Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Principiile activitatii notariale - Legalitatea actelor notariale - Egalitatea de tratament în fata organelor notariale

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micPrincipiile activitatii notariale - Legalitatea actelor notariale - Egalitatea de tratament în fata organelor notariale

Principiile de baza ale activitatii notariale rezulta din dispozitiile art. 1-7 ale Legii nr. 36/1995, modificata. Aceste principii îsi au izvorul în legea fundamentala a tarii, Constitutia României, dar se reflecta direct în specificul activitatii notariale. Principalele principii ale activitatii notariale sunt urmatoarele:

36           principiul legalitatii;

37           principiul egalitatii de tratament în fata organelor notariale;

38           principiul pastrarii secretului profesional;

39           principiul realizarii unui serviciu de interes public;

40           principiul desfasurarii activitatii notariale numai la cererea persoanelor interesate.


a. Legalitatea actelor notariale.


Principiul legalitatii actelor notariale, cu valoare constitutionala are o importanta deosebita în activitatea notariala.

Astfel, notarii publici au obligatia de a verifica legalitatea actelor pe care le instrumenteaza, inclusiv prin solicitarea de lamuriri partilor asupra continutului acestor acte, pentru a se convinge ca se încheie în conformitate cu prevederile legale, ca partile le-au înteles sensul si le-au acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor. În cazul în care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public poate refuza întocmirea lui (art. 6 alin. 1 si 2 din Legea nr. 36/1995).

Daca înscrisul prezentat spre autentificare are un continut îndoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa în act. Daca partea se opune la inserarea mentiunii, notarul public va refuza întocmirea actului (art. 6 alin. 3 si 4 din Legea nr. 36/1995).

De altfel, dupa unele opinii s-a exprimat ideea ca în conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 36/ 1995, se confera notarului public si un rol activ în ceea ce priveste instrumentarea actelor notariale.

Prin respectarea principiului legalitatii si prin exercitarea rolului activ de catre notarul public se realizeaza si functia preventiva a activitatii notariale, prevazuta expres în art. 6 alin. 1 din Legea nr. 36/1995. Deci, notarii publici si institutiile abilitate de lege îsi desfasoara activitatea notariala în conformitate cu legea si în scopul prevenirii litigiilor.


b. Egalitatea de tratament în fata organelor notariale.


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 36/1995, activitatea notariala se înfaptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. Reglementarea acestui principiu prin Legea nr. 36/1995, are ca temei: dispozitiile art. 16 alin. 1 din Constitutie, conform caruia „cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”.

Principiul egalitatii de tratament pentru toate persoanele în fata organelor notariale are o valoare incontestabila. Potrivit acestui principiu notarul public nu poate refuza întocmirea actului solicitat de o persoana pe unul din motivele enuntate în art. 7 din Legea nr. 36/1995( respectiv rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala).


c. Pastrarea secretului profesional.


Potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 36/1995, notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta în cadrul activitatii lor, chiar si dupa încetarea functiei, cu exceptia cazurilor în care legea sau partile interesate îl elibereaza de aceasta obligatie.

Asadar, din dispozitiile legii rezulta ca au obligatia pastrarii secretului profesional atât notarii publici cât si  personalul birourilor notariale (secretari, referenti, operatori calculator, etc.).

Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale în art. 29 acelasi text al regulamentului impune si interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale a altor persoane în afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim.

Aceste dispozitii au un caracter destul de restrictiv, dar asa cum s-a apreciat si în opinia unor autori, este bine justificat. Pe de alta parte, s-a sustinut ca situatia sau implicatia unui tert, în principiu, nu ar putea justifica un drept sau un interes legitim pentru cunoasterea continutului actelor întocmite de catre parti.

Obligatia de pastrare a secretului profesional exista si în cazul în care notarul public este chemat în fata unui organ judiciar pentru a depune marturie. În acest caz, art. 29 alin. 3 din Regulament precizeaza ca notarul public care este chemat ca martor în fata unei instante sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional doar de cei interesati în apararea secretului.

Arhiva notarului public poate fi cercetata numai de catre un magistrat si numai pe baza unei delegatii emise în acest scop de catre autoritatea judiciara competenta. Daca înscrisurile notariale sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate si ramân la dosarul cauzei în masura în care sunt declarate ca false, cu obligatia comunicarii hotarârii sau a ordonantei procurorului. În caz contrar, înscrisurile retinute de organele judiciare competente trebuie restituite (art. 29 alin. 4 din Regulament).


d. Realizarea unui serviciu de interes public.


Activitatea notariala se realizeaza de catre notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, în conditiile legii.

Prin intermediul notarilor publici persoanele fizice sau juridice îsi pot satisface unele interese determinate de nevoile acestora, în masura în care participa la viata juridica.

De aceea si actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul si semnatura acestuia este un act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege (art. 4 din Legea nr. 36/1995).

Mai mult, art.3 din Legea nr. 36/1995, prevede în mod expres ca notarul public este investit sa îndeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome, adica independente, de sine statatoare.


e. Desfasurarea activitatii notariale numai la cererea persoanelor interesate.


În conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, toate actele notariale se îndeplinesc la cerere. Tinându-se seama de faptul ca principiul acesta este reglementat de legea notarilor si a activitatilor notariale la capitolul V intitulat „Procedura actelor notariale” s-ar putea trage concluzia ca principiul desfasurarii activitatii notariale numai la cererea persoanelor interesate este unul strict procedural. În realitate lucrurile nu stau asa, întrucât acest principiu are incidenta asupra activitatii notariale în integralitatea sa si nu poate fi separat de aceasta pe baza unor criterii, precum sunt: natura juridica a actelor îndeplinite, drepturile si interesele ocrotite, calitatea persoanelor care solicita constatarea raporturilor juridice civile, etc.