Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

METODE SI TEHNICI DE CONTROL FISCAL

finante

+ Font mai mare | - Font mai micREZUMAT

LUCRARE LICENTA

METODE SI TEHNICI DE CONTROL FISCAL
Controlul financiar, parte integranta a managementului si a gestiunii financiare, constituie in acelasi timp, expresia unei necesitati obiective ca forma de cunoastere, ceea ce ii confera o sfera mult mai larga si cu semnificatii multiple care depasesc interesul strict al firmei. Mai mult, acelasi control care se efectueaza in cadrul firmei are o tripla semnificatie fiind in acelasi timp un control pentru sine ( un control interior), un control pentru altii ( un control exterior ) si un control pentru stat.

Indiferent pentru cine si pentru ce scop s-ar efectua controlul, el este in acelasi timp un proces de cunoastere a trecutului, de apreciere a prezentului si de descifrare a viitorului, in legatura cu activitatea firmei si cu performantele ei economico-financiare. Totodata, controlul financiar este un proces de cunoastere, o practica ce incita la studiu, actiune si reflectie. De asemenea, acesta asigura protectia intereselor ce graviteaza in jurul firmei, furnizand o viziune globala asupra ei.

Controlul financiar cerceteaza viata economica la nivel micro si macro economic, cuprinde in obiectul sau de activitate modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite, prevenirea si inlaturarea aspectelor negative, mediatizarea si consolidarea celor pozitive, astfel incat, in conditiile liberei initiative, concurentei loiale si legalitatii, sa se asigure cresterea profitului.

Obiectul controlului financiar consta in examinarea modului in care se realizeaza sau s-a realizat programul fixat anticipat si a modului cum se respecta principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele pentru a le remedia si evita in viitor.

In cadrul economiei de piata controlul are o sfera de actiune aproape nelimitata, fiind implicat in toate activitatile economico-sociale.

Importanta si necesitatea controlului financiar in conditiile economiei de piata sunt unanim recunoscute. El este considerat ca indispensabil desfasurarii activitatilor economico-sociale atat de factorii de conducere cat si de cei condusi.

Controlul fiscal are ca scop verificarea bazelor de impunere, legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferitelor obligatii de plata, precum si a accesoriilor acestora.

Exercitarea controului financiar fiscal este cerut avand in vedere urmatoarele aspecte:

asigura respectarea legislatiei in vigoare; disciplineaza comportamentul agentilor economici

contribuabilii pot participa in mod echitabil la colectarea veniturilor la bugetul de stat;

asigura concurenta loiala intre agentii economici

reprezinta o premisa favorabila a realizarii bugetelor statului.

Organele financiar fiscale competente selecteaza contribuabilii ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale. Datele si informatiile referitoare la contribuabil sunt obtinute prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului. Inspectorul consulta toate compartimentele care detin informatii referitoare la situatia fiscala a contribuabilului. Aceste compartimente sunt obligate sa comunice informatiile detinute, la solicitarea inspectorului insarcinat cu efectuarea controlului. Prin consultarea dosarului fiscal si a compartimentelor sus mentionate se colecteaza date si informatii despre contribuabil existente in actele de infiintare, declaratii fiscale.In urma analizarii acestor documente la sediul organului fiscal, se va identifica domeniile si impozitele care prezinta un risc al evaziunii la contribuabilul respectiv.

Pe baza acestei analize de risc se vor stabili obiectivele orientative ale controlului, procedura si tehnicile de control ce vor trebui aplicate.

Se poate constata specificitatea actelor de control atat pe linie financiara in sens larg, cat si punctual din punct de vedere bugetar si/sau fiscal. Daca din punct de vedere fiscal se pot urmari obiective precum: stabilirea impozitelor pe fiecare contribuabil, inclusiv incasarea acestora intomai si la timp, eliminarea sustragerii de la plata unor impozite sau taxe, din punct de vedere bugetar intereseaza alte obiective, de exemplu: incadrarea cheltuielilor bugetare in normativele prevazute de lege, destinatia cheltuielilor in conformitate cu capitalele prestabilite; inclusiv eficienta, economicitatea si oportunitatea alocarii banului public.

