Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Instructiuni referitoare la determinarea legislatiei aplicabile persoanelor care intra sub incidenta regulamentului 1408/71 si a regulamentului 574/72

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micINSTRUCTIUNI REFERITOARE LA DETERMINAREA LEGISLATIEI APLICABILE PERSOANELOR CARE INTRA SUB INCIDENTA REGULAMENTULUI 1408/71 SI A REGULAMENTULUI 574/72

1.      Cadrul legal:


a)     Regulamentul 1408/71 (articolele 13 17), si Regulamentul 574/72 (articolele 10 ter 14).

b)     Decizia Comisiei Administrative a Comunitatilor Europene pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti nr. 181 din 13 decembrie 2000 privind interpretarea articolelor 14 paragraful 1, 14 bis paragraful 1 si 14 ter paragrafele 1 si 2 din Regulamentul nr. 1408/71 privind legislatia aplicabila lucratorilor salariati detasati si lucratorilor independenti care exercita temporar o activitate in afara statului competent.c)     Ghidul practic in materia detasarii lucratorilor in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si in Elvetia.

d)     Decizia Comisiei Administrative a Comunitatilor Europene pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti nr. 148 din 25 iunie 1992 referitoare la utilizarea atestarii privind legislatia aplicabila (E 101) in cazul detasarilor care nu depasesc trei luni.

e)     Jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.


2.     Detasarea lucratorilor salariati si independenti: definitii     Stat de trimitere: statul membru din care salariatul este detasat de angajatorul sau sau din care lucratorul independent se deplaseaza pe teritoriul altui stat membru in vederea desfasurarii unei activitati determinate.

     Stat de ocupare: statul in care lucratorul salariat/independent desfasoara activitatea cu caracter temporar in calitate de lucrator detasat.ELEMENTELE DEFINITIEI DETASARII

Un lucrator salariat, inclusiv marinarii care desfasoara activitate salariata

Un lucrator independent, inclusiv marinarii care desfasoara activitate independenta

Este trimis de angajatorul sau obisnuit in alt stat membru

Se duce in alt stat membru

In vederea prestarii unei activitati determinate in aceasta tara

In contul angajatorului sau

In contul sau

Pentru o perioada de timp determinata, de cel mult douasprezece luni


In timp ce ramane sub autoritatea angajatorului sau

In timp ce isi mentine mijloacele necesare desfasurarii activitatii independente in statul de trimitere, pentru a fi in masura sa isi reia activitatea profesionala.


Cu conditia ca lucratorul salariat in cauza sa nu fie trimis pentru inlocuirea altei persoane careia i-a expirat perioada de detasare

A.    CONDITII PRIVIND DETASAREA DIN ROMANIA PE TERITORIUL ALTUI STAT MEMBRU A UNUI LUCRATOR SALARIAT


(1). Durata detasarii


     Perioada temporara previzibila de cel mult douasprezece luni

     Posibilitate de prelungire pentru o perioada de cel mult douasprezece luni, daca activitatea nu a fost finalizata:

1.      Prelungirea perioadei de detasare


Daca durata activitatii ce trebuie prestata pe teritoriul statului de ocupare se prelungeste, datorita unor circumstante imprevizibile, dincolo de perioada prevazuta initial si depaseste 12 luni, legislatia statului de trimitere continua sa se aplice pana la finalizarea acestei activitati, cu conditia ca autoritatea competenta a statului membru pe teritoriul caruia s-a deplasat persoana respectiva pentru a desfasura activitatea temporara sau organismul desemnat de aceasta autoritate sa isi fi dat acordul;

Acest acord trebuie sa fie solicitat inainte de incetarea perioadei initiale de 12 luni.

Acest acord nu poate fi dat pentru o perioada ce depaseste 12 luni.


(2). Lucratorul salariat isi desfasoara in mod obisnuit activitatea la angajatorul din Romania care il detaseaza:


      Aceasta conditie se dovedeste de catre angajator, prin prezentarea unei copii a contractului individual de munca al salariatului in cauza.

      Conditia se considera indeplinita daca persoana propusa pentru detasarea pe teritoriul altui stat membru desfasoara activitate la angajatorul respectiv de cel putin doua luni calendaristice.

      EXCEPTIE: lucratorul salariat care este angajat de catre angajatorul din Romania cu scopul de a fi detasat, va intra sub regimul detasarii daca:


1.angajatorul desfasoara activitati semnificative* [a se vedea punctul 2 A (6)] in Romania;

2.raportul de subordonare** [a se vedea punctul 2 A (4)] intre lucratorul salariat in cauza si angajatorul sau continua sa existe pe toata durata detasarii:


a.     conditii

contractul individual de munca sa fie incheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, daca durata contractului individual de munca depaseste cu cel putin trei luni calendaristice termenul limita de detasare, iar persoana in cauza sa nu se afle in perioada de proba nici in momentul solicitarii detasarii si nici in perioada de detasare.

in aceasta situatie, este necesar ca in contractul individual de munca sa fie precizate informatiile referitoare la:

durata perioadei de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate;

moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata.(3). Scopul detasarii este acela ca lucratorul salariat sa desfasoare in statul membru de ocupare o activitate determinata in contul angajatorului din Romania:


Activitatea trebuie sa fie clar determinata din punctul de vedere al actiunilor ce trebuie realizate si al duratei acestora.

Aceasta conditie se dovedeste prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractului incheiat intre angajatorul din Romania si cel din statul membru de ocupare.


(4). Pe durata detasarii trebuie sa se mentina raporturile de subordonare intre lucratorul salariat si angajatorul sau


      Elemente care atesta mentinerea raportului de subordonare dintre angajator si lucratorul salariat detasat:


a.     Contractul individual de munca trebuie sa fie incheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, daca durata contractului individual de munca depaseste cu cel putin trei luni calendaristice termenul limita de detasare, iar persoana in cauza sa nu se afle in perioada de proba nici in momentul solicitarii detasarii si nici in perioada de detasare.


b.     Ca urmare a mentinerii contractului individual de munca, angajatorul isi mentine:


o      Obligatia de a achita contributiile sociale la sistemul de securitate sociala din Romania;

o      Obligatia de a plati drepturile salariale ale lucratorului detasat, chiar daca plata efectiva o realizeaza angajatorul din statul de ocupare;

o      Dreptul de a determina natura activitatii efectuate de catre lucratorul salariat detasat pe teritoriul statului membru de ocupare, ceea ce presupune posibilitatea de a decide asupra modului in care se finalizeaza activitatea/activitatile pentru care acesta a fost detasat;

o      Dreptul de a dispune incetarea raporturilor de munca cu lucratorul salariat detasat.


(5). Lucratorul salariat detasat nu poate fi trimis sa inlocuiasca in acelasi post o alta persoana careia i-a expirat perioada de detasare.


(6). Angajatorul care detaseaza/lucratorul independent desfasoara activitate semnificativa pe teritoriul Romaniei:


(aceasta conditie trebuie respectata mai ales in cazul lucratorilor independenti si in cazul in care persoana in cauza a fost angajata in Romania, in vederea detasarii pe teritoriul altui stat membru)


Elemente care atesta desfasurarea unei activitati semnificative pe teritoriul Romaniei:


      Angajatorul trebuie sa fie inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului din Romania si sa aiba CUI si/sau Cod fiscal.

      Angajatorul trebuie sa desfasoare in Romania activitati specifice domeniului sau profesional si nu doar activitati de administrare care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate (codificat conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN).

      Cifra de afaceri realizata de angajatorul din Romania sa reprezinte 25% din cifra de afaceri realizata in ultimii 2 ani de angajator, atat in Romania, cat si in statul de ocupare.

      Ponderea procentuala a salariatilor ramasi sa-si desfasoare activitatea in Romania, raportat la numarul total al salariatilor angajati atat in tara, cat si in statul de ocupare sa depaseasca 50%, iar natura activitatii desfasurate de acestia in Romania sa fie specifica domeniului profesional al angajatorului.

      Contractele individuale de munca incheiate intre angajator si lucratorul salariat detasat se supun legislatiei romane in vigoare.

      Activitatea lucratorului detasat corespunde domeniului de activitate al angajatorului din Romania.

      Angajatorul trebuie sa fi desfasurat activitati pe teritoriul Romaniei, anterior detasarii, de cel putin 4 luni de zile calendaristice consecutive.


N.B. Conditiile mentionate la subpunctul A nu trebuie respectate cumulativ. De asemenea, aceasta lista nu este exhaustiva. Alegerea criteriilor care prezinta importanta trebuie adaptata fiecarui caz in parte.B.     CONDITII PRIVIND DETASAREA UNUI LUCRATOR INDEPENDENT DIN ROMANIA PE TERITORIUL ALTUI STAT MEMBRU:


(1). Lucratorul independent trebuie sa fi desfasurat activitati semnificative in Romania:


Elemente care atesta desfasurarea unei activitati semnificative pe teritoriul Romaniei:


      Lucratorul independent trebuie sa fie inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului din Romania si sa aiba CUI si/sau Cod fiscal.

      Lucratorul independent trebuie sa desfasoare in Romania activitati specifice domeniului sau profesional si nu doar activitati de administrare care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate (codificat conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN).

      Cifra de afaceri realizata de lucratorul independent din Romania sa reprezinte 25% din cifra de afaceri realizata in ultimii 2 ani de lucratorul independent, atat in Romania, cat si in statul de ocupare.

      Activitatea lucratorului detasat corespunde domeniului de activitate al activitatii independente din Romania.

      Lucratorul independent trebuie sa fi desfasurat activitati pe teritoriul Romaniei, anterior detasarii, de cel putin 4 luni de zile calendaristice consecutive.


(2). Lucratorul independent trebuie sa se deplaseze in celalalt stat membru pentru indeplinirea unei activitati determinate (dovada se face prin prezentarea contractelor/antecontractelor incheiate in acest sens);

(3). Lucratorul independent trebuie sa mentina, in statul de trimitere, mijloacele necesare desfasurarii activitatii de baza, pentru reluarea acesteia la intoarcerea sa din statul de ocupare, prin mentinerea autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice in mod independent si a inregistrarii in Oficiul Registrului Comertului;

(4). Lucratorul independent trebuie sa fi fost deja supus legislatiei de asigurari sociale din Romania;

(5). Durata previzibila a detasarii nu trebuie sa depaseasca 12 luni, existand posibilitatea prelungirii detasarii pentru o perioada de cel mult douasprezece luni, daca activitatea nu a fost finalizata [a se vedea punctul 2 A (1) 1].


N.B. Aceasta lista este orientativa; in anumite cazuri, nu pot fi respectate toate aceste conditii, spre exemplu, in cazul translatorilor. Evaluarea fiecarei situatii va fi individuala, raportata la cazul concret al lucratorului independent in cauza.


C.     DETASAREA UNUI LUCRATOR SALARIAT PENTRU A DESFASURA ACTIVITATE PENTRU MAI MULTI ANGAJATORI DIN ACELASI STAT DE DETASARE/DIN STATE DE DETASARE DIFERITE


Conditia detasarii, in aceste cazuri, este aceea ca raportul de subordonare** [a se vedea punctul 2 A (4)] intre angajatorul din Romania si lucratorul salariat detasat sa fie mentinut.


D.    DETASAREA NU ESTE POSIBILA IN URMATOARELE SITUATII:


a.     Angajatorul din statul membru de ocupare il pune pe lucratorul detasat din Romania la dispozitia altui angajator aflat pe teritoriul statului de ocupare sau pe teritoriul altui stat membru.

b.     Lucratorul este recrutat in Romania pentru a fi detasat de catre un angajator situat pe teritoriul unui al doilea stat membru, pentru a desfasura activitate la un angajator situat pe teritoriul unui al treilea stat membru.

c.      Lucratorul este recrutat in Romania, de catre un angajator situat pe teritoriul unui al doilea stat membru, pentru a desfasura activitate in Romania.


E.     EXERCITAREA DREPTULUI DE OPTIUNE IN CAZUL ANUMITOR CATEGORII DE PERSOANE


(1). Categorii de lucratori vizati: personalul incadrat in misiunile diplomatice sau de oficiile consulare, personalul casnic aflat in serviciul functionarilor acestor misiuni sau oficii si agentii auxiliari din Comunitatile Europene.


(2). Formular emis: E 103, intitulat Exercitarea dreptului de optiune.


(3). Personalul diplomatic si consular:


     Membrii personalului diplomatic si consular sunt supusi legislatiei statului de ocupare.

     Cu toate acestea, conform Regulamentului 1408/71, lucratorii care sunt cetateni ai statului din care provin, pot sa opteze pentru aplicarea legislatiei acestui stat.

     Prin personal diplomatic se intelege personalul ce ocupa posturi diplomatice si consulare, dar si personalul din serviciul personal al functionarilor care ocupa acele posturi diplomatice sau consulare.

     Cererea de optiune pentru aplicarea legislatiei statului din care provin trebuie sa fie formulata in termen de trei luni de la angajarea acestora de catre misiunea diplomatica sau postul consular sau de la intrarea in serviciul personal al functionarilor misiunii sau oficiului.

     Optiunea poate fi exercitata din nou la sfarsitul fiecarui an calendaristic si isi produce efectele din prima zi a anului urmator.

     Lucratorul salariat care poseda cetatenia romana descarca Formularul E 103 de pe site-ul C.N.P.A.S. (www.cnpas.org), completeaza partea A a acestuia si il adreseaza C.N.P.A.S. pentru completarea partii B a formularului, anexand copii ale actului de identitate si ale actului care atesta numirea in functie/angajarea.

     Daca sunt indeplinite conditiile legale, C.N.P.A.S. completeaza partea B a formularului si remite/trimite un exemplar persoanei interesate si unul angajatorului acesteia.


(4). Personalul auxiliar al Comunitatilor Europene:


     Aceasta categorie de personal poate opta intre legislatia statului in care este desfasurata activitatea respectiva, ultima legislatie aplicabila lucratorului respectiv si legislatia statului de cetatenie.

     Contrar optiunii precedente, aceasta optiune nu poate fi exercitata decat o singura data, in momentul angajarii lucratorului in cauza.

     Angajatorul persoanei interesate completeaza partea A a formularului E 103, pe care il transmite C.N.P.A.S., daca lucratorul doreste sa i se aplice legislatia romana de securitate sociala.

     C.N.P.A.S. emite formularul E 103, completand partea B a acestuia, atestand ca persoana respectiva ramane supusa legislatiei de securitate sociala din Romania pe durata angajarii in cadrul Comunitatilor Europene, in calitate de agent auxiliar.


F.     INTRERUPEREA TEMPORARA A ACTIVITATII DESFASURATE PE TERITORIUL STATULUI DE OCUPARE NU DETERMINA INCETAREA DETASARII IN URMATOARELE CONDITII:


      Durata totala a intreruperilor perioadelor de detasare nu trebuie sa depaseasca jumatate din perioada de detasare autorizata.

      Perioada de detasare, autorizata initial, nu va fi prelungita cu perioadele de intrerupere.


Institutia competenta din statul de trimitere informeaza institutia competenta din statul de ocupare, daca este cazul, asupra incetarii perioadei de detasare inaintea expirarii termenului autorizat initial/prelungit.


G.    INTERVALUL DE TIMP DINTRE DOUA DETASARI ALE ACELUIASI LUCRATOR SALARIAT SAU INDEPENDENT


      Lucratorul salariat poate fi detasat de acelasi angajator roman la acelasi angajator strain, pe teritoriul aceluiasi stat membru, cu conditia de a exista o durata de intrerupere a perioadelor de detasare de cel putin 60 de zile calendaristice, timp in care lucratorul detasat sa fi revenit in Romania pentru a-si desfasura activitatea la angajatorul trimitator.

      Un lucrator salariat care a fost detasat pe teritoriul altui stat membru sa desfasoare o activitate pentru o perioada mai mica de 12 luni si care se intoarce in Romania unde desfasoara o activitate de cel putin 1 an, poate fi detasat in alt stat membru, fara a se lua in considerare prima perioada de detasare.


H.    EFECTUAREA CONTROALELOR PRIVIND MENTINEREA CONDITIILOR NECESARE DETASARII


      C.N.P.A.S. verifica prin sondaj situatia persoanelor pe numele carora au fost emise formulare E 101.

      In acest sens, C.N.P.A.S. poate solicita:

i. sprijinul Inspectiei Muncii, in vederea efectuarii de controale la angajatori, cu respectarea atributiilor de control in domeniul relatiilor de munca;

ii. sprijinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru verificarea angajatorilor prin Directiile Generale ale Finantelor Publice.

iii. angajatorului persoanelor detasate prezentarea dovezilor privind achitarea contributiilor sociale pentru salariatul detasat, mentinerea contractului individual de munca, etc.

      In cazul lucratorilor independenti, C.N.P.A.S. poate verifica daca persoana in cauza continua sa fie inregistrata in Romania (autorizatia de desfasurare a activitatii independente si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului se mentin), daca s-au achitat contributiile sociale in Romania.

      Acest control poate fi efectuat si la solicitarea organismelor de control sau institutiilor similare C.N.P.A.S. care functioneaza in statul de ocupare.


3.     Formalitati privind detasarea lucratorilor salariati/independenti


A.    DETASAREA DE DREPT (PENTRU O PERIOADA CEL MULT EGALA CU 12 LUNI):


a.       Formular utilizat E 101 Atestat cu privire la legislatia aplicabila.


b.      Articole vizate in emiterea formularului


(1). E101 este stabilit in cazul aplicarii urmatoarelor articole ale Regulamentului nr. 1408/71: 13(2)(d), 14(1)(a), 14(2)(a), 14(2)(b), 14a (1)(a), 14a(2), 14a(4), 14b(1), 14b(2), 14b(4), 14c(a), 14e, 17 (detasare initiala, pluriactivitate, detasare exceptionala).


c.       Institutie emitenta in Romania C.N.P.A.S.


d.      Procedura pentru detasarea de drept:


I. DEPUNEREA CERERII NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101


(1).           Cererea pentru obtinerea Formularului E 101 trebuie completata de catre angajator, in cazul detasarii unuia/mai multor lucratori salariati, respectiv de catre lucratorul independent care intentioneaza sa desfasoare o activitate cu carater temporar pe teritoriul altui stat membru.

(2).           Elementele pe care trebuie sa le contina cererea mentionata la punctul (1) sunt precizate in anexa 1.

(3).           Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 45 de zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de detasare, insotita de documentele necesare emiterii formularului de detasare.

(4).           In situatii exceptionale, daca motivele care au dus la nerespectarea termenului prevazut la punctul 2 sunt justificate:


1.     termenul de 45 de zile calendaristice poate fi depasit, formularul producand efecte juridice retroactive;

2.     formularul poate fi emis si dupa incetarea detasarii, daca cererea pentru emiterea formularului a fost depusa in cel mult 45 de zile calendaristice de la incetarea detasarii;

3.     C.N.P.A.S. poate refuza emiterea formularului in conditiile mentionate la subpunctul 1 si 2, daca motivele care au determinat nerespectarea termenului precizat la punctul (2) nu sunt justificate.


II. DEPUNEREA DOCUMENTATIEI NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101


(1).           Actele necesare in vederea eliberarii formularului E 101 :


Pentru detasarea lucratorilor salariati ***:


1.          certificatul de atestare fiscala, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa rezulte ca angajatorul in cauza nu are datorii la bugetul general consolidat, la data solicitarii formularului (original);

a.     daca agentul comercial in cauza detine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de atestare fiscala va fi eliberat de autoritatile care colecteaza contributiile sociale pentru salariatii pe care angajatorul intentioneaza sa-i detaseze.

2.          adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni, emisa de casa judeteana de pensii pentru fiecare salariat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze (original);

3.          ultima situatie financiara a comerciantului din Romania sau din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul, in care sa fie inregistrate informatii privind cifra de afaceri realizata in Romania si in statul de ocupare (original si copie lizibila);

4.          certificatul de inregistrare al societatii eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original si copie lizibila);

5.          contractul individual de munca al salariatului pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze (original si copie lizibila sau copie certificata de Inspectoratul Teritorial de Munca, dupa caz), din care sa rezulte inclusiv:

a.     durata perioadei de activitate ce urmeaza a fi prestata pe teritoriul altui stat membru;

b.     moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;

c.      prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate.

6.          adeverinta de la Inspectoratul Teritorial de Munca din care sa rezulte numarul mediu anual de salariati ai societatii la data solicitarii formularului, emisa conform articolului 5 al Legii nr. 346/2004 (original);

7.          certificatul constatator privind situatia angajatorului emis de Oficiul Registrului Comertului in luna in curs (original);

8.          contractul/antecontractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare, precum si traducerea autorizata a acestuia (original si/sau copie lizibila);

9.          cartea de identitate din Romania a salariatului detasat (copie lizibila).


Pentru detasarea lucratorilor independenti ***:


1.          certificatul de atestare fiscala, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa rezulte ca lucratorul independent in cauza nu are datorii la bugetul general consolidat, la data solicitarii formularului (original);

2.          adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni, emisa de casa judeteana de pensii pentru lucratorul independent in cauza (original);

3.          ultima situatie financiara a comerciantului din Romania sau din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul, in care sa fie inregistrate informatii privind cifra de afaceri realizata in Romania si in statul de ocupare (original si copie lizibila);

4.          certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original si copie lizibila);

5.          autorizatia pentru desfasurarea, de catre persoane fizice, a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale in Romania (original si copie lizibila);

6.          certificatul constatator privind situatia lucratorului independent emis de Oficiul Registrului Comertului in luna in curs (original);

7.          contractul/ele sau antecontractul/ele incheiat/e de lucratorul independent privind activitatea din statul de ocupare, precum si traducerea autorizata a acestuia (original si/sau copie lizibila);

8.          cartea de identitate din Romania a lucratorului independent in cauza (copie lizibila).

*** C.N.P.A.S. isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea unor documente suplimentare.


III. VERIFICAREA CONDITIILOR NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101


(1). C.N.P.A.S. verifica daca cererea si documentele depuse respecta conditiile necesare emiterii formularului E 101, in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii acestor documente.

(2). Daca se constata ca dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri catre persoanele in cauza pentru completarea acestuia, termenul mentionat la punctul (1) prelungindu-se cu durata necesara obtinerii documentelor respective.


IV. EMITEREA FORMULARULUI E 101 SAU A NOTIFICARII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A ACESTUIA


(1). In cazul in care se constata indeplinirea conditiilor necesare, C.N.P.A.S. emite formularul E 101, in termen de 25 zile lucratoare de la data depunerii cererii si documentelor necesare, formular pe care il remite/transmite solicitantului.

(2). Daca lucratorul este detasat in Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Olanda, Austria, Finlanda sau Suedia, C.N.P.A.S. trimite un exemplar al formularului institutiilor corespondente din aceste state, mentionate pe formularul E 101.

(3). In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor necesare, C.N.P.A.S. informeaza persoanele in cauza, motivand decizia luata si recomandand acestora sa se adreseze organismelor competente din statul in care se va desfasura activitatea, in vederea inregistrarii in sistemul de securitate sociala al acelui stat.

(4). Cu ocazia emiterii formularului E 101, C.N.P.A.S. informeaza angajatorul si lucratorii detasati cu privire la conditiile necesar a fi indeplinite pe toata durata detasarii (achitarea contributiilor sociale, mentinerea raportului de subordonare, mentinerea contractului individual de munca, mentinerea autorizatiei de desfasurare a activitatilor independente, pastrarea mijloacelor necesare reluarii activitatii independente in Romania dupa terminarea perioadei de detasare, mentinerea obligatiei de plata a salariului, etc.).

(5). De asemenea, C.N.P.A.S. aduce la cunostinta angajatorului si lucratorului detasat (salariat, independent) faptul ca acestia pot face obiectul unor controale ulterioare (in timpul sau dupa incetarea perioadei de detasare), pentru a se verifica in special daca au fost achitate contributiile sociale, dar si celelalte conditii necesare detasarii, mentionate la punctul 4.

i.Titularul formularului E 101 trebuie sa-l aiba asupra sa si sa-l prezinte angajatorului din statul de ocupare sau organelor de control din acel stat, pentru a justifica neplata contributiilor sociale in acel stat.

(6). C.N.P.A.S. informeaza angajatorul si lucratorul salariat/independent asupra necesitatii obtinerii/detinerii Cardului European de Asigurari de Sanatate, pentru a atesta dreptul la prestatii in natura pe perioada sederii in statul de ocupare.

(7). De asemenea, C.N.P.A.S. informeaza angajatorul si lucratorul independent cu privire la obligatia de a aduce la cunostinta orice schimbari survenite in perioada de detasare care determina incetarea perioadei de detasare inaintea expirarii termenului de detasare inscris in formular.

i.In situatia mentionata la punctul 7, persoana in cauza trebuie sa inapoieze formularul C.N.P.A.S., care il anuleaza.


V. CONTESTAREA NOTIFICARII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A FORMULARULUI E 101


(1). Angajatorii si lucratorii independenti care au primit notificarea imposibilitatii emiterii formularului E 101, pot ataca aceasta decizie prin depunerea unei contestatii la secretarul general al C.N.P.A.S., in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

(2). Secretarul General al C.N.P.A.S. solutioneaza contestatia in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.

(3). In cazul in care solutionarea contestatiei este in favoarea angajatorului si lucratorului independent, directia de specialitate emite formularul E 101, conform deciziei conducerii institutiei.

(4). In cazul in care solutionarea contestatiei este in defavoarea angajatorului si lucratorului independent, angajatorul sau lucratorul independent in cauza poate sesiza directia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (M.M.S.S.F.), in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

(5). M.M.S.S.F. se pronunta asupra solicitarii angajatorului si lucratorului independent in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.

(6). In functie de solutia data de directia de specialitate din cadrul M.M.S.S.F., angajatorul sau lucratorul independent poate sesiza instanta judecatoreasca competenta (sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel de la domiciliul reclamantului sau paratului).


VI. VALABILITATEA FORMULARULUI E 101


(1). Formularul E 101 isi produce efectele juridice pe durata detasarii, atata timp cat nu este anulat de catre C.N.P.A.S.

(2). Daca institutia unui stat membru care ar putea percepe contributii sociale, contesta corectitudinea eliberarii formularului E 101, aceasta institutie trebuie sa solicite C.N.P.A.S. anularea acestui formular.


e.       Procedura in cazul detasarilor de scurta durata


I. DEPUNEREA CERERII SI A DOCUMENTATIEI NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101:


(1). Angajatorii si lucratorii independenti care, in mod obisnuit, detaseaza personal, respectiv se deplaseaza pe teritoriul altui stat membru, in vederea desfasurarii unei activitati determinate a carei durata nu depaseste trei luni, se adreseaza C.N.P.A.S. in vederea obtinerii unui numar de formulare E 101 necompletate in vederea detasarii personalului salariat, respectiv in vederea deplasarii pe teritoriul altui stat, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

(2). Documentele necesare pentru obtinerea formularelor E 101 necompletate sunt aceleasi cu cele necesare pentru emiterea formularului E 101 in conditii obisnuite.

(3). In plus, este necesar ca angajatorul si lucratorul independent sa prezinte documente care sa justifice emiterea formularelor E 101 in avans.

(4). C.N.P.A.S. isi rezerva dreptul de a decide asupra emiterii formularelor E 101 in avans, in functie de bonitatea solicitantului.


II. VERIFICAREA CONDITIILOR NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101 IN AVANS:


(1). C.N.P.A.S. verifica daca cererea si documentele depuse respecta conditiile necesare emiterii formularului E 101, in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii acestor documente.

(2). In aceasta situatie se acorda o atentie suplimentara tipului de activitate a angajatorului si lucratorului independent, pentru a se constata daca se justifica necesitatea emiterii in avans a formularelor E 101.

(3). Daca se constata ca dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri catre persoanele in cauza pentru completarea acestuia, termenul mentionat la punctul (1) prelungindu-se cu durata necesara obtinerii documentelor respective.III. EMITEREA FORMULARELOR E 101 SAU A NOTIFICARII IMPOSIBILITATII EMITERII ACESTORA IN AVANS


     Emiterea in avans


(1). Daca se constata ca solicitarea privind emiterea in avans a formularelor este justificata, C.N.P.A.S. emite numarul de formulare E 101 solicitat, completand numai rubricile 5 si 6 ale fiecarui formular, fiind inscris numarul de ordine din registrul C.N.P.A.S. privind detasarile pe termen scurt.

