie;

d)   Ritmul liniei;

31. Precizati care din urmatoarele grupari reprezinta caracteristici de calitate a produselor:

de disponibilitate;

de conformitate;

functionale;

psihosenzoriale si sociale;

fizice.

a) 3,5;

b)   1,3;

c)   2,5;

d)   2,4;

32. Precizati care din urmatorii indicatori nu fac parte din indicatorii de masurare a rebuturilor:

a)      valoarea productiei rebutate;

b)      procentul de productie rebutata;

c)      valoarea produselor refuzate de clienti;

d)      pierderile valorice inregistrate din rebutarea productiei;

33. Controlul de calitate nu cuprinde:

a)      Controlul respectarii proceselor tehnologice;

b)      Controlul materiilor prime;

c)      Controlul produselor finite;

d)      Controlul starii fizice a muncitorilor;

34. Care din urmatoarele grupe reprezinta indicatori statistici de masurare a gradului de reglare a masinilor:

Abaterea medie patratica;

Media;

Modul;

Amplitudinea;

Mediana.

a)   1,2;

b)   3,4;

c)   3,5;

d)   2,5;

35. Criteriul utilizat de metoda gamelor fictive pentru amplasarea locurilor de munca este:

a)               frecventa operatiilor;

b)               rangul mediu de importanta al operatiilor;

c)               frecventa operatiilor pe numerele de ordine din procesul de productie;

d)               frecventa legaturilor dintre locurile de munca;

36. In cadrul sistemului de reparatii preventiv-planificat se regasesc mai multe tipuri de interventii asupra utilajelor; care este ordinea crescatoare corecta in functie de gradul de complexitate:

a)   Rt, RK, Rc1, Rc2;

b)   Rt, Rc2, Rc1, RK;

c)   Rc1, Rc2, Rt, RK;

d)   Rt, Rc1, Rc2, RK;

37. Durata ciclului de reparatii se stabileste cu formula :

dRK

DCR= (  +Σ Ni.Tsi ) .Kcld

Ns.ds

In aceasta formula Ni reprezinta:

a)   numarul de instalatii reparate;

b)   numarul de interventii de reparatii;

c)   numarul de ore necesare pentru interventii;

d)   necesarul de muncitori pentru interventii

38. In cazul unui circuit inelar descrescator de transport intern, formula de calcul pentru numarul de curse de efectuat este:

a)

b)

c)

d)

Care tip de transport intern nu este potrivit conform directiei de efectuare:

a)   transport vertical;

b)   transport serpuit;

c)   transport pe orizontala;

d)   transport orizontal-vertical;

Dupa forma de organizare a productiei intreprinderile se clasifica in:

1. intreprinderi cu productie in flux;

2. intreprinderi cu productie de serie;

3. intreprinderi cu productie de unicat;

4. intreprinderi cu productie de masa;

5. intreprinderi cu productie organizata in loturi.

Care din urmatoarele reprezinta combinatia corecta :

a)  1, 2, 3;

b)  1, 3, 5;

c)   2, 3, 4;

d)   3, 4, 5;

RASPUNSURI

Test

Raspuns

Test

Raspuns

Test

Raspuns

Test

Raspuns

b

d

c

b

c

b

c

c

a

d

d

d

d

d

d

d

b

b

d

c

c

d

b

d

b

c

c

b

c

a

d

d

a

c

a

b

d

d

c

bPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2446
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved