Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica


IRLANDA

Statistica

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Concepte si erori in testarea ipotezelor statistice
IRLANDA
Statistica descriptiva
NORVEGIA
DECIZII DE INVESTITII IN REGIUNEA NORD-EST - APLICATIE
PLANE PI GENERALIZATE DE CONTROL STATISTIC PRIN SELECTIE
CIPRU
EFICIENTA INVESTITIILOR
PROIECT LA STATISTICA ECONOMICA - INDICATORI MEDII SI INDICATORI DE VARIATIE
GRECIA


IRLANDA

Dezvoltarea legislatiei

Legea Abuzului de Droguri/Medicamente, din 1977 si 1984 impreuna cu Regulamentele de aplicare ale acestora sunt principalele acte normative care trateaza drogurile, in Irlanda. Aceste legi includ reguli privind cultivarea, autorizarea, posesia, administrarea, aprovizionarea, evidenta, prescriptia, distrugerea si custodia. De asemenea stabilesc infractiuni si pedepse in cazul abaterilor de la lege.
Legea Abuzului de Droguri[1] din 1977

(privind drogurile/medicamentele aflate sub control)*

Prin Ordinul Declarativ din 1987 se extinde lista substantelor, preparatelor si produselor aflate sub control in scopul urmarit de LAD din 1977.

In 1984 Codul Penal a extins prevederile legii penale si a procedurii pentru a se ocupa de criminalitatea complexa mult mai eficient, incluzand delicte grave sub LAD.

In noiembrie 1993 un nou text de lege a fost introdus pentru a controla precursorii si substantele chimice esentiale, si anume Regulamentul de aplicare al LAD (cu privire la substantele aflate sub supraveghere). Cu aceste legi Irlanda intampina obligatiile de control asupra precursorilor, obligatii ce reies din Conventia Natiunilor Unite contra Traficului Ilicit de Narcotice si Substante Stupefiante, 1988, Directiva Consiliului European 92/109 si Regulamentul CE 3677/90. Regulamentele contin prevederi asupra controlului productiei, aprovizionarii, importului, exportului, si al posesiei de precursori.

In 1994 Codul penal a prevazut deposedarea si confiscarea de bunuri provenite din traficul de droguri si alte infractiuni legate de acestea. De asemenea contine prevederi legate de spalarea de bani si permite cooperarea internationala pentru a respecta anumite proceduri penale de executare a confiscarii proprietatilor folosite la comiterea infractiunilor legate de droguri sau care au legaturi cu acestea. Capitolul din Codul Penal ce priveste Traficul de droguri,1996, permite retinerea, de pana la 7 zile, a unei persoane suspectata de a fi comis trafic de droguri . Regulamentul de aplicare al LAD, 1988 expune aranjamentele facute pentru a facilita controlul autorizarii productiei legale, a aprovizionarii a importului si a exportului de droguri asupra carora se aplica LAD din 1977 si 1984.

Codul Penal reactualizat in 1999 amendeaza LAD creand astfel o noua infractiune legata de droguri. Noul articol 15A creeaza o noua infractiune legata de posesia de droguri cu valoare de 12.000 € sau mai mare, in scopul vanzarii sau aprovizionarii. O persoana gasita vinovata de o asemenea infractiune poate primi o pedeapsa maxima de inchisoare pe viata si sa fie subiectul unei amenzi nelimitate. De asemenea legea prevede o pedeapsa obligatorie de minimum 10 ani inchisoare. Totusi pedeapsa obligatorie nu se va aplica acolo unde instanta de judecata va considera ca exista circumstante exceptionale si specifice, care ar face injusta sub toate aspectele impunerea acestei pedepse. De asemenea, acolo unde s-a constatat ca dependenta de droguri a fost factorul principal care a condus la comiterea infractiunii, sentinta poate fi revizuita, la jumatatea perioadei obligatorii, la care moment instanta poate suspenda restul pedepsei, sub orice conditie considerata potrivita.

In 2000 noi regulamente (Regulamentul pentru zona libera din aeroporturi - Lege extinsa) au fost introduse pentru a extinde controlul asupra drogurilor din LAD si din Legea Ministerului Sanatatii din Irlanda, 1995, de asemenea pentru a introduce zona libera la aeroportul Shannon. Acest instrument extinde regulile din LAD asupra importului/exportului in aceasta zona. De asemenea permite Ministerului Sanatatii sa inspecteze companiile care isi desfasoara activitatea in zona libera.

Substantele aflate sub supraveghere

In legislatia irlandeza exista 5 liste cu substante aflate sub control. Aceste liste au fost alcatuite pe baza tipului de control solicitat si a utilitatii substantelor stupefiante. De exemplu cele prevazute in Lista 1 sunt subiectul unui control foarte strict si au utilitate in medicina sau industrie redusa. Lista 1 contine de exemplu Canabis, LSD, Mescalina, Opium; Lista 2 contine Cocaina, Heroina, Metadona, Morfina; Listele 3 si 4 alte substante psihotrope; iar Lista 5 preparate specifice.

Posesia si consumul de droguri

Consumul de droguri ca acestea nu constituie o infractiune specifica prevazuta in Legea irlandeza exceptand activitati certe legate de prepararea opiumului, care     opium se prepara expres pentru fumat. De fapt nu numai consumul de opium, ci si intentia de a folosi opiumul, precum si posesia de ustensile folosite pentru fumatul opiumului sunt interzise.

Posesia de orice drog aflat sub supraveghere, fara autorizatie, constituie incalcare a articolului 3 din LAD-1977. Legislatia face distinctie intre posesia pentru consum personal si posesia spre vanzare sau aprovizionare. Pedepsele pentru posesie depind de tipul substantei (canabis sau alte droguri) si de procedurile penale, astfel ca pot fi incadrate ca delicte sau crime. Pedepsele pentru posesie ilegala de droguri in scopul vanzarii sau aprovizionarii, difera de la inchisoare de pana la un an/ amenda pentru delict, la inchisoare pe viata/amenda nelimitata pentru infractiunile grave/crime. Posesia de canabis sau de rasina de canabis se evalueaza diferit fata de posesia de alte droguri. Astfel posesia de canabis sau de rasina de canabis pentru uz personal se pedepseste cu amenda la prima condamnare. De la a treia condamnare/abatere posesia de canabis pentru uz propriu atrage    amenda sau inchisoarea de pana la un an pentru infractiunea usoara, iar pentru infractiunea grava, de pana la 3 ani sau amenda. Posesia, in alte cazuri atrage o pedeapsa de inchisoare de pana la un an si/sau amenda, pentru infractiunile usoare, si inchisoare de pana la 7 ani pentru infractiunile complexe.Traficul si criminalitatea legata de droguri

In ceea ce priveste traficul, legea a stabilit diferite pedepse in conformitate cu gravitatea faptei, tipul drogurilor si cantitatea lor. Posesia in scopul vanzarii sau a aprovizionarii atrage pedepse care pot ajunge pana la inchisoare pe viata. Vezi partea de mai sus referitoare la articolul 15 A din LAD asa cum este introdus in Partea a doua a Codului Penal, 1999, in legatura cu posesia de droguri (in scopul vanzarii sau aprovizionarii) cu valoare de 12.000 € sau mai mult. Alte prevederi care au relevanta sunt incluse in Codul Penal, 1994 (care incrimineaza spalarea de bani proveniti din afaceri cu droguri) precum si procedeele de punere sub sechestru si de confiscare a obiectelor folosite pentru comiterea infractiunilor – prevedere din Codul de Procedura Penala, 1996.

Urmarirea penala si practica judiciara

Sistemul penal irlandez este unul „adversarial” in care sarcina de a proba vinovatia revine procurorului. Procedura pentru cazurile legate de droguri (de altfel ca in mai toate cazurile) sunt tratate ca infractiuni usoare sau complexe (delicte si crime). Delictul se refera la acele infractiuni minore care pot fi judecate pe baza de mandat/citatie, in fata unei instante de judecata districtuale. Instanta poate impune o amenda, una din masurile care nu privesc lipsirea de libertate sau inchisoare. In general perioada de inchisoare maxima care poate fi impusa de instanta districtuala pentru oricare infractiune este de 12 luni, desi in anumite circumstante o pedeapsa consecutiva poate fi extinsa la 2 ani. Pentru crime complexe procedura este urmata in toate cazurile mai grave. De aceea crimele legate de droguri ce sunt considerate prea grave pentru Curtea districtuala sunt inaintate Instantelor de Judecata Superioare. Aici acuzatul are dreptul la o judecata cu jurati.

Teoretic toate acuzatiile in cazurile de infractiuni complexe sunt facute de Procurorul principal. Este o functie a politiei (Garda Siochana) sa investigheze infractiunile in anumite cazuri minore (atunci cand o infractiune este pusa sub acuzatie pe calea mandatelor, judecata in fata unui judecator) de a urmari stabilirea verdictului. Majoritatea proceselor sunt preluate sumar de catre Garda Siochana actionand in numele DPP.

Pe langa masurile privative de libertate, exista o categorie de masuri non-custodiale valabile pentru pedepsirea celor care pledeaza „vinovat”. Decizia instantei in ceea ce priveste sentinta poate fi influentata de Raportul Pre-sanctiune. Acest raport este alcatuit de catre Serviciul    de Eliberare Conditionata si Reabilitare si include informatii despre factorii care ar fi putut contribui la comiterea faptei antisociale in cauza, precum si la dependenta de droguri.

Masurile non-custodiale includ:

Eliberarea Conditionata (Legea Eliberarii Conditionate - 1907) – aceasta pentru a asigura reabilitarea acuzatului, pentru a proteja comunitatea si de a preveni persoana in cauza de a mai comite ilegalitati. Este folosit, „inter alia”, pentru consumatorii de droguri unde conditiile includ urmarea unui tratament si obligatia de a aduce urina pentru analize. Aceasta este procedura preferata a Instantelor de Judecata Districtuale atunci cand se ocupa de consumatorii de droguri.

Supravegherea in timpul amanarii pedepsei / Eliberarea Intensiv Conditionata (Suspendarea Pedepsei). Aceasta facilitate a fost creata pentru a mari restrictiile aplicate persoanelor condamnate in comunitate. Aceasta este o importanta optiune non-custodiala. Infractorilor li se cere frecvent sa se prezinte pentru analiza urinei. Tipul si nivelul conditiilor pentru infractori difera enorm de la o jurisdictie la alta.

Ordinul de recunoastere (LAD – 1977, art. 28 amendat de LAD, 1984). Acesta este un ordin care cere acuzatului sa urmeze un tratament de dezintoxicare de droguri intr-un centru special sau in cadrul comunitatii. Este o importanta optiune non-custodiala pentru infractori, care, in general, nu este folosita in practica de catre instante pentru ca existenta unor centre de dezintoxicare a fost din totdeauna problematica.

Ordinele Serviciului Comunitar (Codul Penal-1983) – cere faptuitorilor sa execute munca in folosul comunitatii intre 20 si 40 de ore. Exista o recunoscuta lipsa de potrivire la serviciul comunitar pentru infractorii dependenti de droguri (Raportul Final al Grupului de Experti pentru Serviciul de Eliberare Conditionata si Reabilitare). Aceasta se datoreaza naturii instabile a dependentilor de droguri.

O amenda are limite statutare, fixate pentru cazurile particulare de fapte antisociale. Banii ajung la Fondul Central si daca nu e platita la timp persoana poate fi silita sa execute inchisoare.Un Ordin de Compensatie are un format statutar specific, asa cum este expus in Codul Penal-1993 si este legat de faptele ilegale comise. Banii ajung mai degraba la victima decat la Fondul central.

Scoaterea de sub acuzatie sub Legea Eliberarii Conditionate, 1907 (Art1) atunci cand este luata o decizie de a nu condamna invinuitul.

Speta 1: posesia de heroina pentru consum personal de catre un adult.

Art.3 din LAD -1977 precizeaza ca posesia de droguri aflate sub supraveghere constituie infractiune. Pedepsele sunt mentionate la Art.6, punctul1 din LAD-1984. Din aceasta lege reies urmatoarele pedepse pentru posesia de heroina sau cocaina:

I)          Atunci cand fapta comisa este incadrata la contraventie, o amenda care nu depaseste 1.270 € sau este lasata la discretia instantei de judecata, inchisoare pe o perioada ce nu depaseste 12 luni, sau ambele.

II)        Atunci cand fapta comisa este incadrata ca infractiune, o amenda a carei valoare este stabilita de instanta, inchisoare pe o perioada care sa nu depaseasca 7 ani, sau ambele.

In practica aceste pedepse aplicate pentru posesia de heroina depind daca persoana este sau nu la prima condamnare. In general se va aplica Ordinul de Eliberare Conditionata sau o pedeapsa cu suspendare. Totusi, pedepsele pot varia de la amenda sau munca in folosul comunitatii la pedeapsa cu suspendare.

Speta 2: Infractiune comisa asupra proprietatii, de catre un consumator de droguri pentru a-si finanta dependenta de droguri.

Asemenea fapte sunt prevazute in Art.2 din Legea privind furtul-1916 cu pedepsele asa cum sunt amendate in Art.9 din Legea privind furtul-1990. Prin aceasta lege pedeapsa e constituita de inchisoare pe o perioada care nu depaseste 10 ani, amenda sau ambele.

In practica Instanta de Judecata Districtuala e folosita, de obicei, in cazurile care implica infractiuni asupra proprietatii, exceptand cele in care a fost folosita violenta. La infractiunile de furt continuate, pedeapsa aplicata de Judecatoria Districtuala va fi cea maxima. In general se aplica Ordin de Eliberare Conditionata pentru prima abatere in care nu a fost implicata violenta. Aceste infractiuni atrag, in general, munca in folosul comunitatii intre 40 si 50 de ore.

Totusi daca infractiunile sunt comise cu violenta sau cu traumatizarea psihologica a victimelor, atunci pedepsele vor fi mai severe. De exemplu, Procurorul poate hotari judecarea cazului la o Instanta superioara, implicand o pedeapsa mai severa. Legea privind Infractiunile asupra Persoanei-1997 precizeaza o serie de infractiuni legate de comportamentul criminal, implicand uzul de seringi care pot atrage pedepse pana la inchisoarea pe viata.

Speta 3: distribuirea de droguri, la scara mica, pentru finantarea dependentei proprii

Posesia de droguri aflate sub control, in scopul vanzarii sau aprovizionarii altor persoane, constituie infractiune la Art.15 din LAD-1977. Acest articol ( Punctul 2) stipuleaza ca pana sa fie demonstrat contrariul, instanta, avand in vedere cantitatea de droguri aflata in posesie sau alte aspecte legate de aceasta, care sa fie considerate relevante, considera rezonabil sa mentina prezumtia ca drogurile nu sunt pentru uzul propriu imediat.

Pedepsele sunt expuse in Art.6, punctul 3, literele „a” si „b” din LAD-1984. In conformitate cu legea, pedepsele pentru posesia de droguri in scopul vanzarii sau al aprovizionarii sunt urmatoarele:

I) Cand fapta comisa este incadrata la contraventie, amenda care sa nu depaseasca 1.270 € sau, la discretia instantei, inchisoare pe o perioada care sa nu depaseasca 12 luni, sau ambele.

II)          Cand fapta comisa este incadrata la infractiune, o amenda a carei valoare este stabilita de instanta sau, la discretia instantei inchisoare pe viata sau perioade mai scurte, sau ambele. Cand drogurile au o valoare de peste 12.700 € atunci se aplica prevederile Art.15 (A), asa cum sunt introduse de Codul Penal.In practica pedeapsa minima aplicata pentru asemenea fapte este de 6 pana la 9 luni cu suspendare, cu trimitere catre Serviciul de Eliberare Conditionata. Aceasta se aplica la prima abatere. Cand persoana in cauza este la a doua sau la a treia condamnare si pledeaza „vinovat”, de obicei, i se aplica o pedeapsa cu inchisoarea intre 1 an si 1 an si 6 luni. S-a insistat mult ca faptele prevazute de Art.3 (posesia de droguri) sa nu devina fapte prevazute la Art.15(a) (vanzare si aprovizionare). Cantitatea implicata si circumstantele sunt hotaratoare daca fapta va fi incadrata la Art.3 sau la Art.15 (A).

Prevenirea, ingrijirea si tratamentul

Infiintarea unui sistem de instante de judecata care sa aiba in competenta cazurile legate de droguri, initial pe baza unui proiect pilot desfasurat in Dublin, a inceput la 9 Ianuarie 2001. Aceste instante au ca tinta orientarea catre tratament, unde persoanele, cu probleme legate de droguri, care sunt acuzate de fapte antisociale fara violenta, sunt trimise, mai degraba, catre programe de tratament decat la inchisoare. Aceasta inovatie mai mult ca sigur va avea implicatii majore pentru serviciile de tratament. Se asteapta ca proiectul sa creasca substantial folosul programelor de tratament. Daca merita sau nu implementarea acestui program la scara nationala se va stabili dupa terminarea si evaluarea proiectului pilot de la Dublin.

Regulamentul de aplicare al LAD-1998 (Supervizarea prescriptiei si aprovizionarii cu Metadona) stabileste regulile privind prescriptia anumitor stupefiante, in special Metadona de catre medicii specialisti. Numele, adresa si data nasterii unei persoane care participa intr-un program de tratament care implica folosirea acestui fel de droguri/ medicamente, impreuna cu numele medicului specialist care prescrie reteta, precum si a farmacistului care elibereaza medicamentele trebuie aduse la cunostinta Departamentului de Sanatate. Un card de tratament, valabil pana la 1 an, poate fi emis de Ministerul Sanatatii fata de o persoana care necesita tratament intr-un program cu Metadona. De la 1 Octombrie 1998 medicii specialisti nu au voie sa prescrie aceste substante altor persoane decat celor posesoare de card, dupa care trebuie sa inainteze registrul cu evidenta tuturor retetelor eliberate catre Ministerul Sanatatii. Regulamentul nu se aplica retetelor eliberate in spitale, celor care se administreaza in spital sau celor care sunt destinate persoanelor aflate in alta situatie decat cea de dependenta de narcotice.

Precursorii

Regulamentul de aplicare al LAD-1993 (S 338 din 1993) a fost introdus pentru a controla precursorii si substantele chimice esentiale in conformitate cu Directivele Consiliului 92/109/EEC. Art.4 al Regulamentului interzice productia neautorizata, aprovizionarea, importul, exportul sau posesia de precursori. Incalcarea acestei directive a Consiliului poate atrage dupa sine o amenda de 1.270 € sau inchisoare de pana la 1 an, sau amandoua. In conformitate cu LAD, pedepsele in cazul infractiunilor pot fi: amenda a carei valoare va fi stabilita de catre Instanta sau inchisoare care sa nu depaseasca 7 ani, sau ambele.

Pentru incalcarea Regulamentului Consiliului 3677/90 , pedepsele sunt: amenda de 1.270 €, inchisoare de pana la 1 an, sau ambele.

Spalarea de bani si confiscarea

Lad-1994 incrimineaza spalarea de bani care au legatura cu drogurile sau alta activitate criminala, stabilind obligatiile de a raporta activitatile suspecte ale unor persoane. Pedepsele impuse acolo unde banii, obiect al unui Ordin de confiscare in baza LAD, nu au fost platiti, sunt urmatoarele:

I)           Pentru un ordin de confiscare a unei sume care nu depaseste 635 €, 45 zile inchisoare.

II)         Pentru un ordin de confiscare a unei sume intre 635 si 1.270 €, 3 luni inchisoare.

III)      Pentru un ordin de confiscare a unei sume intre 1270 si 3.174 €, 4 luni de inchisoare.

IV)      Pentru un ordin maxim de confiscare a unei sume care nu depaseste 1.269.000, perioada maxima de inchisoare de pana la 10 ani.

Legea privind Biroul de Bunuri Confiscate-1996 – acest Birou a fost infiintat cu puteri statutare de a se concentra asupra bunurilor achizitionate ilegal de catre persoanele implicate in infractiuni grave. Tintele Biroului sunt de a identifica bunurile achizitionate ilegal si de a initia actiuni potrivite pentru deposedarea persoanelor in cauza de acest gen de bunuri. Aceasta actiune se efectueaza in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Penala-1996, in care se prevede inghetarea si anihilarea actiunilor criminale. Acest act completeaza prevederile Codului Penal-1994.Legea Abuzului de Droguri → LAD


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1577
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site