(2). Fiecare formular emis conform acestei proceduri specifice contine urmatoarea precizare: Detasare de pana la trei luni, conform prevederilor Deciziei nr. 148/25 iunie 1992 a Comisiei Administrative CE.

(3). In cazul in care se constata ca nu exista motive justificate pentru emiterea in avans a formularelor E 101, C.N.P.A.S. informeaza solicitantul asupra acestui lucru, motivand decizia luata si informandu-l cu privire la procedura necesar a fi respectata pentru emiterea formularelor E 101 in conditii obisnuite.


     Completarea in momentul detasarii efective


(1). Inaintea detasarii efective a lucratorului salariat sau indepedent, angajatorul sau lucratorul independent completeaza formularul in dublu exemplar.

(2). Un exemplar este remis lucratorului salariat, respectiv este retinut de lucratorul independent, iar cel de-al doilea exemplar este transmis C.N.P.A.S. in termen de 24 de ore de la emiterea sa.

(3). La primirea formularului E 101 completat de angajator sau lucratorul independent in cauza, C.N.P.A.S. verifica validitatea emiterii acestuia si il arhiveaza in dosarul specific detasarilor de scurta durata.B)    PRELUNGIREA DETASARII (PENTRU O PERIOADA CEL MULT EGALA CU 12 LUNI):


(1). In cazul persoanelor detasate in Romania, a caror perioada de detasare depaseste perioada de 12 luni, autorizata initial, este necesara obtinerea acordului C.N.P.A.S. pentru prelungirea acestei perioade.

(2). In acest scop, angajatorul sau lucratorul independent adreseaza C.N.P.A.S.:


i. Formularul E 102, ce se regaseste pe site-ul C.N.P.A.S., completat in Partea A, in 4 exemplare pentru fiecare lucrator.

ii. Formularul E 101, in original si copie, emis la detasarea initiala in statul din care provine lucratorul detasat.


De asemenea:


iii. Angajatorul lucratorului salariat sau lucratorul independent trebuie sa motiveze solicitarea privind prelungirea perioadei de detasare, prezentand copii ale documentelor care justifica aceasta solicitare.

iv. Cererea de prelungire trebuie adresata C.N.P.A.S. cu cel putin 60 de zile calendaristice anterioare expirarii termenului limita al perioadei initiale de detasare.


(3). In cazul in care solicitarea de prelungire a perioadei de detasare este justificata, C.N.P.A.S. completeaza partea B a formularului si transmite 2 exemplare ale acestui formular angajatorului si lucratorului independent.

(4). De asemenea, C.N.P.A.S. transmite un exemplar si organismului competent din statul de trimitere.

(5). Titularul formularului E 102 trebuie sa-l aiba asupra sa si sa-l prezinte organelor de control, pentru a justifica neplata contributiilor sociale in Romania.


4.     Convenirea exceptiilor in baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71


Articolul 17 al Regulamentului 1408/71 permite derogari specifice de la regulile de determinare a legislatiei aplicabile, pentru anumite persoane sau categorii de persoane.

In acest sens, C.N.P.A.S. poate conveni, cu autoritatile competente ale altor state membre sau organismele desemnate de aceste autoritati, de comun acord, in interesul anumitor categorii de persoane sau al anumitor persoane, exceptii la dispozitiile articolelor 13 16 ale Regulamentului 1408/71.


(1). Conditii pentru convenirea exceptiilor


a.     Exceptiile convenite sunt in interesul salariatului si angajatorului, respectiv lucratorului independent;

b.     Exceptiile sunt convenite la cererea salariatului si a angajatorului sau, respectiv la cererea lucratorului independent;

c.      Acordurile convenite constituie decizii descretionare care trebuie sa ia in considerare situatia concreta a persoanei in cauza sau caracteristicile personalului pentru care este convenita exceptia;

d.     Exceptiile sunt convenite, in principiu, pentru o perioada ce nu depaseste 5 ani, in acest termen fiind incluse si perioadele de detasare anterioara, daca lucratorul salariat detasat nu a desfasurat activitate in statul de trimitere, intre perioadele de detasare, de cel putin 12 luni;

e.     In cazuri deosebite, perioada de 5 ani poate fi extinsa pentru maximum 3 ani (de ex. sotul urmeaza un tratament complicat in statul de ocupare, care nu poate fi intrerupt sau reluat pe teritoriul statului de trimitere; copiii lucratorului detasat frecventeaza cursurile scolare sau universitare si sunt in pragul absolvirii acestora, alte situatii care ar putea cauza dificultati in cazul parasirii statului de ocupare la data la care detasarea initiala sau prelungita a incetat);

f.      In situatii exceptionale, perioada de 8 ani poate fi extinsa suplimentar, pentru o perioada de cateva luni; aceste cazuri sunt izolate si au un specific deosebit: de exemplu, pentru a se evita trecerea lucratorului salariat in sistemul de securitate sociala al statului membru de ocupare cu putin timp inainte de indeplinirea conditiilor de pensionare din statul de trimitere);

g.     Convenirea de exceptii pentru cazuri speciale: in vederea promovarii culturii, stiintei, cercetarii si invatamantului, pentru persoanele care desfasoara activitate in aceste domenii, precum si in alte domenii necomerciale, pot fi convenite acorduri fara respectarea conditiilor mentionate la punctele a-f.


h.     De asemenea, exceptiile pot fi convenite in urmatoarele scopuri:


a)          pentru a preveni producerea unor situatii inacceptabile sau injuste;

b)         pentru a legaliza situatia unei persoane careia i-a fost incorect aplicata legislatia de securitate sociala a unui stat membru, acordul putand avea, in aceasta situatie, si efecte retroactive.


i.       Pentru acordurile convenite cu R. F. Germania, se aplica urmatoarele conditii suplimentare:


a)     in situatia in care un lucrator salariat este angajat in vederea detasarii, poate fi convenit un acord atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii suplimentare:


i.angajatorul realizeaza activitatea preponderenta in statul de trimitere (peste 50% din cifra totala de afaceri);

ii.activitatea lucratorului in statul de ocupare corespunde domeniului de activitate al angajatorului din statul de trimitere.