Prezentarea la contribuabil se face numai in baza unei imputerniciri scrise (ordin de deplasare) emisa de conducatorul unitatii fiscale, competenta sa efectueze controlul.

Aceasta imputernicire contine date de identificare ale inspectorilor ce urmeaza sa efectueze controlul, ale contribuabililor ce urmeaza a fi controlati, momentul inceperii controlului si semnatura conducatorului unitatii fiscale.

Inspectorul va solicita contribuabilului punerea la dispozitie a documentelor si evidentelor contabile necesare desfasurarii controlului.

In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor pe care acestia le datoreaza bugetului de stat.

Pe parcursul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul sa fie informat asupra constatarilor rezultate iar la incheierea inspectiei, organele fiscale vor purta o discutie finala cu acesta asupra constatarilor si consecintelor fiscale. Data, ora, locul si problematica discutiei vor fi communicate contribuabilului in timp util iar acesta la randul lui are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu rpivire la constatarile inspectiei fiscale.

Inaintea desfasurarii actiunii de control, contribuabilul trebuie sa fie instiintat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala de catre organul fiscal cu 30 de zile pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili, inainte de inceperea inspectiei fiscale.

Prin avizul de inspectie fiscala contribuabilul este instiitat cu privire la:

temeiul juridic al inspectiei fiscale;

data de incepere a inspectiei fiscale;

obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit sau taxa si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.

La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documnetele si informatiile relevante pentru inspectia fiscala.Rezultatele inspectiei fiscale sunt consemnate intru-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal.

In timpul desfasurarii controlului fiscal, contribuabilul are urmatoarele obligatii:

sa premita acecesul organului de control in orice incinta de afaceri in cursul progarmului normal de lucru. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal;

contribuabilul este obligat sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

In timpul desfasurarii actiunii de control fiscal, inspectorul trebuie sa urmareascca daca contribuabilul a respectat toate legile si reglementarile, care fac obiectul controlului si daca elementele activitatii contribuabilului sunt inregistrate corect si complet in contabilitate.

In timpul efectuarii operatiunilor de control, inspcetorul verifica documentele justificative pana la balanta de verificare si declaratia fiscala. Inspectorul fiscal verifica corectitudinea intregistrarilor contabile si a declaratiilor fiscale prin:

comparatii si calcule de indicatori;

stabilirea gradului in care documentele justificative reflecta realitatea operatiunilor efectuate;

verificarea corelatiilor prin stabilirea caracterului corect al datelor prin corelarea acestora cu alte date a caror corectitudine a fost deja stabilita;

verificarea corectitudinii si realitatii operatiunilor inscrise in contabilitate si in declaratiile fiscale, precum si a corelatiilor intre evidentele contabile si declaratiile fiscale intocmite pe baza acestora.

Se recomanda ca in cazul descoperirii unor nereguli in activitate, documentele si evidentele contribuabilului, inspectorul sa aduca la cunostinta contribuabilului toate problemele, solicitand, totodata, clarificari, justificari referitoare la neregulile constatate.

Atingerea dezideratelor activitatii de control fiscal depinde de gradul de intelegere, de implicare si de eforturile pe care fiecare organ fiscal si fiecare agent economic le va face pentru a lucra cat mai corect din punct de vedere moral si profesional.

Deoarece unii agenti economici nu acorda atentia cuvenita respectarii intocmai a normelor legale privind indeplinirea obligatiilor fiscale fata de stat este necesara intarirea inspectiei fiscale, intrucat aceasta situatie contribuie in principal la eludarea legislatiei in vigoare si neconducerea corecta si la timp a evidentei contabile.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1167
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site