(2). Procedura aplicabila pentru convenirea exceptiilor


a.     Angajatorul sau lucratorul independent care doreste ca lucratorul in cauza sa ramana supus legislatiei de securitate sociala din Romania pentru o perioada mai mare de 12 luni, se adreseaza C.N.P.A.S. pentru obtinerea acordului acesteia in ceea ce priveste detasarea persoanei interesate in conditii deosebite.

b.     Procedura aplicabila in acest caz este aceea utilizata in cazul emiterii formularului E 101/E 102, cu urmatoarele particularitati:


i.Angajatorul, respectiv lucratorul independent trebuie sa motiveze solicitarea privind perioada de detasare mai mare de 12 luni, prin prezentarea originalelor si/sau copiilor documentelor justificative;

ii.Cererea pentru obtinerea unui acord asupra unei situatii de exceptie, trebuie depusa cu cel putin 60 de zile calendaristice anterior datei de incepere a perioadei de detasare.

iii.In situatii exceptionale, termenul de depunere a cererii poate fi depasit.


c.      Dupa primirea cererii si a documentelor necesare, C.N.P.A.S. verifica indeplinirea conditiilor pentru emiterea formularului de detasare si temeinicia solicitarii privind perioada de detasare mai mare de 12 luni.

d.     In situatia in care C.N.P.A.S. constata ca solicitarea privind detasarea de lunga durata in baza articolului 17 este justificata, contacteaza autoritatea competenta sau institutia desemnata pentru gestionarea acordurilor, in baza articolului mentionat, din statul de ocupare/de trimitere, in vederea obtinerii acordului pentru emiterea formularului E 101 pentru perioada solicitata.

e.     Daca autoritatea sau institutia din statul de ocupare/trimitere isi da acordul, C.N.P.A.S. emite formularul E 101 in trei/doua exemplare, unul pentru angajator si unul pentru lucratorul detasat, respectiv unul pentru lucratorul independent, inscriind pe formular referintele acordului dintre C.N.P.A.S. si autoritatea sau institutia competenta a celuilalt stat membru.

f.      Un exemplar original al comunicarii dintre C.N.P.A.S. si autoritatea sau institutia din statul de ocupare/de trimitere trebuie remis solicitantului, pentru a-l prezenta in statul de ocupare/de trimitere, angajatorului sau organelor de control, respectiv organelor de control.


5.     Dispozitii tranzitorii


(1). In ceea ce priveste relatia dintre dispozitiile Acordului dintre Romania si Republica Federala Germania privind securitatea sociala, semnat la Bucuresti, la 8 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr.406/29.12.2005 si Regulamentele 1408/71 si 574/72, se vor aplica urmatoarele dispozitii tranzitorii:

a.     Pana la data de 31.12.2006, regimul aplicabil detasarii persoanelor va fi cel prevazut de Acordul bilateral.

b.     Incepand cu data de 01.01.2007, regimul aplicabil detasarii persoanelor va fi cel prevazut de Regulamentele 1408/71 si 574/72.

c.      Pentru persoanele carora li s-a aplicat articolul 7 al Acordului, care nu depasesc o perioada de detasare de 12 luni, se aplica, incepand cu data de 01.01.2007, articolul 14, alineatul 1, litera a) din Regulamentului 1408/71. Formularele RO/D 101, respectiv D/RO 101, care au fost deja emise in baza articolului 7 al Acordului, isi mentin valabilitatea, fiind considerate drept formulare E 101 si aplicandu-li-se punctele 7-9 ale Deciziei nr. 181/2000 a Comisiei Administrative.

d.     In cazul altor persoane care beneficiaza de prevederile articolului 7 al Acordului, perioada de detasare care depaseste 12 luni calendaristice este considerata, incepand cu 01.01.2007, drept o exceptie convenita in baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71, exceptand situatiile in care:


i. nu sunt indeplinite conditiile precizate in Decizia Comisiei Administrative nr. 181/2000 si detaliate in prezentele instructiuni;

ii. daca persoana interesata sesizeaza institutia emitenta pana la data de 31.03.2007, cu privire la faptul ca nu este de acord cu prelungirea aplicarii legislatiei statului de trimitere:

1.     in acest caz, este aplicabila, incepand cu 01.01.2007, legislatia statului de ocupare si se elibereaza o adeverinta care confirma legislatia de securitate sociala aplicabila lucratorului in cauza;

2.     revocarea va fi emisa de institutia emitenta si transmisa organismelor competente ale statului a carui legislatie urmeaza a se aplica.

iii. daca legislatia statului de trimitere se aplica in continuare, formularele RO/D si D/RO isi mentin valabilitatea, fiind considerate formulare E 101.


e.     Acordurile privind situatiile de exceptie sunt reglementate:


i. Pana la data de 31.12.2006, de articolul 11 al Acordului bilateral (acordurile convenite anterior datei de 31.12.2006, care isi produc efectele dupa aceasta data, sunt considerate intelegeri in baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71);

ii. Incepand cu data de 01.01.2007, conform prevederilor articolului 17 al Regulamentului 1408/71.


f.      Conditiile in care sunt convenite acordurile privind situatiile de exceptie, atat pentru perioada anterioara datei de 01.01.2007, cat si pentru perioada ulterioara acestei date, sunt prevazute la articolele 3-6 ale Intelegerii Administrative dintre C.N.P.A.S. si Oficiul German de Legatura privind Asigurarile de Sanatate in Strainatate.


(2). In ceea ce priveste relatia dintre dispozitiile Acordului intre Romania si Republica Ungara in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti, la 20 octombrie 2005, ratificat prin Legea nr. 296/7.07.2006 si Regulamentele 1408/71 si 574/72, se vor aplica urmatoarele dispozitii tranzitorii:


a.     Pentru detasarile autorizate in perioada de aplicare a Acordului bilateral, formularele H/RO si RO/H 101 trebuie emise ca si cum regimul aplicabil pe toata durata detasarii ar fi cel prevazut de Acord.

b.     Formularele H/RO si RO/H 101 emise pentru o durata ce depaseste data de 1 ianuarie 2007, vor fi considerate, incepand cu aceasta data, ca echivalente formularelor E 101 emise in baza Regulamentului 1408/71:

i. articolul 14, paragraful 1, punctul a): pentru detasari ce nu depasesc 12 luni calendaristice;

ii. articolul 17: pentru detasari ce depasesc 12 luni calendaristice.

1.     in aceasta din urma situatie, se verifica daca dispozitiile Deciziei nr. 181/2000 a Comisiei Administrative pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti sunt indeplinite.


6.     Date de contact:


     Serviciul Relatii Internationale (Directia Comunicare si Relatii Internationale);

     Telefon: 0040.21.316.94.08;

     Fax: 0040.21.316.91.12.ANEXA 1


INFORMATIILE PE CARE TREBUIE SA LE CUPRINDA CEREREA DEPUSA IN VEDEREA EMITERII FORMULARELOR DE ATESTARE A LEGISLATIEI APLICABILE


 • Cererea pentru obtinerea Formularului E 101 trebuie completata de catre angajator, in cazul detasarii unuia/mai multor lucratori salariati, respectiv de catre lucratorul independent care intentioneaza sa desfasoare o activitate cu carater temporar pe teritoriul altui stat membru.
 • Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de detasare, insotita de documentele necesare emiterii formularului de detasare.
 • Cererea trebuie sa contina urmatoarele:

  1. Enumerarea documentelor depuse in vederea obtinerii formularului E 101;

  1. Informatii despre lucratorul pentru care se solicita formularul:

a)     Nume, prenume, nume purtate anterior

b)     Data nasterii, cetatenia

c)     Adresa permanenta (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)

d)     Cod numeric personal


  1. Informatii despre angajator, respectiv actitatea independenta:

a)     Denumirea firmei

b)     Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

c)     Tipul activitatii, conform codificarii CAEN

d)     Sediul (adresa completa: telefon, fax, e-mail, strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)


  1. Informatii despre lucratorul in cauza:

a)     Data angajarii lucratorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data incheierii contractului individual de munca)/

b)     Data inregistrarii lucratorului independent (data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului)


  1. Informatii despre activitatea ce urmeaza a fi desfasurata pe teritoriul celuilalt stat membru:

a)     Perioada pentru care se solicita emiterea formularului de detasare (care nu trebuie sa depaseasca 12 luni)

b)     Date despre angajatorul/nava din celalalt stat membru:

Denumirea firmei/navei

Adresa (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)

Numar de identificare: A se indica, pe cat posibil, cat mai multe informatii, care sa permita identificarea angajatorului sau a firmei lucratorului independent:

Spre exemplu, daca este vorba de o nava, a se indica numele si numarul de inregistrare ale acesteia.Daca este vorba de o detasare in:

Belgia: a se indica, in cazul persoanelor angajate, numarul de inregistrare al angajatorului (numero dentreprise/ ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) si, in cazul lucratorilor independenti, numarul TVA.

Republica Ceha: a se indica numarul de identificare (IC).

Danemarca: a se indica numarul CVR.

Germania: a se indica Betriebsnummer des Arbeitgebers.

Spania a se indica Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC (numarul contului pentru contributiile angajatorului).

Franta: a se indica numarul SIRET.

Italia: a se indica, unde este posibil, numarul de inregistrare al companiei.

Luxemburg: a se indica numarul de inregistrare de securitate sociala al angajatorului si, pentru lucratorii independenti, numarul de securitate sociala (CCSS).

Ungaria: a se indica numarul de inregistrare de securitate sociala al angajatorului si, pentru lucratorii independenti, numarul de identificare al companiei private.

Polonia: a se indica numarul NUSP in cazul in care exista un astfel de numar sau numerele NIP si REGON.

Slovacia: a se indica numarul de identificare (IČO).

Slovenia: a se indica numarul de inregistrare al angajatorului sau lucratorului independent.

Pentru lucratorii supusi legislatiei Finlandeze in materie de accidente de munca, a se indica numele institutiei competente in materie de asigurari pentru accidente.

Norvegia: a se indica numarul organizatiei.


  1. Angajamentul solicitantului (angajatorului, respectiv lucratorului independent) cu privire la:

a) Achitarea contributiilor sociale pentru lucratorul pentru care se solicita formularul de atestare a legislatiei aplicabile (in cauza);

b) Mentinerea raportului de subordonare dintre angajator si lucratorul salariat in cauza;

c) Mentinerea contactului individual de munca, incheiat intre angajator si lucratorul in cauza, inclusiv a obligatiei de achitare a salariului;

d) Mentinerea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor independente, in cazul lucratorului independent in cauza;

e) Mentinerea mijloacelor necesare reluarii activitatii independente in Romania, dupa terminarea perioadei de detasare, in cazul lucratorului independent in cauza, inclusiv in ceea ce priveste achitarea impozitelor datorate potrivit legii;

f)      Informarea C.N.P.A.S. cu privire la orice schimbari survenite in perioada de detasare, care determina incetarea perioadei de detasare inaintea expirarii termenului de detasare inscris in formular si restituirea formularului E 101 C.N.P.A.S., in vederea anularii formularului mentionat.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 493
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved